Mokymo programos

Profesinio mokymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti, keisti ar tobulinti kvalifikaciją ir pasirengti dalyvauti kintančioje darbo rinkoje.

Plungės TVM Rietavo filiale vykdomas pirminis ir tęstinis profesinis mokymas pagal šias mokymo programas:

Eilės Nr. Kodas Programos pavadinimas Suteikiama kvalifikacija
Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą (pirminis profesinis mokymas)
1. P43092301 Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa Socialinio darbuotojo padėjėjas
Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir vieną kvalifikaciją (tęstinis profesinis mokymas)
2. T43081103 Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas
3. T43041102 Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa Apskaitininkas
4. T43071304 Elektriko modulinė profesinio mokymo programa Elektrikas
5. T43071503 Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa Suvirintojas
6. T43092301 Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa Socialinio darbuotojo padėjėjas

 Profesijos mokytojai

Profesijos mokytojai 2022-2023 m. m.:

Dalykai Mokytojas Kvalifikacinė kategorija
Apskaitos dalykai Daiva Rimkuvienė Vyr. profesijos mokytoja
Daiva Bartkuvienė Profesijos mokytoja – metodininkė
Elektros inžinerijos dalykai Pranas Pocius Profesijos mokytojas
Ksaveras Turskis Vyr. profesijos mokytojas
Jonas Milašius Profesijos mokytojas
Žemės ūkio dalykai Ona Krėpštienė Vyr. profesijos mokytoja
Rimantas Petreikis Profesijos mokytojas
Daiva Rimkuvienė Vyr. profesijos mokytoja
Vida Jocienė Profesijos mokytoja
Suvirinimo dalykai Arvydas Šniaukšta Vyr. profesijos mokytojas
Vytautas Baubkus Vyr. profesijos mokytojas
Socialinio darbo dalykai Auksė Puškorienė Profesijos mokytoja
Eglė Reinikytė Profesijos mokytoja
Sąmoningas fizinio aktyvumoreguliavimas Giedrė Žlibinienė Profesijos mokytoja – metodininkė