Būreliai

Mokykloje ugdymo procesas organizuojamas taip, kad visapusiškai atsiskleistų moksleivių gebėjimai, todėl daug dėmesio skiriama neformaliojo ugdymo veiklai. Mokiniams kiekvienais mokslo metais sudaromos galimybės pasirinkti kuo įvairesnes neformaliojo ugdymo programas. Neformaliajam ugdymui keliamas pagrindinis tikslas: sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui patenkinti interesus, saviraiškos poreikius, plėtoti savo gabumus, gilinti dalykinius gebėjimus, plėsti akiratį profesijų pasaulyje. Neformaliuoju ugdymu siekiama išugdyti demokratiškai organizuotą, savarankišką, atsakingą, humanizmo principais ir bendrosiomis vertybėmis besivadovaujantį, iniciatyvų, kultūringą, dorą Lietuvos pilietį.

Neformalusis ugdymas suteikia galimybę išbandyti save įvairiose srityse (muzikos, meno, sporto ir kt.). Pasitelkus neformaliojo ugdymo metodus, atskleidžiami ir lavinami asmeniniai, elgesio ir bendravimo, tarpkultūriniai, organizaciniai ir kūrybiškumo įgūdžiai.

Plungės technologijų ir verslo mokykloje mokinių neformalusis ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokyklos prioritetus. Mokykloje veikia 11 būrelių:

 1. Kraštotyros būrelis (J. Janauskienė) 
 2. Futbolo (R. Kuprys) 
 3. Stalo teniso (R. Kuprys) 
 4. Tinklinio būrelis (G. Žlibinienė) 
 5. Krepšinio būrelis (G. Glikmanas) 
 6. Lėkščiasvydis (Vidas Vagnorius ) 
 7. Meninio ugdymo „Bendraminčiai“ (Rietavo filialas Gražina Petreikienė) 
 8. Šokių būrelis (E. Astrauskienė) 
 9. Renginių organizavimo būrelis (L.Mockuvienė) 
 10. Estradinis dainavimas () 
 11. Teatro būrelis () 

Daugybė mokykloje veikiančių būrelių išlaikė gilias tradicijas ir gyvuoja jau daugelį metų. Neformaliojo ugdymo būreliai pasirodo netik mokyklos renginiuose, bet ir aktyviai dalyvauja regioninėse, respublikinėse varžybose ir konkursuose, bei užima prizines vietas.

Neformalaus švietimo organizatorė – Alma Galminienė
Tel.: +370 671 07524

Pasiekimai

NEFORMALIOJO UGDYMO PASIEKIMAI, DALYVAVIMAS RENGINIUOSE

 1. Projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ Žemaitijos regiono varžytuvės (Vadovas E. Vaškelevičius)
  Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių sporto žaidynių finalinės šachmatų varžybos (vaikinų komanda, vadovas R. Kerpa). – 3 vieta
  Klaipėdos regiono profesinių mokyklų šachmatų varžybos (merginų komanda, vadovas R. Kerpa) – 1 vieta
  Klaipėdos regiono profesinių mokyklų šachmatų varžybos (vaikinų komanda, vadovas R.Kerpa) – 1 vieta
  Klaipėdos regiono profesinių mokyklų stalo teniso varžybos (vaikinų komanda, vadovas P. Norkus) – 1 vieta
  Klaipėdos regiono profesinių mokyklų stalo teniso varžybos (vaikinų komanda, vadovas P.Norkus) – 1 vieta

 2. Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Žemės vaikai“ – 1 vieta.
  Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai įteikė diplomą  „Verslo partnerystės lyderis 2011“ už profesinio mokymo patrauklumo didinimą.
  Klaipėdos regiono profesinių mokyklų krepšinio varžybos (vaikinų komanda, vadovas G.Glikmanas) – 3 vieta
  Klaipėdos regiono profesinių mokyklų šachmatų varžybos (vaikinų komanda, vadovas R.Kerpa) – 1 vieta

 3. Projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ Žemaitijos regiono varžytuvės (Vadovas E. Vaškelevičius)
  Klaipėdos regiono profesinių mokyklų stalo teniso varžybos (vaikinų komanda, vadovas P. Norkus) – 1 vieta
  Klaipėdos regiono profesinių mokyklų futbolo varžybos (vadovas R.Kerpa) – 1 vieta

 4. Žemaičių dailės muziejaus organizuotas konkursas „Mano skrybėlaitė“ – geriausių skybėlių nominantai.
  Lietuvos  profesinių mokyklų stalo teniso varžybos (vaikinų komanda, vadovas P. Norkus) – 1 vieta
  Klaipėdos regiono profesinių mokyklų svarsčių kilnojimo varžybos (vadovas R.Kerpa) – 1 vieta
  Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Žemės vaikai“ – 1 vieta.
  Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Žemės vaikai“ – „Žaliausio kiemelio“ nominacija.

 5. Klaipėdos regiono profesinių mokyklų krepšinio varžybos (mokytojas G. Glikmanas) – 1 vieta
  6-asis respublikinis dainų konkursas „Laivės pavasaris“ (mokytojas S. Šarkauskas) – 1 vieta
  Lietuvos  profesinių mokyklų stalo teniso varžybos (vaikinų komanda, mokytojas P. Norkus) – 1 vieta

 6. Plungės r. B lygos futbolo pirmenybėse – 2 vieta.
  Lietuvos  profesinių mokyklų stalo teniso varžybos (vaikinų komanda, mokytojas P. Norkus) – 1 vieta

 7. Klaipėdos regiono profesinio mokymo įstaigų mažojo futbolo 7×7  varžybose(vaikinų komanda, mokytojas R. Kuprys) –  II vieta
  Klaipėdos regiono profesinio mokymo įstaigų stalo teniso  varžybose(vaikinų komanda) –  II vieta

 8. Įmonių boulingo turnyras B lyga – II vieta
  Klaipėdos regiono profesinio mokymo įstaigų salės futbolo  varžybose(vaikinų komanda, mokytojas R. Kuprys) –  I vieta
  XVIII Žemaitijos jaunųjų talentų kūrybos parodoje – konkurse Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas. Evaldui Klenauskiui laimėjus pagrindinę St. Riaubos premiją už geriausius skulptūros darbus
  Finalinis turas „Sidabro vainikėlis“ Evaldui Klenauskiui (mokytojas Viktoras Raibužis) – II vieta
  Regioninis turas „Sidabro vainikėlis“ Evaldui Klenauskiui (mokytojas Viktoras Raibužis) – I vieta
  Klaipėdos regiono profesinio mokymo įstaigų krepšinio  varžybose(vaikinų komanda, mokytojas G.Glikmanas) –  I vieta

 9. XX respublikinė medžio drožėjų darbų konkursinėje parodoje Liongino Šepkos (1907-1985) premiją laimėjo Aurimas Jurgaitis (mokytojas Viktoras Raibužis)
  Regioninis turas „Sidabro vainikėlis“ Aurimui Jurgaičiui (mokytojas Viktoras Raibužis) – III vieta
  Klaipėdos regiono profesinio mokymo įstaigų salės futbolo varžybose(vaikinų komanda, mokytojas R. Kuprys) –  I vieta
  XX respublikinė medžio drožėjų darbų konkursinėje parodoje Liongino Šepkos (1907-1985) premiją laimėjo Deividas Paulauskas (mokytojas Viktoras Raibužis)
  Respublikinis  turas „Sidabro vainikėlis“ Deividui Paulauskui (mokytojas Viktoras Raibužis) – I vieta
  Respublikinis  turas „Sidabro vainikėlis“ Jauniui Rudžiui (mokytojas Viktoras Raibužis) – II vieta
  Respublikinis  turas „Sidabro vainikėlis“ Evaldui Klenauskiui  (mokytojas Viktoras Raibužis) – III vieta
  Regioninis turas „Sidabro vainikėlis“ Evaldui Klenauskiui (mokytojas Viktoras Raibužis) – I vieta
  Regioninis turas „Sidabro vainikėlis“ Deividui Paulauskiui (mokytojas Viktoras Raibužis) – I vieta
  Regioninis turas „Sidabro vainikėlis“ Jauniui Rudžiui (mokytojas Viktoras Raibužis) – I vieta
  Klaipėdos regiono profesinio mokymo įstaigų krepšinio varžybose(vaikinų komanda, mokytojasG.  Glikmanas) –  I vieta
  Klaipėdos regiono profesinio mokymo įstaigų stalo teniso varžybose(vaikinų komanda, mokytojas R. Kuprys) –  III vieta
  Lietuvos profesinio mokymo įstaigų salės futbolo varžybose (vaikinų komanda, mokytojas R. Kuprys) –  III vieta
  Padėka už dalyvavimą „Aids: geriau žinoti 19“, skirto pasaulinei AIDS dienai paminėti
  Padėkos raštas už dalyvavimą konkurse „Pažink Europos šalį“
  Padėka už dalyvavimą Plungės kultūros centro organizuotoje Šv. Velykoms skirtoje meninėje akcijoje „Margučių alėja“

 10. Klaipėdos regiono profesinio mokymo įstaigų stalo teniso varžybose(vaikinų komanda, mokytojas R. Kuprys) –  II vieta
  Respublikiniame konkurse – parodoje „Mano angelas sargas“ „Kūrybiška ir savarankiška asmenybės dvasiniam pasauliui“ trečioje amžiaus grupėje Aurimui Jurgaičiui (mokytojas Viktoras Raibužis) – I vieta