Mokymo programos

2021-2022 m.m. kviečiame mokytis pagal šias
profesines mokymo programas:

Eil. Nr. Programos pavadinimas Valstybinis kodas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas
Įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
1. Apdailininko (dažytojo) modulinė profesinė mokymo programa P32073205 Apdailininkas (statybininkas)
2. Automobilių mechaniko modulinė profesinė mokymo programa M43071604 Automobilių mechanikas
3. Kirpėjo modulinė profesinė mokymo programa P42101201 Kirpėjas
4. Virėjo modulinė profesinė mokymo programa P42101303 Virėjas
5. Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinė mokymo programa M43061103 Kompiuterinės įrangos derintojas
Baigę vidurinio ugdymo programą ir turintys kvalifikaciją
6 Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa T43041202 Finansinių paslaugų teikėjas
7. Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinė mokymo programa T43092301 Socialinio darbuotojo padėjėjas
8 Maisto pramonės darbuotojo (žuvies apdorojimo ir perdirbimo) modulinė profesinė mokymo programa T32072101 Maisto pramonės darbuotojas

 

Eil. Nr. Programos pavadinimas Valstybinis kodas Modulis Kreditai
Modulinės programos 3-4 kl gimnazistams

 

Priėmimą mokytis pagal profesinio mokymo programas organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Išsamesnė informacija teikiama:
telefonais: (8 448) 71214,  (8 448) 71632,
el. p. sekretore@plungestvm.lt, r.pereverzeva@plungestvm.lt.
Mendeno g. 7, Plungė

2021-2022 m. m. kviečiame mokytis pagal šias
profesines mokymo programas
Rietavo filiale:

Eil. Nr. Programos pavadinimas Valstybinis kodas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas
Baigę vidurinio ugdymo programą ir turintys kvalifikaciją
1. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa T43081103 Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas
2. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa T43041102 Apskaitininkas
3. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa T43071304 Elektrikas
4. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa T43071503 Suvirintojas

 

Eil. Nr. Programos pavadinimas Valstybinis kodas Modulis Kreditai
Modulinės programos 3-4 kl gimnazistams

 

Priėmimą mokytis pagal profesinio mokymo programas organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 448) 68 198,  el.  p. rietavas@plungestvm.lt Ivinskio g. 12, Rietavas