Mokymo programos

2022-2023 m.m. kviečiame mokytis pagal šias
profesines mokymo programas:

Eil. Nr. Programos pavadinimas Valstybinis kodas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas
Įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
1. Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa P32073205 Apdailininkas (statybininkas)
2. Kirpėjo modulinė profesinė mokymo programa P42101201 Kirpėjas
3. Virėjo modulinė profesinė mokymo programa P42101303 Virėjas
4. Jaunesniojo sistemų administratoriaus profesinio mokymo modulinė programa P42061201 Jaunesnysis sistemų administratorius
5. Transporto priemonių remontininko profesinio mokymo modulinė programa P42071604 Transporto priemonių remontininkas
Baigę vidurinio ugdymo programą ir turintys kvalifikaciją
6. Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa (antrai kvalifikacijai įgyti) T43041202 Finansinių paslaugų teikėjas
9. Maisto pramonės darbuotojo (žuvies apdorojimo ir perdirbimo) modulinė profesinė mokymo programa T32072101 Maisto pramonės darbuotojas
10. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa (antrai kvalifikacijai įgyti) T43071503 Suvirintojas
11. Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa T43072301 Siuvėjas

 

Eil. Nr. Programos pavadinimas Valstybinis kodas Modulis Kreditai
Modulinės programos 3-4 kl gimnazistams
1 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 2101301 Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas 10

 

Priėmimą mokytis pagal profesinio mokymo programas organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Išsamesnė informacija teikiama:
telefonais: (8 448) 71214,  (8 448) 71632,
el. p. sekretore@plungestvm.lt, r.pereverzeva@plungestvm.lt.
Mendeno g. 7, Plungė

2022-2023 m. m. kviečiame mokytis pagal šias
profesines mokymo programas
Rietavo filiale:

Eil. Nr. Programos pavadinimas Valstybinis kodas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas
Baigę vidurinio ugdymo programą ir turintys kvalifikaciją
1. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (antrai kvalifikacijai įgyti) T43081103 Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas
2. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (antrai kvalifikacijai įgyti) T43041102 Apskaitininkas
3. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa (antrai kvalifikacijai įgyti) T43071304 Elektrikas
4. Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (pirmai kvalifikacijai įgyti) P43092301 Socialinio darbuotojo padėjėjas
5. Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (antrai kvalifikacijai įgyti) T43092301 Socialinio darbuotojo padėjėjas

 

Eil. Nr. Programos pavadinimas Valstybinis kodas Modulis Kreditai
Modulinės programos 3-4 kl gimnazistams

 

Priėmimą mokytis pagal profesinio mokymo programas organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 448) 68 198,  el.  p. rietavas@plungestvm.lt Ivinskio g. 12, Rietavas