Darbo apmokėjimo sistema

Darbo užmokestis

2021 metų I ketvirtis

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis EUR
Vadovai ir vadovų pavaduotojai 4,5 2778,28
Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai 9,25 1593,76
Specialistai, pedagogai 51,57 1376,26
Iš jų:
mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas 15,44 1456,89
mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą 29,38 1347,05
Kiti specialistai 10,5 1373,64
Kvalifikuoti darbininkai 19 954,00
Darbininkai 29,8 672,92
Iš viso: 134,62 1210,24