Darbo apmokėjimo sistema

Darbo užmokestis

2023 metų IV ketvirtis

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
Vadovai ir vadovų pavaduotojai 3,0 4424,05
Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai 11,4 2730,96
Specialistai, pedagogai 48,0 1764,69
Iš jų:
mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas 16,6 1797,64
mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą 24,9 1732,79
Kiti specialistai 10,4 1731,92
Kvalifikuoti darbininkai 18,1 1209,23
Darbininkai 23,2 883,23
Iš viso: 114,1 1658,90

 

2023 metų III ketvirtis

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
Vadovai ir vadovų pavaduotojai 3,0 4325,68
Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai 11,3 2681,10
Specialistai, pedagogai 45,2 1828,17
Iš jų:
mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas 15,2 1918,83
mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą 23,8 1748,56
Kiti specialistai 10,4 1699,43
Kvalifikuoti darbininkai 18,9 1176,30
Darbininkai 22,8 886,90
Iš viso: 111,6 1666,84

 

2023 metų II ketvirtis

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
Vadovai ir vadovų pavaduotojai 3,0 4313,37
Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai 11,4 2621,04
Specialistai, pedagogai 46,5 1781,49
Iš jų:
mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas 14,8 1834,87
mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą 24,5 1742,16
Kiti specialistai 10,4 1710,73
Kvalifikuoti darbininkai 18,3 1171,73
Darbininkai 24,5 890,77
Iš viso: 114,1 1634,90

 

2023 metų I ketvirtis

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
Vadovai ir vadovų pavaduotojai 3 3643,46
Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai 11,2 2512,40
Specialistai, pedagogai 46,1 1770,94
Iš jų:
mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas 14,8 1806,53
mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą 24,1 1743,16
Kiti specialistai 9,8 1713,35
Kvalifikuoti darbininkai 18,3 1172,29
Darbininkai 25,2 876,86
Iš viso: 113,6 1593,91

2023 metų IV ketvirtis

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
Vadovai ir vadovų pavaduotojai 3,0 4424,05
Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai 11,4 2730,96
Specialistai, pedagogai 48,0 1764,69
Iš jų:
mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas 16,6 1797,64
mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą 24,9 1732,79
Kiti specialistai 10,4 1731,92
Kvalifikuoti darbininkai 18,1 1209,23
Darbininkai 23,2 883,23
Iš viso: 114,1 1658,90

 

2023 metų II ketvirtis

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
Vadovai ir vadovų pavaduotojai 3,0 4313,37
Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai 11,4 2621,04
Specialistai, pedagogai 46,5 1781,49
Iš jų:
mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas 14,8 1834,87
mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą 24,5 1742,16
Kiti specialistai 10,4 1710,73
Kvalifikuoti darbininkai 18,3 1171,73
Darbininkai 24,5 890,77
Iš viso: 114,1 1634,90

 

2023 metų I ketvirtis

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
Vadovai ir vadovų pavaduotojai 3 3643,46
Skyrių, sektorių, kitų padalinių viršininkai ,vedėjai 11,2 2512,40
Specialistai, pedagogai 46,1 1770,94
Iš jų:
mokytojai, dirbantys pagal bendrojo lavinimo programas 14,8 1806,53
mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą 24,1 1743,16
Kiti specialistai 9,8 1713,35
Kvalifikuoti darbininkai 18,3 1172,29
Darbininkai 25,2 876,86
Iš viso: 113,6 1593,91

Darbo apmokėjimo sistemos dalinis priedų pakeitimas

PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos
Direktoriaus 2022-08-31 d. įsakymu Nr. V1-59
(2023 m. sausio 4 d. Nr. V1-5 redakcija)
2 priedas 

 Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą
įstatymo 2 priedo, I skyrius

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

(Baziniais dydžiais)

Vadovaujamo darbo patirtis (metais) Pareigybės lygis
A B
profesinio darbo patirtis (metais) profesinio darbo patirtis (metais)
iki 5 nuo daugiau kaip 5 iki 10 daugiau kaip 10 iki 5 nuo daugiau kaip 5 iki 10 daugiau kaip 10
iki 5 8–12,0 8,1–12,6 8,2–13,3 6,9–11,1 7,1–11,3 7,3–11,5
nuo daugiau kaip 5 iki 10 8,1–12,3 8,2–12,8 8,3–13,6 7,1–11,3 7,3–11,5 7,4–11,7
daugiaukaip 10 8,2–12,6 8,3–13,0 8,4–14,0 7,3–11,5 7,4–11,7 7,5–11,8

 

 

3 priedas

Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą
įstatymo 3, 4 priedai

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

(Baziniais dydžiais)

Pareigybės lygis Pastoviosios dalies koeficientai
Profesinio darbo patirtis (metais)
iki 2 nuo daugiau kaip 2 iki 5 nuo daugiau kaip 5 iki 10 daugiau kaip 10
A lygis 6–10,0 6,1–11,0 6,2–12,0 6,3–13,0
B lygis 5,6–8,5 5,7–9,0 5,8–9,5 5,9–10,0

 

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

(Baziniais dydžiais)

Pareigybės lygis Pastoviosios dalies koeficientai
Profesinio darbo patirtis (metais)
iki 2 nuo daugiau kaip 2 iki 5 nuo daugiau kaip 5 iki 10 daugiau kaip 10
C lygis 5,1–6,7 5,2–7,1 5,3–7,5 5,4–8,0

 

4 priedas 

Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą
įstatymo 5 priedo, I skyrius

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS MOKYTOJŲ/PROFESIJOS PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIANTAI

(Baziniais dydžiais)

Kvalifikacinė kategorija Pastoviosios dalies koeficientai
Pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 2 nuo daugiau kaip 2 iki 5 nuo daugiau kaip 5 iki 10 nuo daugiau kaip 10 iki 15 nuo daugiau kaip 15 iki 20 nuo daugiau kaip 20 iki 25 daugiau kaip 25
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas 8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,7
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas 8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91
Vyresnysis mokytojas 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44
Mokytojas metodininkas 9,53 9,7 10,01 10,05 10,12
Mokytojas ekspertas 10,83 11,01 11,29 11,34 11,39

 

5 priedas

Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą
įstatymo 5 priedo, IV skyrius

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO, KARJEROS SPECIALISTŲ PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

(Baziniais dydžiais)
Kvalifikacinėkategorija Pastoviosios dalies koeficientai
Pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 2 nuo daugiau kaip 2 iki 5 nuo daugiau kaip 5 iki 10 nuo daugiau kaip 10 iki 15 nuo daugiau kaip 15 iki 20 nuo daugiau kaip 20 iki 25 daugiau kaip 25
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, judesio korekcijos specialistas, karjeros specialistas 8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,7
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas 8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91
Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas, vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44
Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas, surdopedagogas metodininkas, tiflopedagogas metodininkas 9,53 9,7 10,01 10,05 10,12
Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas, surdopedagogas ekspertas, tiflopedagogas ekspertas 10,83 11,01 11,29 11,34 11,39

 

6 priedas

 Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą
įstatymo 5 priedo, V skyrius

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS PSICHOLOGO IR SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

  (Baziniais dydžiais)
Kvalifikacinėkategorija Pastoviosios dalies koeficientai
Pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 2 nuo daugiau kaip 2 iki 5 nuo daugiau kaip 5 iki 10 nuo daugiau kaip 10 iki 15 nuo daugiau kaip 15 iki 20 nuo daugiau kaip 20 iki 25 daugiau kaip 25
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
Psichologo asistentas, specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas 8,11 8,14 8,21 8,36 8,62 8,65 8,7
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas, ketvirtos kategorijos psichologas 8,71 8,73 8,74 8,79 8,81 8,84 8,91
Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas, vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas, vyresnysis socialinis pedagogas, trečios kategorijos psichologas 8,92 8,95 8,99 9,35 9,4 9,44
Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas, surdopedagogas metodininkas, tiflopedagogas metodininkas, socialinis pedagogas metodininkas, antros kategorijos psichologas 9,53 9,7 10,01 10,05 10,12
Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas, surdopedagogas ekspertas, tiflopedagogas ekspertas, socialinis pedagogas ekspertas, pirmos kategorijos psichologas 10,83 11,01 11,29 11,34 11,39

 

7 priedas

 Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą
įstatymo 5 priedo ,VI skyrius

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS AUKLĖTOJŲ, PAREIGINIŲ ALGŲ PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

(Baziniais dydžiais)

Pareigybė Pastoviosios dalies koeficientai
Pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 3 nuo daugiau kaip 3 iki 10 nuo daugiau kaip 10 iki 15 daugiau kaip 15
Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos
Auklėtojas, koncertmeisteris, akompaniatorius 6,1 6,21 6,32 6,38
Pedagoginio darbo stažas (metais)
iki 10 nuo daugiau kaip 10 iki 15 daugiau kaip 15
Suteiktos kvalifikacinės kategorijos
Auklėtojas, koncertmeisteris, akompaniatorius 6,43 6,49 6,54
Vyresnysis auklėtojas, vyresnysis koncertmeisteris, vyresnysis akompaniatorius 6,59 6,65 6,7
Auklėtojas metodininkas, koncertmeisteris metodininkas, akompaniatorius metodininkas 6,76 6,81 6,87
Auklėtojas ekspertas, koncertmeisteris ekspertas, akompaniatorius ekspertas 6,98 7,06 7,24

 

 

8 priedas

 Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą
įstatymo 5 priedo, VII skyrius

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ NEIŠVARDINTŲ IV, V ir VI SKYRIUOSE PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

(Baziniais dydžiais)

Pedagoginio darbo stažas (metais) Pastoviosios dalies koeficientai
iki 10 6,98
nuo daugiau kaip 10 iki 15 7,8
daugiau kaip 15 8,62

 

 

9 priedas

 Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą
įstatymo 5 priedo, IX skyrius

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

(Baziniais dydžiais)

Pedagoginio darbo stažas (metais) Pastoviosios dalies koeficientai
iki 10 12,59
nuo daugiau kaip 10 iki 15 13,13
daugiau kaip 15 13,83

­­­­­­­­­_____________________