Biblioteka-informacinis centras

Plungės technologijų ir verslo mokyklos biblioteka – informacinis centras yra atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su informacine bei technine baze, visapusiškai tenkinantis mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujantis ugdymo procese, sudarantis sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Drauge su mokytojais biblioteka – informacinis centras ugdo mokinių socialinius, komunikacinius, informacinius gebėjimus, teikia pagalbą rengiant referatus, projektus, konsultuoja ir informuoja, kaip tinkamai pasinaudoti bibliotekos fondais. Bibliotekos fondus sudaro įvairaus pobūdžio dokumentai. Tai žodynai, žinynai, informaciniai leidiniai, grožinė literatūra, bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo vadovėliai, kartografiniai leidiniai bei laikmenos, perteikiančios informaciją garsiniais, regimaisiais, vaizdiniais perteikimo būdais.

Bibliotekos – informacinio centro pagrindiniai vartotojai – mokytojai ir mokiniai, todėl labai svarbu, kad fondai būtų komplektuojami atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, ruošiamų specialybių specifiką, inovacijas, technologines ir ugdymo naujoves. Bibliotekai yra svarbi visų bendruomenės narių nuomonė, pageidavimai, profesionalus požiūris į dokumentų fondo turinį.

Didžiąją fondų dalį sudaro programinė literatūra ir vadovėliai. Rugsėjo ir birželio mėnesiai bibliotekai patys intensyviausi: mokslo metų pradžioje registruojami nauji vartotojai ir perregistruojami seni, išduodami vadovėliai, mokslo metų pabaigoje vartotojai atsiskaito su biblioteka, grąžina vadovėlius.

Internetas, kitos kompiuterinės paslaugos prieinami visiems bendruomenės nariams – bibliotekos – informacinio centro lankytojams. Skaitykloje yra 8 kompiuterizuotos darbo vietos, skirtos vartotojams, spausdintuvas, audio, video aparatūra, multimedija projektorius, interaktyvi lenta ir kita moderni techninė įranga, tenkinanti bendruomenės informacinius poreikius. Kaupiamas mokomųjų kompiuterinių priemonių fondas (MKP).

Bibliotekos – informacinio centro tradicija – įvairi edukacinė, kultūrinė ir informacinė veikla. Čia rengiamos knygų parodos valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, rašytojų jubiliejams paminėti, mokyklos bendruomenė informuojama apie naujai išleistas ir gautas knygas, mokinių darbų parodos, vyksta mokinių projektinių darbų pristatymai, konferencijos, susirinkimai, mokymai, vedamos pamokos, kiti užsiėmimai.

Bibliotekoje – informaciniame centre galima ne tik mokytis, šviestis, tobulėti, bet ir bendrauti su draugais, ilsėtis.

Neradus knygos bibliotekoje – informaciniame centre, galite paieškoti www.nemokamosknygos.lt, www.antologija.lt arba http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/.

Paslaugos :

  • pagalba mokiniams ir mokytojams, ieškantiems informacijos;
  • informacijos paieška pagal moksleivių bei mokytojų užklausas, pasitelkiant turimus informacijos šaltinius ( katalogai, žodynai, žinynai, interneto tinklapiai ir t.t.);
  • nuolatinis informavimas apie naujus spaudinius (išleistos literatūros sąrašai, naujų leidinių parodos);
  • knygos ir vadovėliai į kabinetus ir į namus;
  • informaciniai ir periodiniai leidiniai skaitykloje;
  • atsakymai į temines ir bibliografines užklausas;
  • bendradarbiavimas organizuojant renginius;
  • individuali pagalba mokiniams renkantis literatūrą;
  • spausdinimas.

Darbo laikas:

I-IV – 8.00 – 16.30 val.
V – 8.00 – 15.30 val.
Pietų pertrauka: 11.45-12.15 val