MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA

VIZIJA – Plungės technologijų ir verslo mokykla – moderni ir atvira naujovėms, lanksti Žemaitijos regiono profesinio mokymo įstaiga, teikianti šiuolaikinį pirminį, tęstinį profesinį mokymą, kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, besimokanti ir besikeičianti, puoselėjanti mokytojų ir mokinių kūrybingumą ir verslumą.

MISIJA – teikti kokybišką pirminį, tęstinį profesinį mokymą, pagrindinį  ir vidurinį ugdymą, rengiant specialistus, atitinkančius darbo rinkos poreikius, gebančius ir pasirengusius sėkmingam tolesniam mokymuisi ir gyvenimui.

VERTYBĖS: saugumas, teisingumas, demokratiškumas, tolerancija, geranoriškumas.