Finansai

2019 metų finansinės ataskaitos nepriklausomo auditoriaus išvada

2020 metų finansinės ataskaitos nepriklausomo auditoriaus išvada

Finansinių ataskaitų rinkinys
už 2021 m.

I
KETVIRTIS

II
KETVIRTIS

III
KETVIRTIS

METINĖ
SUVESTINĖ

Finansinių ataskaitų rinkinys
už 2020 m.

I
KETVIRTIS

II
KETVIRTIS

III
KETVIRTIS

METINĖ
SUVESTINĖ

Finansinių ataskaitų rinkinys
už 2019 m.

I
KETVIRTIS

II
KETVIRTIS

III
KETVIRTIS

METINĖ
SUVESTINĖ

Finansinių ataskaitų rinkinys
už 2018 m.

I
KETVIRTIS

II
KETVIRTIS

III
KETVIRTIS

METINĖ
SUVESTINĖ

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys
už 2021 m.

KOVO
31 D.

BIRŽELIO
30 D.

RUGSĖJO
30 D.

METINĖ
SUVESTINĖ 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys
už 2020 m.

KOVO
31 D.

BIRŽELIO
30 D.

RUGSĖJO
30 D.

METINĖ
SUVESTINĖ 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys
už 2019 m.

KOVO
31 D.

BIRŽELIO
30 D.

RUGSĖJO
30 D.

METINĖ
SUVESTINĖ 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys
už 2018 m.

KOVO
31 D.

BIRŽELIO
30 D.

RUGSĖJO
30 D.

METINĖ
SUVESTINĖ