Finansai

2021 metų finansinės ataskaitos nepriklausomo auditoriaus išvada

2022 metų finansinės ataskaitos nepriklausomo auditoriaus išvada

2023 metų finansinės ataskaitos nepriklausomo auditoriaus išvada

Plungės technologijų ir verslo mokykla
Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos 

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys
už 2024 m.

I
KETVIRTIS

II
KETVIRTIS

III
KETVIRTIS

METINĖ
SUVESTINĖ

Finansinių ataskaitų rinkinys
už 2023 m.

I
KETVIRTIS

II
KETVIRTIS

III
KETVIRTIS

METINĖ
SUVESTINĖ

Finansinių ataskaitų rinkinys
už 2022 m.

I
KETVIRTIS

II
KETVIRTIS

III
KETVIRTIS

METINĖ
SUVESTINĖ

Finansinių ataskaitų rinkinys
už 2021 m.

I
KETVIRTIS

II
KETVIRTIS

III
KETVIRTIS

METINĖ
SUVESTINĖ

Finansinių ataskaitų rinkinys
už 2020 m.

I
KETVIRTIS

II
KETVIRTIS

III
KETVIRTIS

METINĖ
SUVESTINĖ

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys
už 2024 m.

KOVO
31 D.

BIRŽELIO
30 D.

RUGSĖJO
30 D.

METINĖ
SUVESTINĖ 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys
už 2023 m.

KOVO
31 D.

BIRŽELIO
30 D.

RUGSĖJO
30 D.

METINĖ
SUVESTINĖ 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys
už 2022 m.

KOVO
31 D.

BIRŽELIO
30 D.

RUGSĖJO
30 D.

METINĖ
SUVESTINĖ 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys
už 2021 m.

KOVO
31 D.

BIRŽELIO
30 D.

RUGSĖJO
30 D.

METINĖ
SUVESTINĖ 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys
už 2020 m.

KOVO
31 D.

BIRŽELIO
30 D.

RUGSĖJO
30 D.

METINĖ
SUVESTINĖ