STOJANČIŲJŲ PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS

  1. Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I ir II gimnazijos klasėje:

1.1. Priėmimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I ir II gimnazijos klasėje organizuoja Plungės TVM.

1.2. Mokytis I gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos I dalies programą ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.

1.3. Mokytis II gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę I gimnazijos klasę ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.

  1. Priėmimas organizuojamas: birželio 1 d. iki rugsėjo 26 d.

2.1. Stojantieji, pageidaujantys mokytis I ar II gimnazijos klasėje, dokumentus pateikia atvykę į Plungės TVM (Mendeno g. 7, Plungė).

 

  1. Stojantieji pateikia šiuos dokumentus:

3.1. prašymą dėl priėmimo mokytis;

3.2. pasą arba asmens tapatybės kortelę (tapatybės patvirtinimui);

3.3. gimimo liudijimą (tapatybės patvirtinimui);

3.4. 8 klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantys į I-ą gimnazijos klasę);

3.5. I-os gimnazijos klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantys į II-ą gimnazijos klasę);

3.6. išskyrus tuos, prie kurių profesinio mokymo įstaiga turi prieigą valstybės institucijų elektroninėse sistemose;

3.7. fotonuotrauką (3×4 cm) – 2 vnt.

3.8. asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, papildomai pateikia atitinkamus dokumentus:

3.8.1. pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;

3.8.2. gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;

3.8.3. gydytojo urologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;

3.8.4. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;

3.8.5. gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;

3.8.6. sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją, jei asmuo serga lėtine liga;

  1. Mokinių priėmimą vykdo Plungės TVM direktoriaus įsakymu sudaryta Mokinių priėmimo komisija.

4.1.Mokinių priėmimo komisijos posėdžio data – 2024 m. birželio 26-28 d. , 10 val.

4.2. Mokinių priėmimo komisijos posėdžiuose turi dalyvauti stojantieji ir jų tėvai, globėjai.

5. Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.  Mokiniai priimami, užpildžius prašymą, į laisvas Plungės TVM suformuotas 9-10 klasių vietas.