STOJANČIŲJŲ PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS

  1. Priėmimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I ir II gimnazijos klasėje:
  1. Priėmimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą I ir II gimnazijos klasėje organizuoja Plungės TVM.
  2. Mokytis I gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos I dalies programą ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.
  3. Mokytis II gimnazijos klasėje priimami mokiniai, baigę I gimnazijos klasę ir perkelti mokytis į aukštesnę klasę.
  4. Priėmimas organizuojamas: 

  2.1. pagrindinis priėmimas – dokumentus priimti mokytis stojantieji pateikia nuo 2020 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 7  d.

  2.2. papildomas priėmimas – dokumentus priimti mokytis stojantieji pateikia nuo 2020 m. rugpjūčio 24 d. iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. į laisvas mokymo vietas.

  2.3. Stojantieji, pageidaujantys mokytis I ar II gimnazijos klasėje, dokumentus pateikia atvykę į Plungės TVM (Mendeno g. 7, Plungė).

  1. Stojantieji pateikia šiuos dokumentus: 

  3.1. prašymą dėl priėmimo mokytis;

  3.2. pasą arba asmens tapatybės kortelę (tapatybės patvirtinimui);

  3.3. gimimo liudijimą (tapatybės patvirtinimui);

  3.4. 8 klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantys į I-ą gimnazijos klasę);

  3.5. I-os gimnazijos klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimo originalą (stojantys į II-ą gimnazijos klasę);

  3.6. išskyrus tuos, prie kurių profesinio mokymo įstaiga turi prieigą valstybės institucijų elektroninėse sistemose;

  3.7. fotonuotrauką (3×4 cm) – 2 vnt.

  3.8. asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, papildomai pateikia atitinkamus dokumentus:

  3.8.1. pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;

  3.8.2. gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;

  3.8.3. gydytojo urologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;

  3.8.4. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;

  3.8.5. gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;

  3.8.6. sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją, jei asmuo serga lėtine liga;

  1. Mokinių priėmimą vykdo Plungės TVM direktoriaus įsakymu sudaryta Mokinių priėmimo komisija.
  2. Mokinių priėmimo komisijos posėdžio data – 2020 m. rugpjūčio 11- 12 d. , 10 val.
  3. Mokinių priėmimo komisijos posėdžiuose turi dalyvauti stojantieji ir jų tėvai, globėjai.