Šiuo metu darbo pasiūlymų neturime

PRIIMS Į DARBĄ INFORMATIKOS MOKYTOJĄ

Plungės  technologijų ir verslo mokykla

skelbia atranką informatikos mokytojo pareigoms užimti

 

(VšĮ, Mendeno g. 7, LT-90143, Plungė, tel.: (8 448) 71632, el. p. sekretore@plungestvm.lt;  internetinė svetainė https://plungestvm.lt/. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190805844).

 1. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).
 2. Darbo krūvis – 0,5 etato. Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos – nuo 8,11 iki 11,39. (neatskaičius mokesčių už 0,5 etato -754,23- 1059,27)
 3. Reikalavimai:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą, informacinių technologijų mokytojo kvalifikaciją;
3.2. gebėjimas organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti ugdomąją veiklą, rengti individualias mokinių ugdymo(-si) programas;
3.3. gebėjimas vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą;
3.4. mokėti lietuvių kalbą, lygiu, atitinkančiu Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, reikalavimus;
3.5. gebėjimas savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
3.6. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei jų tėvais;
umas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

 1. Privalumai:

4.1. darbo patirtis vyresnėse klasėse;
4.2. vyr. mokytojo arba aukštesnė kvalifikacinė kategorija;
4.3. patirtis ruošiant mokinius olimpiadoms ir konkursams;
4.4. projektų rengimas ir įgyvendinimas.

 1. Pretendentas privalo pateikti:

5.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas 1);
5.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
5.3. gyvenimo aprašymą;
5.4. prentendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus darbo patirtį įrodančius dokumentus.

 1. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus informuojami asmeniškai.
 2. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai atrankos organizatoriui arba siųsti registruotu laišku adresu: Plungės technologijų ir verslo mokykla, Mendeno g. 7 LT-90143, Plungė bei elektroniniu paštu sekretore@plungestvm.lt, personalas@plungestvm.lt. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, pateikiamos dokumentų kopijos. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 3. Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 – 11.00 val. ir 13.00 – 16.00 val. mokyklos raštinėje adresu: Mendeno g.7, Plungė.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 31 d. 15.00 val.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Plungės TVM personalo vedėja Vilma Strazdauskienė, mob. 8 645 40921.

>> PRAŠYMO FORMA <<

PRIIMS Į DARBĄ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS, BIOLOGIJOS BEI TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKO PROFESIJOS MOKYTOJUS, SPECIALŲJĮ PEDAGOGĄ

Plungės  technologijų ir verslo mokykla priims į darbą
lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos bei transporto priemonių remontininko
profesijos mokytojus, specialųjį pedagogą

 

            Darbo pobūdis:

Mokinių ugdymas pagal bendrąsias pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei automechaniko profesinio mokymo programas, specialiojo pedagogo funkcijos – pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

Darbo krūvis – 1 etatas (kintantis kiekvienais metais) (36 val.).

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas – iki 1 etato;

Biologijos mokytojas – iki 1 etato;

Profesijos mokytojas (autoelektrikas) – iki 1 etato;

Specialusis pedagogas – iki 0,5 etato (darbo laikas 17,5 val.).

            Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą, atitinkamas mokytojo (ar specialiojo pedagogo) kvalifikacijas;
 2. Gebėjimas organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti ugdomąją veiklą, rengti individualias mokinių ugdymo(-si) programas;
 3. Gebėjimas vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą;
 4. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (40 val.), atitinkančius Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, mokėti lietuvių kalbą lygiu, atitinkančiu Valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimus, specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursus (60 val.);
 5. Gebėjimas savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
 6. Puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei jų tėvais;
 7. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

            Siūlome:

Atsakingą ir dinamišką darbą;

Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;

Sutartis neterminuota  (po atrankos);

Atlyginimas, neatskaičius mokesčių 1 etatui – nuo 1782,00 iki 2330,48 eurų, augantis bei priklausantis nuo darbuotojo įgūdžių ir kompetencijos, pedagoginio darbo stažo bei turimos kvalifikacinės kategorijos;

Darbo vieta adresu – Mendeno g. 7, Plungė, raštinės tel. Nr. +370 620 76739;

________________________________________________________________________________

Gyvenimo aprašymą bei kitus dokumentus (asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančius dokumentus (šių dokumentų kopijas) (prašymą, rasite – https://plungestvm.lt/karjeros-galimybes/), norint dalyvauti atrankoje, siųsti iki liepos 4 d.  (nurodžius pareigybę ,,Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas“, „Biologijos mokytojas“, „Transporto priemonių remontininko specialybės profesijos mokytojas“ (autoelektrikas) bei „Specialusis pedagogas“ el. paštu: personalas@plungestvm.lt, Tel. Nr. +370 645 40921.

 

>> PRAŠYMO FORMA <<

PRIIMS Į DARBĄ VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SPECIALISTĄ, (-Ę)

Darbo pobūdis:

 • Darbas su įmonėmis, darbdaviais;
 • Mokyklos reklamos kūrimas, viešinimas bei valdymas (FB, svetainė ir t.t.);
 • Įmonės internetinės svetainės, socialinių tinklų, naujienlaiškio turinio kūrimas ir administravimas;
 • Renginių viešinimas, fotografavimas,  informacijos apie mokyklą kaupimas;
 • Maketavimo darbų atlikimas;
 • Renginių organizavimas;
 • Kelionių/ komandiruočių organizavimas;
 • Kitos direktoriaus pavestos administracinės ir organizacinės užduotys.

Reikalavimai:

 • Universitetinis arba koleginis išsilavinimas marketingo ar viešojo administravimo srityje;
 • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);
 • Raštvedybos žinios ir patirtis, rengiant dokumentus;
 • Anglų kalbos mokėjimas (pageidautina).

Tikimės, kad tu:

 • Gebi dirbti komandoje ir savarankiškai;
 • Turi panašaus darbo patirties;
 • Komunikabilus, turintis greitą orientaciją, geranoriškas, kūrybingas ir lankstus.

Siūlome:

 • Atsakingą ir dinamišką darbą;
 • Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
 • Sutartis pradžiai – terminuota (bandomajam laikotarpiui);
 • Atlyginimas, neatskaičius mokesčių – 1339,20, augantis bei priklausantis nuo darbuotojo įgūdžių ir kompetencijos;
 • Darbo vieta adresu – Mendeno g. 7, Plungė.

________________________________________________________________________________

Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųsti (nurodžius pareigybę ,,Specialistas ryšiams su visuomene“)

 1. paštu: personalas@plungestvm.lt

PRIIMS Į DARBĄ PROFESIJOS MOKYTOJĄ
(TURINTĮ ELEKTRIKO KVALIFIKACIJĄ)

Jei patinka dirbti komandoje, esi pozityvus, iniciatyvus, atsakingas, mūsų mokykla priimtų Tave į gausų mokytojų būrį. Siųsk savo išsamų gyvenimo aprašymą ir startuok.

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį koleginį ar atitinkamą išsilavinimą;
 • gali dirbti su moksleiviais bei bendradarbiauti su kolegomis;
 • išmanai savo sritį, domiesi naujovėmis;
 • turi darbo kompiuteriu įgūdžių (MS Office);
 • esi lankstus bei geranoriškas.

Mes siūlome:

 • darbą, darniame kolektyve bei išpuoselėtoje mokykloje 0,5 etato krūviu;
 • visas socialines garantijas, ilgas atostogas, pastoviai mokamą augantį atlyginimą;
 • atlygį, priklausantį nuo Tavo darbo stažo bei pedagogo kvalifikacijos, bet kad žinotum ko tikėtis, tai gali būti nuo 650 (neatskaičius mokesčių);

Tavo veikla gali būti didelis indėlis augančiai naujai kartai.

Gyvenimo aprašymą siųsti (nurodžius pareigybę ,,Elektriko profesijos mokytojas) paštu sekretore@plungestvm.lt arba a.bitaris@plungestvm.lt arba susisiekti iš karto su atsakingu asmeniu – Arūnu Bitariu, Aptarnavimo ir inžinerinių paslaugų skyriaus vedėju tel.: 8 686 24585