Gimnazijos skyriaus mokytojai konsultuoja

Į PAGALBĄ MOKINIAMS 2023-2024 M.M. 

Gimnazijos skyriaus mokytojai konsultuoja mokinius, turinčius mokymosi sunkumų (skolininkus, atsilikusius dėl praleistų pamokų, gebėjimų stokos ir t.t.), priima atsiskaityti už papildomus ir neatliktus kontrolinius darbus. 

Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Konsultacijų dienos Kabinetas
1. Vilma Gedgaudienė Lietuvių k.ir literatūra Antradienis, ketvirtadienis 215
2. Diana Gendvilienė Rusų k. Ketvirtadienis 305
3. Rolandas Kuprys Fizinis ugdymas Ketvirtadienis Sporto salė
4. Skaistutė Zaniauskienė Chemija, biologija Trečiadienis 212
5. Rigonda Pereverzeva Biologija Ketvirtadienis 210
6. Laima Mockuvienė Anglų k. Ketvirtadienis 306
7. Simona Gedgaudienė Istorija, pilietiškumas Pirmadienis 204
8. Danutė Sausdravienė Lietuvių k. Antradienis,ketvirtadienis 313
9. Milda Stonkienė Matematika Antradienis 213
10. Veronika Razgienė Anglų k. Antradienis 206
11. Rineta Raudienė Lietuvių k. ir literatūra Antadienis, ketvirtadienis 313
12. Virginija Žutautaitė Istorija Antradienis 204
13. Veronika Tilindienė Fizika, IT Ketvirtadienis 212

 

Sausio 31 dieną baigsis I pusmetis. Jo rezultatai priklausys nuo mokinių lankomumo ir darbo.
Prašome mokytojų su kiekvienu mokiniu dirbti taip, kad jis padarytų pažangą ir pasiektų kuo geresnių rezultatų.

Gimnazijos skyriaus mokytojai

2023-2024 m.m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Pastabos
1. Veronika Tilindienė Fizika, IT Vyr. mokyt.
2. Vilma Gedgaudienė Lietuvių k. ir lit. Mokyt. Metodininkė
3. Diana Gendvilienė Rusų k., etika Vyr. mokytoja
4. Simona Gedgaudienė Istorija, pilietiškumo pagr., geografija Vyr. mokytoja  
5. Rineta Raudienė Lietuvių k. ir literatūra  Mokytoja metodininkė  
6. Rolandas Kuprys Fizinis ugdymas Vyr. mokytojas  
7. Skaistutė Zaniauskienė Chemija, biologija Vyr. mokytoja  
8. Elena Žirgulienė Tikyba, muzika Mokyt. Metodininkė
9. Rigonda Pereverzeva Biologija Mokyt. Metodininkė Direktoriaus pavad. Ugdymui
10. Laima Mockuvienė Anglų k. Vyr. mokytoja  
11. Sandra Arlauskienė Lietuvių k., IT Vyr. mokytoja  
12. Veronika Razgienė Anglų k. Mokyt. Metodininkė  
13. Danutė Sausdravienė Lietuvių k. ir lit. Mokyt.Metodininkė Gimnazijos skyriaus vedėja
14. Milda Stonkienė Matematika Vyr. mokytoja
15. Ingrida Sungailienė IT Mokyt.Metodininkė  
16. Giedrė Žlibinienė Fizinis ugdymas; Aerobika Mokytoja metodininkė  
17. Virginija Žutautaitė Integruotas istor. /geogr kursas, geografija Mokyt. Metodininkė  
18. Vidas Vagnorius Dailė Mokyt. metodininkas
19. Rūta Paulikienė Lietuvių k. ir lit. Mokyt. Metodininkė

Individualus mokinio ugdymo planas

Individualų ugdymo planą mokinys planuoja dvejiems mokymosi metams.