Gimnazijos skyriaus mokytojai konsultuoja

Į PAGALBĄ MOKINIAMS 2018-2019 M.M. 

Gimnazijos skyriaus mokytojai konsultuoja mokinius, turinčius mokymosi sunkumų (skolininkus, atsilikusius dėl praleistų pamokų, gebėjimų stokos ir t.t.), priima atsiskaityti už papildomus ir neatliktus kontrolinius darbus. 

Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Konsultacijų dienos Kabinetas
1. Violeta Bražinskienė Lietuvių k.ir literatūra Pirmadienis,trečiadienis 313
2. Vilma Gedgaudienė Lietuvių k.ir literatūr Pirmadienis,antradienis 215
3. Diana Gendvilienė Rusų k. Pirmadienis,ketvirtadienis 305
4 Rolandas Kuprys Bendroji kūno k. Pirmadienis Sporto salė
5. Jolanta Raišuotienė Matematika Pirmadienis,trečiadienis 208
6. Skaistutė Zaniauskienė Chemijabiologija Antradienis,trečiadienis 212
7. Rigonda Pereverzeva Biologija Antradienis,trečiadienis 212
8. Inga Klimaitė Etika Trečiadienis,ketvirtadienis 315
9. Laima Mockuvienė Anglų k. Trečiadienis,ketvirtadienis 306
10 Monika Simaitienė Istorija, pilietiškumas Antradienis,trečiadienis 204
11. Danutė Sausdravienė Lietuvių k. Antradienis,ketvirtadienis 201
12. Milda Stonkienė Matematika Antradienis,ketvirtadienis 213
13. Veronika Razgienė Anglų k. Antradienis,ketvirtadienis 206
14. Stasys Šarkauskas Muzika Ketvirtadienis 304
15 Aušra Kaveckienė Matematika, IT Pirmadienis,antradienis 106
16. Veronika Tilindienė IT, fizika Trečiadienis, ketvirtadienis 212,309
17. Virginija Žutautaitė Istorija Pirmadienis, ketvirtadienis 204
18. Gražina Valauskienė Vokiečių k. Penktadienis 303
19. Jeruslava Janauskienė Geografija Pirmadienis,antradienis 311
20. Giedrė Žlibinienė Bendroji kūno k.;
Aerobika
Ketvirtadienis Sporto salė
21. Raimonda Jucytė Tikyba 302
22. Rineta Raudienė Lietuvių k. ir literatūra Pirmadienis,trečiadienis 109
23. Vidas Vagnorius Dailė Ketvirtadienis 109
24. Viktoras Raibužis Technologijos Antradienis 310

 

Sausio 25 dieną baigsis I pusmetis. Jo rezultatai priklausys nuo mokinių lankomumo ir darbo.
Prašome mokytojų su kiekvienu mokiniu dirbti taip, kad jis padarytų pažangą ir pasiektų kuo geresnių rezultatų.

Gimnazijos skyriaus mokytojai

2018-2019 m.m.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Pastabos
1. Violeta Bražinskienė Lietuvių k. ir lit. Mokyt.Metodininkė
2. Vilma Gedgaudienė Lietuvių k. ir lit. Mokyt. Metodininkė
3. Diana Gendvilienė Rusų k. Vyr. mokytoja
4. Monika Simaitienė Istorija, pilietiškumo pagr. Mokytoja  
5. Jeruslava Janauskienė Geografija  Vyr. mokytoja  
6. Rolandas Kuprys Bendroji kūno k. Mokytojas  
7. Skaistutė Zaniauskienė Chemija, biologija Vyr. mokyt.  
8. Raimonda Jucytė Tikyba Vyr. mokytoja
9. Rigonda Pereverzeva Biologija Mokyt. Metodininkė Direktoriaus pavad. Ugdymui
10 Aušra Kaveckienė Matematika, IT Mokytoja
12. Inga Klimaitė Etika Mokytoja metodininkė
13. Laima Mockuvienė Anglų k. Vyr. mokyt.  
14. Rineta Raudienė Lietuvių k. ir lit. Mokytoja metodininkė  
15. Jolanta Raišuotienė Matematika Vyr. mokytoja  
16. Veronika Razgienė Anglų k. Mokyt. Metodininkė  
17. Danutė Sausdravienė Lietuvių k. ir lit. Mokyt.Metodininkė Gimnazijos skyriaus vedėja
18. Milda Stonkienė Matematika Vyr. mokytoja
19. Stasys Šarkauskas Muzika Mokytojas  
20. Veronika Tilindienė IT, fizika Vyr. mokyt.  
21. Gražina Valauskienė Vokiečių k. Vyr. mokytoja  
22. Giedrė Žlibinienė Bendroji k. k.;Aerobika Mokytoja metodininkė  
23. Virginija Žutautaitė Istorija Mokyt. Metodininkė  
24. Vidas Vagnorius Dailė Vyr . mokytojas  
25. Viktoras Raibužis Technologijos Mokytojas metodininkas

Individualus mokinio ugdymo planas

Individualų ugdymo planą mokinys planuoja dvejiems mokymosi metams. Individualų ugdymo planą sudaro:

1. Vidurinio ugdymo dalykai:

 • Dorinis ugdymas (tikyba arba etika). Galima rinktis vieną iš šių dalykų neatsižvelgiant į tai, kas buvo dėstoma pagrindinėje mokykloje.
 • Lietuvių kalba (bendruoju arba išplėstiniu kursu).
 • Matematika (bendruoju arba išplėstiniu kursu).
 • Užsienio kalba – anglų, prancūzų, vokiečių (B1, B2, A2 (A1) kursai). Privaloma yra viena užsienio kalba.
 • Gamtos mokslai – biologija, chemija, fizika (bendruoju kursu) ir integruotas gamtos mokslų kursas. Rekomenduojamas gamtos mokslas, atitinkantis pasirinktą specialybę. Privalomas vienas gamtos mokslas.
 • Socialiniai mokslai – istorija, geografija (bendruoju kursu) ir integruotas socialinių mokslų kursas. Privalomas vienas socialinis mokslas.
 • Kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka (aerobika)

Bendrasis kursas visiems mokiniams yra privalomas. Išplėstinį kursą siūloma rinktis mokiniams, kurie ruošiasi tęsti studijas kolegijoje ar universitete.

2. Laisvai pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai:

 • Informacinės technologijos (elektroninė leidyba)
 • Lietuvių k. modulis „Rašybos, skyrybos ir teksto kūrimo gilinimas“
 • Anglų k. modulis “ Lets improve English Knowledge ”
 • Geografijos modulis „Gamtiniai ir visuomeniniai procesai geografinėse sistemose“
 • Istorijos modulis „Lietuvos istorija Europos ir pasaulio pokyčių XIX-XXa. aplinkoje“
 • Matematikos modulis „Praktinio turinio uždavinių sprendimas“
 • Vokiečių kalba (pradedantiesiems)

Papildomai dėl individualaus ugdymo plano konsultuoja gimnazijos skyriaus vedėja D. Sausdravienė (201 kab.)