Egzaminų – pasiekimų tvarkaraštis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-1527

 

2022–2023 MOKSLO METŲ
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS
IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita Data
1. Lietuvių kalba ir literatūra 2023 m. vasario 27 d. 2023 m. balandžio 25 d.,išskyrus balandžio 11 d. — balandžio 14 d.*

 

UGDYMO PROCESO METU VYKSTANTYS BRANDOS EGZAMINAI

Egzaminas Egzaminotipas Data
2. Technologijos Mokyklinis 2022 m. spalio 3 d. — 2023 m. gegużës 12 d.
3. Menai Mokyklinis 2022 m. spalio 3 d. — 2023 m. gegużës 12 d.
4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų,rusų, vokiečių) (I dalis) Mokyklinis 2023 m. balandžio 4 d. — 2023 m. gegužës 22 išskyrus balandžio 11 d. — balandžio 14 d.*
5.  Brandos darbas: 5.1.   IV gimnazijų klasių mokiniams 5.2.  III gimnazijų klasiųmokiniams Mokyklinis 2022 m. spalio 3 d. — 2023 m. gegužès 12 d.
2023 m. sausio 30 d. — 2024 m. gegužës 12 d.

 

PAGRINDINĖ SESIJA

Egzaminas Egzaminotipas Data Pradžia
6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimodalis Valstybinis 2023 m. balandžio 12, 13, ‘4 d. (T, K, Pt) 9 val.
7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis Valstybinis 2023 m. balandžio 13, 14 d’ (K, Pt) 9 val.
8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių)kalbėjimo dalis Valstybinis 2023 m. balandžio 14 d’ (Pt) 9 val.
9. Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis Valstybinis 2023 m. birželio 5 d. (P) 9 val.
10. Biologija Valstybinis 2023 m. birželio 7 d. (T) 9 val.
11. Užsienio kalbos (anglų) klausymo,skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2023 m. birželio 9 d. (Pt) 9 val.
12. Geografija Valstybinis 2023 m. birželio 12 d. (P) 9 val.
13. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis 2023 m. birželio 13 d. (A) 9 val.
14. Matematika Valstybinis 2023 m. birželio 14 d. (T) 9 val.
15. Informacinės technologijos Valstybinis 2023 m. birželio 16 d. (Pt) 9 val.
16. Istorija Valstybinis 2023 m. birželio 19 d. (P) 9 val.
17. Užsienio kalbos (prancüzq, vokiečiq) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2023 m. birželio 20 d. (A) 9 val.
17. Fizika Valstybinis 2023 m. birželio 26 d. (P) 9 val.
18. Užsienio kalbos (rusų) klausymo,skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2023 m. birželio 23 d. (Pt) 9 val.
19. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų,rusų, vokiečių) (II, III dalys) Mokyklinis 2023 m. birželio 22 d. (K) 9 val.
20. Chemija Valstybinis 2023 m. birželio 21 d. (T) 9 val.
21. Muzikologija II dalis Mokyklinis 2023 m. birželio 27 d. (A) 9 val.

 

PAKARTOTINĖ SESIJA

Egzaminas Egzaminotipas Data Pradžia
23. Lietuvių kalba ir literatūra Valstybinis 2023 ITI. birželio 28 d. (T) 9 val.
24. Biologija Valstybinis 2023 m. birželio 29 d. (K) 9 val.
25. Geografija Valstybinis 2023 m. birželio 29 d. (K) 13 val.
26. Istorija Valstybinis 2023 m. birželio 30 d. (Pt) 9 val.
27. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2023 m. birželio 30 d. (Pt) 13 val.
28. Matematika Valstybinis 2023 m. liepos 3 d. (P) 9 val.
29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2023 Hi. liepos 3 d. (P) 13 val.
30. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų,rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis Valstybinis 2023 m. liepos 4 d. (A) 9 val.
31. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių)klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2023 m. liepos 4 d. (A) 13 val.
32. Informacinės technologijos Valstybinis 2023 m. liepos 5 d. (T) 9 val.
33. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis 2023 III. liepos 5 d. (T) 13 val.
34. Fizika Valstybinis 2023 III. liepos 7 d. (Pt) 9 val.
35. Chemija Valstybinis 2023 Hl. liepos 7 d. (Pt) 13 val.
36. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys) Mokyklinis 2023 m. liepos 10 d. (P) 9 val.
37. Muzikologija (II dalis) Mokyklinis 2023 m. liepos 10 d. (P) 13 val.
38. Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis 2023 m. liepos 13 d. (K) 9 val.

* Įskaitos ir egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.

Technologijų brandos egzaminas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA  (14 pt, didžiosios raidės)

 

 

 

VARDAS PAVARDĖ (12 pt, didžiosios raidės)

AP1-12 GRUPĖ (12 pt, didžiosios raidės)

 

 

Technologijos

Technologijų kryptis / modulis

 

DARBO TEMA (konkretus pavadinimas)

(14 pt, didžiosios raidės, paryškintas tekstas)

Technologijų brandos egzamino darbo aprašas

 

 

 

Darbo vadovas:

Kvalifikacinė kategorija, vardas, pavardė

 

 

X VIETOVĖ, SAVIVALDYBĖ (12 pt, didžiosios raidės)

Metai

Rekomenduojama baigiamojo darbo aprašo apimtis – ne mažiau kaip 15 – 20 puslapių. Baigiamojo darbo aprašas turi būti parašytas dalykine kalba, tinkamai vartojant technologines sąvokas ir terminus. Tie patys dalykai visame tekste turi būti vadinami vienodai. Dalykiniam tekstui netinka subjektyvumas. Rašant baigiamojo darbo aprašą, nereikėtų pabrėžti savo asmens, pavyzdžiui, „aš savo darbe remiuosi…“, geriau vartoti neveikiamosios rūšies formas: „remiantis analogais, išskaidyta…“. Baigiamojo darbo apraše siūloma vartoti (kur tinka) ne esamojo, o būtojo kartinio laiko formas. Rašant baigiamojo darbo aprašą, nereikia vartoti buitinės kalbos (na, o pagaliau…), publicistinių intarpų (cituoti bulvarinių  žurnalų, aprašyti skandalų ir pan.), reikšti emocijų (nuliūdau, nepateisino lūkesčių, nuvylė…). Visame darbe apie tuos pačius dalykus turi būti rašoma tik vienoje vietoje (nesikartoti !). Baigiamojo darbo aprašo tekstas turi būti argumentuotas – kiekvienas grupavimas, teiginys turi būti paaiškintas, pagrįstas.

Kiekvienas baigiamojo darbo aprašo skyrius (prasidedantis pirmojo lygio pavadinimu) pradedamas rašyti naujame lape. Pagrindiniame tekste (dėstyme) turi būti bent dvi dalys su savo skyriais ir poskyriais. Baigiamojo darbo aprašo  dalių, skyrių ir poskyrių numeravimo būdai galimi du: romėniškais, arabiškais skaitmenimis ir raidėmis; tik arabiškais skaitmenimis.

TURINYS

TECHNINĖ UŽDUOTIS…………………………………………………………………………………………………………….3

SANTRAUKA…………………………………………………………………………………………………………………………..4

ĮVADAS………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1. PROJEKTAVIMAS………………………………………………………………………………………………………………..6

1.1. Idėjos paieška, raktiniai žodžiai / sąvokos analogai, jų analizė, apibendrinimas……….6

1.2. Projektuojamo produkto analogų vaizdai………………………………………………………………..7

1.3. Kuriamo gaminio grafinis vaizdas…………………………………………………………………………….8

2. PASIRINKTOS DARBO PRIEMONĖS IR MEDŽIAGOS / IŠTEKLIAI…………………………………………….9

3. TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR REZULTATAI……………………………………………………………………..11

3.1. Konstravimas…………………………………………………………………………………………………………..11

3.2. Technologiniai procesai…………………………………………………………………………………………..13

3.3. Skaičiavimai / ekonominis pagrindimas……………………………………………………………………15

IŠVADOS…………………………………………………………………………………………………………………………………16

INFORMACIJOS ŠALTINIAI……………………………………………………………………………………………………….17

Spausdinti informacijos šaltiniai………………………………………………………………………………………17

Elektroniniai informacijos šaltiniai…………………………………………………………………………………..17

PRIEDAI…………………………………………………………………………………………………………………………………..18

Pastaba: Baigamojo darbo aprašo turinyje turi atsispindėti konkretus kuriamas gaminys / paslauga.

Turinys rašomas kaip skyriaus antraštė – didžiosiomis raidėmis (TURINYS). Skyrių pavadinimai turinyje rašomi didžiosiomis raidėmis, o poskyriai – mažosiomis raidėmis. Skyrių ir poskyrių pavadinimai rašomi 12 pt paryškintu šriftu.

Turinį galima sukurti naudojant tekstų rengyklės automatines priemones (pvz., MS Word 2010 meniu Nuorodos=>Turinys=>Įterpti turinį

TECHNINĖ UŽDUOTIS

DALYKAS TECHNOLOGIJOS
Technologijų programos kryptis Statyba ir medžio apdirbimas / medžio apdirbimas/ medienos apdirbimas / Apdailininko / statybininko
Technologinė ir bendrosios kompetencijos Surasti, išanalizuoti, pagrįstai išsirinkti geriausią idėją ir parengti jos grafinį vaizdą.
Rastą informaciją kaupti, apibendrinti ir ją pateikti naudojant IKT priemones.
Pasirinkti tinkamas medžiagas ir jų apdirbimo įrankius pasirinktai įdėjai įgyvendinti.
Savarankiškai planuoti, organizuoti ir įgyvendinti technologinius procesus.
Atliekant technologinius procesus gebėti saugiai ir tinkamai naudotis įrankiais, įranga ir darbo priemonėmis.
Žodžiu ir raštu pristatyti ir argumentuotai į(si) vertinti darbo rezultatus.
Baigiamojo darbo tikslas Paruošti ir nudažyti sieną.
Reikalavimai baigiamojo darbo technologinėms ir konstrukcinėms ypatybėms
Informacijos paieškos kryptys Raktinių žodžių, susijusių su interjero puošimu, paieška ir jų panaudojimas tikslingai renkant informaciją.

Informacijos šaltiniai: žodiniai, spausdintiniai, skaitmeniniai.

Baigiamojo darbui reikalingos medžiagos / ištekliai, jų savybės / požymiai Gaminys pagamintas naudojant vietines, nekenksmingas, lengvai apdorojamos medžiagas. Medžiagos turi būti naudojamos taupiai.
Mokytojų konsultacijų grafiko projektas
Mokykla (pavadinimas) Plungės technologijų ir verslo mokykla
Kandidato vardas, pavardė
Darbo vadovas vardas, pavardė
Kvalifikacinė kategorija
Techninės užduoties pateikimo data 2015 – sausio 15 diena

SANTRAUKA

Trumpas baigiamojo darbo esmės išdėstymas. Santraukoje turi būti apibendrintai nurodyta, kokia problema spręsta, paaiškintas baigiamojo darbo tikslas ir pagrindiniai uždaviniai, pateikti gauti svarbiausi rezultatai. Santraukos apimtis – iki 100 žodžių. Santrauka rašoma tada, kai darbas būna baigtas, ir baigiamojo darbo apraše segama po techninės užduoties lapo.

ĮVADAS

Įvadas – pradinė baigiamojo darbo aprašo dalis, kurioje atskleidžiama darbo esmė. Jis turi būti aiškiai struktūruotas.

Įvade turi būti šios dalys:

 • temos aktualumas, problematika; (čia turi būti pagrįstas baigiamojo darbo temos pasirinkimas, nurodant jos pasirinkimo motyvus: kuo ši tema aktuali, pažangi, svarbi, naudinga.
 • darbo tikslas ir uždaviniai; (rekomenduojama formuluoti vieną tikslą ir 3-5 uždavinius. Tikslas formuluojamas aiškiai, suprantamai, vienu sakiniu. Baigiamojo darbo uždaviniai formuluojami pagal veiklos sritis, nurodant būdus, kuriais bus siekiama galutinio rezultato.)
 • darbo rengimo planas ( turi būti pateikta lentelė).

Eil.
nr.

Baigiamojo darbo rengimo etapai

Darbo atlikimo terminai

Darbo pradžia (data)

Darbo pabaiga (data)

1. Išanalizuojama technologijų egzamino techninė užduotis. Suformuluojamas tikslas, iškeliami į tikslą orientuotis uždaviniai.
2. Ieškoma, kaupiama, sisteminama informacija, reikalinga baigiamojo darbo temai atskleisti.
3. Išanalizuojami surasti analogai ir pateikiamas savo idėjos grafinis vaizdas.
4. …………..
n. ……..

 

PASTABA: BAIGIAMOJO DARBO APRAŠO ĮVADO SU BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO PLANU APIMTIS – NE MAŽIAU KAIP 2 PUSLAPIAI.

1.PROJEKTAVIMAS

Aprašoma projektinių idėjų (kuriamos paslaugos / gaminio) paieška, įdėjos detalizavimas, tikslinimas, apibendrinimas grafine / aprašomąja forma. Apimtis nuo 1 iki 3 puslapių.

1.1.Idėjos paieška, raktiniai žodžiai / sąvokos analogai, jų analizė, apibendrinimas

Reikia įvardyti darbo idėją, nurodyti informacijos paieškos kryptis, įvardyti vartojamus raktinius žodžius bei baigiamojo darbo apraše vartojamas sąvokas:

 • idėjos paieška – paaiškinama, kaip kilo idėja, kokie informacijos šaltiniai buvo nagrinėti;
 • raktiniai žodžiai – pagrindiniai temą atspindintys žodžiai, padedantys kryptingai ieškoti informacijos;
 • sąvokos – pagrindiniai darbe vartojami terminai, apibrėžimai, kuriuose atsispindi nagrinėjamo dalyko, atskirų reiškinių ar procesų būdingi požymiai. Ta pati sąvoka dažnai skirtingai suprantama, todėl būtina paaiškinti, kokia prasme ji bus vartojama.

1.2.Projektuojamo produkto analogų vaizdai

Reikia pateikti ne mažiau kaip dviejų projektinių idėjų, analogų vaizdus: nuotraukas, eskizus, piešinius ir kt., juos apibūdinti, nurodyti jų pranašumus ir trūkumus. Turi išskirti geriausią ir pagrįsti savo pasirinkimą:

 • analogai – panašūs daiktai, dalykai, reiškiniai, atitikmenys.
 • analogų vaizdai – nuotraukos, eskizai, piešiniai ir kt.
 • analogų analizė – idėjos išgryninimas remiantis panašių daiktų, dalykų, reiškinių, atitikmenų pranašumais ir trūkumais. Analizuojant analogus yra generuojamos įvairios idėjos, įžvelgiamos netikėtos idėjų sąsajos, nauda žmonėms ir aplinkai.

1.3.Kuriamo gaminio grafinis vaizdas

Atlikus analogų analizę ir išgryninus idėją, sukurtas / sudarytas kuriamo gaminio / paslaugos grafinis vaizdas (schema, brėžinys, eskizas, kt.), atitinkantis techninės užduoties reikalavimus, aprašomas gaminio / paslaugos kūrimas, nurodant gaminio / paslaugos kūrimo etapus / planą. Papildoma vaizdinė medžiaga gali būti pateikiama baigiamojo darbo aprašo prieduose.

2.PASIRINKTOS DARBO PRIEMONĖS IR MEDŽIAGOS / IŠTEKLIAI

Nurodomos medžiagos, reikalingos gaminiui sukurti, apibūdinamos jų savybės, medžiagų kaina (jei to reikalaujama techninėje užduotyje). Pasirinktas darbo priemones ir medžiagas / išteklius reikėtų aprašyti taip:

 • parinkti ir aprašyti projektinei idėjai įgyvendinti tinkamų medžiagų / išteklių savybes / požymius;
 • pagrįsti pasirinktų medžiagų / išteklių ir jų savybių / požymių dermę ir tinkamumą projektinei idėjai įgyvendinti.

Baigiamuoju darbu pasirinkus paslaugą – aprašomi paslaugai sukurti / atlikti reikalingi ištekliai.

Ištekliai, resursai čia suprantami kaip priemonė, kuri reikalinga veiksmui atlikti, procesui pradėti ir kuri yra sunaudojama ir gali išsibaigti. Ištekliai gali būti materialiniai arba nematerialiniai.  Pavyzdžiui, ištekliai ekonomikos srityje – kapitalas, gamybos, darbo priemonės, pinigai, lėšos, santaupos, atsargos, žemė, gamtiniai ištekliai (naudingos iškasenos), energija, taip pat žmogiškieji ištekliai informatikos srityje –kompiuteriniai resursai, psichologijos srityje –gabumai, charakterio savybės, sociologijoje – švietimas, sveikata ir pan. Šios dalies apimtis turėtų būti iki vieno puslapio.

3.TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR REZULTATAI

Aprašomas kiekvienas pagal techninę užduotį pasirinktos idėjos įgyvendinimo etapas. Apimtis – nuo 3 iki 8  puslapių

3.1 Konstravimas

Pateikiamas būsimo gaminio brėžinys, jame nurodomi sudėtingi konstrukcinių detalių jungimo būdai. Aprašoma gaminio konstrukcija (jo dalys, numatomi jungimo būdai). Konstravimas gali būti aprašomas tokia seka: pateikiamos gaminio / paslaugos dalys / etapai; pateikiamas ir paaiškinamas konstrukcijos brėžinys; aprašomi ir pagrindžiami konstrukcinių detalių jungimo būdai (jų pranašumai ir trūkumai).

3.1. pav. detalės brėžinys

 

3.2. Technologiniai procesai

Technologinių procesų aprašyme nuosekliai pateikiami technologiniai sprendimai idėjos įgyvendinimo procese. Paaiškinama kiekvienos proceso operacijos atlikimo tvarka ir kaip užtikrinama darbų sauga. Gali būti pateikta vaizdinė medžiaga, iliustruojanti darbo operacijas. Technologiniai procesai gali būti aprašomi tokia seka: argumentuotai pateikiami ir paaiškinami nuoseklūs gaminio / paslaugos gaminimo / teikimo etapai (darbo operacijos, jų grafinis sprendimas, vaizdinė medžiaga). Pateikiamas užbaigto gaminio / paslaugos grafinis vaizdas.

3.3. Skaičiavimai / ekonominis pagrindimas

Aprašant ekonominį pagrindimą (jeigu to reikalaujama techninėje užduotyje). nurodomas baigiamojo darbo ekonominis pagrindas ir efektyvumas. Įvertinama sukurto gaminio / paslaugos nauda visuomenei /gamtai. Ekonominis pagrindimas gali būti aprašomas tokia seka: atlikti ekonominiai skaičiavimai (gaminio / paslaugos savikaina, veiklos sąnaudos ir pan.), argumentuotai nurodyta sukurto gaminio / paslaugos nauda žmonėms ir aplinkai.

IŠVADOS

Rekomenduojami klausimai, į kuriuos turi būti atsakyta:

 • Ar pasiektas technologijų mokyklinio brandos egzamino tikslas? Ar įgyvendinti BD uždaviniai?
 • Kas darbo metu buvo sužinota, pasiekta, padaryta?
 • Kokie yra padaryto darbo pranašumai ir trūkumai?
 • Kur galima pritaikyti darbo rezultatus ir kokios naudos galima iš to tikėtis?

Išvados turi būti glaustos, argumentuotos, konkrečios, apimančios ir atitinkančios iškeltą baigiamojo darbo tikslą, ir visus uždavinius. Reikia atskleisti baigiamojo darbo praktinę reikšmę ir jo naudingumą. Jeigu kandidatui nepavyko pasiekti tokių rezultatų, kokių jis tikėjosi, būtina nurodyti priežastis, sutrukdžiusias pasiekti užsibrėžtus tikslus. Išvados tekste numeruojamos.

INFORMACIJOS ŠALTINIAI

Spausdinti informacijos šaltiniai

Elektroniniai informacijos šaltiniai

naudoti / cituoti informacijos šaltiniai:

 • knygos;
 • spaudos leidiniai;
 • konspektai;
 • elektroniniai informacijos šaltiniai ir kt.

Šaltiniai turi visiškai atitikti baigiamojo darbo temos turinį. Rengiant baigiamąjį darbą rekomenduojama remtis ne mažiau kaip 7 informacijos šaltiniais. Elektroninių / interneto informacijos šaltinių adresai turi būti pateikti pilni (pvz.,http://f- picture.net/lfp/s08.radikal.ru/i181/ 1005/94/298f3aed0e7d.jpg/htm).

PRIEDAI

RAŠTVEDYBOS REIKALAVIMAI BAIGIAMOJO DARBO APRAŠUI

Mokiniui pradedant rengti baigiamojo darbo aprašą, konsultuojantis mokytojas supažindina su raštvedybos reikalavimais. Tarpiniuose etapuose mokytojas įvertina, kaip laikomasi reikalavimų, nurodo klaidas.

Aprašas turi būti parašytas normine kalba. Darbo tekstas surinktas kompiuteriu,  atspausdintas A4 (210×297 mm) formato lapuose, susegtas ir tvarkingas. Tekstas spausdinamas vienoje lapo pusėje 1,5 intervalu tarp eilučių, puslapio paraštės: 3 cm iš kairės, 1 cm iš dešinės, 2 cm nuo viršaus ir 2 cm nuo apačios. Raidžių aukštis 12 taškų (12 pt.)  Times New Roman ar Arial šriftu. Pastraipos pirmoji eilutė nuo kairiosios paraštės atitraukiama per 2,0 cm.

Lygiavimas. Renkamas tekstas lygiuojamas pagal abu kraštus, tarp žodžių paliekamas tik vienas tarpas. Tarpai nepaliekami prieš skyrybos ženklą: taškas, kablelis, kabliataškis, šauktukas, klaustukas ir pan. rašomas prie pat žodžio nepaliekant jokio tarpo. Po skyrybos ženklo paliekamas tik vienas tarpas. Jei reikia vartoti du skyrybos ženklus greta, tarpas tarp jų nepaliekamas. Rašant skliaustus ar kabutes, rašomas tekstas apgaubiamas jai  nepaliekant tarpų, pavyzdžiui, „Banga“, (Banga). Tarpai nepaliekami tarp žodžių ar skaičių, kuriais nurodomos tam tikros ribos, ir brūkšnio: birželis–rugpjūtis; p. 18–23 ar jungiamoj o brūkšnelio: darželis-lopšelis.

Puslapių numeracija. Puslapiai žymimi arabiškais skaitmenimis apatiniame dešiniajame lapo kampe. Puslapiai skaičiuojami pradedant nuo titulinio (ant titulinio, turinio, įvado ir santraukos, priedų puslapių numeriai nerašomi, bet į bendrą puslapių skaičių įskaičiuojami). Per visą darbą turi eiti ištisa skaitmeninė numeracija, atsispindinti ir turinyje (1, 2, 2.1, 2.1.1., 2.2., 3).              Skyriaus pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis lapo centre, o poskyrio ir skyrelių pavadinimai rašomi mažosiomis (išskyrus pirmąją). Kiekvieną skyrių reikia pradėti naujame puslapyje, o poskyrius ir skyrelius – tame pačiame. Po antraštės taškas nededamas. Negalima rašyti pavadinimo viename puslapyje, o tekstą pradėti kitame. Patartina, kad tame pačiame puslapyje be skyriaus poskyrio ar skyrelio pavadinimo, tilptų ne mažiau kaip 3 teksto eilutės.

Citatos. Pažodinės citatos rašomos kabutėse. Cituojami šaltiniai ir autoriai nurodomi pačiame tekste, laužtiniuose skliaustuose: autoriaus pavardė, publikacijos metai: puslapis (-iai), pvz., [Šakys, 2013:15]. Jei minimi keli autoriai, jų pavardės pateikiamos per kabliataškį [Doge; Kinata: 2010: 22]. Visas cituojamo šaltinio bibliografinis aprašas pateikiamas literatūros sąraše.

Nuotraukos. Kaip nurodyti nuotraukų autorystę? Nuotraukos autorystė gali būti nurodoma ant nuotraukos, apatiniame dešiniajame jos kampe, arba po nuotrauka, apačioje dešinėje pusėje. Jei autorius žinomas – autorius nurodomas taip: Autoriaus nuotr., šaltinis , pvz., V. Pavardenio nuotr., photobucket.com. Jei autorius nenurodytas – nurodomas tik šaltinis, pvz., photobucket.com nuotr.Jei nuotraukos autorystė nurodoma po nuotrauka ir nuotrauka turi pavadinimą, ši informacija nurodoma kartu, po nuotrauka, kairėje pusėje: Nuotraukos pavadinimas, autoriaus nuotr., šaltinis (kai  nurodytas  autorius) ir Nuotraukos pavadinimas, šaltinio nuotr. (jei  nenurodytas autorius, tik nuotrauka turi pavadinimą). Pavyzdžiai:

Nėrimas vąšeliu, wikipedia.org nuotr.          Transporto spūstis Vilniuje, veidas.lt nuotr.          Kėdė, V. Pavardenio nuotr., photobucket.com           Lentelės. Paveikslai (iliustracijos, diagramos, schemos, grafikai). Brėžiniai. Darbelentelės ir paveikslai numeruojami kiekviename skyriuje atskirai arabiškais skaitmenimis įrašant skyriaus numerį ir paveikslo (arba lentelės) eilės numerį. Šalia parašomi jų pavadinimai. Lentelės pavadinimas rašomas virš jos, dešinėje pusėje, 10 taškų pasviruoju stiliumi (3  lentelė. Krypties sekų pavyzdžiai). Paveikslo pavadinimas rašomas apačioje, centre, 10  taškų paryškintu stiliumi (3.15 pav. Lūžio taškas). Tekste minint iliustracij ą ar lentelę, nurodomas jos numeris.

Brėžiniai. Brėžinius galima pateikti A4, A3, A2 arba A1 formato lapuose.  Brėžinys turi būti nubraižytas laikantis brėžinių braižymo taisyklių, – kiekvienas brėžinys turi turėti rėmelį ir pagrindinę brėžinio lentelę (žr.12 priedą). Jei tekste pateikiami skaičiai turi matavimo vienetus, tuos skaičius reikia rašyti skaitmenimis (pvz., 300  Lt), jei neturi – žodžiais, pvz., „Sąnaudos padidėjo du kartus“. Jei tekste pateikiamos kelios skaitinės reikšmės iš eilės, matavimo vienetą reikia rašyti tik vieną kartą po paskutinio skaitmens, pvz., 20, 50, 100 lt.

Informacijos šaltinių sąrašas. Literatūros sąrašas pateikiamas atskiru skyriumi su antrašte   INFORMACIJOS ŠALTINIAI. Literatūros šaltiniai pateikiami abėcėlės tvarka. Jeigu autorių pavardės yra vienodos, jos rašomos atsižvelgiant į inicialus. Knygos aprašas, jei autorius yra vienas:

Arends, R. Mokomės mokyti . Vilnius: Margi raštai, 2008.  Buehl, D. Interaktyviojo mokymosi strategijos . Vilnius: Garnelis, 2004.  Rakauskienė, O.  Valstybės pol itika (f iskalinė, užsienio prekybos ir socialinė politika): monografija. Vilnius: MRU Leidybos centras, 2006.

BAIGIAMOJO DARBO PRISTATYMAS

Darbo vadovas vertinimo komisijai pristato mokinį: pasako jo vardą, pavardę, kokios technologijų krypties mokėsi ir kokio modulio baigiamąjį darbą pasirinko gaminti / kurti.         Rekomenduojama kandidato technologijų mokyklinio brandos egzamino darbo pristatymo trukmė – 15 min.

Kandidato atlikto BD pristatymo eiga:

1. tema,
2. gaminio / paslaugos techninė užduotis,
3. darbo / paslaugos atlikimo eiga:

3.1. projektavimas,
3.2. informacijos paieška ir naudojiams,
3.3. medžiagos / ištekliai,
3.4. technologiniai procesai ir jų rezultatai.

4.Įsivertinimas.
5.Išvados.

Atliktas baigiamasis darbas pristatomas žodžiu, komentuojant vertinimo komisijai demonstruojamą vaizdinę medžiagą. Pristatymui gali būti naudojamos įvairios formos: pranešimas naudojant informacines technologijas, interneto svetainės demonstravimas, plakatas, lankstinukas, reklama, maršruto planas / žemėlapis, stendinis pranešimas, filmukas, straipsnis sienlaikraštyje ir pan.

Pristatydami baigiamąjį darbą kandidatai:

 • pristato sukurtą produktą, paaiškina jo naudą žmonėms ir aplinkai;
 • pateikia geriausios idėjos grafinį vaizdą, paaiškina idėjos plėtojimą analizuodamas analogus, įvertindamas jų privalumus ir trūkumus, nurodo informacijos paieškos kryptis ir naudotus informacijos šaltinius;
 • pateikia pasirinktos idėjos įgyvendinimo planą, įvardija ir paaiškina patirtas sėkmes ir sunkumus, kilusius rengiant TMBE baigiamąjį darbą;
 • įvertina idėjos idėjos ir techninės užduoties atitikimą;
 • argumentuotai paaiškina medžiagų pasirinkimo idėjai įgyvendinti tinkamumą, įvertina jų savybes;
 • paaiškina kuriamo produkto konstravimą iš dalių, detalių (jei tai buvo reikalinga), pateikia grafinius vaizdus;
 • paaiškina technologinius procesus, jų eiliškumą, kokybišką ir saugų atlikimą;
 • pateikia išvadas;
 • suprantamai, kūrybiškai pateikia tekstinę ir grafinę informaciją, parenka tinkamas technines priemones informacijai perteikti;
 • argumentuotai į(si)vertina pasiektą rezultatą;
 • argumentuotai, glaustai atsako į vertinimo komisijos pateiktus klausimus.

Informacija apie brandos egzaminus

(Parengta, vadovaujantis 2021 metų Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu)

II. BRANDOS EGZAMINAI

3. Organizuojami valstybiniai ir mokykliniai lietuvių kalbos ir literatūros, tik valstybiniai biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos, matematikos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminai ir tik mokykliniai – gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), menų, muzikologijos ir technologijų brandos egzaminai ir brandos darbas

5. Mokinys ir buvęs mokinys brandos atestatui gauti privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą (iki 2012 m. išlaikyti lietuvių kalbos (gimtosios) arba lietuvių kalbos (valstybinės) brandos egzaminai yra įskaitomi) ir dar vieno dalyko brandos egzaminą ar brandos darbą, išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos vadovo įsakymu yra atleistas.

III. BRANDOS EGZAMINŲ IR JŲ TIPŲ PASIRINKIMAS

7. Kandidatas einamaisiais metais, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus ir brandos darbą (2013 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-1195)

8. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą- mokyklinį ar valstybinįrenkasi savo nuožiūra. Mokinys ir buvęs mokinys, pasirinkę valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą ir susirgę pagrindinės sesijos metu, dėl sveikatos būklės pageidaujantys pakeisti brandos egzamino tipą į mokyklinį, prašymą teikia mokyklos vadovui, o mokyklos vadovas prašymą perduoda Nacionalinio egzaminų centro direktoriui, iš jo gavęs suderinimo raštą, prašymą pakeisti brandos egzamino tipą įformina įsakymu.

9. Brandos darbą gali rinktis vidurinio ugdymo programos mokinys iki einamųjų metų rugsėjo 18 d. Brandos darbas vykdomas nuo einamųjų metų rugsėjo 18 d. iki kovo 16 d. toje mokykloje, kurios mokinys pasirinko laikyti brandos darbą. Brandos darbas vertinamas brandos darbo vertinimo centre.

10. Technologijų brandos egzaminą gali rinktis vidurinio ugdymo programos mokinys, kuris mokosi pagal to dalyko programą arba profesinio mokymo programos modulius, arba profesinio mokymo programą, kuri vykdoma kartu su vidurinio ugdymo programa. Technologijų brandos egzaminas vykdomas sausio–gegužės mėnesiais toje mokykloje, kurios mokiniai pasirinko šį egzaminą laikyti, vertinamas brandos egzamino vertinimo centre. (2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1231)

IV. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

12. Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus ir parengti brandos darbą kandidatas teikia mokyklos vadovui. Prašyme turi būti nurodomi pasirinkti egzaminai, egzaminų tipai, brandos darbas, pareiškiamas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo brandos egzaminų organizavimo, pritaikymo, vykdymo, vertinimo, mokymosi rezultatų sutikrinimo stojimo į kitas mokyklas tikslais. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas pateikia prašymą pritaikyti brandos egzaminus ir pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą apie brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį. Galima naudoti ir Nacionalinio egzaminų centro duomenų perdavimo sistemoje „KELTAS“ teikiamą prašymo formą. Prašymai registruojami vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Prašymą iki einamųjų metų rugsėjo 18 d. dėl brandos darbo, sausio 16 dienos dėl menų ir technologijų, o iki vasario 24 dienos dėl kitų brandos egzaminų pasirinkimo pateikia: (2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1231)

 12.1. mokinys – savo mokyklos direktoriui;

12.2. buvęs mokinys – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, direktoriui. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Pažymą apie turėtų įsiskolinimų likvidavimą (jeigu jie likviduoti kitoje mokykloje) mokyklos direktoriui privalu pateikti iki ugdymo plane nustatytos ugdymo proceso 12-osioms (gimnazijų IV) klasėms pabaigos.

13. Mokiniai, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programos modulius, arba profesinio mokymo programą, kuri vykdoma kartu su vidurinio ugdymo programa, pasirinkę technologijų mokyklinį brandos egzaminą, prašyme nurodo profesinio mokymo programos pavadinimą ir jos kodą. (2013 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-1195)

14. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo keisti neleidžiama.

V. LEIDIMAS LAIKYTI EGZAMINĄ

17.  Mokiniui ir buvusiam mokiniui pasirinktus brandos egzaminus leidžiama laikyti mokyklos vadovo įsakymu:

17.1.  lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą ir išlaikytą dalyko įskaitą, jei nuo to dalyko įskaitos nėra atleistas;

17.2.  individualaus ugdymo plano dalyko, išskyrus menų ir technologijų ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminus – turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą;

17.4. ne individualaus ugdymo plano dalyko brandos egzaminą, išskyrus užsienio kalbos (rusų ar vokiečių), jei šios kalbos mokėsi kaip gimtosios, egzaminą. (2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. V-1262)

VI. BRANDOS EGZAMINŲ SESIJOS

18. Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos. Pagrindinė sesija vykdoma balandžio–birželio mėnesį, pakartotinė – birželio–liepos mėnesį.

19. Brandos darbas vykdomas einamųjų metų rugsėjo – kovo, o technologijų ir menų mokykliniai brandos egzaminai vykdomi sausio – gegužės mėnesiais.

VII. MOKINIŲ SUPAŽINDINIMAS SU APRAŠU

23.  Mokyklos vadovo paskirti asmenys mokinius pasirašytinai supažindina:

23.1.  su mokyklos vadovo sprendimu dėl mokymosi kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), kurios buvo mokoma pagal gimtosios kalbos programą, brandos egzaminų privalomo laikymo;

23.2.  su Aprašo nuostatomis: leidimu laikyti dalyko brandos egzaminą, atleidimu nuo dalykų brandos egzaminų, dalykų brandos egzaminų pasirinkimu, atidėjimu, pritaikymu, terminais, rezultatų paskelbimu, reikalavimais kandidatams, atsakomybe pažeidusiesiems šiuos reikalavimus, apeliacijomis ir pan.; dalykų brandos egzaminų tvarkaraščiu – iki einamųjų metų sausio 18 dienos; (2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. V-1262)

23.3.  su dalyko, išskyrus menų ir technologijų, brandos egzamino vykdymo instrukcija – ne vėliau kaip likus trims dienoms iki brandos egzamino datos; (2013 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-1195)

23.4.  su brandos darbo vykdymo instrukcija – iki einamųjų metų rugsėjo 12 d., su mokyklinių menų ir technologijų brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis – iki einamųjų metų sausio 16 d. (2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1231)

23.5.  su dalyko brandos egzamino programa – pradėjus vykdyti vidurinio ugdymo programą. (2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. V-1262)

24.  Mokinių supažindinimas su dalyko brandos egzamino programa, šiuo Aprašu, dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcija ir technologijų brandos egzamino technine užduotimi fiksuojamas vidurinio ugdymo mokytojo dienyno arba vidurinio ugdymo dienyno (arba viename iš šių dienynų, sudarytų remiantis elektroninio dienyno duomenimis) skyriuje „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“. (2013 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-1195)

IX. ATLEIDIMAS NUO BRANDOS EGZAMINŲ

28.  Mokinys ir buvęs mokinys nuo brandos egzaminų atleidžiami mokyklos vadovo įsakymu, jeigu:

28.1.  iki kovo 7 dienos mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir medicininę pažymą su ligos pavadinimu, kuri yra Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“, prie ligos pavadinimo yra nurodytas atleidimo terminas „nuolat“; (2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. V-1262)

28.2.  iki einamųjų metų egzaminų tvarkaraštyje nustatytos pasirinkto egzamino dienos mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir medicininę pažymą su ligos pavadinimu, kuri yra Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąraše, o prie ligos pavadinimo nurodytas atleidimo terminas baigiasi po to dalyko brandos egzaminui pakartotinėje sesijoje nustatytos datos;

29.  Mokinys ir buvęs mokinys, negalintys laikyti brandos egzaminų dėl ligos, ne vėliau kaip iki pagrindinės sesijos pradžios mokyklos vadovui teikia prašymą dėl atleidimo nuo pasirinktų brandos egzaminų. Kartu su prašymu jie turi pateikti sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos pažymą, patvirtintą šios komisijos antspaudu. Pažymoje nurodomas TLK-10 kodas iš Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo.

30.  Atleisti nuo brandos egzaminų mokinys ir buvęs mokinys negali laikyti pasirinktų brandos egzaminų.

31.  Brandos egzaminų sesijos metu kandidatui susirgus, jis pats arba jo artimieji turi apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos egzamino. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir 29 punkte nurodytus dokumentus, mokinys ir buvęs mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleidžiami.

X. BRANDOS EGZAMINO ATIDĖJIMAS.

33.  Mokyklos, o eksterno – bazinės mokyklos, vadovo įsakymu brandos egzaminas atidedamas pakartotinei sesijai:

33.1.  kandidatui, dėl svarbių priežasčių (pateikusiam priežastį paaiškinantį dokumentą) negalinčiam laikyti brandos egzamino ar jo dalies pagrindinės sesijos metu;

33.2.  kandidatui, susirgusiam prieš brandos egzaminą arba nebaigusiam brandos egzamino dėl sveikatos sutrikimo pagrindinės sesijos metu (pateikusiam mokyklos vadovui prašymą dėl brandos egzamino atidėjimo
ir (ar) darbo nevertinimo bei medicininę pažymą ne vėliau kaip kitą dieną po dalyko brandos egzamino). (2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. V-1262)

34.  Brandos darbas, technologijų ir menų brandos egzaminai ir gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalis neatidedama.

XIX. REIKALAVIMAI KANDIDATAMS

75.  Kandidatai:

75.1.  atvykdami į brandos egzaminą privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą;

75.2.  prie įėjimo į dalyko brandos egzamino centrą esančiame sąraše sužino savo grupę, vietos numerį ir patalpą, kurioje vyks brandos egzaminas, į patalpą ateina ne vėliau kaip prieš 15 minučių iki brandos egzamino pradžios;

75.3.  prieš įeidami vykdytojui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą ir įeina į patalpą tik jam leidus;

75.4.  turi tik dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą, kuris brandos egzamino metu gali būti padėtas ant suolo/stalo. Į brandos egzamino patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar priėmimo priemones įsinešti draudžiama; (2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1231)

75.5.  pavėlavusieji ne daugiau kaip 30 minučių, jeigu dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nenurodomas kitas laikas, laiko egzaminą, tačiau jiems brandos egzamino užduoties atlikimo laikas nepratęsiamas;

75.6. kai pasirašo vykdymo protokoluose, gauna dalyko brandos egzamino užduotis, jas padeda ant stalo/suolo krašto, vykdytojui leidus patikrina, ar nėra tuščių lapų ar kito aiškiai matomo spausdinimo broko, užduočių sąsiuvinius užverčia ir laukia vykdytojų nurodymų. Pastebėję užduočių sąsiuvinyje ar atsakymų lapuose spausdinimo broko ar tuščius lapus, apie tai praneša vykdytojui. Užduotis pradeda atlikti vykdytojui paskelbus dalyko brandos egzamino pradžią;

75.7.    klauso vykdytojų nurodymų, užduotis atlieka savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, netrukdo kitiems, naudojasi tik tomis kandidato atsineštomis priemonėmis, kurios nurodytos dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje, jų neskolina; (2013 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-1195)

75.8.   rašo tvarkingai ir įskaitomai, galutinį atsakymą parašo tik tamsiai mėlynai rašančiu rašikliu, nesinaudoja korektūros priemonėmis. Atsakymų lape nerašo su užduotimi nesusijusio teksto ar ženklų, nepiešia piešinių, jeigu to daryti nereikalauja dalyko brandos egzamino užduotis. Jeigu būtina keisti rašiklį, privalo tai pasakyti vykdytojui. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) ar gimtosios (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) kalbos užduotis atlieka ta kalba, kurios egzaminą jie laiko;

75.9.    iš patalpos gali išeiti tik esant būtinybei, ne ilgiau kaip 5 minutes, vykdytojo lydimi;

75.10.  baigę darbą anksčiau, negu nustatyta dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje, tačiau ne vėliau kaip prieš 15 minučių iki brandos egzamino pabaigos, ir atidavę vykdytojui atsakymų lapus ir užduočių sąsiuvinius, gali išeiti iš brandos egzamino patalpos. Negali grįžti į egzamino patalpą iki brandos egzamino ar jo dalies pabaigos.

Per vieną valandą po egzamino pabaigos pageidaujantieji iš dalyko centro administratoriaus gali atsiimti egzamino užduoties sąsiuvinį;

75.11.  darbą baigia paskirtam vykdytojui paskelbus brandos egzamino pabaigą ir laukia, kol vykdytojai surenka atsakymų lapus ir užklijuoja vokus. Iš egzamino patalpos išeina tik vykdytojui leidus ir išsineša savo egzamino užduoties sąsiuvinį;

75.12.  nutraukia užduoties atlikimą ir šalinami iš egzamino patalpos už trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių įsinešimą į patalpą ir vykdytojo nurodymų nevykdymą. (2013 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-1195)

XXVI. KANDIDATŲ BRANDOS EGZAMINŲ DARBŲ VERTINIMAS

104.   Pieštuku, o ne tamsiai mėlynai rašančiu rašikliu ar netvarkingai, neįskaitomai parašyti kandidatų atsakymai vertinami kaip neteisingi, ne tam skirtoje vietoje parašyti atsakymai visai nevertinami. Kandidatų dalyko brandos egzamino darbai gali būti nevertinami, juose radus necenzūrinių užrašų, piešinių, kitų užrašų ar ženklų, leidžiančių identifikuoti asmenį, ir kt.

105.   Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo centrai skiriami iki einamųjų metų balandžio 30 dienos Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu ir suformuojami duomenų perdavimo sistemoje „KELTAS“. (2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. V-1262)

106.   Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo centrų administratoriai iki einamųjų metų balandžio 30 dienos skiriami Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu.

107.   Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo centrų administratorius kartu su valstybinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininku (pirmininko pavaduotoju) užtikrina iš Nacionalinio egzaminų centro gautų vertinti kandidatų darbų ir kitos vertinti skirtos medžiagos saugumą, kasdien išduoda vertinimo komisijos pirmininkui kandidatų darbus ir kitą reikiamą medžiagą, baigus dienos vertinimo darbus, užrakina ir plombuoja patalpą (-as), kurioje (-iose) naktį saugomi darbai, tvarko kandidatų darbų apskaitą.

108.   Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijų (toliau – valstybinio brandos egzamino vertinimo komisija), kurias sudaro dalyko mokytojai ir kiti specialistai, pirmininkus Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus teikimu iki einamųjų metų balandžio 30 dienos tvirtina švietimo ir mokslo ministras, o vardinę sudėtį – Nacionalinio egzaminų centro direktorius.

109.   Valstybinio brandos egzamino vertinimo komisiją sudaro: pirmininkas, pirmininko pavaduotojai (jeigu vertinimas organizuojamas ne viename centre) ir vertintojai, kurių skaičius nustatomas atsižvelgus į kandidatų skaičių ir laiką, per kurį turi būti patikrinami darbai ir paskelbiami vertinimo rezultatai.

110.   Valstybinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas organizuoja vertinimo komisijos darbą, su vertinimo instrukcija pasirašytinai supažindina vertintojus ir užtikrina jos laikymąsi, konsultuoja vertintojus ir pasirašo rezultatų protokolus. Jeigu vertinimas atliekamas ne viename centre, vertintojų darbą kituose centruose organizuoja komisijos pirmininko pavaduotojai.

111.   Koduotą kandidato darbą arba darbo dalį vertina ne mažiau kaip du vertintojai, vadovaudamiesi dalyko brandos egzamino užduoties vertinimo instrukcija. Nesutampant pirmojo ir antrojo vertintojų įvertinimams, vertina trečiasis vertintojas.

112.   Brandos darbo, mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų vertinimas yra kriterinis.

113.   Valstybinių brandos egzaminų vertinimo klausimams spręsti sudaromas Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komitetas. Į šį komitetą įtraukiami valstybinių brandos egzaminų vertinimo komisijų pirmininkai, Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro, Lietuvos aukštųjų mokyklų ir tautinių mažumų atstovai. Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

114.   Mokyklinio brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo centrus (toliau – mokyklinio brandos egzamino vertinimo centras) ir mokyklinio brandos egzamino, išskyrus menų ir technologijų, kandidatų darbų vertinimo komisijas (toliau – mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisija) iki einamųjų metų balandžio 11 dienos skiria savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Nustatoma mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos darbo ir vertinamų darbų saugojimo vieta. Į mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijų sudėtį rekomenduojama įtraukti mokytojus tų mokyklų, kurių kandidatų darbai nebus vertinami tame centre. Asmuo, turintis privačių interesų dėl vertinamų artimų giminaičių ar pavienių kandidatų dalyko brandos egzamino rezultatų, negali būti mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos narys. Mokytoją į mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisiją skiria ir su Aprašu pasirašytinai supažindina jo darbdavys. Menų ir technologijų brandos egzaminų mokinių darbai pristatomi ir vertinami dalyko brandos egzamino vertinimo centruose. Menų brandos egzamino atskiros srities dalyko ir technologijų brandos egzamino vertinimo komisija sudaroma ne vėliau kaip iki balandžio 11 dienos. Mokinių darbų vertinimo datos patvirtinamos ir egzamino vertinimo komisija skiriama mokyklos, kuri paskirta dalyko brandos egzamino vertinimo centru, vadovo įsakymu. (2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1231)

115.   Mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisiją sudaro vertinimo komisijos pirmininkas ir ne mažiau kaip du vertintojai – dalyko mokytojai ar atitinkamo dalyko (rekomenduojama vidurinio ugdymo programos) srities specialistai. Mokyklinio brandos egzamino, išskyrus technologijų brandos egzaminą, vertinimo komisijos pirmininku skiriamas patyręs dalyko specialistas. Technologijų brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininku skiriamas dalyko specialistas arba mokyklos vadovo pavaduotojas, skyriaus vedėjas. Muzikologijos brandos egzamino vertinimo komisiją sudaro muzikos istorijos mokytojas ir ne mažiau kaip du muzikos teorijos dalykų – solfedžio, harmonijos ir muzikos kūrinių analizės – mokytojai. (2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1231)

116.   Gavęs dalyko, išskyrus menų ir technologijų, mokyklinio brandos egzamino ar jo dalies kandidatų darbus, mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas nustato mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos darbo tvarką, supažindina mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos narius su duomenų perdavimo sistemoje „KELTAS“ išspausdinta vertinimo instrukcija, išspausdina vertinimo lapus (jei tokie yra), paskirsto darbus vertintojams, peržiūri kandidatų darbus ir prižiūri vertintojų darbą, užtikrina vertinimo instrukcijos reikalavimų laikymąsi (patikrina kiekvieno vertintojo po vieną ar kelis jo, kaip pirmojo vertintojo, įvertintus darbus), konsultuoja vertintojus. Iškilus neaiškumams dėl vertinimo instrukcijos taikymo, mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas kreipiasi į Nacionalinį egzaminų centrą. Vertintojų pasirašyta vertinimo instrukcija iki einamųjų metų pabaigos saugoma mokykloje, kurioje dirbo mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisija. Menų mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas nustato kūrybinių darbų pristatymo datą, mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos darbo tvarką, išspausdina vertinimo lapus, paskirsto kūrybinių darbų aprašus vertintojams, juos konsultuoja. (2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1231)

117.  Mokyklinio brandos egzamino kiekvieną darbą vertina ne mažiau kaip du vertintojai. Rekomenduojama egzaminų, išskyrus technologijų, darbus vertintojams paskirstyti taip, kad visi vertintojai vertintų ne mokyklos, kurioje dirba, kandidatų darbus. Kiekvienas vertintojas savo įvertinimą įrašo darbe tam skirtoje vietoje arba vertinimo lape ir pasirašo. Jeigu dalyko brandos egzamino vertinimo instrukcija leidžia vertintojams savo įvertinimus rašyti kandidato darbe, vertintojai viename darbe turi rašyti skirtingų spalvų rašikliais (jie negali būti juodos ar mėlynos spalvos), kuriais pasirašo pirmajame lape.

Menų brandos egzamino vertinimo komisija kūrybinio darbo pristatymo dieną vertina kūrybinį darbą, kūrybinio darbo pristatymą ir pateikia komisijos pirmininkui kūrybinio darbo aprašo įvertinimus. Paskirtas kūrybinio darbo vadovas – mokantis mokytojas – vertina kūrybinį procesą, kūrybinio darbo aprašą ir vertinimo rezultatus pateikia vertinimo komisijai.

Technologijų brandos egzamino vertinimo komisija vertina baigiamojo darbo produktą, baigiamojo darbo aprašą, egzamino baigiamojo darbo pristatymą. Mokinį mokantis mokytojas technologijų egzamino baigiamojo darbo rengimo procese vertina egzamino baigiamojo darbo produktą, egzamino baigiamojo darbo aprašą. (2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1231)

118.   Mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas peržiūri vertinimus dalyvaujant bent vienam mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos nariui, jeigu įvertinimai skirtingi, vadovaudamasis vertinimo instrukcija, priima galutinį sprendimą. Jis užpildo kandidato darbo viršelyje esančią vertinimo lentelę ir pasirašo.

123.   Menų ir technologijų brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkai kartu su atsakingais asmenimis įkelia kandidatų gautų taškų suvestines, jas išspausdina ir pasirašo ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 31 dienos. (2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1231)

124.   Vertinimo metu kilus įtarimui, kad kandidatai užduotis atliko nesavarankiškai, naudojosi pašaline pagalba, jų darbai perduodami vertinimo komisijos pirmininkui. Vertinimo komisijos pirmininkas, nustatęs, kad kelių kandidatų dalyko brandos egzamino užduotis atlikta identiškai, naudotasi pašaline pagalba, priima motyvuotą sprendimą dėl jų darbų nevertinimo ir apie tai surašo aktą. Aktas perduodamas: Nacionalinio egzaminų centro direktoriui, jei nevertintas kandidato valstybinio brandos egzamino darbas; mokyklos, kurios kandidato mokyklinio brandos egzamino darbas buvo nevertintas, vadovui kartu su įvertintais darbais ir vertinimo rezultatų protokolais. Rezultatų protokole įrašoma, kad darbas nevertintas.

XXXI. ATSAKOMYBĖ

149.   Pasakinėjantys, besistengiantys gauti neleistinos pagalbos, besinaudojantys draudžiamomis priemonėmis, nevykdantys brandos egzamino vykdytojo nurodymų ar kitaip egzamino vykdymo tvarką pažeidžiantys (vietoj savęs leido egzaminą laikyti kitam asmeniui pažeisdami brandos egzamino tvarką, sąmoningai pakenkė kitiems kandidatams, įsinešė į brandos egzamino patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar priėmimo priemones ir kt.) kandidatai šalinami iš dalyko brandos egzamino vykdymo patalpos. Sprendimą dėl šalinimo priima vykdytojas. Vykdytojas, pašalinęs kandidatą iš brandos egzamino už jo vykdymo tvarkos pažeidimus, apie tai pažymi vykdymo protokole, kandidato darbo (atsakymo lapo) viršelyje ir surašo laisvos formos aktą; pašalinto kandidato darbo paskutiniame puslapyje vyresnysis vykdytojas įrašo „Siūloma darbo nevertinti. Pagrindas: Aktas“ ir pasirašo. Pašalinto iš valstybinio brandos egzamino kandidato darbas kartu su visų kandidatų darbais dedamas į voką.

150.   Kandidatams, išskyrus rašymo (pieštukus, tamsiai mėlyna spalva rašančius rašiklius) ir dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones, draudžiama į brandos egzamino patalpą įsinešti asmeninių daiktų (pvz., mobilųjį telefoną). Asmeniniai daiktai paliekami nurodytoje patalpoje.

.

PASTABA: Daugiau informacijos Nacionalinio egzaminų centro tinklapyje: www.nec.lt; www.egzaminai.lt

Parengė
Gimnazijos skyriaus vedėja D.Sausdravienė

Ministro įsakymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO KARANTINO LAIKOTARPIU

2020 m. balandžio 17 d. Nr. V-574
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 12 straipsnio 5 dalimi,

n u s t a t a u, kad:

 1. 2019–2020 mokslo metų profesinio mokymo programų baigiamųjų kursų mokinių įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimas (išskyrus šio įsakymo 4 ir 5 punktuose numatytus atvejus) karantino laikotarpiu nevykdomas.
 2. Šio įsakymo 1 punkte nurodytam mokiniui išduodamame profesinio mokymo diplome teorijos ir praktinio mokymo patikrinimo rezultatams įrašyti skirtoje vietoje prie teorijos ir praktikos pavadinimo rašomi balai:

2.1. programos modulių teorijos ir praktiktinio mokymo pasiekimų įvertinimo vidurkiai, jei mokinys mokėsi pagal modulinę profesinio mokymo programą;

2.2. programos mokomųjų dalykų teorijos ir praktinio mokymo pasiekimų įvertinimo vidurkiai, jei mokinys mokėsi pagal profesinio mokymo programą, kuri nėra sudaryta iš modulių.

 1. Šio įsakymo 1 punkte nurodytiems mokiniams karantino laikotarpiu praktika yra įskaitoma. Rekomenduojama, kad minėtiems mokiniams, atlikusiems mažiau nei pusę praktikos programos dalies, jų pageidavimu profesinio mokymo teikėjai sudarytų galimybę likusią praktikos programos dalį atlikti kitu laiku.
 2. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siunčiamų bedarbių ir užimtų asmenų arba darbdavio siunčiamų, savo lėšomis pagal formaliojo profesinio mokymo programas besimokančių asmenų įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo tvarką karantino laikotarpiui nustato atitinkamos akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos.
 3. Laivų motoristo-elektriko mokymo programos (valstybinis kodas 330104103), Jūreivio-suvirintojo mokymo programos (valstybinis kodas 330104102), Jūreivio-laivų virėjo mokymo programos (valstybinis kodas 330104105), Paramediko mokymo programos (valstybinis kodas 440091402), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojo mokymo programos (valstybinis kodas T32104112), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo mokymo programos (valstybiniai kodai M32104101 ir T32104101), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti (valstybinis kodas 265104107), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (valstybinis kodas 265104108), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti (valstybinis kodas 265104113), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka (valstybinis kodas 265104114), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti (valstybinis kodas 265104109), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti skubos tvarka (valstybinis kodas 265104110), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti (valstybinis kodas 265104111), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (valstybinis kodas 265104112), Policininko mokymo programos (valstybinis kodas M44103202), Pasieniečio mokymo programa (valstybinis kodas M44103205) ir Ugniagesio gelbėtojo mokymo programos (valstybinis kodas M44103203) baigiamųjų kursų mokinių įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo tvarką karantino laikotarpiui nustato atitinkamos akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras  Algirdas Monkevičius

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS

DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ IR SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS 2019-2020 MOKSLO METAIS

2020 m. kovo 31 d. Nr. V-480
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi,

nustatau, kad:

 1. 2019–2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo atleidžiamas.
 2. Buvęs mokinys, pateikęs prašymą dėl galimybės dalyvauti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime iki Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nurodyto termino, 2019–2020 mokslo metais atleidžiamas nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą išduoda mokykla, kurioje buvęs mokinys baigė pagrindinio ugdymo programą, jo prašymu.
 3. Šio įsakymo 1 ir 2 punkte nurodyti asmenys prašymo dėl atleidimo nuo 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo neteikia. Mokyklos vadovui sprendimo dėl šių asmenų atleidimo nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo priimti nereikia.
 4. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniui ir buvusiam mokiniui Pagrindinio išsilavinimo pažymėjime pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatams įrašyti skirtoje skiltyje prie kiekvieno dalyko pavadinimo nurodoma „(atleistas)“. Įvertinimui įrašyti skirtoje vietoje rašomas brūkšnys.
 5. Asmuo, baigęs pagrindinio ugdymo programą ir 2019–2020 mokslo metais atleistas nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, laikomas įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir turinčiu teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.
 6. Pagrindinio ugdymo programos 5–10, I ir II gimnazijos klasės mokinys, 2019–2020 mokslo metais ne iki galo atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiamas nuo jos atlikimo.

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ALGIRDAS MONKEVIČIUS

Rengimosi 2022 m. brandos egzaminams aktualijos