Egzaminų – pasiekimų tvarkaraštis

2023–2024 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita Data
1. Lietuvių kalba ir literatūra 2024 m. vasario 27 d. – 2024 m. balandžio 26 d., išskyrus 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.*

 

UGDYMO PROCESO METU VYKSTANTYS BRANDOS EGZAMINAI

Egzaminas Egzaminotipas Data
22. Technologijos Mokyklinis 2023 m. spalio 2 d. – 2024 m. gegužės 13 d.*
23. Menai Mokyklinis 2023 m. spalio 2 d. – 2024 m. gegužės 13 d.*
24. Gimtoji kalba (baltarusių, rusų,vokiečių) (I dalis) Mokyklinis 2024 m. balandžio 4 d. – 2024 m. gegužės 22d.*
25. Brandos darbas: Mokyklinis
25.1. IV gimnazijų klasiųmokiniams 2023 m. spalio 2 d. – 2024 gegužės 13 d.*
25.2. III gimnazijų klasiųmokiniams 2023 m. sausio 30 d. – 2024 m. gegužės 12 d.*

 

 

PAGRINDINĖ BRANDOS EGZAMINŲ SESIJA

Egzaminas Egzaminotipas Data Pradžia
26. Užsienio kalbos (anglų)kalbėjimo dalis Valstybinis 2024 m. balandžio 3, 4, 5 d.(T, K, Pt) 9 val.
27. Užsienio kalbos (rusų)kalbėjimo dalis Valstybinis 2024 m. balandžio 4, 5 d. (K,Pt) 9 val.
28. Užsienio kalbos (prancūzų)kalbėjimo dalis Valstybinis 2024 m. balandžio 5 d. (Pt) 9 val.
29. Užsienio kalbos (vokiečių)kalbėjimo dalis Valstybinis 2024 m. balandžio 5 d. (Pt) 9 val.
30. Gimtosios kalbos (baltarusių,rusų, vokiečių) (II, III dalys) Mokyklinis 2024 m. gegužės 31 d. (Pt) 9 val.
31. Lietuvių kalba ir literatūra Valstybinis 2024 m. birželio 5 d. (T) 9 val.
32. Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis 2024 m. birželio 5 d. (T) 9 val.
33. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis 2024 m. birželio 6 d. (K) 9 val.
34. Užsienio kalbos (anglų)klausymo, skaitymo ir rašymo dalys  Valstybinis 2024 m. birželio 7 d. (Pt) 9 val.
35. Matematika Valstybinis 2024 m. birželio 10 d. (P) 9 val.
36. Muzikologija (II dalis) Mokyklinis 2024 m. birželio 11 d. (A) 9 val.
37. Informacinės technologijos Valstybinis 2024 m. birželio 12 d. (T) 9 val.
38. Chemija Valstybinis 2024 m. birželio 13 d. (K) 9 val.
39. Istorija Valstybinis 2024 m. birželio 14 d. (Pt) 9 val.
40. Biologija Valstybinis 2024 m. birželio 17 d. (P) 9 val.
41. Lenkų tautinės mažumosgimtoji kalba ir literatūra Valstybinis 2024 m. birželio 18 d. (A) 9 val.
42. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymodalys Valstybinis 2024 m. birželio 19 d. (T) 9 val.
43. Fizika Valstybinis 2024 m. birželio 20 d. (K) 9 val.
44. Geografija Valstybinis 2024 m. birželio 21 d. (Pt) 9 val.
45. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymodalys Valstybinis 2024 m. birželio 25 d. (A) 9 val.
46. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2024 m. birželio 25 d. (A) 9 val.

 

PAKARTOTINĖ BRANDOS EGZAMINŲ SESIJA

Egzaminas Egzamino tipas Data Pradžia
47. Lietuvių kalba ir literatūra Valstybinis 2024 m. birželio 26 d. (T) 9 val.
48. Informacinės technologijos Valstybinis 2024 m. birželio 27 d. (K) 9 val.
49. Muzikologija (I dalis) Valstybinis 2024 m. birželio 27 d. (K) 13 val.
50. Istorija Valstybinis 2024 m. birželio 28 d. (Pt) 9 val.
51. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2024 m. birželio 28 d. (Pt) 13 val.
52. Matematika Valstybinis 2024 m. liepos 1 d. (P) 9 val.
53. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2024 m. liepos 1 d. (P) 13 val.
54. Biologija Valstybinis 2024 m. liepos 2 d. (A) 9 val.
55. Geografija Valstybinis 2024 m. liepos 2 d. (A) 13 val.
56. Užsienio kalbos (anglų,prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis Valstybinis 2024 m. liepos 3 d. (T) 9 val.
57. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Mokyklinis 2024 m. liepos 3 d. (T) 13 val.
58. Fizika Valstybinis 2024 m. liepos 4 d. (K) 9 val.
59. Chemija Valstybinis 2024 m. liepos 4 d. (K) 13 val.
60. Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra Valstybinis 2024 m. liepos 5 d. (Pt) 9 val.
61. Muzikologija (II dalis) Mokyklinis 2024 m. liepos 5 d. (Pt) 13 val.
62. Gimtoji kalba (baltarusių, rusų, vokiečių) (II, III dalys) Mokyklinis 2024 m. liepos 8 d. (P) 9 val.
63. Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis 2024 m. liepos 12 d. (Pt) 9 val.

 * Įskaitos, brandos egzamino, brandos darbo pristatymo pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.

 

2023–2024 mokslo metų tarpinių patikrinimų tvarkaraštis

Tarpinis patikrinimas** Data Pradžia
2. Užsienio (prancūzų) kalba 2024 m. kovo 5 d. (A) 8 val.
3. Geografija 2024 m. kovo 6 d. (T) 8 val.
4. Inžinerinės technologijos 2024 m. kovo 7 d. (K) 8 val.
5. Fizika 2024 m. kovo 8 d. (Pt) 8 val.
6. Filosofija 2024 m. kovo 12 d. (A) 8 val.
7. Matematika (B, pirmasis) 2024 m. kovo 13 d. (T) 8 val.
8. Matematika (A, pirmasis) 2024 m. kovo 14 d. (K) 8 val.
9. Ekonomika ir verslumas 2024 m. kovo 15 d. (Pt) 8 val.
10. Užsienio (anglų) kalba 2024 m. kovo 19 d. (A) 8 val.
11. Užsienio (vokiečių) kalba 2024 m. kovo 20 d. (T) 8 val.
12. Informatika 2024 m. kovo 21 d. (K) 8 val.
13. Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra 2024 m. kovo 22 d. (Pt) 8 val.
14. Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra 2024 m. kovo 22 d. (Pt) 8 val.
15. Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra 2024 m. kovo 22 d. (Pt) 8 val.
16. Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra 2024 m. kovo 22 d. (Pt) 8 val.
17. Biologija 2024 m. kovo 26 d. (A) 8 val.
18. Chemija 2024 m. kovo 27 d. (T) 8 val.
19. Lietuvių kalba ir literatūra (B, pirmasis) 2024 m. balandžio 2–5 d. (A, T, K, Pt) 8 val.
20. Lietuvių kalba ir literatūra (A, pirmasis) 2024 m. balandžio 2–5 d. (A, T, K, Pt) 8 val.
21. Istorija 2024 m. gegužės 7 d. (A) 8 val.

 ** Tarpiniai patikrinimai vykdomi III gimnazijos klasių mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams.

2023–2024 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS

Pasiekimų patikrinimas Data Pradžia Vykdymo būdas
1. 4 klasių skaitymas
1.1. I srautas 2024 m. sausio 23 d. 9 val. Elektroninis
1.2. II srautas 2024 m. sausio 23 d. 11 val.* Elektroninis
2. 4 klasių matematika
2.1. I srautas 2024 m. sausio 30 d. 9 val. Elektroninis
2.2. II srautas 2024 m. sausio 30 d. 11 val.* Elektroninis
3. 8 klasių lietuvių kalba ir literatūra (skaitymas)
3.1. I srautas 2024 m. vasario 6 d. 9 val. Elektroninis
3.2. II srautas 2024 m. vasario 6 d. 11 val. Elektroninis
4. 8 klasių matematika
4.1. I srautas 2024 m. vasario 27 d. 9 val. Elektroninis
4.2. II srautas 2024 m. vasario 27 d. 11 val.* Elektroninis
5. 8 klasių gimtoji kalba (lenkų, rusų, baltarusių) (skaitymas)
5.1. I srautas 2024 m. vasario 29 d. 9 val.* Elektroninis
5.2. II srautas 2024 m. vasario 29 d. 11 val.** Elektroninis

 * Dalyvauja mokiniai, kurie mokosi mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinių mažumų lenkų, rusų, baltarusių kalba arba mokoma tautinių mažumų gimtosios lenkų, rusų, baltarusių kalbos.
** Dalyvauja mokiniai, kurie mokosi mokyklose, kuriose įteisintas mokymas tautinių mažumų lenkų, rusų kalba arba mokoma tautinių mažumų gimtosios lenkų, rusų kalbos.

 

2023–2024 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI

Patikrinimas Laikotarpis, data       Pradžia Vykdymo būdas
1. Lietuvių kalba irliteratūra (žodžiu) 2024 m. sausio 8 d. –gegužės 16 d. * Tradicinis arbanuotolinis**
2. Gimtoji kalba(baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu) 2024 m. vasario 13 d. –balandžio 24 d. * Tradicinis arba nuotolinis**
3. Lietuvių kalba irliteratūra (raštu) 2024 m. gegužės 8–9 d.  Elektroninis***
3.1. I srautas 2024 m. gegužės 8 d. 9 val.
3.2. II srautas 2024 m. gegužės 9 d. 9 val.
4. Matematika 2024 m. gegužės 13–14 d.  Elektroninis***
4.1. I srautas 2024 m. gegužės 13 d. 9 val.
4.2. II srautas 2024 m. gegužės 14 d. 9 val.
5. Gimtoji kalba(baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu)  2024 m. gegužės 16–17 d.   Elektroninis***
5.1. I srautas (baltarusių,lenkų, rusų, vokiečių k.) 2024 m. gegužės 16 d. 9 val.
5.2. II srautas (lenkų, rusų) 2024 m. gegužės 17 d. 9 val.

 * Mokyklos vadovo nustatytu laiku.
** Jei mokinys mokosi nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, tai pasiekimų patikrinimas vykdomas nuotoliniu būdu. Jei mokinys mokosi kitu nei nuotolinis mokymo proceso organizavimo būdu, pasiekimų patikrinimas vykdomas tradiciniu būdu.
*** Mokyklose, turinčiose teisę mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, šiuo būdu jose besimokantys mokiniai ar buvę mokiniai, gyvenantys ne Lietuvoje, dėl laiko skirtumų negalintys nustatytu pasiekimų patikrinimo laiku dalyvauti pasiekimų patikrinime, mokyklos vadovo sprendimu pasiekimų patikrinimą ar pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu ir raštu gali laikyti nuotoliniu elektroniniu ar nuotoliniu būdu.

Technologijų brandos egzaminas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA  (14 pt, didžiosios raidės)

 

 

 

VARDAS PAVARDĖ (12 pt, didžiosios raidės)

AP1-12 GRUPĖ (12 pt, didžiosios raidės)

 

 

Technologijos

Technologijų kryptis / modulis

 

DARBO TEMA (konkretus pavadinimas)

(14 pt, didžiosios raidės, paryškintas tekstas)

Technologijų brandos egzamino darbo aprašas

 

 

 

Darbo vadovas:

Kvalifikacinė kategorija, vardas, pavardė

 

 

X VIETOVĖ, SAVIVALDYBĖ (12 pt, didžiosios raidės)

Metai

Rekomenduojama baigiamojo darbo aprašo apimtis – ne mažiau kaip 15 – 20 puslapių. Baigiamojo darbo aprašas turi būti parašytas dalykine kalba, tinkamai vartojant technologines sąvokas ir terminus. Tie patys dalykai visame tekste turi būti vadinami vienodai. Dalykiniam tekstui netinka subjektyvumas. Rašant baigiamojo darbo aprašą, nereikėtų pabrėžti savo asmens, pavyzdžiui, „aš savo darbe remiuosi…“, geriau vartoti neveikiamosios rūšies formas: „remiantis analogais, išskaidyta…“. Baigiamojo darbo apraše siūloma vartoti (kur tinka) ne esamojo, o būtojo kartinio laiko formas. Rašant baigiamojo darbo aprašą, nereikia vartoti buitinės kalbos (na, o pagaliau…), publicistinių intarpų (cituoti bulvarinių  žurnalų, aprašyti skandalų ir pan.), reikšti emocijų (nuliūdau, nepateisino lūkesčių, nuvylė…). Visame darbe apie tuos pačius dalykus turi būti rašoma tik vienoje vietoje (nesikartoti !). Baigiamojo darbo aprašo tekstas turi būti argumentuotas – kiekvienas grupavimas, teiginys turi būti paaiškintas, pagrįstas.

Kiekvienas baigiamojo darbo aprašo skyrius (prasidedantis pirmojo lygio pavadinimu) pradedamas rašyti naujame lape. Pagrindiniame tekste (dėstyme) turi būti bent dvi dalys su savo skyriais ir poskyriais. Baigiamojo darbo aprašo  dalių, skyrių ir poskyrių numeravimo būdai galimi du: romėniškais, arabiškais skaitmenimis ir raidėmis; tik arabiškais skaitmenimis.

TURINYS

TECHNINĖ UŽDUOTIS…………………………………………………………………………………………………………….3

SANTRAUKA…………………………………………………………………………………………………………………………..4

ĮVADAS………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1. PROJEKTAVIMAS………………………………………………………………………………………………………………..6

1.1. Idėjos paieška, raktiniai žodžiai / sąvokos analogai, jų analizė, apibendrinimas……….6

1.2. Projektuojamo produkto analogų vaizdai………………………………………………………………..7

1.3. Kuriamo gaminio grafinis vaizdas…………………………………………………………………………….8

2. PASIRINKTOS DARBO PRIEMONĖS IR MEDŽIAGOS / IŠTEKLIAI…………………………………………….9

3. TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR REZULTATAI……………………………………………………………………..11

3.1. Konstravimas…………………………………………………………………………………………………………..11

3.2. Technologiniai procesai…………………………………………………………………………………………..13

3.3. Skaičiavimai / ekonominis pagrindimas……………………………………………………………………15

IŠVADOS…………………………………………………………………………………………………………………………………16

INFORMACIJOS ŠALTINIAI……………………………………………………………………………………………………….17

Spausdinti informacijos šaltiniai………………………………………………………………………………………17

Elektroniniai informacijos šaltiniai…………………………………………………………………………………..17

PRIEDAI…………………………………………………………………………………………………………………………………..18

Pastaba: Baigamojo darbo aprašo turinyje turi atsispindėti konkretus kuriamas gaminys / paslauga.

Turinys rašomas kaip skyriaus antraštė – didžiosiomis raidėmis (TURINYS). Skyrių pavadinimai turinyje rašomi didžiosiomis raidėmis, o poskyriai – mažosiomis raidėmis. Skyrių ir poskyrių pavadinimai rašomi 12 pt paryškintu šriftu.

Turinį galima sukurti naudojant tekstų rengyklės automatines priemones (pvz., MS Word 2010 meniu Nuorodos=>Turinys=>Įterpti turinį

TECHNINĖ UŽDUOTIS

DALYKAS TECHNOLOGIJOS
Technologijų programos kryptis Statyba ir medžio apdirbimas / medžio apdirbimas/ medienos apdirbimas / Apdailininko / statybininko
Technologinė ir bendrosios kompetencijos Surasti, išanalizuoti, pagrįstai išsirinkti geriausią idėją ir parengti jos grafinį vaizdą.
Rastą informaciją kaupti, apibendrinti ir ją pateikti naudojant IKT priemones.
Pasirinkti tinkamas medžiagas ir jų apdirbimo įrankius pasirinktai įdėjai įgyvendinti.
Savarankiškai planuoti, organizuoti ir įgyvendinti technologinius procesus.
Atliekant technologinius procesus gebėti saugiai ir tinkamai naudotis įrankiais, įranga ir darbo priemonėmis.
Žodžiu ir raštu pristatyti ir argumentuotai į(si) vertinti darbo rezultatus.
Baigiamojo darbo tikslas Paruošti ir nudažyti sieną.
Reikalavimai baigiamojo darbo technologinėms ir konstrukcinėms ypatybėms
Informacijos paieškos kryptys Raktinių žodžių, susijusių su interjero puošimu, paieška ir jų panaudojimas tikslingai renkant informaciją.

Informacijos šaltiniai: žodiniai, spausdintiniai, skaitmeniniai.

Baigiamojo darbui reikalingos medžiagos / ištekliai, jų savybės / požymiai Gaminys pagamintas naudojant vietines, nekenksmingas, lengvai apdorojamos medžiagas. Medžiagos turi būti naudojamos taupiai.
Mokytojų konsultacijų grafiko projektas
Mokykla (pavadinimas) Plungės technologijų ir verslo mokykla
Kandidato vardas, pavardė
Darbo vadovas vardas, pavardė
Kvalifikacinė kategorija
Techninės užduoties pateikimo data 2015 – sausio 15 diena

SANTRAUKA

Trumpas baigiamojo darbo esmės išdėstymas. Santraukoje turi būti apibendrintai nurodyta, kokia problema spręsta, paaiškintas baigiamojo darbo tikslas ir pagrindiniai uždaviniai, pateikti gauti svarbiausi rezultatai. Santraukos apimtis – iki 100 žodžių. Santrauka rašoma tada, kai darbas būna baigtas, ir baigiamojo darbo apraše segama po techninės užduoties lapo.

ĮVADAS

Įvadas – pradinė baigiamojo darbo aprašo dalis, kurioje atskleidžiama darbo esmė. Jis turi būti aiškiai struktūruotas.

Įvade turi būti šios dalys:

 • temos aktualumas, problematika; (čia turi būti pagrįstas baigiamojo darbo temos pasirinkimas, nurodant jos pasirinkimo motyvus: kuo ši tema aktuali, pažangi, svarbi, naudinga.
 • darbo tikslas ir uždaviniai; (rekomenduojama formuluoti vieną tikslą ir 3-5 uždavinius. Tikslas formuluojamas aiškiai, suprantamai, vienu sakiniu. Baigiamojo darbo uždaviniai formuluojami pagal veiklos sritis, nurodant būdus, kuriais bus siekiama galutinio rezultato.)
 • darbo rengimo planas ( turi būti pateikta lentelė).

Eil.
nr.

Baigiamojo darbo rengimo etapai

Darbo atlikimo terminai

Darbo pradžia (data)

Darbo pabaiga (data)

1. Išanalizuojama technologijų egzamino techninė užduotis. Suformuluojamas tikslas, iškeliami į tikslą orientuotis uždaviniai.
2. Ieškoma, kaupiama, sisteminama informacija, reikalinga baigiamojo darbo temai atskleisti.
3. Išanalizuojami surasti analogai ir pateikiamas savo idėjos grafinis vaizdas.
4. …………..
n. ……..

 

PASTABA: BAIGIAMOJO DARBO APRAŠO ĮVADO SU BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO PLANU APIMTIS – NE MAŽIAU KAIP 2 PUSLAPIAI.

1.PROJEKTAVIMAS

Aprašoma projektinių idėjų (kuriamos paslaugos / gaminio) paieška, įdėjos detalizavimas, tikslinimas, apibendrinimas grafine / aprašomąja forma. Apimtis nuo 1 iki 3 puslapių.

1.1.Idėjos paieška, raktiniai žodžiai / sąvokos analogai, jų analizė, apibendrinimas

Reikia įvardyti darbo idėją, nurodyti informacijos paieškos kryptis, įvardyti vartojamus raktinius žodžius bei baigiamojo darbo apraše vartojamas sąvokas:

 • idėjos paieška – paaiškinama, kaip kilo idėja, kokie informacijos šaltiniai buvo nagrinėti;
 • raktiniai žodžiai – pagrindiniai temą atspindintys žodžiai, padedantys kryptingai ieškoti informacijos;
 • sąvokos – pagrindiniai darbe vartojami terminai, apibrėžimai, kuriuose atsispindi nagrinėjamo dalyko, atskirų reiškinių ar procesų būdingi požymiai. Ta pati sąvoka dažnai skirtingai suprantama, todėl būtina paaiškinti, kokia prasme ji bus vartojama.

1.2.Projektuojamo produkto analogų vaizdai

Reikia pateikti ne mažiau kaip dviejų projektinių idėjų, analogų vaizdus: nuotraukas, eskizus, piešinius ir kt., juos apibūdinti, nurodyti jų pranašumus ir trūkumus. Turi išskirti geriausią ir pagrįsti savo pasirinkimą:

 • analogai – panašūs daiktai, dalykai, reiškiniai, atitikmenys.
 • analogų vaizdai – nuotraukos, eskizai, piešiniai ir kt.
 • analogų analizė – idėjos išgryninimas remiantis panašių daiktų, dalykų, reiškinių, atitikmenų pranašumais ir trūkumais. Analizuojant analogus yra generuojamos įvairios idėjos, įžvelgiamos netikėtos idėjų sąsajos, nauda žmonėms ir aplinkai.

1.3.Kuriamo gaminio grafinis vaizdas

Atlikus analogų analizę ir išgryninus idėją, sukurtas / sudarytas kuriamo gaminio / paslaugos grafinis vaizdas (schema, brėžinys, eskizas, kt.), atitinkantis techninės užduoties reikalavimus, aprašomas gaminio / paslaugos kūrimas, nurodant gaminio / paslaugos kūrimo etapus / planą. Papildoma vaizdinė medžiaga gali būti pateikiama baigiamojo darbo aprašo prieduose.

2.PASIRINKTOS DARBO PRIEMONĖS IR MEDŽIAGOS / IŠTEKLIAI

Nurodomos medžiagos, reikalingos gaminiui sukurti, apibūdinamos jų savybės, medžiagų kaina (jei to reikalaujama techninėje užduotyje). Pasirinktas darbo priemones ir medžiagas / išteklius reikėtų aprašyti taip:

 • parinkti ir aprašyti projektinei idėjai įgyvendinti tinkamų medžiagų / išteklių savybes / požymius;
 • pagrįsti pasirinktų medžiagų / išteklių ir jų savybių / požymių dermę ir tinkamumą projektinei idėjai įgyvendinti.

Baigiamuoju darbu pasirinkus paslaugą – aprašomi paslaugai sukurti / atlikti reikalingi ištekliai.

Ištekliai, resursai čia suprantami kaip priemonė, kuri reikalinga veiksmui atlikti, procesui pradėti ir kuri yra sunaudojama ir gali išsibaigti. Ištekliai gali būti materialiniai arba nematerialiniai.  Pavyzdžiui, ištekliai ekonomikos srityje – kapitalas, gamybos, darbo priemonės, pinigai, lėšos, santaupos, atsargos, žemė, gamtiniai ištekliai (naudingos iškasenos), energija, taip pat žmogiškieji ištekliai informatikos srityje –kompiuteriniai resursai, psichologijos srityje –gabumai, charakterio savybės, sociologijoje – švietimas, sveikata ir pan. Šios dalies apimtis turėtų būti iki vieno puslapio.

3.TECHNOLOGINIAI PROCESAI IR REZULTATAI

Aprašomas kiekvienas pagal techninę užduotį pasirinktos idėjos įgyvendinimo etapas. Apimtis – nuo 3 iki 8  puslapių

3.1 Konstravimas

Pateikiamas būsimo gaminio brėžinys, jame nurodomi sudėtingi konstrukcinių detalių jungimo būdai. Aprašoma gaminio konstrukcija (jo dalys, numatomi jungimo būdai). Konstravimas gali būti aprašomas tokia seka: pateikiamos gaminio / paslaugos dalys / etapai; pateikiamas ir paaiškinamas konstrukcijos brėžinys; aprašomi ir pagrindžiami konstrukcinių detalių jungimo būdai (jų pranašumai ir trūkumai).

3.1. pav. detalės brėžinys

 

3.2. Technologiniai procesai

Technologinių procesų aprašyme nuosekliai pateikiami technologiniai sprendimai idėjos įgyvendinimo procese. Paaiškinama kiekvienos proceso operacijos atlikimo tvarka ir kaip užtikrinama darbų sauga. Gali būti pateikta vaizdinė medžiaga, iliustruojanti darbo operacijas. Technologiniai procesai gali būti aprašomi tokia seka: argumentuotai pateikiami ir paaiškinami nuoseklūs gaminio / paslaugos gaminimo / teikimo etapai (darbo operacijos, jų grafinis sprendimas, vaizdinė medžiaga). Pateikiamas užbaigto gaminio / paslaugos grafinis vaizdas.

3.3. Skaičiavimai / ekonominis pagrindimas

Aprašant ekonominį pagrindimą (jeigu to reikalaujama techninėje užduotyje). nurodomas baigiamojo darbo ekonominis pagrindas ir efektyvumas. Įvertinama sukurto gaminio / paslaugos nauda visuomenei /gamtai. Ekonominis pagrindimas gali būti aprašomas tokia seka: atlikti ekonominiai skaičiavimai (gaminio / paslaugos savikaina, veiklos sąnaudos ir pan.), argumentuotai nurodyta sukurto gaminio / paslaugos nauda žmonėms ir aplinkai.

IŠVADOS

Rekomenduojami klausimai, į kuriuos turi būti atsakyta:

 • Ar pasiektas technologijų mokyklinio brandos egzamino tikslas? Ar įgyvendinti BD uždaviniai?
 • Kas darbo metu buvo sužinota, pasiekta, padaryta?
 • Kokie yra padaryto darbo pranašumai ir trūkumai?
 • Kur galima pritaikyti darbo rezultatus ir kokios naudos galima iš to tikėtis?

Išvados turi būti glaustos, argumentuotos, konkrečios, apimančios ir atitinkančios iškeltą baigiamojo darbo tikslą, ir visus uždavinius. Reikia atskleisti baigiamojo darbo praktinę reikšmę ir jo naudingumą. Jeigu kandidatui nepavyko pasiekti tokių rezultatų, kokių jis tikėjosi, būtina nurodyti priežastis, sutrukdžiusias pasiekti užsibrėžtus tikslus. Išvados tekste numeruojamos.

INFORMACIJOS ŠALTINIAI

Spausdinti informacijos šaltiniai

Elektroniniai informacijos šaltiniai

naudoti / cituoti informacijos šaltiniai:

 • knygos;
 • spaudos leidiniai;
 • konspektai;
 • elektroniniai informacijos šaltiniai ir kt.

Šaltiniai turi visiškai atitikti baigiamojo darbo temos turinį. Rengiant baigiamąjį darbą rekomenduojama remtis ne mažiau kaip 7 informacijos šaltiniais. Elektroninių / interneto informacijos šaltinių adresai turi būti pateikti pilni (pvz.,http://f- picture.net/lfp/s08.radikal.ru/i181/ 1005/94/298f3aed0e7d.jpg/htm).

PRIEDAI

RAŠTVEDYBOS REIKALAVIMAI BAIGIAMOJO DARBO APRAŠUI

Mokiniui pradedant rengti baigiamojo darbo aprašą, konsultuojantis mokytojas supažindina su raštvedybos reikalavimais. Tarpiniuose etapuose mokytojas įvertina, kaip laikomasi reikalavimų, nurodo klaidas.

Aprašas turi būti parašytas normine kalba. Darbo tekstas surinktas kompiuteriu,  atspausdintas A4 (210×297 mm) formato lapuose, susegtas ir tvarkingas. Tekstas spausdinamas vienoje lapo pusėje 1,5 intervalu tarp eilučių, puslapio paraštės: 3 cm iš kairės, 1 cm iš dešinės, 2 cm nuo viršaus ir 2 cm nuo apačios. Raidžių aukštis 12 taškų (12 pt.)  Times New Roman ar Arial šriftu. Pastraipos pirmoji eilutė nuo kairiosios paraštės atitraukiama per 2,0 cm.

Lygiavimas. Renkamas tekstas lygiuojamas pagal abu kraštus, tarp žodžių paliekamas tik vienas tarpas. Tarpai nepaliekami prieš skyrybos ženklą: taškas, kablelis, kabliataškis, šauktukas, klaustukas ir pan. rašomas prie pat žodžio nepaliekant jokio tarpo. Po skyrybos ženklo paliekamas tik vienas tarpas. Jei reikia vartoti du skyrybos ženklus greta, tarpas tarp jų nepaliekamas. Rašant skliaustus ar kabutes, rašomas tekstas apgaubiamas jai  nepaliekant tarpų, pavyzdžiui, „Banga“, (Banga). Tarpai nepaliekami tarp žodžių ar skaičių, kuriais nurodomos tam tikros ribos, ir brūkšnio: birželis–rugpjūtis; p. 18–23 ar jungiamoj o brūkšnelio: darželis-lopšelis.

Puslapių numeracija. Puslapiai žymimi arabiškais skaitmenimis apatiniame dešiniajame lapo kampe. Puslapiai skaičiuojami pradedant nuo titulinio (ant titulinio, turinio, įvado ir santraukos, priedų puslapių numeriai nerašomi, bet į bendrą puslapių skaičių įskaičiuojami). Per visą darbą turi eiti ištisa skaitmeninė numeracija, atsispindinti ir turinyje (1, 2, 2.1, 2.1.1., 2.2., 3).              Skyriaus pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis lapo centre, o poskyrio ir skyrelių pavadinimai rašomi mažosiomis (išskyrus pirmąją). Kiekvieną skyrių reikia pradėti naujame puslapyje, o poskyrius ir skyrelius – tame pačiame. Po antraštės taškas nededamas. Negalima rašyti pavadinimo viename puslapyje, o tekstą pradėti kitame. Patartina, kad tame pačiame puslapyje be skyriaus poskyrio ar skyrelio pavadinimo, tilptų ne mažiau kaip 3 teksto eilutės.

Citatos. Pažodinės citatos rašomos kabutėse. Cituojami šaltiniai ir autoriai nurodomi pačiame tekste, laužtiniuose skliaustuose: autoriaus pavardė, publikacijos metai: puslapis (-iai), pvz., [Šakys, 2013:15]. Jei minimi keli autoriai, jų pavardės pateikiamos per kabliataškį [Doge; Kinata: 2010: 22]. Visas cituojamo šaltinio bibliografinis aprašas pateikiamas literatūros sąraše.

Nuotraukos. Kaip nurodyti nuotraukų autorystę? Nuotraukos autorystė gali būti nurodoma ant nuotraukos, apatiniame dešiniajame jos kampe, arba po nuotrauka, apačioje dešinėje pusėje. Jei autorius žinomas – autorius nurodomas taip: Autoriaus nuotr., šaltinis , pvz., V. Pavardenio nuotr., photobucket.com. Jei autorius nenurodytas – nurodomas tik šaltinis, pvz., photobucket.com nuotr.Jei nuotraukos autorystė nurodoma po nuotrauka ir nuotrauka turi pavadinimą, ši informacija nurodoma kartu, po nuotrauka, kairėje pusėje: Nuotraukos pavadinimas, autoriaus nuotr., šaltinis (kai  nurodytas  autorius) ir Nuotraukos pavadinimas, šaltinio nuotr. (jei  nenurodytas autorius, tik nuotrauka turi pavadinimą). Pavyzdžiai:

Nėrimas vąšeliu, wikipedia.org nuotr.          Transporto spūstis Vilniuje, veidas.lt nuotr.          Kėdė, V. Pavardenio nuotr., photobucket.com           Lentelės. Paveikslai (iliustracijos, diagramos, schemos, grafikai). Brėžiniai. Darbelentelės ir paveikslai numeruojami kiekviename skyriuje atskirai arabiškais skaitmenimis įrašant skyriaus numerį ir paveikslo (arba lentelės) eilės numerį. Šalia parašomi jų pavadinimai. Lentelės pavadinimas rašomas virš jos, dešinėje pusėje, 10 taškų pasviruoju stiliumi (3  lentelė. Krypties sekų pavyzdžiai). Paveikslo pavadinimas rašomas apačioje, centre, 10  taškų paryškintu stiliumi (3.15 pav. Lūžio taškas). Tekste minint iliustracij ą ar lentelę, nurodomas jos numeris.

Brėžiniai. Brėžinius galima pateikti A4, A3, A2 arba A1 formato lapuose.  Brėžinys turi būti nubraižytas laikantis brėžinių braižymo taisyklių, – kiekvienas brėžinys turi turėti rėmelį ir pagrindinę brėžinio lentelę (žr.12 priedą). Jei tekste pateikiami skaičiai turi matavimo vienetus, tuos skaičius reikia rašyti skaitmenimis (pvz., 300  Lt), jei neturi – žodžiais, pvz., „Sąnaudos padidėjo du kartus“. Jei tekste pateikiamos kelios skaitinės reikšmės iš eilės, matavimo vienetą reikia rašyti tik vieną kartą po paskutinio skaitmens, pvz., 20, 50, 100 lt.

Informacijos šaltinių sąrašas. Literatūros sąrašas pateikiamas atskiru skyriumi su antrašte   INFORMACIJOS ŠALTINIAI. Literatūros šaltiniai pateikiami abėcėlės tvarka. Jeigu autorių pavardės yra vienodos, jos rašomos atsižvelgiant į inicialus. Knygos aprašas, jei autorius yra vienas:

Arends, R. Mokomės mokyti . Vilnius: Margi raštai, 2008.  Buehl, D. Interaktyviojo mokymosi strategijos . Vilnius: Garnelis, 2004.  Rakauskienė, O.  Valstybės pol itika (f iskalinė, užsienio prekybos ir socialinė politika): monografija. Vilnius: MRU Leidybos centras, 2006.

BAIGIAMOJO DARBO PRISTATYMAS

Darbo vadovas vertinimo komisijai pristato mokinį: pasako jo vardą, pavardę, kokios technologijų krypties mokėsi ir kokio modulio baigiamąjį darbą pasirinko gaminti / kurti.         Rekomenduojama kandidato technologijų mokyklinio brandos egzamino darbo pristatymo trukmė – 15 min.

Kandidato atlikto BD pristatymo eiga:

1. tema,
2. gaminio / paslaugos techninė užduotis,
3. darbo / paslaugos atlikimo eiga:

3.1. projektavimas,
3.2. informacijos paieška ir naudojiams,
3.3. medžiagos / ištekliai,
3.4. technologiniai procesai ir jų rezultatai.

4.Įsivertinimas.
5.Išvados.

Atliktas baigiamasis darbas pristatomas žodžiu, komentuojant vertinimo komisijai demonstruojamą vaizdinę medžiagą. Pristatymui gali būti naudojamos įvairios formos: pranešimas naudojant informacines technologijas, interneto svetainės demonstravimas, plakatas, lankstinukas, reklama, maršruto planas / žemėlapis, stendinis pranešimas, filmukas, straipsnis sienlaikraštyje ir pan.

Pristatydami baigiamąjį darbą kandidatai:

 • pristato sukurtą produktą, paaiškina jo naudą žmonėms ir aplinkai;
 • pateikia geriausios idėjos grafinį vaizdą, paaiškina idėjos plėtojimą analizuodamas analogus, įvertindamas jų privalumus ir trūkumus, nurodo informacijos paieškos kryptis ir naudotus informacijos šaltinius;
 • pateikia pasirinktos idėjos įgyvendinimo planą, įvardija ir paaiškina patirtas sėkmes ir sunkumus, kilusius rengiant TMBE baigiamąjį darbą;
 • įvertina idėjos idėjos ir techninės užduoties atitikimą;
 • argumentuotai paaiškina medžiagų pasirinkimo idėjai įgyvendinti tinkamumą, įvertina jų savybes;
 • paaiškina kuriamo produkto konstravimą iš dalių, detalių (jei tai buvo reikalinga), pateikia grafinius vaizdus;
 • paaiškina technologinius procesus, jų eiliškumą, kokybišką ir saugų atlikimą;
 • pateikia išvadas;
 • suprantamai, kūrybiškai pateikia tekstinę ir grafinę informaciją, parenka tinkamas technines priemones informacijai perteikti;
 • argumentuotai į(si)vertina pasiektą rezultatą;
 • argumentuotai, glaustai atsako į vertinimo komisijos pateiktus klausimus.

Informacija apie brandos egzaminus

VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų organizavimą, vykdymą, vertinimą ir priežiūrą.
 2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti dalykų tarpinius patikrinimus ir brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti brandos egzaminų pakartotinę sesiją ir pakartotinius tarpinius patikrinimus.

2.2. Brandos egzaminas – valstybinio brandos egzamino dalis, vykdoma baigus mokymąsi pagal dalyko vidurinio ugdymo bendrąją programą, išskyrus užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalį.

2.3. Buvęs mokinys – nesimokantis pagal vidurinio ugdymo programą asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį tai, kad yra mokęsis šios programos baigiamojoje klasėje, pageidaujantis laikyti tarpinius patikrinimus ir (ar) brandos egzaminus.

2.4. Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti dalyko tarpinį patikrinimą ir (ar) brandos egzaminą.

2.5. Kandidatas – mokinys, buvęs mokinys ir eksternas.

2.6. Mokinys – vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys (išskyrus mokinį, kuris mokosi pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą) ir tarpinius patikrinimus laikantis III gimnazijos klasės mokinys.

2.7. Tarpinis patikrinimas – valstybinio brandos egzamino dalis, vykdoma nebaigus mokymosi pagal dalyko vidurinio ugdymo bendrąją programą.

2.8. Tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino centras – mokykla ar įstaiga, kurioje vykdomas dalyko tarpinis patikrinimas ar (ir) brandos egzaminas.

2.9. Tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino užduotis – pagal Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, parengtas užduočių rinkinys.

2.10. Valstybinis brandos egzaminas – išorinis mokymosi pagal vidurinio ugdymo programą pasiekimų patikrinimas, kurį sudaro dalyko tarpinis (-iai) patikrinimas (-ai) ir brandos egzaminas. Valstybinio brandos egzamino įvertinimas yra suminis tarpinio (-ų) patikrinimo (-ų) ir brandos egzamino įvertinimas.

2.11. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS
ORGANIZUOJAMI VALSTYBINIAI BRANDOS EGZAMINAI

 1. Organizuojami lietuvių kalbos ir literatūros pagal vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros išplėstinio (A) kurso bendrąją programą (toliau – lietuvių kalba ir literatūra (A)), lietuvių kalbos ir literatūros pagal vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrojo (B) kurso bendrąją programą (toliau – lietuvių kalba ir literatūra (B)), matematikos pagal vidurinio ugdymo matematikos išplėstinio (A) kurso bendrąją programą (toliau – matematika (A)), matematikos pagal vidurinio ugdymo matematikos bendrojo (B) kurso bendrąją programą (toliau – matematika (B)), užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, vokiečių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos, ekonomikos ir verslumo, filosofijos, biologijos, chemijos, fizikos, informatikos ir inžinerinių technologijų valstybiniai brandos egzaminai, kuriuos sudaro:

3.1. lietuvių kalbos ir literatūros (A) pirmasis, lietuvių kalbos ir literatūros (A) antrasis, lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmasis, lietuvių kalbos ir literatūros (B) antrasis, matematikos (A) pirmasis, matematikos (A) antrasis, matematikos (B) pirmasis, matematikos (B) antrasis, užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, vokiečių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos, ekonomikos ir verslumo, filosofijos, biologijos, chemijos, fizikos, informatikos ir inžinerinių technologijų tarpiniai patikrinimai;

3.2. lietuvių kalbos ir literatūros (A), lietuvių kalbos ir literatūros (B), matematikos (A), matematikos (B), užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, vokiečių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos, ekonomikos ir verslumo, filosofijos, biologijos, chemijos, fizikos, informatikos ir inžinerinių technologijų brandos egzaminai.

 1. Lietuvių kalbos ir literatūros (B) ir matematikos (B) valstybinio brandos egzamino rezultatas prilygsta 60 proc. lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir matematikos (A) valstybinio brandos egzamino rezultato.
 2. Mokinys ir buvęs mokinys brandos atestatui gauti privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros (A) arba lietuvių kalbos ir literatūros (B) valstybinį brandos egzaminą (nuo 2013 m. iki 2024 m. išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis ir valstybinis brandos egzaminai, iki 2012 m. išlaikyti lietuvių kalbos (gimtosios) arba lietuvių kalbos (valstybinės) brandos egzaminai yra įskaitomi) ir dar vieno dalyko valstybinį brandos egzaminą, išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto valstybinio brandos egzamino šio Aprašo nustatyta tvarka yra atleistas.

 

III SKYRIUS
TARPINIŲ PATIKRINIMŲ IR BRANDOS EGZAMINŲ LAIKYMO GALIMYBĖS

 1. Kandidatas einamaisiais metais, be lietuvių kalbos ir literatūros (A) arba lietuvių kalbos ir literatūros (B) brandos egzamino, gali laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus. Kandidatas gali atlikti brandos darbą, kuris nėra prilyginamas brandos egzaminui. Brandos darbas organizuojamas ir vykdomas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
 2. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros (A) arba lietuvių kalbos ir literatūros (B) ir matematikos (A) arba matematikos (B) tarpinį patikrinimą ir brandos egzaminą laiko pagal tai, kurio bendrojo ar išplėstinio kurso lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos vidurinio ugdymo bendrąją programą mokosi.
 3. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) pirmąjį, lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmąjį, matematikos (A) pirmąjį, matematikos (B) pirmąjį, užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, vokiečių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos, ekonomikos ir verslumo, filosofijos, biologijos, chemijos, fizikos, informatikos ir inžinerinių technologijų tarpinius patikrinimus mokiniai laiko III gimnazijos klasėje pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraštį.
 4. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) antrąjį, lietuvių kalbos ir literatūros (B) antrąjį, matematikos (A) antrąjį, matematikos (B) antrąjį tarpinius patikrinimus mokiniai laiko IV gimnazijos klasėje pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraštį.
 5. Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, vokiečių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinius patikrinimus laiko mokiniai, kurie mokosi mokyklose, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisintas mokymas atitinkama tautinės mažumos kalba arba mokomasi atitinkamos tautinės mažumos kalbos.

 

IV SKYRIUS
PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 1. Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus kandidatas teikia mokyklos vadovui. Prašyme turi būti nurodomi pasirinkti individualaus ugdymo plano dalykų brandos egzaminai ir patvirtinamas susipažinimas su valstybinių brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą reglamentuojančiomis aprašo nuostatomis. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas pateikia prašymą pritaikyti brandos egzaminus ir pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą apie brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį. Galima naudoti ir Nacionalinės švietimo agentūros Nacionalinių egzaminų centralizuotoje informacinėje sistemoje NECIS (toliau – informacinė sistema NECIS) teikiamą prašymo formą. Prašymai pateikiami, priimami ir nagrinėjami Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Mokyklų, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisintas mokymas lenkų tautinės mažumos kalba arba kuriose mokomasi lenkų tautinės mažumos kalbos, 2023–2024 m. m. IV gimnazijos klasės mokinys prašyme papildomai nurodo, ar planuoja perlaikyti 2022–2023 m. m. laikytą lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą. 2024–2025 m. m. IV gimnazijos klasės mokinys prašyme papildomai nurodo, kokius 2023–2024 m. m. laikytus dalykų tarpinius patikrinimus, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros (A) pirmąjį ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmąjį, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą, pageidauja perlaikyti. Prašymą iki einamųjų metų lapkričio 24 d. dėl brandos egzaminų pateikia:

11.1. mokinys – savo mokyklos vadovui;

11.2. buvęs mokinys – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui. Kartu su prašymu būtina pateikti mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Pažymą dėl dalyko, iš kurio laikys brandos egzaminą, patenkinamo metinio pažymio turėjimo (jei likvidavo įsiskolinimą kitoje mokykloje) mokyklos vadovui privalu pateikti iki ugdymo plane nustatytos ugdymo proceso IV gimnazijos klasės mokiniams pabaigos. Reorganizuotos, likviduotos mokyklos buvęs mokinys – mokyklos, turinčios teisę jam išduoti brandos atestatą, vadovui; laisvės atėmimo vietoje mokymosi pasiekimų pažymėjimą gavęs buvęs mokinys prašymą teikia savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtos mokyklos vadovui;

11.3. eksternas – bazinės mokyklos vadovui.

 1. Eksternas prašymą dėl atitinkamo dalyko tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų pasirinkimo teikia bazinės mokyklos vadovui iki einamųjų metų lapkričio 24 d.
 2. Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

13.1. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

13.2. užsienio kvalifikacijų atveju bent vieną iš 13.2.1–13.2.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų:

13.2.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

13.2.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti valstybiniai brandos egzaminai;

13.2.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises, bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

13.3. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

13.4. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus valstybinius brandos egzaminus.

 1. Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 40 eurų už kiekvieną pasirinktą dalyko valstybinį brandos egzaminą. Bazinė mokykla gautas įmokas naudoja eksternų registravimo (informavimo), tarpinio patikrinimo ir brandos egzaminų organizavimo, vykdymo išlaidoms apmokėti.
 2. Pasirinkto dalyko brandos egzamino keisti neleidžiama, bet iki einamųjų metų kovo 15 d. kandidatui leidžiama pareikšti mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui atsisakymą raštu ar elektroniniu būdu laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų. Atsisakęs laikyti brandos egzaminą kandidatas į brandos egzaminų vykdymo protokolus neįrašomas.
 3. Prašymai dėl atsisakymo laikyti tarpinius patikrinimus nepriimami. Tarpinius patikrinimus mokiniai laiko tų vidurinio ugdymo programos dalykų, kurių mokosi. Buvęs mokinys ir eksternas laiko tik pasirinktų valstybinių brandos egzaminų dalykų tarpinius patikrinimus.

 

V SKYRIUS
LEIDIMAS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINĄ

 1. Pasirinktus vidurinio ugdymo programos dalykų brandos egzaminus leidžiama laikyti mokyklos vadovo įsakymu:

17.1. mokiniui ir buvusiam mokiniui:

17.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros (A) arba lietuvių kalbos ir literatūros (B) ir matematikos (A) arba matematikos (B) brandos egzaminą – iki ugdymo proceso paskutinės dienos turinčiam patenkinamą lietuvių kalbos ir literatūros (bendrojo ar išplėstinio kurso) ir matematikos (bendrojo ar išplėstinio kurso) metinį įvertinimą ir dalyvavusiam pirmajame ir antrajame lietuvių kalbos ir literatūros (A) arba lietuvių kalbos ir literatūros (B) ir matematikos (A) arba matematikos (B) tarpiniuose patikrinimuose;

17.1.2. individualaus ugdymo plano užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalį. Individualaus ugdymo plano užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino rašymo dalis – iki ugdymo proceso paskutinės dienos turinčiam patenkinamus atitinkamų dalykų metinius įvertinimus ir dalyvavusiam atitinkamų dalykų tarpiniuose patikrinimuose;

17.1.3. kitus pasirinktus individualaus ugdymo plano brandos egzaminus – iki ugdymo proceso paskutinės dienos turinčiam patenkinamus atitinkamų dalykų metinius įvertinimus ir dalyvavusiam atitinkamų dalykų tarpiniuose patikrinimuose;

17.2. eksternui pasirinktus lietuvių kalbos ir literatūros (A) arba lietuvių kalbos ir literatūros (B) ir matematikos (A) arba matematikos (B) brandos egzaminus, einamaisiais mokslo metais dalyvavusiam lietuvių kalbos ir literatūros (A) arba lietuvių kalbos ir literatūros (B) ir matematikos (A) arba matematikos (B) pirmajame ir antrajame tarpiniuose patikrinimuose, užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, vokiečių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos, ekonomikos ir verslumo, filosofijos, biologijos, chemijos, fizikos, informatikos ir inžinerinių technologijų brandos egzaminus – dalyvavusiam užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, vokiečių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos, ekonomikos ir verslumo, filosofijos, biologijos, chemijos, fizikos, informatikos ir inžinerinių technologijų tarpiniuose patikrinimuose.

 

VI SKYRIUS
TARPINIŲ PATIKRINIMŲ IR BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS

 1. Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos (pagrindinė ir pakartotinė), tarpiniai patikrinimai, iš kurių lietuvių kalbos ir literatūros (A), lietuvių kalbos ir literatūros (B), matematikos (A) ir matematikos (B) pirmasis tarpinis patikrinimas III gimnazijos klasės mokiniams, lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B), matematikos (A) ir matematikos (B) antrasis tarpinis patikrinimas ir pakartotinis lietuvių kalbos ir literatūros (A), lietuvių kalbos ir literatūros (B), matematikos (A) ir matematikos (B) antrasis tarpinis patikrinimas IV gimnazijos klasės mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams. Sesijų pradžia sutampa su brandos egzaminų tvarkaraštyje nustatyta pagrindinės ir pakartotinės sesijų pirmojo brandos egzamino ar jo dalies data.
 2. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) antrasis, lietuvių kalbos ir literatūros (B) antrasis, matematikos (A) pirmasis, matematikos (A) antrasis, matematikos (B) pirmasis, matematikos (B) antrasis, užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, vokiečių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos, ekonomikos ir verslumo, filosofijos, biologijos, chemijos, fizikos, informatikos ir inžinerinių technologijų tarpiniai patikrinimai vykdomi elektroniniu būdu, kai mokiniai nustatytu laiku tarpiniame patikrinime dalyvauja tarpinio patikrinimo centre ir, naudodami informacines komunikacijos technologijas, užduotis atlieka elektroninėje erdvėje, arba nuotoliniu elektroniniu būdu, kai mokiniai nustatytu tarpinio patikrinimo metu, būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos technologijas, tarpinio patikrinimo užduotis atlieka elektroninėje erdvėje. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) pirmąjį ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmąjį tarpinį patikrinimą III gimnazijos klasės mokiniai laiko tradiciniu būdu.
 3. Tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščius tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras. Ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino, atsižvelgdamas į orų prognozes, valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, ekstremalųjį įvykį ar karantiną, švietimo, mokslo ir sporto ministras gali tvarkaraščiuose numatytą tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino vykdymo datą pakeisti į kitą, ankstinti ar vėlinti nustatytą tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino pradžios laiką.
 4. Dalykų tarpinius patikrinimus laiko III gimnazijos klasės mokinys, kuris yra pasirinkęs vidurinio ugdymo programos tą dalyką ir dalyko kursą, jeigu toks yra, buvęs mokinys, eksternas, IV gimnazijos klasės mokinys, kuriam tarpinis patikrinimas šio Aprašo nustatyta tvarka buvo atidėtas, IV gimnazijos klasės mokinys, kuris 2023–2024 m. m. III gimnazijos klasėje laikė ir pateikė prašymą perlaikyti dalyko tarpinį patikrinimą, išskyrus pirmąjį lietuvių kalbos ir literatūros (A) arba lietuvių kalbos ir literatūros (B), lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą, 2022–2023 m. m. laikytą lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą.
 5. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) antrąjį, lietuvių kalbos ir literatūros (B) antrąjį, matematikos (A) antrąjį ir matematikos (B) antrąjį tarpinį patikrinimą laiko IV gimnazijos klasės mokinys, buvęs mokinys ir eksternas, kuris yra išlaikęs atitinkamą pirmąjį tarpinį patikrinimą.
 6. Pakartotinį lietuvių kalbos ir literatūros (A) antrąjį, lietuvių kalbos ir literatūros (B) antrąjį, matematikos (A) antrąjį ir matematikos (B) antrąjį tarpinį patikrinimą laiko IV gimnazijos klasės mokinys, buvęs mokinys, eksternas ir IV gimnazijos klasės mokinys, kuriam atitinkamas antrasis tarpinis patikrinimas šio Aprašo nustatyta tvarka buvo atidėtas.
 7. Brandos egzaminus pagrindinės sesijos metu laiko:

24.1. kandidatas;

24.2. laisvės atėmimo vietoje veikiančioje mokykloje (skyriuje) įregistruotas kandidatas brandos egzaminus laiko, jeigu savivaldybės, kurios teritorijoje laisvės atėmimo vietoje veikia mokykla, vykdomoji institucija užtikrina visas brandos egzamino vykdymo sąlygas, nustatytas Apraše, įskaitant brandos egzaminų vykdymo priežiūrą atliekančių atsakingų specialistų patekimą į brandos egzaminų vykdymo vietą bet kuriuo metu, apie tai iš anksto neįspėjus, gautų užduočių, iki perduodant vykdytojams, saugumo užtikrinimą, tinkamą patalpų paruošimą, brandos egzamino metu jo vykdymo reikalavimų užtikrinimą;

24.3. namie mokytas mokinys – tuo atveju, jei gali atvykti į visų laikomų brandos egzaminų centrus.

 1. Brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu laiko:

25.1. kandidatas, kuriam pagrindinės sesijos dalyko brandos egzaminas šio Aprašo nustatyta tvarka buvo atidėtas;

25.2. laisvės atėmimo vietoje veikiančioje mokykloje (skyriuje) įregistruotas kandidatas, jeigu brandos egzaminas pagrindinėje sesijoje nebuvo organizuotas;

25.3. namie mokytas mokinys, negalėjęs atvykti į pagrindinės sesijos brandos egzaminų centrus;

25.4. eksternas, užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys;

25.5. mokinys ir buvęs mokinys, gavę nepatenkinamą lietuvių kalbos ir literatūros (A) arba lietuvių kalbos ir literatūros (B) brandos egzamino įvertinimą pagrindinės sesijos metu.

 

VII SKYRIUS
MOKINIŲ SUPAŽINDINIMAS SU DOKUMENTAIS

 1. Mokyklos vadovo paskirti asmenys mokinius pasirašytinai supažindina:

26.1. su Aprašo nuostatomis: leidimu laikyti dalyko tarpinį patikrinimą, brandos egzaminą, atleidimu nuo dalykų tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų, brandos egzaminų pasirinkimu, jų atidėjimu, pritaikymu, terminais, rezultatų paskelbimu, reikalavimais kandidatams, atsakomybe pažeidusiesiems šiuos reikalavimus, apeliacijomis bei mokyklų, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisintas mokymas lenkų tautinės mažumos kalba arba mokomasi lenkų tautinės mažumos kalbos, 2023–2024 m. m. IV gimnazijos klasės mokinių galimybe perlaikyti 2022–2023 m. m. laikytą lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą, 2024–2025 m. m. IV gimnazijos klasės mokinių galimybe perlaikyti 2023–2024 m. m. laikytus dalykų tarpinius patikrinimus, išskyrus pirmąjį lietuvių kalbos ir literatūros (A) arba lietuvių kalbos ir literatūros (B), lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą;

26.2. su dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vykdymo instrukcija – ne vėliau kaip likus trims dienoms iki tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino datos;

26.3. su valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašais – iki einamųjų metų lapkričio 15 d.;

26.4. su vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis – pradėjus mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.

 1. Mokinių supažindinimas su vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, šiuo Aprašu, dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vykdymo instrukcija, valstybinio brandos egzamino užduoties aprašu, šių dokumentų pakeitimais fiksuojamas vidurinio ugdymo mokytojo dienyno arba vidurinio ugdymo dienyno (arba viename iš šių dienynų, sudarytų remiantis elektroninio dienyno duomenimis) skyriuje „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“. Supažindinimui pasirašytinai prilygsta supažindinimas elektroniniu būdu, jei mokykla savo darbo tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose yra nustačiusi galimybę mokiniams pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, kuris nėra kvalifikuotas elektroninis parašas.

 

VIII SKYRIUS
TARPINIO PATIKRINIMO IR BRANDOS EGZAMINO LAIKYMAS MOKYKLOJE, KURIOJE MOKOMASI / MOKYTASI, ATSKIROSE BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ PATALPOSE IR NAMIE

 1. Mokykloje, kurioje mokomasi / mokytasi, laiko:

28.1. brandos egzaminus:

28.1.1. žymią silpnaregystę, aklumą su regėjimo likučiu, praktišką ar visišką aklumą turintis mokinys ir buvęs mokinys, kuriems brandos egzamino užduotys pateikiamos Brailio raštu;

28.1.2. mokinys ir buvęs mokinys, turintys vidutinį ar sunkų judesio ir padėties sutrikimą, lėtinių neurologinių sutrikimų ir dėl to negalintys atvykti į dalyko tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino centrą;

28.1.3. mokinys ir buvęs mokinys, turintys gilų klausos sutrikimą (kurtumą) ar kochlearinį implantą (esant dideliems ar labai dideliems specialiesiems ugdymosi poreikiams);

28.1.4. mokinys, turintis įvairiapusį raidos ar nerimo spektro sutrikimą;

28.1.5. laisvės atėmimo vietoje veikiančioje mokykloje (skyriuje) registruotas kandidatas;

28.2. tarpinius patikrinimus – III ir IV gimnazijos klasės mokinys ir buvęs mokinys, išskyrus Aprašo 70 punkte nustatytą atvejį, kai mokykloje trūksta patalpų tarpiniams patikrinimams vykdyti.

 1. Namie mokytas mokinys ir buvęs mokinys, negalintys atvykti į dalyko tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino centrą ir mokyklą, kurioje mokosi ar mokėsi, tarpinius patikrinimus ir brandos egzaminus laiko namie. Tarpinį patikrinimą namie laiko nuotoliniu elektroniniu būdu.
 2. Kandidatai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl skaitymo, regos ar klausos, raidos sutrikimo, dėl kochlearinio implanto (esant vidutiniams, dideliems ar labai dideliems specialiesiems ugdymosi poreikiams), dėl kompleksinių ir kitų negalių, užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzaminus, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros ir vokiečių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinius patikrinimus laiko atskirose brandos egzamino ar tarpinio patikrinimo centro patalpose.

 

IX SKYRIUS
ATLEIDIMAS NUO BRANDOS EGZAMINŲ

 1. Mokinys ir buvęs mokinys nuo tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų atleidžiami mokyklos vadovo įsakymu, jeigu:

31.1. iki lapkričio 24 d. mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų ir supažindino mokyklos vadovą ar jo įgaliotą kitą mokyklos darbuotoją su turimos Gydytojų konsultacinės komisijos pažymos rekomendacija atleisti nuo brandos egzaminų;

31.2. iki einamųjų mokslo metų tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraštyje nustatytos pasirinkto brandos egzamino dienos mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo brandos egzaminų ir supažindino mokyklos vadovą ar jo įgaliotą kitą mokyklos darbuotoją su turimo Gydytojų konsultacinės komisijos išrašo rekomendacija, kurioje nurodytas atleidimo terminas baigiasi po to dalyko brandos egzaminui pakartotinėje sesijoje nustatytos datos;

31.3. iki lapkričio 24 d. yra apsisprendę laikyti užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos ir / ar užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzaminą ir iki pirmojo pagrindinės sesijos brandos egzamino ar jo dalies tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraštyje nustatytos dienos mokyklos vadovui pateikė tarptautinį užsienio (anglų, prancūzų, vokiečių) kalbos egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B2 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento kopija.

 1. Mokinys ir buvęs mokinys, negalintys laikyti tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų dėl ligos, ne vėliau kaip iki tarpinio patikrinimo vykdymo dienos (jei negali laikyti tarpinio patikrinimo) arba pagrindinės sesijos pradžios (jei negali laikyti brandos egzamino) mokyklos vadovui teikia prašymą dėl atleidimo nuo tarpinių patikrinimų ir pasirinktų brandos egzaminų. Kartu su prašymu jie turi pateikti mokyklos vadovui ar jo įgaliotam kitam mokyklos darbuotojui susipažinti su turima Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 64 punkte nustatyta medicinine pažyma arba sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos pažyma, patvirtinta šios komisijos antspaudu.
 2. Atleistas nuo tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų mokinys ir buvęs mokinys negali laikyti tarpinių patikrinimų ir pasirinktų brandos egzaminų.
 3. Brandos egzaminų pakartotinės sesijos metu kandidatui susirgus arba sveikatos priežiūros specialistams paskyrus įpareigojimus, kuriuos įgyvendinant nėra galimybių dalyvauti brandos egzamine, jis pats arba jo artimieji turi apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos egzamino. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir mokyklos vadovui ar jo įgaliotam kitam mokyklos darbuotojui pateiktus susipažinti Aprašo 32 punkte nurodytus dokumentus mokinys ir buvęs mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleidžiami.
 4. Mokinys, buvęs mokinys ir eksternas, turintys vidutinį, žymų, labai žymų ar gilų klausos sutrikimą (kurtumą) ar kochlearinį implantą (esant dideliems ar labai dideliems specialiesiems ugdymosi poreikiams), pasirinkę užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzaminą ir turintys negalią patvirtinantį dokumentą, mokyklos vadovo įsakymu atleidžiami nuo pasirinkto užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo ir šių dalykų tarpinio patikrinimo klausymo dalių. Jei mokykloje nėra galiojančių šiuos specialiuosius ugdymosi poreikius patvirtinančių dokumentų, šiame punkte įvardinti kandidatai mokyklos vadovui pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą. Pažymoje turi būti nurodoma klausos sutrikimo grupė (vidutinis, žymus, labai žymus, gilus klausos sutrikimas ar kochlearinis implantas).
 5. Mokinys, buvęs mokinys ir eksternas, turintys sklandaus kalbėjimo (ritmo) ar nerimo spektro (selektyviojo mutizmo) sutrikimą, turintys šiuos specialiuosius ugdymosi poreikius patvirtinantį dokumentą, atleidžiami nuo pirmojo lietuvių kalbos ir literatūros (A) arba lietuvių kalbos ir literatūros (B) tarpinio patikrinimo, pasirinkę užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzaminą atleidžiami nuo pasirinkto užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalies. Mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui, turintiems sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimą ir nusprendusiems anksčiau išvardytus tarpinius patikrinimus ar brandos egzaminų kalbėjimo dalis laikyti (nebūti atleistiems), taikomi Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-258 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pritaikymo aprašas), numatyti pritaikymai.

 

X SKYRIUS
TARPINIO PATIKRINIMO IR BRANDOS EGZAMINO ATIDĖJIMAS. BRANDOS EGZAMINO DALIŲ LAIKYMAS

 1. Mokyklos, o eksterno – bazinės mokyklos vadovo įsakymu atidedama:

37.1. dalyko tarpinis ar pirmasis lietuvių kalbos ir literatūros (A), lietuvių kalbos ir literatūros (B), matematikos (A), matematikos (B) tarpinis patikrinimas III gimnazijos klasės mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams kitiems mokslo metams laikyti su tų metų III gimnazijos klasės mokiniais;

37.2. antrasis lietuvių kalbos ir literatūros (A), lietuvių kalbos ir literatūros (B), matematikos (A), matematikos (B) tarpinis patikrinimas IV gimnazijos klasės mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams pakartotinai antrąjį lietuvių kalbos ir literatūros (A), lietuvių kalbos ir literatūros (B), matematikos (A), matematikos (B) tarpinį patikrinimą laikyti tais pačiais mokslo metais;

37.3. brandos egzaminas ar užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalis pakartotinei brandos egzaminų sesijai.

 1. Tarpinis patikrinimas ir (ar) brandos egzaminas ar užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalis atidedama kandidatui:

38.1. dėl pareigos izoliuotis ar kitų svarbių priežasčių (pateikusiam priežastį paaiškinantį dokumentą) negalinčiam tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraštyje nustatytu laiku laikyti tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino, užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalies pagrindinės sesijos metu. 2023–2024 m. m. III gimnazijos klasės mokiniui, negalinčiam dalyvauti lietuvių kalbos ir literatūros (A), lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmajame patikrinime dėl atostogų, jei jos buvo suplanuotos iki 2023–2024 m. m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo, pateikus mokyklos vadovui ar jo įgaliotam kitam mokyklos darbuotojui susipažinti atostogų / poilsinę kelionę ir jos planavimą iki 2023–2024 m. m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo pagrindžiančius dokumentus;

38.2. susirgusiam prieš dalyko tarpinį patikrinimą ir (ar) brandos egzaminą arba nebaigusiam brandos egzamino dėl sveikatos sutrikimo pagrindinės sesijos metu (pateikusiam mokyklos vadovui prašymą dėl dalyko tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino, ar užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalies atidėjimo ir (ar) darbo nevertinimo bei mokyklos vadovui ar jo įgaliotam kitam mokyklos darbuotojui pateikus susipažinti susirgimą patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip kitą dieną po tarpinio patikrinimo ar dalyko brandos egzamino, ar užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalies).

 1. Dalykų tarpiniai patikrinimai vykdomi nuotoliniu būdu, kai Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punkto nustatyta tvarka įteisintas nuotolinis mokymo proceso organizavimo būdas. Tokiu atveju daromas skaitmeninis garso ir vaizdo įrašas. Už įrašo darymą ir saugojimą atsakinga mokykla.
 2. III gimnazijos klasės mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui tarpinis ar lietuvių kalbos ir literatūros (A) pirmasis, lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmasis, matematikos (A) pirmasis, matematikos (B) pirmasis tarpinis patikrinimas, šio Aprašo 38 punkte įvardytoms aplinkybėms atsiradus prieš tarpinį ar lietuvių kalbos ir literatūros (A) pirmąjį, lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmąjį, matematikos (A) pirmąjį, matematikos (B) pirmąjį tarpinį patikrinimą, atidedamas kitiems mokslo metams laikyti su tų metų III gimnazijos klasės mokiniais tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraštyje nustatytu tarpinių patikrinimų laiku.
 3. IV gimnazijos klasės mokiniui, buvusiam mokiniui ir eksternui antrasis tarpinis patikrinimas atidedamas iki pakartotinio lietuvių kalbos ir literatūros (A) antrojo, lietuvių kalbos ir literatūros (B) antrojo, matematikos (A) antrojo, matematikos (B) antrojo tarpinio patikrinimo tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraštyje numatytos dienos tais pačiais mokslo metais.

 

XI SKYRIUS
TARPINIŲ PATIKRINIMŲ IR BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOČIŲ, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS

 1. Tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių ir vertinimo instrukcijų rengimą organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra. Tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių kokybė užtikrinama Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus nustatyta tvarka. Tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino užduoties rengimo grupėje negali dirbti, šių užduočių recenzuoti ar atlikti kitus veiksmus su šiomis užduotimis negali asmuo, turintis privačių interesų dėl šeimos narių, artimų giminaičių (brolių, seserų ir jų šeimos narių) ar kitų kandidatų (asmuo moko / ugdo kandidatą pagal vidurinio ugdymo programą) to dalyko tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino rezultatų.
 2. Nacionalinės švietimo agentūros direktorius tvirtina:

43.1. valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašus, kuriuose aprašyta užduočių specifika, struktūra, trukmė ir kt.;

43.2. ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki dalyko tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino vykdymo dienos dalyko tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino užduotis;

43.3. dalykų tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų vykdymo instrukcijas, kitus tarpiniams patikrinimams ir brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti reikalingus dokumentus;

43.4. brandos egzamino vertinimo normų rinkinį atliktai brandos egzamino užduočiai įvertinti nustatytu taškų skaičiumi (toliau – vertinimo instrukcija).

 1. Brandos egzamino užduotys yra dokumentai, sudarantys tarnybos paslaptį, jiems priskiriama „RIBOTO NAUDOJIMO“ slaptumo žyma. Brandos egzamino užduotys tarnybos paslaptimi išlieka iki teisėtai atidarant vokus, kuriuose yra brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys, arba perduodant kitu Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus nustatytu būdu.
 2. Brandos egzaminų, išskyrus užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros ir vokiečių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros brandos egzaminus, užduotys rengiamos lietuvių kalba. Rečiau vartojami dalykiniai terminai brandos egzaminų užduotyse papildomai pateikiami lenkų ir rusų kalbomis.

 

XII SKYRIUS
UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMAS

 1. Kandidatui, pateikusiam pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą ir prašymą dėl dalyko tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo, tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino užduoties forma, vykdymo ir vertinimo instrukcijos pritaikomos vadovaujantis Pritaikymo aprašu. Jeigu vertinimas vykdomas automatiškai, vertinimo instrukcijos nepritaikomos.
 2. Kandidatams, turintiems sveikatos sutrikimų, patvirtintų gydytojų konsultacinės komisijos pažymomis, pagal šios komisijos rekomendaciją sudaromos tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vykdymo sąlygos. Prašymą ir susipažinti skirtą gydytojų konsultacinės komisijos pažymą iki einamųjų mokslo metų lapkričio 24 d. mokinys ir buvęs mokinys pateikia mokyklos vadovui, eksternas – bazinės mokyklos vadovui. Namie mokytas mokinys, negalintis atvykti į dalyko tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino centrą, todėl pageidaujantis laikyti tarpinius patikrinimus ir brandos egzaminus namie, raštu teikia prašymą mokyklos vadovui.
 3. Mokyklos vadovas, remdamasis jam pateiktais dokumentais, priima sprendimą dėl dalyko tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino vykdymo instrukcijų pritaikymo.
 4. Nacionalinės švietimo agentūros direktorius ar jo įgaliotas asmuo, remdamasis Mokinių registre esančiais mokyklos pateiktais kandidatų duomenimis, vadovaudamasis Aprašu ir Pritaikymo aprašu, priima sprendimą dėl dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino užduoties formos, brandos egzamino vertinimo instrukcijos pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems kandidatams. Iš užsienio šalių ne anksčiau kaip mokytis pagal vidurinio ugdymo programą atvykusiems mokiniams priima sprendimą dėl lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) brandos egzamino vertinimo instrukcijos pritaikymo.

 

XIII SKYRIUS
TARPINIŲ PATIKRINIMŲ IR BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOORDINAVIMAS

 1. Tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų organizavimui ir vykdymui koordinuoti savivaldybės administracijos švietimo padalinyje paskiriamas atsakingas specialistas. Paskyrimo metu specialistas pasirašytinai supažindinamas su Aprašu ir Nacionalinių egzaminų centralizuotos informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-894 „Dėl Nacionalinių egzaminų centralizuotos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. jis įregistruojamas informacinėje sistemoje NECIS. Kiekvieno brandos egzamino vykdymo dieną nuo 7 iki 12 valandos specialistas prisijungia prie informacinės sistemos NECIS operatyviai informacijai gauti. Iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas švietimo padalinio vadovas skiria 2–3 švietimo padalinio specialistus valstybinių brandos egzaminų užduotims priimti. Paskirti specialistai registruojami informacinėje sistemoje NECIS.
 2. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, priimantys, saugantys ir perduodantys brandos egzamino užduotis, turi turėti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.
 3. Iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. mokyklos vadovas įsakymu paskiria asmenį, atsakingą už darbą su slaptažodžio apsaugota informacine sistema NECIS, kuris paskyrimo metu pasirašytinai supažindinamas su Aprašu ir Nacionalinių egzaminų centralizuotos informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-894 „Dėl Nacionalinių egzaminų centralizuotos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

 

XIV SKYRIUS
TARPINIŲ PATIKRINIMŲ IR BRANDOS EGZAMINŲ CENTRŲ IR BAZINIŲ MOKYKLŲ SKYRIMAS

 1. Dalykų tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų centrus savivaldybės teritorijoje skiria savivaldybės vykdomoji institucija, Lietuvos Respublikos ambasadose – švietimo, mokslo ir sporto ministras atskiru įsakymu. Dalykų tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų centrų sąrašai sudaromi informacinėje sistemoje NECIS. Paskirti dalykų tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų centrai nekeičiami.
 2. Vienoje mokykloje tą pačią dieną skiriamas vienas dalyko tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino, išskyrus užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalį, centras. Mokykloje, kurioje paskirtas dalyko tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino centras, tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino metu ugdomoji veikla nevykdoma, išskyrus atvejus, kai sudarytos sąlygos tenkina tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino centro patalpų paruošimo reikalavimus ir yra suderintos su savivaldybės administracijos švietimo padalinyje paskirtu atsakingu už tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo koordinavimą specialistu.
 3. Tarpinių patikrinimų (išskyrus pakartotinių tarpinių patikrinimų) ir pagrindinės brandos egzaminų sesijos dalykų brandos egzaminų centrai informacinėje sistemoje NECIS suvedami iki einamųjų metų gruodžio 16 d. Pakartotinių tarpinių patikrinimų centrai šio Aprašo 61 punkte nustatytu atveju suvedami per 5 darbo dienas po lietuvių kalbos ir literatūros (A) antrojo, lietuvių kalbos ir literatūros (B) antrojo, matematikos (A) antrojo, matematikos (B) antrojo tarpinio patikrinimo dienos.
 4. Iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. savivaldybės vykdomoji institucija savivaldybės teritorijoje skiria bazines mokyklas. Jos įregistruojamos informacinėje sistemoje NECIS. Apie bazinę mokyklą turi būti paskelbta savivaldybės viešojo informavimo priemonėse.
 5. Brandos egzaminui vykdyti pagrindinės brandos egzaminų sesijos metu savivaldybės teritorijoje skiriamas dalyko brandos egzamino centras, jei to dalyko brandos egzaminą laiko ne mažiau kaip 15 kandidatų. Jei yra mažiau kaip 15 kandidatų, kelių savivaldybių vykdomųjų institucijų sutarimu skiriamas bendras dalyko brandos egzamino centras.
 6. Savivaldybės teritorijoje gali būti skiriama daugiau dalyko brandos egzamino centrų, jei kiekviename iš jų laikytų ne mažiau kaip 49 kandidatai. Šis skaičius netaikomas informatikos brandos egzamino centrams steigti. Informatikos brandos egzaminui laikyti taikomas reikalavimas steigti ne mažiau kaip vieną centrą savivaldybės teritorijoje.
 7. Visi vienos mokyklos mokiniai ir buvę mokiniai, o bazinių mokyklų – ir eksternai dalyko brandos egzaminą laiko viename centre. Jei savivaldybės teritorijoje nėra brandos egzamino centro, kuriame tilptų visi vienos mokyklos mokiniai, buvę mokiniai ir eksternai, jie nukreipiami laikyti brandos egzamino į du brandos egzamino centrus, o informacinėje sistemoje NECIS perskiriamas mokinių, buvusių mokinių ir eksternų abėcėlinis sąrašas.
 8. Jeigu visose apskrities savivaldybėse dalyko brandos egzaminą laiko mažiau kaip 15 kandidatų, dalyko brandos egzamino centro skyrimą su Nacionalinės švietimo agentūros direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu derina tos savivaldybės, kurios teritorijoje egzamino centras skiriamas, vykdomoji institucija.
 9. Dalykų tarpinių patikrinimų centrai skiriami tose mokyklose, kuriose mokiniai, laikantys tarpinius patikrinimus, mokosi. Buvę mokiniai, eksternai tarpinius patikrinimus laiko šio Aprašo 11 punkte nustatytose prašymų pateikimo mokyklose. Pakartotiniam antrojo lietuvių kalbos ir literatūros (A), lietuvių kalbos ir literatūros (B), matematikos (A) ir matematikos (B) tarpiniam patikrinimui vykdyti savivaldybės teritorijoje skiriamas vienas centras bazinėje mokykloje. Daugiau centrų galima skirti, jeigu viename centre yra registruota 50 ir daugiau kandidatų.
 10. Pakartotinės sesijos brandos egzaminams vykdyti ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, laisvės atėmimo vietose veikiančiose mokyklose (skyriuose) ir, jei yra užsienio šalyje registruotų eksternų, tos valstybės Lietuvos ambasadoje skiriama po vieną centrą. Atsižvelgus į dalyko brandos egzaminą laikančių kandidatų skaičių, jų registracijos vietą, dalyko brandos egzamino centro vieta Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus siūlymu gali būti keičiama.

 

XV SKYRIUS
REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS PATEIKIMAS INFORMACINĖJE SISTEMOJE NECIS

 1. Nacionalinė švietimo agentūra kasmet iki einamųjų metų rugsėjo 14 d. atnaujina ir parengia darbui informacinę sistemą NECIS, informuoja savivaldybių administracijų švietimo padalinius ir mokyklas apie prisijungimo prie šios sistemos tvarką, patvirtina duomenų teikimo, registracijos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų protokolų formas. Prieš 3 darbo dienas iki pirmojo tarpinio patikrinimo ir pagrindinės brandos egzaminų sesijos, o pakartotinių antrųjų tarpinių patikrinimų ir pakartotinės brandos egzaminų sesijos metu kartu su užduotimis Nacionalinė švietimo agentūra parengia ir pateikia savivaldybėms elektroninius tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų vykdymo protokolus.
 2. Mokyklos iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. informacinėje sistemoje NECIS patikslina atsakingo už duomenų perdavimą Nacionalinei švietimo agentūrai asmens vardą, pavardę (toliau – atsakingas asmuo), pareigas ir telefono numerį, elektroninio pašto adresą.
 3. Atsakingas asmuo informacinėje sistemoje NECIS:

65.1. per dvi darbo dienas nuo informacijos pateikimo patikrina ir, jei reikia, Mokinių registre ištaiso iki einamųjų metų lapkričio 24 d. įvestus duomenis apie mokinių pasirinktus brandos egzaminus, III gimnazijos klasės mokinių, laikysiančių tarpinius patikrinimus, 2023–2024 m. m. IV gimnazijos klasės mokinių, perlaikysiančių 2022–2023 m. m. laikytą lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą, IV gimnazijos klasės mokinių, laikysiančių antruosius lietuvių kalbos ir literatūros (A), lietuvių kalbos ir literatūros (B), matematikos (A), matematikos (B) tarpinius patikrinimus ir perlaikysiančių 2023–2024 m. m. laikytus dalykų tarpinius patikrinimus, išskyrus pirmąjį lietuvių kalbos ir literatūros (A) arba lietuvių kalbos ir literatūros (B), lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą, sąrašus, buvusių mokinių ir eksternų pasirinktus tarpinius patikrinimus ir (ar) brandos egzaminus;

65.2. iki einamųjų metų lapkričio 30 d. kandidatams pasirašytinai atiduoda Mokinių registro iš nesikartojančios atsitiktinių skaičių sekos automatizuotu būdu sudarytą mokinio identifikavimo kodą (toliau – mokinio identifikavimo kodas);

65.3. iki einamųjų metų lapkričio 30 d. patikrina ir, jei reikia, Mokinių registre ištaiso iki einamųjų metų lapkričio 24 d. įvestus duomenis apie kandidatų specialiuosius ugdymosi poreikius, sudaro sąrašą kandidatų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems reikalingas tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymas, ir turinčių sveikatos sutrikimų, kuriems sudaromos atitinkamos vykdymo sąlygos. Sąraše fiksuojami kandidato pateikto pirminės sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų, gydytojų konsultacinės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos išduoto dokumento rekvizitai. Mokyklos vadovas sąrašą patvirtina parašu, nuskenuoja ir nuskenuotą sąrašo kopiją perduoda savivaldybės administracijos švietimo padaliniui. Po einamųjų metų lapkričio 24 d. kandidatų mokyklai pateikta šiame papunktyje įvardyta informacija perduodama savivaldybės administracijos švietimo padaliniui per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo, bet ne vėliau kaip iki balandžio 30 d.;

65.4. iki einamųjų metų lapkričio 30 d. parengia raštus dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių kandidatų, kuriems reikalingas brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymas, ir sveikatos sutrikimų turinčių kandidatų, kuriems reikalingos atitinkamos brandos egzamino vykdymo sąlygos, prisijungęs juos įveda į informacinę sistemą NECIS. Rašte fiksuojami kandidato pateikto pirminės sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų, gydytojų konsultacinės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos išduoto dokumento rekvizitai. Nuskenuotų raštų kopijas iki einamųjų metų gruodžio 9 d. įkelia į informacinę sistemą NECIS. Po einamųjų metų lapkričio 24 d. kandidatų mokyklai pateiktą šiame papunktyje įvardytą informaciją įkelia į informacinę sistemą NECIS per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo, bet ne vėliau kaip iki balandžio 30 d.;

65.5. sudaro sąrašus mokinių ir buvusių mokinių:

65.5.1. kurie tarpinius patikrinimus ir brandos egzaminus laikys namie, atskiroje patalpoje, – iki einamųjų metų lapkričio 30 d.;

65.5.2. kurie yra atleisti nuo užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos tarpinio patikrinimo klausymo dalies, – iki einamųjų metų lapkričio 30 d.;

65.5.3. kuriems neleidžiama laikyti brandos egzamino dėl nepatenkinamo to dalyko metinio įvertinimo ir nebaigto ugdymo proceso, – iki einamųjų metų birželio 3 d.;

65.5.4. kuriems tarpinis patikrinimas ir (ar) brandos egzaminas atidėtas, kurie atleisti nuo tarpinių patikrinimų ir (ar) brandos egzaminų, – per dvi darbo dienas po dalyko tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino vykdymo dienos.

 1. Mokyklos išspausdintus, kandidatų pasirašytus ir mokyklos vadovo ar jo įgalioto kito mokyklos darbuotojo parašu patvirtintus kandidatų brandos egzaminų sąrašus iki einamųjų metų gruodžio 5 d. atsakingas asmuo įkelia į informacinę sistemą NECIS.
 2. Informacija apie mokinio, buvusio mokinio, eksterno turimus specialiuosius ugdymosi poreikius pateikiama jo ar, tuo atveju, kai asmuo nepilnametis, jo teisėto atstovo raštišku sutikimu.
 3. Informacinėje sistemoje NECIS patvirtinti duomenys nekeičiami. Jei mokykla padarė klaidą informacinėje sistemoje NECIS patvirtindama duomenis, argumentuotu raštu kreipiasi į savivaldybės administracijos švietimo padalinį, kad tarpininkautų kreipiantis į Nacionalinę švietimo agentūrą dėl duomenų patvirtinimo atšaukimo. Savivaldybės administracijos švietimo padalinys, prieš tarpininkaudamas, ištiria, ar tinkamai ir atsakingai tvarkomi su tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų organizavimu susiję duomenys.
 4. Savivaldybės administracijos švietimo padalinio atsakingas specialistas, prisijungęs prie informacinės sistemos NECIS, iki einamųjų metų gruodžio 9 d. patikrina savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų kandidatų brandos egzaminų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių kandidatų sąrašus ir perduoda informaciją Nacionalinei švietimo agentūrai šio Aprašo 49 punkte nustatytiems sprendimams priimti.

 

XVI SKYRIUS
TARPINIO PATIKRINIMO IR BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO PATALPOS

 1. Patalpa tarpiniam patikrinimui ir brandos egzaminui (salė, klasė, kabinetas ir kt.) paruošiama ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino, jo dalies pradžios. Jei mokykloje trūkstama patalpų tarpiniams patikrinimams vykdyti, kreipiamasi į savivaldybės vykdomąją instituciją, kad būtų skiriamos patalpos artimiausioje tuo metu tarpinių patikrinimų nevykdančioje mokykloje. Prieš tarpinius patikrinimus, brandos egzaminus patalpos turi būti išvalytos.
 2. Rekomenduojama tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų centruose sudaryti tinkamas sąlygas kandidatų ir vykdytojų rankų higienai ir rankų dezinfekcijai. Brandos egzaminų centruose sudaromos higieniškos sąlygos kandidatams nemokamai atsigerti vandens. Karantino laikotarpiu, kai brandos egzamino metu kompiuteriais, žodynais naudojasi keli kandidatai, tai, kaskart pasinaudojus kandidatams, liečiamas jų paviršius dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo (kompiuterio klaviatūra, pelė, liečiamojo ekrano paviršius).
 3. Užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalis vykdoma vertinimo patalpose, skirtose 2 kandidatams, pirmasis lietuvių kalbos ir literatūros (A) arba lietuvių kalbos ir literatūros (B) tarpinis patikrinimas – patalpose, skirtose 1 kandidatui. Parenkant patalpas užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzaminų kalbėjimo daliai, pirmajam lietuvių kalbos ir literatūros (A) arba lietuvių kalbos ir literatūros (B) tarpiniam patikrinimui, būtina atsižvelgti į galimybę atlikti kokybišką garso įrašą kandidatams vertinti skirtose vietose.
 4. Kandidatams skiriami atskiri stalai / suolai. Visi kandidatai sėdi toje pačioje stalo / suolo pusėje. Visi stalai / suolai sustatomi viena kryptimi keliomis eilėmis ir pažymimi taip, kaip nurodoma vykdymo protokole, t. y. užrašoma grupė ir eilės numeris. Eilėje tos pačios grupės kandidatų vietos numeruojamos nuosekliai. Tarp visų patalpoje esančių asmenų turi būti ne mažesnis kaip vieno metro atstumas. Šie reikalavimai informatikos brandos egzaminui ir kompiuteriu atliekamiems tarpiniams patikrinimams taikomi su išlygomis, atsižvelgiant į stacionariai įrengtas kompiuterines darbo vietas. Šie reikalavimai netaikomi ir užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalies vertinimo patalpai.
 5. Tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino patalpoje turi būti tik vienas laikrodis, rašomoji lenta ar sudarytos kitos galimybės vykdytojui užrašyti tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino, jo dalių pradžios ir pabaigos laiką. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vykdymo patalpoje ant atskiro stalo padedami (ne mažiau kaip po vieną kiekvienai 12 kandidatų grupei) dalyko vykdymo instrukcijoje nurodyti žodynai, pastatomi ne mažiau kaip du kompiuteriai su suskaitmenintais autorių kūriniais ir kitos numatytos priemonės. Užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalies vertinimo patalpoje ant stalo, prie kurio sėdi kandidatai, pastatomas mikrofonas, o ant stalo, prie kurio sėdi pokalbį palaikantis vertintojas, pastatomas laikmatis. Tarpiniam patikrinimui vykdyti kiekvienam laikančiajam pastatomi kompiuteriai, lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmiesiems tarpiniams patikrinimams kompiuteriai pastatomi ir laikančiajam, ir vertintojams. Kompiuteriu atliekamiems tarpiniams patikrinimams kandidatai gali naudoti asmeninius kompiuterius. Reikalavimus tarpiniams patikrinimams naudojamiems asmeniniams kompiuteriams, jų naudojimo tvarką nustato Nacionalinės švietimo agentūros direktorius. Esant galimybėms, tarpinio patikrinimo vykdymo metu patalpos durys laikomos atidarytos.
 6. Tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vykdymo dieną pastato viduje prie įėjimo į patalpą iškabinami kandidatų identifikavimo kodų sąrašai, kuriuose nurodomi mokinių identifikavimo kodai, patalpa, kandidatų vietų numeriai ir tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino vykdymo pradžia, o užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalies, lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmojo tarpinio patikrinimo centre nurodomas ir kiekvieno sąraše esančio kandidato įėjimo į tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino vykdymo patalpas laikas.
 7. Tarpinius patikrinimus, išskyrus pirmąjį lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) tarpinius patikrinimus, brandos egzaminus, išskyrus informatikos brandos egzaminą ir užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos kalbėjimo dalį, laikantys kandidatai suskirstomi į ne didesnes kaip 12 kandidatų grupes. Informatikos brandos egzaminą laikantys kandidatai suskirstomi į 9 kandidatų grupes, užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos kalbėjimo dalį laikantys kandidatai suskirstomi į 10 kandidatų grupes. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmojo tarpinio patikrinimo grupės sudaromos iš 8 kandidatų.
 8. Vienos grupės kandidatai tarpinį patikrinimą ar brandos egzaminą laiko toje pačioje patalpoje. Jų eilės numeriai mokinių identifikavimo kodų sąraše ir vietos patalpoje sutampa su grupės ir eilės numeriu, nurodytais vykdymo protokole.
 9. Tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų ar jų dalių mokinių identifikavimo kodų sąrašus kiekvienam tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino centrui Nacionalinė švietimo agentūra pateikia informacinėje sistemoje NECIS. Tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino mokinių identifikavimo kodų sąrašus, kuriuose nurodyta grupė ir vieta, kiekvienas tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino centras išsispausdina iš informacinės sistemos NECIS.
 10. Į brandos egzamino patalpą tuo metu, kai prakerpami vokai su brandos egzamino užduotimis ar jos perduodamos kitu būdu ir kai vyksta tarpinis patikrinimas ar brandos egzaminas, gali įeiti:

79.1. priežiūrą vykdantis asmuo, turintis darbo ar valstybės tarnautojo pažymėjimą;

79.2. vyresnysis vykdytojas;

79.3. vyresniojo vykdytojo iškviestas ir šio Aprašo 82 punkte įvardyto pagalbą teikiančio vykdytojo lydimas asmuo, kurio pagalbos reikia atsitikus nenumatytam įvykiui. Atlikęs pareigas jis nedelsdamas privalo išeiti iš patalpos, apie tai fiksuojama tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino vykdymo protokole.

 

XVII SKYRIUS
REIKALAVIMAI KANDIDATAMS

 1. Kandidatai:

80.1. atvykdami į tarpinį patikrinimą ir (ar) brandos egzaminą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą;

80.2. prie įėjimo į dalyko tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino centrą esančiame mokinių identifikavimo kodų sąraše sužino savo grupę, vietos numerį ir patalpą, kurioje vyks tarpinis patikrinimas ir (ar) brandos egzaminas, prie patalpos ateina ne vėliau kaip prieš 15 minučių iki tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino pradžios;

80.3. prieš įeidami į patalpą, vykdytojui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą ir įeina į patalpą tik jam leidus. Įėję į tarpinio patikrinimo vykdymo patalpą, atsisėda prie kompiuterio, asmens tapatybės dokumentus pasideda šalia;

80.4. turi tik tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones, geriamojo vandens (asmeninio naudojimo stiklinaitę, buteliuką ar kt.) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą. Į tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar priėmimo priemones įsinešti draudžiama;

80.5. pavėlavusieji ne daugiau kaip 15 minučių, jeigu dalyko tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nenurodomas kitas laikas, laiko tarpinį patikrinimą ar brandos egzaminą, tačiau jiems brandos egzamino ar tarpinio patikrinimo užduoties atlikimo laikas nepratęsiamas. Pavėlavusieji į lietuvių kalbos ir literatūros (A) ar lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmąjį tarpinį patikrinimą ir užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalį daugiau kaip 15 minučių nuo jam skirto laiko pradžios, šio tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino dalies nelaiko;

80.6. pasirašę vykdymo protokoluose kandidatai:

80.6.1. laikantys tarpinį patikrinimą vykdytojo pateiktais prisijungimo duomenimis (prisijungimo adresas, prisijungimo vardas ir slaptažodis), nustatytu laiku pradeda jungtis prie užduočių atlikimo sistemos, perskaito nurodymus ir pasirengia atlikti užduotis vykdymo instrukcijoje nurodytu laiku. Per prisijungti skirtą laiką prisijungę gautais prisijungimo duomenimis prie užduočių atlikimo sistemos, pasitikrina, ar ji veikia, ar mato savo vardą ir pavardę kompiuterio ekrane. Pastebėję užduočių atlikimo sistemos trikdžius, apie tai praneša vykdytojui. Užduotis pradeda atlikti vykdytojui paskelbus tarpinio patikrinimo pradžią;

80.6.2. laikantys dalyko brandos egzaminą ar jo dalį, gauna užduotis, jas padeda ant stalo / suolo krašto, vykdytojui leidus patikrina, ar nėra tuščių lapų ar kito aiškiai matomo spausdinimo broko, užduočių sąsiuvinius užverčia ir laukia vykdytojų nurodymų. Pastebėję užduočių sąsiuvinyje ar atsakymų lapuose spausdinimo broką ar tuščius lapus, apie tai praneša vykdytojui. Užduotis pradeda atlikti vykdytojui paskelbus brandos egzamino ar jo dalies pradžią. Šis punktas netaikomas užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo daliai;

80.7. klauso vykdytojų nurodymų, užduotis atlieka savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, netrukdo kitiems, naudojasi tik tomis kandidato atsineštomis priemonėmis, kurios nurodytos dalyko tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino vykdymo instrukcijoje, jų neskolina, neišeina iš užduočių atlikimo kompiuterio lango;

80.8. laikantieji brandos egzaminą rašo tvarkingai ir įskaitomai, galutinį atsakymą parašo tik juodai ar mėlynai rašančiu tušinuku, nesinaudoja korektūros priemonėmis. Atsakymų lape nerašo su užduotimi nesusijusio teksto ar ženklų, nepiešia piešinių, jeigu to daryti nereikalauja dalyko brandos egzamino užduotis. Jeigu būtina keisti rašiklį, privalo tai pasakyti vykdytojui. Užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, baltarusių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros, rusų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros ir vokiečių tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros užduotis atlieka ta kalba, kurios egzaminą jie laiko. Šis papunktis netaikomas užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo daliai, lietuvių kalbos ir literatūros (A) ar lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmajam tarpiniam patikrinimui;

80.9. iš patalpos gali išeiti tik esant būtinybei, ne ilgiau kaip 5 minutėms, vykdytojo lydimi; tarpinį patikrinimą vykdant nuotoliniu ar nuotoliniu elektroniniu būdu, gali palikti patalpą, būti 5 minutes nematomas, neišjungdamas vaizdo stebėjimo kameros;

80.10. baigę darbą anksčiau, negu nustatyta dalyko tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcijoje, būtinai paspaudžia mygtuką „Baigti darbą“, praneša apie tai vykdytojui ir išeina iš patalpos. Baigę darbą anksčiau, negu nustatyta brandos egzamino vykdymo instrukcijoje, tačiau ne vėliau kaip prieš 15 minučių iki brandos egzamino pabaigos, ir atidavę vykdytojui atsakymų lapus ir užduočių sąsiuvinius, gali išeiti iš brandos egzamino patalpos. Negali grįžti į brandos egzamino patalpą iki brandos egzamino ar jo dalies pabaigos. Per vieną valandą po brandos egzamino pabaigos pageidaujantieji iš dalyko brandos egzamino centro administratoriaus gali atsiimti brandos egzamino užduoties sąsiuvinį. Šis papunktis netaikomas užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo daliai, lietuvių kalbos ir literatūros (A) ar lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmajam tarpiniam patikrinimui;

80.11. tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino darbą baigia paskirtam vykdytojui paskelbus tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino pabaigą. Vykdytojui paskelbus apie brandos egzamino vykdymo pabaigą, laukia, kol vykdytojai surenka atsakymų lapus ir užklijuoja vokus. Iš egzamino patalpos išeina tik vykdytojui leidus ir išsineša savo egzamino užduoties sąsiuvinį. Šis papunktis netaikomas užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo daliai, lietuvių kalbos ir literatūros (A) ar lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmajam tarpiniam patikrinimui;

80.12. nutraukia užduoties atlikimą ir paprašomi palikti tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino patalpas už trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių įsinešimą į patalpą ir vykdytojo nurodymų nevykdymą.

 

XVIII SKYRIUS
TARPINIO PATIKRINIMO IR BRANDOS EGZAMINO VYKDYMO GRUPĖ

 Tarpiniam patikrinimui ir brandos egzaminui vykdyti dalyko tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino centre tvirtinama vykdymo grupė, kurią sudaro vyresnysis vykdytojas, administratorius ir vykdytojai.

 1. Vykdytojų skaičius priklauso nuo kandidatų ir turimų tarpinių patikrinimų ir (ar) brandos egzaminų patalpų skaičiaus. Sudarant vykdymo grupes, išskyrus informatikos brandos egzamino, numatoma, kad kiekvienoje patalpoje būtų ne mažiau kaip vienas vykdytojas ir ne daugiau kaip trims grupėms dar vienas pagalbą teikiantis vykdytojas. Jei tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino centre egzaminą laiko kurčiasis, neprigirdintysis, turintis vidutinį, žymų ar labai žymų klausos sutrikimą, vykdytoju skiriamas gestų kalbos mokytojas ar vertėjas. Jeigu tarpinį patikrinimą ar brandos egzaminą savoje mokykloje laiko mokinys ir buvęs mokinys, turintys įvairiapusį raidos ar nerimo spektro sutrikimą, skiriami ne mažiau negu du vykdytojai, iš kurių vienas yra specialusis pedagogas ar kitas švietimo pagalbą teikiantis specialistas. Vykdytojais gali būti pasitelkiami ir kiti asmenys, susipažinę su bendromis tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino vykdymo procedūromis (užduočių pateikimas, kandidatų įleidimo ir susodinimo tvarka ir pan.), vykdytojų funkcijomis ir atsakomybe, dalyko tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino vykdymo instrukcijomis.
 2. Tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vykdymo grupės sudėtį tvirtina savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius. Ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino dienos vykdymo grupės vyresnįjį vykdytoją, administratorių ar vykdytoją skiria jo darbdavys ar jo įgaliotas asmuo tvarkomuoju dokumentu. Brandos egzamino vyresnysis vykdytojas turi turėti teisę dirbti su „RIBOTO NAUDOJIMO“ informacija (priimti brandos egzamino užduotis, saugoti iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys). Teisę dirbti su „RIBOTO NAUDOJIMO“ įslaptinta informacija suteikia savivaldybės administracijos direktorius. Jei brandos egzamino centras yra Lietuvos Respublikos ambasada (toliau – ambasada), vykdymo grupės sudėtį ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki brandos egzamino dienos tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras, suderinęs su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Brandos egzamino centro vyresnysis vykdytojas turi turėti teisę dirbti su „RIBOTO NAUDOJIMO“ įslaptinta informacija tuo atveju, jeigu priimamas vokas su brandos egzamino užduoties ar jos dalies turiniu priėmimo metu nėra teisėtai atskleistas.
 3. Tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vyresniuoju vykdytoju skiriamas mokyklos vadovas, jo pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedėjas ar savivaldybės administracijos švietimo padalinio specialistas, ambasadoje – ambasados darbuotojas, administratoriumi – mokyklos vadovas ar vienas iš mokyklos vadovo pavaduotojų, ambasadoje – ambasados darbuotojas. Tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vykdymo grupės nariais negali būti skiriamas egzaminuojamojo dalyko mokytojas, egzaminuojamojo dalyko specialistas, kandidatų klasės (grupės, kurso) vadovas ar asmuo, kurio šeimos nariai ar (ir) artimi giminaičiai laiko tarpinius patikrinimus ar brandos egzaminus tame centre.
 4. Jeigu vienoje patalpoje tarpinį patikrinimą, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmąjį tarpinį patikrinimą, ar brandos egzaminą, išskyrus užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalį ir informatikos brandos egzaminą, laiko daugiau kaip 12 kandidatų, tai kiekvienai 12 kandidatų grupei skiriamas vienas vykdytojas.
 5. Informatikos brandos egzamino patalpoje 9 kandidatų grupei skiriami du vykdytojai. Informatikos specialistas ar informatikos mokytojas skiriamas arba vienu iš dviejų vykdytojų, arba trečiu vykdytoju trijų grupių kandidatams pagalbai suteikti. Užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalyje dviem grupėms skiriami du vykdytojai, kurių vienas tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraštyje nustatytu laiku iš informacinės sistemos NECIS spausdina užduotis.
 6. Tuo atveju, jei brandos egzaminą laiko nedaug kandidatų ir parengiamojo darbo yra mažai arba jei tarpinis patikrinimas ar brandos egzaminas vykdomas vienoje patalpoje, vyresniajam vykdytojui gali būti pavedama atlikti administratoriaus ir (ar) vieno iš vykdytojų funkcijas.
 7. Susipažindami su įsakymu, kuriuo jie skiriami į vykdymo grupę, vyresnysis vykdytojas, administratorius ir vykdytojas parašu patvirtina, kad su Aprašu, asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimais, dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vykdymo instrukcijomis yra susipažinę.
 8. Vykdymo grupės narys tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino metu privalo segėti kortelę su vardu, pavarde ir nuoroda: „vyresnysis vykdytojas“, „administratorius“, „vykdytojas“.

 

XIX SKYRIUS
ADMINISTRATORIAUS, VYRESNIOJO VYKDYTOJO IR VYKDYTOJO FUNKCIJOS

 1. Administratorius:

90.1. numato patalpas tarpiniam patikrinimui ir brandos egzaminui, užtikrina vietų kandidatams paruošimą, vadovaudamasis Aprašu, dalyko tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino vykdymo instrukcija, sunumeruoja stalus;

90.2. išneša iš patalpų vyresniojo vykdytojo nurodytas mokymo priemones, aprūpina patalpas šiame Apraše, dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vykdymo instrukcijose nurodytais tarpiniam patikrinimui ir brandos egzaminui reikalingais leidiniais ir priemonėmis (įskaitant tarpiniams patikrinimams naudojamus kandidatų asmeninius kompiuterius);

90.3. parengia nuorodas į tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino patalpas; skiria patalpą kandidatų daiktams laikyti ir informuoja apie ją kandidatus;

90.4. pasirūpina, kad kiekvienoje kandidatų grupėje būtų pastatytas atskiras stalas vykdytojams ir stalas leidiniams ar kompiuteriams sudėti;

90.5. tvarkai palaikyti tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino metu pasitelkia mokyklos vadovo įsakymu paskirtus atsakingus asmenis;

90.6. ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki brandos egzamino pradžios kartu su atsakingu asmeniu informacinėje sistemoje NECIS išspausdina dalyko brandos egzamino reikalavimus (jų turi būti tiek egzempliorių, kiek yra egzamino patalpų) ir juos perduoda vyresniajam vykdytojui;

90.7. ne vėliau kaip prieš valandą iki tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino patikrinimo pradžios:

90.7.1. kartu su vyresniuoju vykdytoju patikrina paruoštas patalpas, jose esančių priemonių tinkamumą, pašalina pastebėtus trūkumus, prie įėjimo į tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino centrą ir prie tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino patalpos iškabina mokinių identifikavimo kodų sąrašus, organizuoja kandidatų įleidimą. Prieš įleisdamas kandidatus į dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino centrą, kartu su mokyklos, kurioje yra dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino centras, vadovo paskirtais asmenimis atlieka pirminį kandidatų asmens tapatybės dokumentų patikrinimą;

90.7.2. prieš informatikos brandos egzaminą kartu su atsakingu asmeniu iš informacinės sistemos NECIS išima prisijungimo prie elektroninės brandos egzamino užduoties atlikimo sistemos adresą ir pateikia egzamino vyresniajam vykdytojui;

90.7.3. prieš lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmąjį tarpinį patikrinimą parengia vykdymo ir vertinimo patalpas, paruošia vykdymo instrukcijoje nurodytą įrangą, patikrina jų veikimą, kartu su atsakingu asmeniu iš informacinės sistemos NECIS išima kandidatų prisijungimo prie elektroninės užduočių atlikimo sistemos duomenis (prisijungimo adresas, prisijungimo vardas ir slaptažodis) ir pateikia šio tarpinio patikrinimo vyresniajam vykdytojui;

90.7.4. prieš užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalį parengia vykdymo ir vertinimo patalpas, paruošia vykdymo instrukcijoje nurodytą įrangą, patikrina jos veikimą;

90.8. tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino metu padeda vyresniajam vykdytojui spręsti iškilusias problemas;

90.9. pasibaigus brandos egzaminui, iš vyresniojo vykdytojo pasirašytinai priima anksčiau iš brandos egzamino išėjusių kandidatų užduočių sąsiuvinius;

90.10. pageidaujantiems kandidatams, baigusiems brandos egzaminą anksčiau, negu nustatyta dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje, po brandos egzamino pabaigos tą dieną leidžia pasiimti užduočių sąsiuvinius.

 1. 91. Vyresnysis vykdytojas:

91.1. kartu su administratoriumi parenka patalpas;

91.2. kartu su atsakingu asmeniu ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki tarpinio patikrinimo pradžios išspausdina Nacionalinės švietimo agentūros pateiktus tarpinių patikrinimų vykdymo protokolus, Nacionalinės švietimo agentūros į informacinę sistemą NECIS įkeltus ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki tarpinio patikrinimo pradžios;

91.3. ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki brandos egzamino ar jo dalies pradžios pagal Nacionalinės švietimo agentūros pateiktus brandos egzaminų vykdymo grupių protokolus kiekvienai grupei paskiria vykdytojus;

91.4. ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino pradžios vykdytojus pasirašytinai supažindina su bendromis tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vykdymo procedūromis (prisijungimo duomenų, užduočių pateikimas, kandidatų įleidimo ir susodinimo tvarka ir pan.), vykdytojų funkcijomis ir atsakomybe, dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vykdymo instrukcijomis, kiekvienam vykdytojui parengia instrukcijos ir iš informacinės sistemos NECIS ne vėliau kaip prieš dvi dienas prieš brandos egzaminą išimtų brandos egzamino reikalavimų kopijas, išaiškina brandos egzamino vykdytojams kandidatų darbų kodavimo sistemą, instruktuoja vykdytojus apie naudojimąsi garso atkūrimo aparatūra, prieš tarpinius patikrinimus ir informatikos brandos egzaminą kartu su informatikos specialistu ar informatikos mokytoju patikrina vykdymo centre paruoštus kompiuterius, jų programinės įrangos veikimo kokybę, nurodo vykdytojams jų atvykimo į tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vykdymo centrą laiką, kandidatams prisijungimo prie užduočių atlikimo sistemos duomenų tarpiniame patikrinime atidavimą;

91.5. ne vėliau kaip prieš valandą iki tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino pradžios kartu su administratoriumi patikrina, ar tarpinio patikrinimo, brandos egzamino ar jo dalies patalpos ir jose esančios priemonės (įskaitant tarpiniams patikrinimams naudojamus kandidatų asmeninius kompiuterius) yra tvarkingos, pašalina pastebėtus trūkumus. Prieš užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos egzamino kalbėjimo dalį, lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmąjį tarpinį patikrinimą instruktuoja vykdytojus apie naudojimąsi parengta garso įrašymo aparatūra, prieš lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą patikrina, ar brandos egzamino patalpoje nurodytoje vietoje yra pastatyti kompiuteriai ir padėti žodynai;

91.6. iš savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens nustatytu laiku ir tvarka gauna pakuotes su brandos egzamino užduotimis, sutikrina brandos egzaminui skirtos pakuotės sandarumą, gautų vokų kodus su lydraštyje nurodytaisiais ir jame pasirašo, užtikrina paimtos brandos egzamino užduoties saugumą, iki perduodamas vykdytojui;

91.7. prieš brandos egzaminą pakartotinai supažindina vykdytojus su dalyko brandos egzamino vykdymo eiga. Priskiria vykdytojams kandidatų grupes, vykdymo instrukcijos kopijas ir protokolus, vokus su brandos egzamino užduotimis pristato į brandos egzaminų patalpą (-as) ir išdalija juos vykdytojams;

91.8. prieš tarpinį patikrinimą kiekvienos grupės vykdymo protokolus ir grupės mokinių vardinius prisijungimo duomenis perduoda vykdytojams ne vėliau kaip likus 12 valandų iki tarpinio patikrinimo vykdymo pradžios;

91.9. kiekvienai tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino, jo dalies patalpai paskiria vykdytoją, kuris paskelbia tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino pradžią ir pabaigą, prižiūri priskirtos grupės, o vienam iš vykdytojų išėjus, – ir kitos grupės kandidatus;

91.10. stebi tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino eigą, vykdytojų darbą, sprendžia iškilusias problemas, priima sprendimą dėl kandidato šalinimo iš tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino patalpos;

91.11. užtikrina, kad visos panaudotos ir nepanaudotos brandos egzamino užduotys ar jų kopijos brandos egzamino metu būtų egzamino patalpoje, kad ant anksčiau iš egzamino išėjusio kandidato užduočių sąsiuvinio būtų užrašyti vardas ir pavardė;

91.12. pasibaigus brandos egzaminui ar jo daliai:

91.12.1. patikrina, ar protokolai teisingai užpildyti, iš vykdytojų surenka vokus su kandidatų darbais, anksčiau iš brandos egzamino išėjusių kandidatų užduočių sąsiuvinius ir dalyko brandos egzamino vykdymo protokolo egzempliorių;

91.12.2. lydraštyje užrašo grąžinamų brandos egzamino specialių vokų kodus ir pasirašo;

91.12.3. kartu su ne mažiau kaip 2 vykdytojais sudeda vokus į specialiąją pakuotę, ją užplombuoja. Užplombuotą pakuotę, lydraštį, vieną protokolo egzempliorių perduoda savivaldybės administracijos švietimo padalinio atsakingam specialistui, kuris Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus nustatyta tvarka grąžina pakuotę Nacionalinei švietimo agentūrai;

91.12.4. po užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino srauto kalbėjimo dalies kartu su administratoriumi:

91.12.4.1. iš kiekvienos vertinimo patalpos surenka koduotus atsakymų lapus;

91.12.4.2. kiekvienoje vertinimo patalpoje perkelia kalbėjimo dalies atlikčių įrašų failus iš kompiuterio į kompiuterinę laikmeną;

91.12.4.3. į nurodytą vietą informacinėje sistemoje NECIS įkelia kandidatų atlikčių failus, įrašydamas failų pavadinimus į vykdymo protokolų abu egzempliorius;

91.12.4.4. į tuščią voką sudeda dviejų grupių kandidatų atsakymų lapus, nepanaudotus atsakymų lapus, kodų lapus, po vieną grupių protokolų egzempliorių ir užklijuoja voką. Vyresnysis vertintojas iš kiekvienos vertinimo patalpos surenka vertinimo lapus, nepanaudotus vertinimo lapus, vardinius vertinimo kodų lapus, sudeda juos į tuščią voką ir, jį užklijavęs, atiduoda saugoti administratoriui;

91.12.5. raštu informuoja savivaldybės administracijos švietimo padalinį apie brandos egzamino metu iškilusias problemas.

 1. Vykdytojas, jeigu dalyko tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nenumatyta kitaip:

92.1. ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki dalyko tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino pradžios pakartotinai susipažįsta su jo vykdymo instrukcija ir Aprašu, iškilus neaiškumams, konsultuojasi su vyresniuoju vykdytoju, dalyvauja vyresniojo vykdytojo organizuojamuose vykdytojų mokymuose;

92.2. tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino ar jo dalies vykdymo dieną vyresniojo vykdytojo nurodytu laiku su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu atvyksta į dalyko tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino ar jo dalies centrą, paima iš vyresniojo vykdytojo vykdymo protokolus, įrašo į juos reikalaujamą informaciją (papildomas pavardes įrašyti draudžiama);

92.3. patikrinęs kandidatų tapatybę pagal asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą, pavardes pagal vykdymo protokolą, ne vėliau kaip prieš 15 minučių iki tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino pradžios įleidžia kandidatus į patalpą ir nurodo vietą pagal vykdymo protokolą. Prižiūri, kad kandidatai į patalpą neįsineštų asmeninių daiktų (išskyrus vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje ar vairuotojo pažymėjimą), prireikus patikslina klaidingai įrašytus kandidatų vardus ir pavardes ir kartu su vyresniuoju vykdytoju apie pakeitimus informuoja savivaldybės administracijos švietimo padalinį, o šis įpareigoja mokyklų, kurių kandidatų pavardės patikslintos, vadovus atlikti duomenų keitimą informacinėje sistemoje NECIS;

92.4. likus ne daugiau kaip 15 minučių iki tarpinio patikrinimo pradžios, pasirašytinai atiduoda kandidatams jų vardinius prisijungimo duomenis (adresus su prisijungimo vardais ir slaptažodžiais), praneša, kad gautais prisijungimo duomenimis (prisijungimo adresu, prisijungimo vardais ir slaptažodžiais) pradėtų jungtis prie užduočių atlikimo sistemos, pasitikrintų, ar mato savo vardus ir pavardes kompiuterio ekrane, perskaitytų nurodymus ir pasirengtų atlikti užduotis vykdymo instrukcijoje nurodytu laiku;

92.5. paskelbia tarpinio patikrinimo pradžią ir pabaigą, prižiūri paskirtos grupės kandidatus;

92.6. likus ne daugiau kaip 15 minučių iki brandos egzamino pradžios, kandidatams esant brandos egzamino patalpoje, pakviečia pirmąjį brandos egzamino vykdymo protokoluose įrašytą kandidatą paliudyti, kad vokas su brandos egzamino užduotimis nepažeistas, t. y. nėra kirpimo ar plėšimo žymių (jeigu vokas nepažeistas, kandidatas pasirašo nurodytoje vietoje vykdymo protokolų abiejuose egzemplioriuose, priešingu atveju kviečiamas vyresnysis vykdytojas). Šis papunktis netaikomas užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo daliai, lietuvių kalbos ir literatūros (A) ar lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmajam tarpiniam patikrinimui;

92.7. ant brandos egzamino vykdymo protokolo abiejų egzempliorių užklijuoja protokolo kodą;

92.8. ant kiekvieno brandos egzamino atsakymo lapo užklijuoja kandidato kodą. Pagal kodo numerį išdalija užduotis kandidatams. Kandidato protokole ir kodo ant atsakymų lapo ar užduoties numeriai turi sutapti;

92.9. kandidatams perskaito iš informacinės sistemos NECIS išimtus dalyko brandos egzamino vykdymo reikalavimus;

92.10. paskelbia brandos egzamino pradžią ir pabaigą, prižiūri priskirtos grupės kandidatus;

92.11. išduoda pasirašytinai brandos egzamino užduotį kandidatui, pavėlavusiam ne daugiau kaip 15 minučių, į užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalį – ne daugiau kaip 15 minučių, tačiau brandos egzaminui skirto laiko nepratęsia ir pavėlavimą fiksuoja vykdymo protokoluose;

92.12. praėjus 15 minučių nuo brandos egzamino pradžios, per užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalį praėjus 15 minučių nuo kandidatui skirto laiko pradžios ant kiekvieno nepanaudoto atsakymo lapo ir kiekvienos nepanaudotos brandos egzamino užduoties puslapio užrašo „Nepanaudota“;

92.13. nekomentuoja ir neaiškina tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino užduočių be atskiro vyresniojo vykdytojo nurodymo, netaiso jose esančių spausdinimo ar kitokių klaidų;

92.14. užtikrina tvarką patalpoje nuo tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino pradžios iki pabaigos, stebi kandidatus iš skirtingų vietų, ilgesnį laiką nestovi vienoje vietoje, ypač tiesiai už kandidato nugaros arba šalia jo, vengia artimo kontakto tarp jame esančių asmenų, vykdymo protokolų dalyje „Vykdymo kodai“ fiksuoja tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino eigos faktus ir pažeidimus: atvykimą, neatvykimą, vėlavimą, kandidato pašalinimą, vykdymo protokolų dalyje „Vykdytojų pastabos“ – laikino išėjimo ir grįžimo laiką, išėjimą iš kompiuterio lango, įspėjimą ar rašiklio keitimą;

92.15. pasijutusiam blogai ar prireikus laikinai iš patalpos išeiti kandidatui gali pakviesti pagalbą trijų grupių kandidatams teikiantį vykdytoją ar vyresnįjį vykdytoją. Vykdytojai vienu metu negali išeiti iš tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino patalpos;

92.16. palydi laikinai (iki 5 minučių) iš tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino patalpos išeinančius kandidatus. Brandos egzamino metu kandidatai vykdytojui atiduoda savo atsakymų lapus, o grįžę atsiima. Kandidatai, išėję iš patalpos be leidimo arba nelydimi vykdytojų, laikomi baigusiais tarpinį patikrinimą ar brandos egzaminą, jiems grįžti neleidžiama. Vykdytojas surašo laisvos formos aktą, kuriame fiksuoja kandidato prisijungimo prie užduočių atlikimo sistemos vardą ir (ar) išėjimo iš patalpos laiką;

92.17. pašalinęs kandidatą iš tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino už vykdymo tvarkos pažeidimus, apie tai pažymi vykdymo protokole ir surašo laisvos formos aktą; kandidatas turi teisę po tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino susipažinti su aktu. Pašalinto iš brandos egzamino kandidato darbo paskutiniame lape vyresnysis vykdytojas įrašo „Siūloma darbo nevertinti. Pagrindas: Aktas“ ir pasirašo. Šio kandidato darbas kartu su visų kandidatų darbais dedamas į voką;

92.18. priima atsakymų lapus ir užduočių sąsiuvinius iš anksčiau brandos egzamino užduotis atlikusių kandidatų, ant užduočių sąsiuvinių užrašo kandidatų vardus ir pavardes, išleidžia kandidatus iš patalpos, įspėdamas, kad jie negali grįžti iki brandos egzamino pabaigos. Kai kandidatai tarpiniame patikrinime baigė atlikti užduotį elektroniniu būdu, vykdytojas prieina prie kiekvieno kandidato, paprašo, jam matant, paspausti mygtuką „Baigti darbą“ ir išleidžia kandidatą iš patalpos;

92.19. likus 30 minučių iki tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino pabaigos, praneša tai kandidatams, o likus 15 minučių, praneša tai ir įspėja, kad niekas negali išeiti iš patalpos iki brandos egzamino pabaigos. Iš tarpinio patikrinimo kandidatas gali išeiti pabaigęs savo darbą ir paspaudęs mygtuką „Baigti darbą“. Šis reikalavimas netaikomas užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo daliai, lietuvių kalbos ir literatūros (A) ar lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmajam tarpiniam patikrinimui;

92.20. pasibaigus egzaminui ar jo daliai, paprašo kandidatų baigti darbą ir likti savo vietose, kol bus surinkti visi darbai ir užklijuoti vokai;

92.21. surenka kandidatų darbus, baigia pildyti vykdymo protokolus. Brandos egzamino vykdytojas kandidatų darbus sudeda į specialų Nacionalinės švietimo agentūros voką, gautą kartu su brandos egzamino užduotimis. Kartu su kandidatų darbais į voką įdeda visus nepanaudotus atsakymų lapus, brandos egzamino užduočių sąsiuvinius, kodų lapą, pasirašytą brandos egzamino vieną vykdymo protokolą, tuščius naudotus vokus ir voką užklijuoja. Užklijuotus vokus, brandos egzamino vieną vykdymo protokolą ir anksčiau iš brandos egzamino išėjusių kandidatų užduočių sąsiuvinius perduoda vyresniajam vykdytojui;

92.22. pasibaigus tarpiniam patikrinimui, kandidatams praneša, kad tarpinio patikrinimo laikas baigėsi, ir primena, kad mokiniai nepamirštų paspausti mygtuką „Baigti darbą“;

92.23. išleidžia kandidatus iš patalpos.

 1. Vykdytojų pokalbiai ar kita, kas atitrauktų dėmesį nuo kandidatų ar trukdytų kandidatams, yra neleistini. Tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino patalpoje negali būti vykdytojų asmeninių daiktų, išskyrus tarpinių patikrinimų vykdymo instrukcijose nustatytas išimtis.

 

XX SKYRIUS
BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOČIŲ IŠDAVIMAS, UŽDUOČIŲ, PROTOKOLŲ IR DARBŲ SAUGOJIMAS

 1. Brandos egzaminų užduočių išdavimo savivaldybių administracijų direktorių arba jų įgaliotų švietimo padalinių vadovų paskirtiems asmenims grafiką nustato Nacionalinės švietimo agentūros direktorius. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu brandos egzaminų užduotys į savivaldybių administracijų nurodytus pastatus iki 17 valandos kurjerių pristatomos prieš darbo dieną iki brandos egzamino vykdymo datos ir atiduodamos savivaldybių administracijų direktorių arba jų įgaliotų švietimo padalinių vadovų paskirtiems asmenims. Nacionalinės švietimo agentūros direktorius gali patvirtinti kitus brandos egzaminų užduočių gavėjus ir pateikimo būdus.
 2. Dalyko brandos egzamino ar jo dalies centrui brandos egzaminų užduotys pristatomos specialiose pakuotėse, užplombuotose numerį turinčia plomba. Kartu su brandos egzaminų užduotimis pateikiamuose dviejuose brandos egzamino užduočių išdavimo ir grąžinimo lydraščiuose nurodomi brandos egzamino centrui pateiktų ir grąžinamų į Nacionalinę švietimo agentūrą pakuočių plombų numeriai, brandos egzamino užduočių skaičius ir brandos egzamino užduočių vokų kodai. Abiejuose lydraščiuose fiksuojamas brandos egzaminų užduočių perdavimo ir priėmimo laikas, atsakingų asmenų duomenys. Vienas lydraštis grąžinamas Nacionalinei švietimo agentūrai, kitas saugomas savivaldybės administracijos švietimo padalinyje 6 mėnesius nuo dalyko brandos egzamino vykdymo dienos. Užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalies užduotys Nacionalinės švietimo agentūros nustatytu laiku perduodamos informacine sistema NECIS brandos egzamino dalies vykdymo patalpoje esančiam vykdytojui.
 3. Savivaldybės vykdomosios institucijos nustatyta tvarka brandos egzamino dieną pakuotės su brandos egzamino užduotimis pristatomos į dalyko brandos egzamino centrus arba išduodamos mokyklų, paskirtų dalyko brandos egzamino centrais, vadovams ar tų centrų vyresniesiems vykdytojams, atsakingiems už saugų jų pristatymą nustatytu laiku į dalyko brandos egzaminų centrus.
 4. Šešis mėnesius nuo dalyko brandos egzamino vykdymo dienos brandos egzaminų vienas vykdymo protokolų egzempliorius saugomas Nacionalinėje švietimo agentūroje, o kitas vykdymo protokolų ir lydraščių egzempliorius – savivaldybių administracijų švietimo padaliniuose. Grąžinti vokai sunaikinami pasibaigus pakartotinei sesijai.
 5. Specialioji pakuotė, lydraštis ir vienas protokolo egzempliorius grąžinami Nacionalinei švietimo agentūrai. Kandidatų darbai registruojami, skenuojami Nacionalinėje švietimo agentūroje ir perduodami vertinimo komisijų pirmininkams, užtikrinantiems jų saugumą vertinimo metu.
 6. Brandos egzaminų kandidatų originalūs darbai ir elektroninės jų kopijos saugomi Nacionalinėje švietimo agentūroje šešis mėnesius po to, kai buvo patvirtinti visų kandidatų apeliacijų rezultatai. Per šį laikotarpį darbus kandidatams, pateikusiems prašymus Nacionalinės švietimo agentūros direktoriui, galima dekoduoti. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus nustatyta tvarka atrinktos kandidatų darbų nuasmenintos elektroninės kopijos vertintojų mokymo tikslais saugomos penkerius metus. Tarpinių patikrinimų kandidatų atliktų elektroninių darbų išrašai saugomi iki atitinkamo dalyko brandos egzamino apeliacijoms išnagrinėti nustatyto termino pabaigos.

 

XXI SKYRIUS
TARPINIO PATIKRINIMO IR BRANDOS EGZAMINO PERTRAUKIMAS

 1. Jei dėl nenumatytų priežasčių brandos egzaminas pertraukiamas ilgiau kaip 10 minučių, vyresnysis vykdytojas nurodo kandidatams užduočių atlikimo sąsiuviniuose / lapuose po paskutinės atliktos brandos egzamino užduoties užbraukti liniją ir pažymėti darbo nutraukimo laiką. Vykdytojas vykdymo protokole fiksuoja brandos egzamino nutraukimo priežastį ir laiką, užtikrina, kad kandidatai apie brandos egzamino užduotis nesikalbėtų vienas su kitu ar su kitais asmenimis.
 2. Kandidatai gali būti perkeliami į kitą tinkamą patalpą. Prieš kandidatams išeinant iš patalpos, vykdytojai surenka kandidatų brandos egzamino užduočių sąsiuvinius ir atsakymų lapus, užtikrina jų saugumą iki brandos egzamino tęsinio kitoje patalpoje.
 3. Brandos egzaminas, išskyrus užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos kalbėjimo dalį, lietuvių kalbos ir literatūros (A) ar lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmajį tarpinį patikrinimą, tęsiamas, kai tik leidžia galimybės, vykdymo laikas pratęsiamas tiek, kiek truko priverstinė pertrauka, ir baigiamas tą pačią dieną.
 4. Užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos egzamino kalbėjimo dalyje vertinimo patalpoje kandidatų poros kalbėjimo metu kilus techninių nesklandumų, kandidatų pokalbis nepertraukiamas. Kandidatų porai baigus kalbėti, kviečiamas vyresnysis vykdytojas. Techniniai nesklandumai šalinami netrikdant brandos egzamino eigos.
 5. Užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos egzamino kalbėjimo dalyje dingus interneto ryšiui vykdymo patalpoje, tai fiksuojama brandos egzamino vykdymo protokole. Brandos egzaminas pertraukiamas ir nevykdomas tol, kol nepašalinami interneto trikdžiai. Juos pašalinus, brandos egzamino kalbėjimo dalis vykdoma tuo laiku pagal protokolą numatytiems kandidatams. Apie kandidatus, kuriems dėl interneto ryšio trikdžių brandos egzamino kalbėjimo dalis neįvyko, informuojama Nacionalinė švietimo agentūra.
 6. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmuosiuose tarpiniuose patikrinimuose dingus interneto ryšiui vykdymo ir vertinimo patalpose, tai fiksuojama tarpinio patikrinimo vykdymo protokole. Tarpinis patikrinimas pertraukiamas ir nevykdomas tol, kol nepašalinami interneto trikdžiai. Juos pašalinus, tarpinis patikrinimas vykdomas tuo laiku pagal protokolą numatytiems kandidatams. Apie kandidatus, kuriems dėl interneto ryšio trikdžių šis tarpinis patikrinimas neįvyko, informuojama Nacionalinė švietimo agentūra.
 7. Nacionalinė švietimo agentūra, gavusi informacijos apie kandidatus, kuriems dėl interneto ryšio ar techninių trikdžių lietuvių kalbos ir literatūros (A), lietuvių kalbos literatūros (B) pirmasis tarpinis patikrinimas ir (ar) užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalis neįvyko, suformuoja papildomus vykdymo protokolus dalyko tarpinio patikrinimo ar egzamino kalbėjimo dalies tvarkaraštyje nustatytos paskutinės dienos antrajam srautui. Išimtinais atvejais, kai šie patikrinimai ar egzamino kalbėjimo dalis neįvyko paskutinę dieną, Nacionalinės švietimo agentūros direktorius gali nustatyti papildomą srautą, informuodamas apie tai kandidatus per jų mokyklas.
 8. Tarpinio patikrinimo metu turi būti užtikrinamas interneto ryšys (atsarginė interneto linija arba nešiojamas belaidis mobilusis internetas).

 

XXII SKYRIUS
KANDIDATŲ TARPINIŲ PATIKRINIMŲ IR BRANDOS EGZAMINŲ DARBŲ VERTINIMAS

 1. Vertinama pagal nustatytas vertinimo normas (vertinimo instrukcijas), parengtas kartu su tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino užduotimi. Tarpinių patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmojo tarpinio patikrinimo, vertinimas centralizuotas. Atliktos užduotys vertinamos automatiškai elektroninėje testavimo (vertinimo) sistemoje. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmajame tarpiniame patikrinime vertina 2 vertintojai. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) antrojo tarpinio patikrinimo vertinimas vykdomas centralizuotai. Uždarojo atsakymo klausimai vertinami automatiškai elektroninėje testavimo (vertinimo) sistemoje, atvirojo atsakymo klausimus vertina vertintojai.
 2. Pieštuku, o ne juodai ar mėlynai rašančiu tušinuku ar netvarkingai, neįskaitomai parašytos kandidatų brandos egzamino atliktys vertinamos kaip neteisingos, ne tam skirtoje vietoje parašyti atsakymai visai nevertinami. Kandidatų dalyko brandos egzamino darbai gali būti nevertinami, juose radus necenzūrinių užrašų, piešinių, kitų užrašų ar ženklų, leidžiančių identifikuoti asmenį, ir kt. Sprendimą dėl kandidato darbo nevertinimo priima vertinimo komisijos pirmininkas ir surašo laisvos formos aktą, kuriame nurodo nevertinimo ar vertinimo iš dalies priežastį.
 3. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) antrojo tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo centrai yra Nacionalinėje švietimo agentūroje. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmojo tarpinio patikrinimo vertinimo centrai savivaldybių vykdomųjų institucijų yra steigiami mokyklose, kuriose mokiniai mokosi.
 4. Brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo centrų administratoriai skiriami Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu.
 5. Nacionalinė švietimo agentūra kartu su centrų administratoriais užtikrina brandos egzaminų gautų vertinti kandidatų darbų ar jų kopijų ir kitos vertinti skirtos medžiagos įkėlimą į elektroninio vertinimo sistemą ir saugumą. Vertinant elektroniniu būdu, už gautų vertinti kandidatų darbų kopijų ir kitos vertinti skirtos medžiagos saugumą ir konfidencialumo išsaugojimą atsako vertintojas.
 6. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) antrojo tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo komisijų (toliau – brandos egzamino vertinimo komisija), kurias sudaro dalyko mokytojai ir kiti specialistai, pirmininkus Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus teikimu tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras. Vardinius vertinimo komisijų sąrašus kasmet tvirtina Nacionalinės švietimo agentūros direktorius. Užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos kalbėjimo dalies vertintojų vardinius sąrašus savivaldybių vykdomųjų institucijų įsteigtuose dalyko brandos egzamino vykdymo centruose – Nacionalinės švietimo agentūros direktorius savivaldybių administracijų teikimu informacinėje sistemoje NECIS iki Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu nustatytos datos.
 7. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmojo tarpinio patikrinimo vertinimo komisijas sudaro savivaldybių vykdomosios institucijos mokyklų vadovų teikimu. Į komisijų sudėtį gali būti siūlomi skirtingų mokyklų mokytojai.
 8. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) antrųjų tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų vertinimo komisijas sudaro: pirmininkas, pirmininko pavaduotojai, vyresnieji vertintojai ir vertintojai, kurių skaičius nustatomas, atsižvelgus į kandidatų skaičių ir laiką, per kurį turi būti įvertinti darbai ir paskelbiami vertinimo rezultatai. Nacionalinės švietimo agentūros direktorius gali nustatyti trūkstamų vertintojų delegavimo kvotas vidurinio ugdymo programas įgyvendinančioms mokykloms, atsižvelgęs į konkrečios mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) antrąjį tarpinį patikrinimą, brandos egzaminą laikančių kandidatų skaičių.
 9. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmojo ir antrojo tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo tvarką nustato Nacionalinės švietimo agentūros direktorius. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) antrojo tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas organizuoja vertinimo komisijos darbą, su dalyko antrojo tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vertinimo instrukcijomis pasirašytinai supažindina vertintojus ir užtikrina jos laikymąsi, konsultuoja vertintojus. Vidurinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų vadovai sudaro sąlygas jų deleguotiems vertintojams atlikti nustatytas vertintojo funkcijas.
 10. Koduotą kandidato darbą (originalą, garso įrašą arba darbo kopiją), sakomą tekstą ar pokalbį vertina ne mažiau kaip du vertintojai, vadovaudamiesi dalyko tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino vertinimo instrukcija ir Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka. Kai vertinama elektroniniu būdu, vertintojas gautus taškus pažymi elektroninio vertinimo informacinėje sistemoje. Nesutampant pirmojo ir antrojo vertintojų įvertinimams, vertina trečiasis vertintojas. Nesutampant lietuvių kalbos ir literatūros (A) ar lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmojo tarpinio patikrinimo dviejų vertintojų įvertinimams, vertina iš naujo Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu iš dalyko specialistų sudaryta Lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo vertinimo kokybės užtikrinimo grupė.
 11. Tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų vertinimo klausimams spręsti sudaromi kalbų, tiksliųjų mokslų, gamtamokslinio ir technologinio ugdymo, visuomeninio ugdymo valstybinių brandos egzaminų vertinimo komitetai. Į šiuos komitetus įtraukiami atitinkamų valstybinių brandos egzaminų vertinimo komisijų pirmininkai, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti, tautinių mažumų atstovai, atitinkamų dalykų mokytojų asociacijų ar kitų mokytojų organizacijų atstovai, atitinkamų dalykų mokytojai ekspertai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, atitinkamų dalykų ekspertai. Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komitetų sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras. Valstybinių brandos egzaminų priskyrimą atitinkamam vertinimo komitetui nustato Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komitetų darbo reglamentas.
 12. Vertinimo metu kilus įtarimui, kad kandidatai užduotis atliko nesavarankiškai, naudojosi pašaline pagalba ar kito autoriaus darbu, nenurodydami tikrosios autorystės, jų darbai perduodami vertinimo komisijos pirmininkui. Brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas, nustatęs, kad kelių kandidatų dalyko brandos egzamino užduotis ar jos dalis atlikta identiškai, pasinaudota kito autoriaus darbu ar darbo dalimi nenurodant tikrosios autorystės, apie tai surašo aktą ir teikia argumentuotą siūlymą Nacionalinės švietimo agentūros direktoriui dėl tų darbų ar jų dalių nevertinimo. Nacionalinės švietimo agentūros direktorius aktą su siūlymu nevertinti kandidato darbo ar jo dalies pateikia Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komitetui dėl galutinio sprendimo priėmimo.

 

XXIII SKYRIUS
REZULTATŲ SKELBIMAS

 1. Tarpinių patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmųjų ir antrųjų tarpinių patikrinimų, rezultatų protokolai informacinėje sistemoje NECIS skelbiami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tarpinio patikrinimo įvykdymo dienos. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmųjų tarpinių patikrinimų rezultatų protokolai skelbiami iki einamųjų mokslo metų ugdymo proceso pabaigos likus ne mažiau kaip trims darbo dienoms. Lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) antrųjų tarpinių patikrinimų rezultatų protokolai skelbiami per 20 darbo dienų nuo šio tarpinio patikrinimo įvykdymo dienos. Kandidatų tarpinių patikrinimų (pirmojo ir antrojo tarpinių patikrinimų atvejų – jų metu gautų taškų sumos) rezultatas 0–40 taškų. Jeigu tarpinį patikrinimą laikiusysis nesurinko bent 1 taško, rezultatų protokole įrašomas „0“. Brandos egzamino rezultatai nuo 0 iki 60 taškų kandidatams atskirai neskelbiami.
 2. Valstybinių brandos egzaminų vėliausią galimą rezultatų skelbimo datą nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras. Konkrečias valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo datas per tris dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos nustato Nacionalinės švietimo agentūros direktorius ir skelbia jas viešai Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje bei informacinėje sistemoje NECIS.
 3. Nacionalinė švietimo agentūra:

122.1. vadovaudamasi Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto sprendimu kandidato valstybinio brandos egzamino rezultatams priskiria balus nuo 40 iki 100. Sumuojamas kandidatų tarpinių patikrinimų vertinimo rezultatas nuo 0 iki 40 taškų ir brandos egzaminų vertinimo 0– 60 taškų rezultatas. Mokyklų, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisintas mokymas lenkų tautinės mažumos kalba arba mokomasi lenkų tautinės mažumos kalbos, 2023–2024 m. m. IV gimnazijos klasės mokiniams, kurie perlaikė 2022–2023 m. m. laikytą lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą, 2024–2025 m. m. IV gimnazijos klasės mokiniams, kurie perlaikė 2023–2024 m. m. laikytus dalykų tarpinius patikrinimus, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmąjį, lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą, sumuojant atitinkamo dalyko tarpinio patikrinimo rezultatą su brandos egzamino rezultatu, imamas aukštesnis tarpinio patikrinimo rezultatas. Valstybinis brandos egzaminas laikomas išlaikytu mokiniui surinkus 35 taškus iš 100 susumuotų dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino galimų taškų. Valstybinio brandos egzamino vertinimo taškai nuo 35 iki 95 imtinai konvertuojami į balus pridedant penkis prie surinkto taškų skaičiaus (taikant formulę , kur x yra mokinio surinktų taškų suma (arba skaičius) nuo 35 iki 95 imtinai, f (x) – valstybinio brandos egzamino įvertinimas balais), o nuo 96 iki 100 taškų imtinai – į 100 balų įvertinimą. Neišlaikiusiajam valstybinio brandos egzamino rezultatų protokole įrašoma „Neišlaikyta“;

122.2. parengia ir patvirtina tarpinių patikrinimų, valstybinių brandos egzaminų rezultatų protokolus ir perduoda juos mokyklų, kurių kandidatai laikė valstybinius brandos egzaminus, vadovams;

122.3. nustato dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų rezultatų ir skenuotų brandos egzaminų darbų skelbimo per kandidatų brandos egzaminų darbų demonstravimo sistemą datas.

 1. Dalykų tarpinių patikrinimų ir valstybinių brandos egzaminų rezultatai skelbiami nepažeidžiant asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
 2. Mokyklos mokinių tarpinių patikrinimų ir (ar) brandos egzaminų rezultatai nėra skelbiami viešai. Mokykla gali nuspręsti viešai skelbti tik apibendrintus mokyklos mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Stebėsenos tikslais savivaldybės ar nacionaliniu lygmeniu valstybinių brandos egzaminų rezultatai skelbiami nuasmeninti. Siekiant apsaugoti mokinių, ypač tarpinius patikrinimus ir brandos egzaminus laikusių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių, interesus bei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius integruojančių mokyklų reputaciją, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų rezultatai negali būti naudojami mokiniams ir mokykloms reitinguoti.

 

XXIV SKYRIUS
APELIACIJOS DĖL VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VERTINIMŲ

 1. Apeliacijoms dėl valstybinių brandos egzaminų įvertinimų nagrinėti sudaromas Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų apeliacinis komitetas. Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų apeliacinio komiteto sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras. Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų apeliacinio komiteto nariais negali būti skiriami Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto nariai.
 2. Apeliacijos metu tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino darbai peržiūrimi ir vertinami iš naujo. Kandidatai apeliacijas gali pateikti mokyklos vadovui per dvi darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Atsakingas asmuo informacinėje sistemoje NECIS užpildo apeliacijų teikimo formą. Apeliacijos dėl tarpinio patikrinimo atskirai neteikiamos.
 3. Apeliantų darbų atrinkimą, pakartotinį jų vertinimą organizuoja ir dalykų apeliacines komisijas iš dalykų specialistų sudaro Nacionalinės švietimo agentūros direktorius. Apeliacinei komisijai pateikiami tik koduoti darbai ar jų kopijos. Apeliacijos, nelygu jų skaičius, išnagrinėjamos ne vėliau kaip per 3 savaites nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos.
 4. Apeliantų įvertintų darbų rezultatai teikiami Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų apeliaciniam komitetui. Sprendimą dėl kandidato valstybinio brandos egzamino galutinio rezultato priima Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų apeliacinis komitetas. Remdamasi Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų apeliacinio komiteto sprendimu, Nacionalinė švietimo agentūra rengia apeliacijų rezultatų protokolus ir skelbia rezultatus kandidatams per kandidatų brandos egzaminų rezultatų demonstravimo sistemą.
 5. Patvirtintus apeliacijų rezultatų protokolus Nacionalinė švietimo agentūra per tris darbo dienas nuo apeliacijų rezultatų paskelbimo perduoda mokyklų, iš kurių kandidatai buvo pateikę apeliacijas, vadovams.

 

XXV SKYRIUS
PRAŠYMAI

 Kandidatai, nesutinkantys su vertinimo komisijos pirmininko ar Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto sprendimu nevertinti darbo, per tris dienas po to, kai buvo paskelbtas sprendimas, mokyklos vadovui, eksternas – bazinės mokyklos vadovui pateikia motyvuotą laisvos formos prašymą pakeisti sprendimą. Mokyklos vadovas per dvi darbo dienas nuo gavimo dienos prašymą perduoda savivaldybės administracijos švietimo padaliniui.

 1. Kandidato prašymas dėl Brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininko ar Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto priimto sprendimo nevertinti brandos egzamino darbo per dvi darbo dienas nuo gavimo dienos perduodamas Prašymų dėl Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nenumatytų ir nereglamentuotų atvejų nagrinėjimo komisijai, sudarytai iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros atstovų. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.
 2. Prašymas dėl vyresniojo vykdytojo pateikto siūlymo nevertinti brandos egzamino darbo teikiamas Nacionalinės švietimo agentūros direktoriui.
 3. Prašymus nagrinėjanti institucija priima vieną iš sprendimų:

133.1. siūlymas ar sprendimas nevertinti darbo pagrįstas ir teisėtas;

133.2. įvertinti darbą, nes siūlymas ar sprendimas nepagrįstas (nepakanka įrodymų) ir (ar) neteisėtas (priimtas pažeidžiant nustatytą tvarką).

 1. Gauti prašymai turi būti išnagrinėjami per penkiolika darbo dienų nuo gavimo dienos. Prašymo nagrinėjimas nesiejamas su tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščiu.
 2. Kandidatų prašymus dėl dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino organizavimo ar vykdymo tvarkos pažeidimų nagrinėja savivaldybės administracijos švietimo padalinys.
 3. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys kandidatai argumentuotus prašymus dėl netinkamai nustatyto dalyko tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo, kandidatai argumentuotus prašymus dėl jiems aktualių ar Apraše nenumatytų, ar nereglamentuotų valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo atvejų teikia Nacionalinės švietimo agentūros direktoriui. Juos svarsto Prašymų dėl Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nenumatytų ir nereglamentuotų atvejų nagrinėjimo komisija. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir (ar) Nacionalinės švietimo agentūros siūlymu komisija taip pat sprendžia kitus Apraše nenumatytus ar nereglamentuotus valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo atvejus ir teikia siūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrui ir (ar) Nacionalinės švietimo agentūros direktoriui.

 

XXVI SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

 1. Pasakinėjantys, besistengiantys gauti neleistinos pagalbos, besinaudojantys draudžiamomis priemonėmis, nevykdantys tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino vykdytojo nurodymų ar kitaip tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino vykdymo tvarką pažeidžiantys (vietoj savęs leido tarpinį patikrinimą ar brandos egzaminą laikyti kitam asmeniui, pažeisdami tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino tvarką, sąmoningai pakenkė kitiems kandidatams, įsinešė į tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar priėmimo priemones ir kt.) kandidatai šalinami iš dalyko tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino vykdymo patalpos. Sprendimą dėl šalinimo priima vykdytojas. Vykdytojas, pašalinęs kandidatą iš tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino už jo vykdymo tvarkos pažeidimus, apie tai pažymi vykdymo protokole, kandidato brandos egzamino darbo (atsakymo lapo) viršelyje ir surašo laisvos formos aktą; pašalinto kandidato brandos egzamino darbo paskutiniame puslapyje vyresnysis vykdytojas įrašo „Siūloma darbo nevertinti. Pagrindas: Aktas“ ir pasirašo. Pašalintam iš patalpos kandidatui sudaromos galimybės tą pačią dieną pasiaiškinti dėl įvykio. Kitą dieną pateikti kandidatų pasiaiškinimai nepriimami.

Pašalinto iš brandos egzamino kandidato darbas (atsakymų lapas) kartu su visų kandidatų darbais (atsakymų lapais) dedamas į voką. Kandidato pasiaiškinimas pridedamas kartu su vykdytojo aktu, jei jis pateiktas iki voko užklijavimo. Vėliau tą pačią dieną pateiktas pasiaiškinimas įdedamas į pakuotę (jei ji neužklijuota) arba persiunčiamas į Nacionalinę švietimo agentūrą. Pašalinto iš tarpinio patikrinimo kandidato pasiaiškinimas (jeigu pateiktas), tarpinio patikrinimo vykdymo protokolas ir laisvos formos vykdytojo aktas tą pačią dieną persiunčiami į Nacionalinę švietimo agentūrą.

Sprendimą dėl iš brandos egzamino pašalinto kandidato  darbo ar jo dalies nevertinimo priima vertinimo komisijos pirmininkas, atsižvelgęs į egzamino vykdytojo akte, egzamino vykdymo protokole fiksuotas pažeidimo aplinkybes, kandidato bendradarbiavimą nustatant pažeidimą bei kitas kandidato elgesio aplinkybes, brandos egzamino užduoties atlikimo iki pašalinimo apimtį, ir apie tai surašo laisvos formos aktą. Aktas perduodamas Nacionalinės švietimo agentūros direktoriui, jeigu nevertinamas brandos egzamino darbas ar jo dalis, ir mokyklos vadovui, kad supažindintų kandidatą.

Sprendimą dėl iš tarpinio patikrinimo pašalinto kandidato rezultato priima Nacionalinės švietimo agentūros direktorius, atsižvelgęs į tarpinio patikrinimo vykdytojo akte, tarpinio patikrinimo vykdymo protokole fiksuotas pažeidimo aplinkybes, kandidato bendradarbiavimą nustatant pažeidimą ir kitas kandidato atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, iš elektroninės testavimo sistemos gautą informaciją apie tarpinio patikrinimo užduoties atlikimą ir užduoties atlikimo iki pašalinimo apimtį. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus sprendimas perduodamas mokyklos vadovui, kad supažindintų kandidatą.

 1. Kandidatams, išskyrus rašymo (pieštukus, juoda ar mėlyna spalva rašančius tušinukus) ir tarpinio patikrinimo ir dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones, draudžiama į tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino patalpą įsinešti asmeninių daiktų (pvz., mobilųjį telefoną). Asmeniniai daiktai paliekami nurodytoje patalpoje.
 2. Brandos egzaminų užduočių rengėjai, recenzentai ir Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojai, tvarkantys užduočių ar jų dalių ruošinius, tvirtinantys, spausdinantys, pakuojantys ir siunčiantys brandos egzaminų užduotis savivaldybių administracijoms, pasirašytinai supažindinami su Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo reikalavimais ir atsakomybe, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Asmenys, įgalioti pristatyti gavėjams brandos egzaminų užduočių pakuotes, atsako už jų saugumą gabenimo metu.
 3. Už tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų centrų aprūpinimą reikiamu kompiuterių, spausdintuvų, mikrofonų, laikmačių, lietuvių kalbos, dvikalbių žodynų skaičiumi ir kitomis dalykų tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų vykdymo instrukcijose nurodytomis priemonėmis atsakingos savivaldybių vykdomosios institucijos ar jų įgalioti administracijų direktoriai.
 4. Administratorius atsako už tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino patalpų paruošimą, patalpų išdėstymo nuorodų, kandidatų identifikavimo kodų sąrašų iškabinimą dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino centre ir prie tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino patalpos, pirminį kandidatų asmens dokumentų patikrinimą, jiems įeinant į tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino centrą, patalpų kandidatų asmeniniams daiktams ir reikalingos aparatūros parengimą, informatikos brandos egzamino kandidatų atliktų darbų bylų kompiuteriuose išsaugojimą, tvarkos palaikymą tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino metu.
 5. Vyresnysis vykdytojas pagal Apraše patvirtintą tvarką atsako už tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino organizavimą ir vykdymą, už gautų brandos egzamino užduočių, iki jas perduodant vykdytojui, saugumą, už specialios pakuotės saugumą nuo jos užplombavimo iki perdavimo savivaldybės administracijos švietimo padalinio atsakingam asmeniui, už tarpinio patikrinimo kiekvienos grupės vykdymo protokolus ir grupės mokinių vardinius prisijungimo duomenis iki perdavimo vykdytojams.
 6. Vykdytojas atsako už dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vykdymą pagal Aprašą, vykdymo instrukcijos laikymąsi, tvarkos palaikymą jam priskirtoje patalpoje, už gautų iš vyresniojo vykdytojo brandos egzamino užduočių saugumą, iki grąžinant atliktas ir nepanaudotas užduotis vyresniajam vykdytojui, tinkamą vykdymo protokolo užpildymą ir vyresniojo vykdytojo nurodymų vykdymą.
 7. Jei vyresnysis vykdytojas, administratorius, vykdytojas, vertinimo komisijos pirmininkas, vertintojas ar priežiūrą vykdantis asmuo nustato, kad vykdymo grupės ar vertinimo komisijos narys pažeidė dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vykdymo ar vertinimo instrukcijas, teikė neleistiną pagalbą kandidatams, leido kandidatui be priežasties išeiti iš užduočių atlikimo kompiuterio lango ar to nepastebėjo, nors turėjo ir galėjo tai pastebėti, surašomas laisvos formos aktas apie pažeidimą, Aktą pasirašo pažeidimą nustatęs asmuo ir kiti komisijos nariai. Apie pažeidimą informuojamas pažeidėjo darbdavys, savivaldybės vykdomoji institucija ir Nacionalinė švietimo agentūra. Pažeidėjas atsako teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų atsakomybę, nustatyta tvarka.
 8. Jei Nacionalinė švietimo agentūra ar priežiūrą vykdantis asmuo nustato, kad Aprašo 52 ir 64 punktuose įvardyti informacinės sistemos NECIS administratoriai Aprašo nustatytais terminais neatliko jam priskirtų funkcijų, surašomas laisvos formos aktas apie pažeidimą. Aktą pasirašo pažeidimą nustatęs asmuo. Apie pažeidimą informuojamas pažeidėjo darbdavys, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, dalyvių susirinkimas (savininkas) ir Nacionalinė švietimo agentūra (kai pažeidimą konstatuoja priežiūrą vykdantis asmuo). Pažeidėjas atsako teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų atsakomybę, nustatyta tvarka.
 9. Paaiškėjus, kad tarpinio patikrinimo ir (ar) dalyko brandos egzamino užduoties turinys (ar jo dalis) viešai buvo paskelbtas (internete, kitose visuomenės informavimo priemonėse) ir (arba) tapo žinomas dar prieš dalyko tarpinį patikrinimą ar brandos egzaminą, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu dalyko tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino vykdymas šalyje, savivaldybėje arba dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino centre gali būti atšaukiamas, vykdymas nutraukiamas, kandidatų darbai nevertinami, nustatoma kita to dalyko tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino vykdymo data. Teismui nustačius, kad kandidatas neteisėtai įgijo įslaptintą informaciją, kandidatas atsako teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu anuliuojami jo to dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino ir rezultatai.
 10. Už tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino organizavimą, vykdymą, vertinimą ir priežiūrą atsakingi asmenys, gavę informacijos apie Aprašo 146 punkte nurodytus atvejus, privalo ją nedelsdami pateikti Nacionalinei švietimo agentūrai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, savivaldybės vykdomajai institucijai.
 11. Jeigu tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų metu neužtikrinamas Aprašo reikalavimų vykdymas, pasireiškiantis masiniu (daugiau kaip pusė dalyko tarpinio patikrinimo ir (ar) brandos egzamino centro patalpoje laikiusių kandidatų) kandidatų darbų nevertinimu per einamųjų metų sesijų du ir daugiau tarpinius patikrinimus ar brandos egzaminus, Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu iki trejų metų vykdoma tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo valstybinė priežiūra bei šiam laikotarpiui nustatant, kad savivaldybės teritorijoje vykdomų tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų vykdymo grupės sudaromos iš ne tos mokyklos, kurios kandidatai laiko tarpinius patikrinimus ir brandos egzaminus, darbuotojų. Nustatant terminą, atsižvelgiama į Aprašo reikalavimų vykdymo neužtikrinimo mastą: vienų metų laikotarpis nustatomas, jei Aprašo reikalavimų neužtikrinimo pasekmės konstatuotos ne daugiau kaip viename dalyko tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino centre, trejų metų – pusėje ir daugiau savivaldybės teritorijoje įsteigtų tarpinių patikrinimų ar brandos egzaminų centrų. Visais kitais atvejais nustatomas dvejų metų terminas.
 12. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XXVII SKYRIUS
PRIEŽIŪRA

 1. Brandos egzaminų ir tarpinio patikrinimo organizavimo, vykdymo ir vertinimo priežiūrą vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens paskirti savivaldybės administracijos švietimo specialistai, Nacionalinės švietimo agentūros teisės aktų nustatyta tvarka paskirti asmenys, nesuinteresuoti pavienių kandidatų dalyko brandos egzamino rezultatais prižiūrimame dalyko tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino centre.
 2. Jeigu priežiūrą vykdantis asmuo nustato, kad buvo pažeisti vokai su brandos egzamino užduotimis, įtaria, kad kandidatai žino tarpinio patikrinimo ar brandos egzamino užduotis, vykdymo grupės nariai, lietuvių kalbos ir literatūros (A) ir lietuvių kalbos ir literatūros (B) pirmojo tarpinio patikrinimo vertinimo komisijos, užsienio (anglų) kalbos, užsienio (prancūzų) kalbos, užsienio (vokiečių) kalbos kalbėjimo dalies vertintojai pažeidė šiame Apraše, dalykų tarpinių patikrinimų ar brandos egzaminų vykdymo ar vertinimo instrukcijose nustatytą tvarką, pasireiškusią sąlygų kandidatams tinkamai laikyti tarpinius patikrinimus ar brandos egzaminus nesudarymu, neobjektyviu vertinimu, surašomas padarytų pažeidimų laisvos formos aktas ir siūlymas kandidatų darbų nevertinti arba šių darbų vertinimą perduoti kitiems vertintojams. Asmenys, dalyvavę nustatant pažeidimą, aktą pasirašo. Aktas įteikiamas Nacionalinei švietimo agentūrai, kopijos – tvarką pažeidusio asmens mokyklos vadovui, savivaldybės vykdomajai institucijai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

_______________________________

Ministro įsakymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO KARANTINO LAIKOTARPIU

2020 m. balandžio 17 d. Nr. V-574
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 12 straipsnio 5 dalimi,

n u s t a t a u, kad:

 1. 2019–2020 mokslo metų profesinio mokymo programų baigiamųjų kursų mokinių įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimas (išskyrus šio įsakymo 4 ir 5 punktuose numatytus atvejus) karantino laikotarpiu nevykdomas.
 2. Šio įsakymo 1 punkte nurodytam mokiniui išduodamame profesinio mokymo diplome teorijos ir praktinio mokymo patikrinimo rezultatams įrašyti skirtoje vietoje prie teorijos ir praktikos pavadinimo rašomi balai:

2.1. programos modulių teorijos ir praktiktinio mokymo pasiekimų įvertinimo vidurkiai, jei mokinys mokėsi pagal modulinę profesinio mokymo programą;

2.2. programos mokomųjų dalykų teorijos ir praktinio mokymo pasiekimų įvertinimo vidurkiai, jei mokinys mokėsi pagal profesinio mokymo programą, kuri nėra sudaryta iš modulių.

 1. Šio įsakymo 1 punkte nurodytiems mokiniams karantino laikotarpiu praktika yra įskaitoma. Rekomenduojama, kad minėtiems mokiniams, atlikusiems mažiau nei pusę praktikos programos dalies, jų pageidavimu profesinio mokymo teikėjai sudarytų galimybę likusią praktikos programos dalį atlikti kitu laiku.
 2. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siunčiamų bedarbių ir užimtų asmenų arba darbdavio siunčiamų, savo lėšomis pagal formaliojo profesinio mokymo programas besimokančių asmenų įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo tvarką karantino laikotarpiui nustato atitinkamos akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos.
 3. Laivų motoristo-elektriko mokymo programos (valstybinis kodas 330104103), Jūreivio-suvirintojo mokymo programos (valstybinis kodas 330104102), Jūreivio-laivų virėjo mokymo programos (valstybinis kodas 330104105), Paramediko mokymo programos (valstybinis kodas 440091402), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojo mokymo programos (valstybinis kodas T32104112), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo mokymo programos (valstybiniai kodai M32104101 ir T32104101), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti (valstybinis kodas 265104107), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (valstybinis kodas 265104108), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti (valstybinis kodas 265104113), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka (valstybinis kodas 265104114), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti (valstybinis kodas 265104109), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti skubos tvarka (valstybinis kodas 265104110), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti (valstybinis kodas 265104111), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (valstybinis kodas 265104112), Policininko mokymo programos (valstybinis kodas M44103202), Pasieniečio mokymo programa (valstybinis kodas M44103205) ir Ugniagesio gelbėtojo mokymo programos (valstybinis kodas M44103203) baigiamųjų kursų mokinių įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo tvarką karantino laikotarpiui nustato atitinkamos akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras  Algirdas Monkevičius

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS

DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ IR SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS 2019-2020 MOKSLO METAIS

2020 m. kovo 31 d. Nr. V-480
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi,

nustatau, kad:

 1. 2019–2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo atleidžiamas.
 2. Buvęs mokinys, pateikęs prašymą dėl galimybės dalyvauti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime iki Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 „Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nurodyto termino, 2019–2020 mokslo metais atleidžiamas nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą išduoda mokykla, kurioje buvęs mokinys baigė pagrindinio ugdymo programą, jo prašymu.
 3. Šio įsakymo 1 ir 2 punkte nurodyti asmenys prašymo dėl atleidimo nuo 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo neteikia. Mokyklos vadovui sprendimo dėl šių asmenų atleidimo nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo priimti nereikia.
 4. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniui ir buvusiam mokiniui Pagrindinio išsilavinimo pažymėjime pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatams įrašyti skirtoje skiltyje prie kiekvieno dalyko pavadinimo nurodoma „(atleistas)“. Įvertinimui įrašyti skirtoje vietoje rašomas brūkšnys.
 5. Asmuo, baigęs pagrindinio ugdymo programą ir 2019–2020 mokslo metais atleistas nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, laikomas įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir turinčiu teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.
 6. Pagrindinio ugdymo programos 5–10, I ir II gimnazijos klasės mokinys, 2019–2020 mokslo metais ne iki galo atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiamas nuo jos atlikimo.

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ALGIRDAS MONKEVIČIUS