Išrašas

 

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

RINKIMŲ KOMISIJOS Į DARBO TARYBOS NARIUS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2021-12-20 Nr. V10-45
Plungė

 

Posėdis įvyko 2021-12-20 (15:30 val.)
Posėdžiui pirmininkauja – Andrius Mickus.
Posėdžio sekretorius – Vilma Strazdauskienė.

  1. Įvykus 2021-12-20 d. elektroniniam balsavimui („Apklausa.lt“) nuo 8.00 – 15.15 „Apklausa.lt“ 208 kabinete į darbo tarybos narius, automatiškai suskaičiuojami ir pateikiami rezultatai.
  2. Darbuotojų, turinčių balsavimo teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose, skaičius – 118 (viena darbuotoja – vaiko auginimo ir priežiūros atostogose), 3 – negalėjo balsuoti arba neturėjo balsavimo teisės. Viso darbuotojų -121.
  3. Rinkimuose, dalyvavusių darbuotojų skaičius, pasirašant atvykus balsuoti – 81 (pridedamas priedas su balsavusiųjų parašais, patvirtintas 2021-12-09 posėdžio protokolu Nr. V10-44).

 

  1. Kandidatų, išrinktų į Darbo Tarybą, sąrašas pagal gautą balsų kiekį mažėjančia tvarka:

5.1. Daiva Bartkuvienė
5.2. Alvydas Rumšas
5.3. Jolanta Petreikienė
5.4. Kostas Jonušas
5.5. Lina Bružienė.

  1. Asmenų, esančių atsarginių darbo tarybos narių sąraše, eilės tvarka galinčių tapti darbo tarybos nariais tuo atveju, kai atsiranda laisva darbo tarybos nario vieta:

6.1. Veronika Razgienė,
6.2. Daiva Vaišnorienė,
6.3. Ksaveras Turskis,
6.4. Damijonas Ročys,
6.5. Asta Michailova.

 

Posėdžio pirmininko pavaduotojas Andrius Mickus
Posėdžio sekretorius Vilma Strazdauskienė
Komisijos nariai: Virginija Žutautaitė, Edvinas Eidukaitis