Mokymo programos

Vykdomos profesinio mokymo programos 2022 – 2023 m.m

EilėsNr. Kodas, kreditų skaičius Programospavadinimas Suteikiamakvalifikacija Pastabos
Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos 
1. P32073205,110 Apdailininko Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas I – II – III kursai
2. M43071604,110 Automobilių mechaniko Automobilių mechanikas II-III kursai
3. M43071603,110 Technikos priežiūros verslo darbuotojo Technikos priežiūros verslo darbuotojas III kursas
4. P42071604, 110 Transporto priemonių remontininko Transporto priemonių remontininkas I kursas
5. P42101303,110 Virėjo Virėjas I – II – III kursai
6. P42101201,90 Kirpėjo Kirpėjas I – II -III kursai
7. M43061103,90 Kompiuterinės įrangos derintojo Kompiuterinės įrangos derintojas II kursas
8. P42061201, 90 Jaunesniojo sistemų administratoriaus Jaunesnysis sistemų administratorius I kursas
Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekintiems įgįti antrą kvalifikaciją
9. T43071503,90 Suvirintojo Suvirintojas I kursas
10. T43041202,70 Finansinių paslaugų teikėjo Finansinių paslaugų teikėjas I – kursas
11. T43072301, 90 Siuvėjo Siuvėjas II kursas
Programos, skirtos asmenims, turintiems nereglamentuotą išsilavinimą ir besimokantiems socialinių įgūdžių ugdymo programoje
12. P21101308,60(2101301)10 Virėjo (modulis ,,Mais-to produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas“) I – kursas
13. P21101308,60(2101301)10 Virėjo (modulis ,,Mais-to produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas“) II kursas

 

Išleidžiamųjų grupių mokinių baigiamojo modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ atlikimo tvarkaraštis:

Grupė Praktikos pradžia Praktikos pabaiga Praktikos trukmė Konsultacijos Įgytų kompetencijų vertinimas (preliminarus) Val. sk. per dieną
Sav. Val.
Am20 2023-04-24 2023-06-02 5,5 220 2023-06-5/6 2023-06-8 8
Tp20 2023-04-24 2023-06-02 5,5 220 2023-06-5/6 2023-06-8 8
Ap20 2023-04-24 2023-06-02 5,5 220 2023-06-5/6 2023-06-8 8
V20 2023-04-24 2023-06-02 5,5 220 2023-06-5/6 2023-06-8 8
Kp20 2023-02-13 2023-03-24 5,5 220 2023-03-27/28 2023-03-29 8
Sv22T 2023-04-17 2023-05-19 4,5 180 2023-05-22/23 2023-05-24 8
Fn22T 2023-05-02 2023-06-02 4,5 180 2023-06-5/6 2023-06-8 8
Ržū21T 2022-12-15 2023-01-17 4,5 180 2023-01-18/19 2023-01-20 8
Rsuv21T 2022-12-08 2023-01-10 4,5 180 2023-01-11/12 2023-01-13 8
Rap22T 2023-04-03 2023-04-19 2,25 90 2023-04-20/21 2023-04-24 8
Rel22T 2023-04-03 2023-04-19 2,25 90 2023-04-20/21 2023-04-25 8

Profesinio mokymo skyriaus mokytojai

2022-23 m.m. 

Eil. Nr. Vardas Pavardė Kvalifikacinė kategorija Mokomasis dalykas
1 Daiva Bartkuvienė Metodininkė Ekon. ir verslo pagrindai
2 Arūnas Bitaris Mokytojas Darbuotojų sauga ir sveikata
3 Vytautas Baubkus Vyr. mokytojas Suvirinimo technologijos
4 Petras Galvanauskas Vyr. mokytojas Mechanizacija
5 Rasa Galvanauskienė Metodininkė Maisto gamyba
6 Antanas Gedgaudas Vyr. mokytojas Mechanizacija
7 Kostas Jonušas Vyr. mokytojas Statybos technologijos
8 Jurgita Krištupienė Vyr. mokytoja Ekonomika ir vadyba
9 Vytautas Krikščiukas Vyr. mokytojas Statybos technologijos
10 Regina Krikščiukienė Mokytoja Informacinės technologijos
11 Virginijus Malinauskas Vyr. mokytojas Darbuotojų sauga ir sveikata
12 Jonas Milašius Mokytojas Elektrotechnika
13 Vytautas Macaitis Mokytojas Informacinės technologijos
14 Rimas Namgaudis Vyr. mokytojas Mechanizacija
15 Renata Eidukienė Vyr. mokytoja Kirpimo technologija
16 Rimantas Stonkus Mokytojas Mechanizacija
17 Alina Šatkauskienė Vyr. mokytoja Maisto gamyba
18 Arvydas Šniaukšta Vyr. mokytojas Suvirinimo technologijos
19 Lina Bružienė Mokytoja Ekonomika, apskaita
20 Vytautas Zaburas Vyr. mokytojas Statybos technologijos
21 Alina Vičienė Mokytoja Kirpimo technologija
22 Asta Michailova Mokytoja Statybos technologijos
23 Daiva Aleksandravičienė Mokytoja Siuvimo technologijos
24 Lina Galminaitė-Blanchot Mokytoja Siuvimo technologijos
25
26

Inžinerinių paslaugų skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris

Profesinio mokymo skyriaus mokytojai konsultuoja

2022-23 m.m. 

Eil. Nr. Vardas Pavardė Mokomasis dalykas Savaitės diena Kabinetas
1 Daiva Bartkuvienė Ekonomika II-V 308
2 Arūnas  Bitaris Darbuotojų sauga ir sveikata IV-V 201
3 Vytautas Baubkus Mechanizacija II,IV D1
4 Petras Galvanauskas Mechanizacija I-III D29
5 Rasa Galvanauskienė Maisto gamyba I-V B
6 Antanas Gedgaudas Mechanizacija I-III D25
7 Kostas Jonušas Statybos techn. II-IV 310
8 Jurgita Krištupienė Maisto gamyba I 102
9 Vytautas Krikščiukas Statybos techn. I-III D18
10 Regina Krikščiukienė Inform.tchnn. III 309
11 Virginijus Malinauskas Darbuotojų sauga ir sveikata I,V D30
12 Vytautas Macaitis Inform.tchnn. IV-V 110
13 Jonas Milašius Elektrotechnika III D15a
14 Rimas Namgaudis Mechanizacija II,III,V D15a
15 Renata Eidukienė Kirpimo techn. II-IV K
16 Rimantas Stonkus Mechanizacija I-III D10
17 Alina Šatkauskienė Maisto gamyba II-III 312
18 Arvydas Šniaukšta Metalų techn. I,III D9
19 Lina Bružienė Ekonomika, apskaita II 308
20 Vytautas Zaburas Statybos techn. II-IV D14
21 Alina Vičienė Kirpimo technologijos I K
22 Asta Michailova Statybos technologijos II-III-IV 207
23 Daiva Aleksandravičienė Siuvimo techn. I-II D15
24 Lina Galminaitė-Blanchot Siuvimo techn. III-V D15
25 Alma Galminienė Informacinės technologijos III 210
26