Mokymo programos

Vykdomos profesinio mokymo programos 2021 – 2022 m.m

EilėsNr. Kodas, kreditų skaičius Programospavadinimas Suteikiamakvalifikacija Pastabos
Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos 
1. M43073202110 Apdailininko (statybininko) Apdailininkas (statybininkas) III kursas
2. P32073205110 Apdailininko Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas I – II kursai
3. M43071604110 Automobilių mechaniko Automobilių mechanikas I-II-III kursai
4. M43071603110 Technikos priežiūros verslo darbuotojo Technikos priežiūros verslo darbuotojas II III kursai
5. M43101302110 Virėjo Virėjas III kursas
6. P42101303110 Virėjo Virėjas I – II kursai
7. M43101201110 Kirpėjo Kirpėjas III kursas
8. P4210120190 Kirpėjo Kirpėjas I – II kursai
9. M4310130390 Padavėjo ir barmeno Padavėjas, barmenas III kursas
10. M4306110390 Kompiuterinės įrangos derintojo Kompiuterinės įrangos derintojas I kursas
Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą 
11. P4310130290 Konditerio Konditeris II – kursas
Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekintiems įgįti antrą kvalifikaciją
12. T4309230170 Socialinio darbuotojo padėjėjo Socialinio darbuotojo padėjėjas I – kursas
13. T4307150390 Suvirintojo Suvirintojas II kursas
14. T4304120270 Finansinių paslaugų teikėjo Finansinių paslaugų teikėjas I – kursas
Programos, skirtos asmenims, turintiems nereglamentuotą išsilavinimą ir besimokantiems socialinių įgūdžių ugdymo programoje
15. P2110130860(2101301)10 Virėjo (modulis ,,Mais-to produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas“)

 

Išleidžiamųjų grupių mokinių baigiamojo modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ atlikimo tvarkaraštis:

Grupė Praktikos pradžia Praktikos pabaiga Praktikos trukmė Konsultacijos Įgytų kompetencijų vertinimas (preliminarus) Val. sk. per dieną
Sav. Val.
Am19 2022-05-04 2022-06-10 5,5 220 2022-06-13/14 2022-06-15/16 8
Tp19 2022-05-04 2022-06-10 5,5 220 2022-06-13/14 2022-06-15/16
Ap1-19 2022-05-04 2022-06-10 5,5 220 2022-06-13/14 2022-06-15/16 8
Ap2-19 2022-05-04 2022-06-10 5,5 220 2022-06-13/14 2022-06-15/16 8
V19 2022-05-04 2022-06-10 5,5 220 2022-06-13/14 2022-06-15/16 8
Kp19 2022-05-04 2022-06-10 5,5 220 2022-06-13/14 2022-06-15/16 8
Pb19 2022-02-14 2022-03-25 5,5 220 2022-03-28/29 2022-03-30/31 8
Suv20T 2021-12-06 2022-01-07 4,5 180 2022-01-10/11 2022-01-12/13 8
K20V 2021-12-13 2022-01-21 5,5 220 2022-01-24/25 2022-01-26/27 8
Fn21T 2022-05-18 2022-06-17 4,5 180 2022-06-20/21 2022-06-22/23 8
Sd21T 2022-05-18 2022-06-17 4,5 180 2022-06-20/21 2022-06-22/23 8
Ržū20T 2021-12-21 2022-01-21 4,5 180 2022-01-24/25 2021-01-26 8
Rap21T 2022-04-06 2022-04-22 2,25 90 2022-04-25/26 2022-04-27 8
Rel21T 2022-04-06 2022-04-22 2,25 90 2022-04-25/26 2022-04-27 8
Rkd19 2022-05-04 2022-06-10 5,5 220 2022-06-13/14 2022-06-15 8

 

Profesinio mokymo skyriaus mokytojai

2022-23 m.m. 

Eil. Nr. Vardas Pavardė Kvalifikacinė kategorija Mokomasis dalykas
1 Daiva Bartkuvienė Metodininkė Ekon. ir verslo pagrindai
2 Arūnas Bitaris Mokytojas Darbuotojų sauga ir sveikata
3 Vytautas Baubkus Vyr. mokytojas Suvirinimo technologijos
4 Petras Galvanauskas Vyr. mokytojas Mechanizacija
5 Rasa Galvanauskienė Metodininkė Maisto gamyba
6 Antanas Gedgaudas Vyr. mokytojas Mechanizacija
7 Kostas Jonušas Vyr. mokytojas Statybos technologijos
8 Jurgita Krištupienė Vyr. mokytoja Ekonomika ir vadyba
9 Vytautas Krikščiukas Vyr. mokytojas Statybos technologijos
10 Regina Krikščiukienė Mokytoja Informacinės technologijos
11 Virginijus Malinauskas Mokytojas Darbuotojų sauga ir sveikata
12 Jonas Milašius Mokytojas Elektrotechnika
13 Vytautas Macaitis Mokytojas Informacinės technologijos
14 Rimas Namgaudis Vyr. mokytojas Mechanizacija
15 Renata Eidukienė Mokytoja Kirpimo technologija
16 Rimantas Stonkus Mokytojas Mechanizacija
17 Alina Šatkauskienė Vyr. mokytoja Maisto gamyba
18 Arvydas Šniaukšta Vyr. mokytojas Suvirinimo technologijos
19 Lina Bružienė Mokytoja Ekonomika, apskaita
20 Vytautas Zaburas Vyr. mokytojas Statybos technologijos
21 Alina Vičienė Mokytoja Kirpimo technologija
22 Asta Michailova Mokytoja Statybos technologijos
23 Daiva Aleksandravičienė Mokytoja Siuvimo technologijos
24 Lina Galminaitė-Blanchot Mokytoja Siuvimo technologijos
25
26

Inžinerinių paslaugų skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris

Profesinio mokymo skyriaus mokytojai konsultuoja

2022-23 m.m. 

Eil. Nr. Vardas Pavardė Mokomasis dalykas Savaitės diena Kabinetas
1 Daiva Bartkuvienė Ekonomika II-V 308
2 Arūnas  Bitaris Darbuotojų sauga ir sveikata IV-V 201
3 Vytautas Baubkus Mechanizacija II,IV D1
4 Petras Galvanauskas Mechanizacija I-III D29
5 Rasa Galvanauskienė Maisto gamyba I-V B
6 Antanas Gedgaudas Mechanizacija I-III D25
7 Kostas Jonušas Statybos techn. II-IV 310
8 Jurgita Krištupienė Maisto gamyba I 102
9 Vytautas Krikščiukas Statybos techn. I-III D18
10 Regina Krikščiukienė Inform.tchnn. III 309
11 Virginijus Malinauskas Darbuotojų sauga ir sveikata I,V D30
12 Vytautas Macaitis Inform.tchnn. IV-V 110
13 Jonas Milašius Elektrotechnika III D15a
14 Rimas Namgaudis Mechanizacija II,III,V D15a
15 Renata Eidukienė Kirpimo techn. II-IV K
16 Rimantas Stonkus Mechanizacija I-III D10
17 Alina Šatkauskienė Maisto gamyba II-III 312
18 Arvydas Šniaukšta Metalų techn. I,III D9
19 Lina Bružienė Ekonomika, apskaita II 308
20 Vytautas Zaburas Statybos techn. II-IV D14
21 Alina Vičienė Kirpimo technologijos I K
22 Asta Michailova Statybos technologijos II-III-IV 207
23 Daiva Aleksandravičienė Siuvimo techn. I-II D15
24 Lina Galminaitė-Blanchot Siuvimo techn. III-V D15
25 Alma Galminienė Informacinės technologijos III 210
26