Mokymo programos

Vykdomos profesinio mokymo programos 2021 – 2022 m.m

EilėsNr. Kodas, kreditų skaičius Programospavadinimas Suteikiamakvalifikacija Pastabos
Programos, skirtos asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos 
1. M43073202110 Apdailininko (statybininko) Apdailininkas (statybininkas) III kursas
2. P32073205110 Apdailininko Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas I – II kursai
3. M43071604110 Automobilių mechaniko Automobilių mechanikas I-II-III kursai
4. M43071603110 Technikos priežiūros verslo darbuotojo Technikos priežiūros verslo darbuotojas II III kursai
5. M43101302110 Virėjo Virėjas III kursas
6. P42101303110 Virėjo Virėjas I – II kursai
7. M43101201110 Kirpėjo Kirpėjas III kursas
8. P4210120190 Kirpėjo Kirpėjas I – II kursai
9. M4310130390 Padavėjo ir barmeno Padavėjas, barmenas III kursas
10. M4306110390 Kompiuterinės įrangos derintojo Kompiuterinės įrangos derintojas I kursas
Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą 
11. P4310130290 Konditerio Konditeris II – kursas
Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekintiems įgįti antrą kvalifikaciją
12. T4309230170 Socialinio darbuotojo padėjėjo Socialinio darbuotojo padėjėjas I – kursas
13. T4307150390 Suvirintojo Suvirintojas II kursas
14. T4304120270 Finansinių paslaugų teikėjo Finansinių paslaugų teikėjas I – kursas
Programos, skirtos asmenims, turintiems nereglamentuotą išsilavinimą ir besimokantiems socialinių įgūdžių ugdymo programoje
15. P2110130860(2101301)10 Virėjo (modulis ,,Mais-to produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas“)

 

Išleidžiamųjų grupių mokinių baigiamojo modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ atlikimo tvarkaraštis:

Grupė Praktikos pradžia Praktikos pabaiga Praktikos trukmė Konsultacijos Įgytų kompetencijų vertinimas (preliminarus) Val. sk. per dieną
Sav. Val.
Am19 2022-05-04 2022-06-10 5,5 220 2022-06-13/14 2022-06-15/16 8
Tp19 2022-05-04 2022-06-10 5,5 220 2022-06-13/14 2022-06-15/16
Ap1-19 2022-05-04 2022-06-10 5,5 220 2022-06-13/14 2022-06-15/16 8
Ap2-19 2022-05-04 2022-06-10 5,5 220 2022-06-13/14 2022-06-15/16 8
V19 2022-05-04 2022-06-10 5,5 220 2022-06-13/14 2022-06-15/16 8
Kp19 2022-05-04 2022-06-10 5,5 220 2022-06-13/14 2022-06-15/16 8
Pb19 2022-02-14 2022-03-25 5,5 220 2022-03-28/29 2022-03-30/31 8
Suv20T 2021-12-06 2022-01-07 4,5 180 2022-01-10/11 2022-01-12/13 8
K20V 2021-12-13 2022-01-21 5,5 220 2022-01-24/25 2022-01-26/27 8
Fn21T 2022-05-18 2022-06-17 4,5 180 2022-06-20/21 2022-06-22/23 8
Sd21T 2022-05-18 2022-06-17 4,5 180 2022-06-20/21 2022-06-22/23 8
Ržū20T 2021-12-21 2022-01-21 4,5 180 2022-01-24/25 2021-01-26 8
Rap21T 2022-04-06 2022-04-22 2,25 90 2022-04-25/26 2022-04-27 8
Rel21T 2022-04-06 2022-04-22 2,25 90 2022-04-25/26 2022-04-27 8
Rkd19 2022-05-04 2022-06-10 5,5 220 2022-06-13/14 2022-06-15 8

 

Profesinio mokymo skyriaus mokytojai

2021-22 m.m. 

Eil. Nr. Vardas Pavardė Kvalifikacinė kategorija Mokomasis dalykas
1 Daiva Bartkuvienė Metodininkė Ekon. ir verslo pagrindai
2 Arūnas Bitaris Mokytojas Darbuotojų sauga ir sveikata
3 Vytautas Baubkus Vyr. mokytojas Mechanizacija
4 Petras Galvanauskas Vyr. mokytojas Mechanizacija
5 Rasa Galvanauskienė Metodininkė Maisto gamyba
6 Antanas Gedgaudas Vyr. mokytojas Mechanizacija
7 Kostas Jonušas Vyr. mokytojas Statybos technologijos
8 Jurgita Krištupienė Vyr. mokytoja Ekonomika ir vadyba
9 Vytautas Krikščiukas Vyr. mokytojas Statybos technologijos
10 Regina Krikščiukienė Mokytoja Informacinės technologijos
11 Virginijus Malinauskas Mokytojas Metalų technologija
12 Vygintas Monkevičius Vyr. mokytojas Mechanizacija
13 Rimas Namgaudis Vyr. mokytojas Mechanizacija
14 Kazimiera Stonienė Prof. mokytoja Saug.elgesys ekstr.situac.
15 Renata Eidukienė Mokytoja Kirpimo technologija
16 Rimantas Stonkus Mokytojas Mechanizacija
17 Alina Šatkauskienė Vyr. mokytoja Maisto gamyba
18 Arvydas Šniaukšta Vyr. mokytojas Metalų technologija
19 Lina Bružienė Mokytoja Ekonomika, apskaita
20 Vytautas Zaburas Vyr. mokytojas Statybos technologijos
21 Alina Vičienė Mokytoja Kirpimo technologija
22 Asta Michailova Mokytoja Statybos technologijos
23 Edvinas Eidukaitis Vyr. mokytojas Informacinės technologijos
24 Gražina Stonkienė Mokytoja Maisto gamyba
25 Eglė Reinikytė Mokytoja Socialiniai mokslai
26 Auksė Puškorienė Mokytoja Socialiniai mokslai

Inžinerinių paslaugų skyriaus vedėjas Arūnas Bitaris

Profesinio mokymo skyriaus mokytojai konsultuoja

2021-22 m.m. 

Eil. Nr. Vardas Pavardė Mokomasis dalykas Savaitės diena Kabinetas
1 Daiva Bartkuvienė Ekonomika II-V 308
2 Arūnas  Bitaris Teisės pagrindai IV-V 201
3 Vytautas Baubkus Mechanizacija II,IV D1
4 Petras Galvanauskas Mechanizacija I-III D29
5 Rasa Galvanauskienė Maisto gamyba I-V B
6 Antanas Gedgaudas Mechanizacija I-III D25
7 Kostas Jonušas Statybos techn. II-IV 310
8 Jurgita Krištupienė Ekonomika ir vadyba I 312
9 Vytautas Krikščiukas Statybos techn. I-III D
10 Regina Krikščiukienė Inform.tchnn. III 309
11 Virginijus Malinauskas Metalų techn. I,V D
12 Vygintas Monkevičius Mechanizacija IV-V D1
13 Rimas Namgaudis Mechanizacija III 131
14 Kazimiera Stonienė Saug.elg.ekstrimal.sit. II,III,V 102
15 Renata Eidukienė Kirpimo techn. II-IV K
16 Rimantas Stonkus Mechanizacija I-III D
17 Alina Šatkauskienė Maisto gamyba II-III 312
18 Arvydas Šniaukšta Metalų techn. I,III D
19 Lina Bružienė Ekonomika, apskaita V 107
20 Vytautas Zaburas Statybos techn. II-IV D
21 Alina Vičienė Kirpimo technologijos I K
22 Asta Michailova Statybos technologijos II-III-IV 207
23 Edvinas Eidukaitis Informacinės technologijos IV 208
24 Auksė Puškorienė Socialiniai mokslai III 210
25 Eglė Reinikytė Socialiniai mokslai III 210
26 Alma Galminienė Informacinės technologijos II 208