Vykdomi projektai

Profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėje
Skaityti

Prasidėjo Plungės TVM mokinių stažuotė Vokietijoje

2024 m. vasario 18 dienos popietę prasidėjo mokinių kelionė į Vokietiją.

Skaityti

Pirminio profesinio mokymo programų modulių įgyvendinimas Plungės technologijų ir verslo mokykloje
Skaityti

Plungės technologijų ir verslo mokykloje vyksta mokinių, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre
Skaityti