Vykdomi projektai

Praktinių įgūdžių įgijimas VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro statybos sektoriniame praktinio mokymo centre
Skaityti

Atmintinė galutiniam naudos gavėjui, norinčiam dalyvauti projekte „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione
Skaityti

Plungės technologijų ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0028
Skaityti

Projektas „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“ NR. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017
Skaityti