Plungės technologijų ir verslo mokykla –  bendradarbiaujanti, atvira pokyčiams, aktyviai dalyvaujanti rajono ir regiono gyvenime profesinio mokymo įstaiga.

Plungės technologijų ir verslo mokykloje įvairių gebėjimų mokiniai gali įgyti pagrindinį, vidurinį (gimnazijos skyriuje) ir profesinį išsilavinimą bei norimą kvalifikaciją. Mokykloje daug dėmesio skiriama mokinių socialiniams įgūdžiams ir brandžiai asmenybei ugdyti. Mokiniai, baigę mokyklą, sėkmingai įsidarbina rajono ir apskrities įmonėse arba tęsia mokslą kolegijose ir universitetuose.

Plungės technologijų ir verslo mokykla įkurta 1987 metais.  Net penkis kartus keitėsi jos pavadinimas:

 • 1987 m. –Plungės 98-oji vidurinė profesinė technikos mokykla.
 • 1988 m. –Plungės profesinė technikos mokykla.
 • 1989 m. – Plungės žemės ūkio mokykla.
 • 2002 m. – Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla.
 • Nuo 2009 m.  Plungės technologijų ir verslo mokykla.

Šiais mokslo metais mokykloje dirba 116 darbuotojų. Iš jų 37 yra profesijos mokytojai, 20 bendrojo ugdymo mokytojų, 1 socialinis pedagogas ir 1 psichologo asistentas. Skyrių vedėjai ir pavaduotojai taip pat prisideda prie mokinių ugdymo.

Mokykloje vykdomas ir suaugusiųjų tęstinis mokymas bei perkvalifikavimas pagal 62 darbo rinkos profesinio mokymo programas. Vidutiniškai per metus naują kvalifikaciją įgyja daugiau nei 1000 įvairių profesijų suaugusiųjų.

2007 m. akredituota vidurinio ugdymo programa ir mokyklai suteiktas technologinės gimnazijos skyriaus statusas.
Įgyvendinant vidurinio ugdymo programą svarbiausias veiklos tikslas – kurti patrauklaus gimnazijos skyriaus įvaizdį, tobulinant ugdymo proceso kokybę, individualizuojant, diferencijuojant ir vertinant darbą pamokoje, ugdyti kūrybiškumą ir siekti kiekvieno mokinio sėkmės.

2015 m. rugsėjo mėnesį Plungės technologijų ir verslo mokykloje įsteigtas Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras. Sudaryta puiki galimybė regiono mokiniams, ūkininkams ir žemės ūkio bendrovių darbuotojams mokytis bei kelti kvalifikaciją pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, įgyti profesinei veiklai trūkstamų žinių ir gebėjimų, atnaujinti, tobulinti ar pakeisti turimą profesinę kvalifikaciją.

2016 m. rugsėjo 1 d. įsteigtas Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas. Rietavo filiale mokiniams, turintiems pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą, siūlomos pirminio profesinio mokymo programos iš socialinių, technologinių ir žemės ūkio mokslų sričių.
Filiale veikia tęstinio profesinio mokymo skyrius. Čia vykdomas suaugusiųjų tęstinis profesinis mokymas, kurio metu bendradarbiaujant su teritorinėmis darbo biržomis, socialiniais partneriais bei pageidaujančiais mokytis už savo lėšas asmenimis, yra sudaromos galimybės persikvalifikuoti bei kelti kvalifikaciją.

2019 m. sausio 1 d. Plungės technologijų ir verslo mokykla iš biudžetinės įstaigos pertvarkyta į viešąją įstaigą.

Mokykla nuolat tobulina strategines kryptis. Toliau vystydamasi, turi visas galimybes išlaikyti regioninę lyderystę, išlikti modernia, inovatyvia, viso regiono verslo poreikius atitinkančia, besimokančiųjų lūkesčius pateisinančia, tarptautine šiuolaikinių technologijų profesinio mokymo įstaiga.

Mokyklos vadovai

Nuo pirmųjų statybos dienų iki 2005 m. mokyklai sėkmingai vadovavo direktorius Vitas Klimas. Jam mirus, mokyklos vairą perėmė iniciatyvus ir kūrybingas direktorius Audrius Misiūnas.

klimkas misiunas
red_up_arrow_03
Vitas Klimas 

Mokyklos direktorius
2000-01-24
 red_up_arrow_03
Audrius Misiūnas 

Mokyklos direktorius
nuo 2006 m.

1999 m. V. Klimui gimė idėja prie mokyklos įkurti sporto klubą. Jis buvo išrinktas rajono krepšinio federacijos prezidentu. 1993 m. V. Klimas tapo Plungės „Olimpo“ viceprezidentu. 1996 m. buvo įkurtas Žemaitijos krepšinio centras, kurio prezidentu ir administracijos vadovu tapo V. Klimas, jo nuopelnai Lietuvos krepšiniui yra reikšmingi. 1996 m. jam buvo suteikta pirmoji aukščiausia mokyklos vadovo vadybinė kategorija. Jubiliejinės dešimtosios Lietuvos krepšinio lygos sukakties proga, buvęs „Olimpo“ klubo įkūrėjas V. Klimas apdovanotas lygos signataro Garbės ženklu.

Nuo 2006 m. mokyklos vairą perėmė direktorius Audrius Misiūnas. Direktorius A. Misiūnas  2007–2011 m. yra aktyvus Plungės rajono savivaldybės tarybos narys bei verslininkų klubo Lions narys. Direktoriaus A. Misiūno ir mokyklos pedagogų pastangų dėka, 2007 m. akredituota vidurinio ugdymo programa ir mokyklai suteiktas technologinės gimnazijos skyriaus statusas. Vadovaujant direktoriui A. Misiūnui, įgyvendinti reikšmingi mokyklos renovacijos ES projektai. Direktoriaus iniciatyva mokykla tapo moderni, estetiška, iš esmės pagerėjo mokymosi aplinka, tobulinami darbo santykiai ir kultūra. Direktoriaus vadybinė vizija – gerai dirbanti ir besimokanti bendruomenė, patraukli, novatoriška, veržli mokymosi įstaiga, su aukštos kvalifikacijos pedagogais ir geranoriškais mokiniais. Direktorius aktyvus politiniame gyvenime: 2010 m. respublikiniame Konstitucijos egzamine įrodė, kad geriausiai išmano Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Krepšinio komanda OLIMPAS

„Olimpo“ kelias – nuo mokyklos kuklios krepšinio komandos iki Europos krepšinio taurės turnyro dalyvės. Tokį sportinį žygdarbį atliko paprasti žemaičių vaikinai. Susipažinkime su „Olimpo“ gyvavimo kronika.

Nuo 1987 m. mokyklos krepšininkai pamažu stiprėjo (treneris E. Timofėjavas). Tapo Lietuvos žemės ūkio mokyklų darbuotojų varžybų čempionais ir 1990 m. iškovojo teisę rungtyniauti Lietuvos respublikos krepšinio pirmenybių pirmoje lygoje. 1990-1992 m. sezonas buvo ypač sėkmingas.

Mendeno mieste, surengtame tarptautiniame krepšinio turnyre, iškovota respublikos „Valstiečio laikraščio“ ir Šarūno Marčiulionio, bei mažoji „Sporto“ laikraščio taurė. Tačiau pagrindinis „Olimpo“ krepšinio komandos laimėjimas  – 1991-1992 m. sezone užimta pirmoji vieta tarp 16 respublikos pirmenybių pirmos lygos komandų ir iškovota teisė 1992-1993 m. sezone rungtyniauti aukščiausioje Lietuvos lygoje, kur užimta penktoji vieta. Beveik visi komandos žaidėjai buvo plungiškiai, vyr. komandos trenerio Genadijaus Glikmano auklėtiniai. Komandos vadovas –  V. Klimas. 1994 m. „Olimpas“ Olandijoje laimėjo pirmą vietą tarptautiniame turnyre. 1994 m. laimėta „Lietuvos sporto“ taurė ir iškovota teisė dalyvauti Europos taurės turnyre. Pirmajame LKL sezone užimta 6-oji vieta, antrajame – 7-oji vieta, trečiajame – 3-oji vieta. 1997 m. iškovota 2-oji vieta. Plungės krepšinio klubo „Olimpas“ finansinė padėtis tapo sunki, kadangi lėšų klausimas nebuvo išspręstas, komanda atsisakė žaisti LKL žaidynėse ir „Olimpas“ baigė savo komandos gyvenimą.

Mokyklos tradicijos

 • Mokslo ir žinių diena;
 • „Pyragų diena,,;
 • Advento popietė;
 • Pirmūnų šventė
 • II kurso šimtadienis ir III kurso mokinių palydos į praktiką;
 • Vasario 16 – oji;
 • Kovo 11 – oji;
 • Keičiu profesiją;
 • Tolerancijos savaitė „Patyčioms-ne!“
 • Atvirų durų dienos;
 • Bendruomenės sporto ir sveikatingumo diena;
 • Absolventų šventė.

Atsiliepimai apie mokyklą