Mokyklos istorija 1987 metais rugsėjo 1 d. duris atvėrė Plungės 98-ji vidurinė profesinė technikos mokykla. Į pirmą kursą priimta 222 mokiniai.

1987 m. Plungės miesto pakraštyje įsikūrė nauja ,,žinių kalvė” – tuometinė Plungės 98 – oji vidurinė profesinė technikos mokykla.

Šiais metais mokykla švęs 25-erių metų sukaktį. Per tuos metus mokykla gražėjo išore, ją garsino moksleivių ir mokytojų darbai. Net penkis kartus keitėsi jos pavadinimas:

· 1987 m. – Plungės 98-oji vidurinė profesinė technikos mokykla.
· 1988 m. – Plungės profesinė technikos mokykla.
· 1989 m. – Plungės žemės ūkio mokykla.
· Nuo 2002 m. – Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla.
· Nuo 2007 m.  Plungės technologijų ir verslo mokykla.

Mokykla dabar

Mokykla sėkmingai integravosi į rajono optimizuotą mokyklų tinklą. Plungės technologijų ir verslo mokykla turi didžiulį siekį – būti viena moderniausių Žemaitijos regiono profesinio mokymo įstaigų. Mokykla yra atvira pokyčiams, bendraujanti bei bendradarbiaujanti, todėl aktyvi įvairių lygių projektinė veikla leidžia mokyklai judėti vizijos link.

Per paskutiniuosius trejus metus mokykloje buvo įvykdyta  nemažai projektų įvairiose srityse. Vykdydama tarptautinius edukacinius projektus pagal Leonardo da Vinči ir Comenius paprogrames, sudaro puikias sąlygas mokyklos pedagogams stažuotis ir pasidalinti gerąja patirtimi su Vokietijos, Portugalijos, Italijos, Suomijos, Olandijos, Bulgarijos, Lenkijos, Latvijos ir Turkijos mokyklomis. Mokiniai turi galimybę gilinti profesines žinias ir tobulinti įgūdžius, ugdant bendrąsias kompetencijas. Mokiniams jau teko stažuotis  Vokietijoje, Lenkijoje, Anglijoje, Italijoje, Škotijoje, Turkijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Norvegijoje, Ispanijoje, Maltoje bei Portugalijoje.

Mokykla sistemingai žengia pažangos keliu, turi ryžto ir begalinį norą nesustoti. O tam galimybių tikrai yra: puiki pedagogų komanda, suremontuotos ir aprūpintos įvairia technika mokymo klasės ir laboratorijos, saugi ir draugiška atmosfera, neribotos galimybės plėsti savo žinias ir kompetencijas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje.

Mokyklos vadovai

Nuo pirmųjų statybos dienų iki 2005 m. mokyklai sėkmingai vadovavo direktorius Vitas Klimas. Jam mirus, mokyklos vairą perėmė iniciatyvus ir kūrybingas direktorius Audrius Misiūnas.

klimkas misiunas
red_up_arrow_03
Vitas Klimas 

Mokyklos direktorius
2000-01-24
 red_up_arrow_03
Audrius Misiūnas 

Mokyklos direktorius
nuo 2006 m.

1999 m. V. Klimui gimė idėja prie mokyklos įkurti sporto klubą. Jis buvo išrinktas rajono krepšinio federacijos prezidentu. 1993 m. V. Klimas tapo Plungės „Olimpo“ viceprezidentu. 1996 m. buvo įkurtas Žemaitijos krepšinio centras, kurio prezidentu ir administracijos vadovu tapo V. Klimas, jo nuopelnai Lietuvos krepšiniui yra reikšmingi. 1996 m. jam buvo suteikta pirmoji aukščiausia mokyklos vadovo vadybinė kategorija. Jubiliejinės dešimtosios Lietuvos krepšinio lygos sukakties proga, buvęs „Olimpo“ klubo įkūrėjas V. Klimas apdovanotas lygos signataro Garbės ženklu.

Nuo 2006 m. mokyklos vairą perėmė direktorius Audrius Misiūnas. Direktorius A. Misiūnas  2007–2011 m. yra aktyvus Plungės rajono savivaldybės tarybos narys bei verslininkų klubo Lions narys. Direktoriaus A. Misiūno ir mokyklos pedagogų pastangų dėka, 2007 m. akredituota vidurinio ugdymo programa ir mokyklai suteiktas technologinės gimnazijos skyriaus statusas. Vadovaujant direktoriui A. Misiūnui, įgyvendinti reikšmingi mokyklos renovacijos ES projektai. Direktoriaus iniciatyva mokykla tapo moderni, estetiška, iš esmės pagerėjo mokymosi aplinka, tobulinami darbo santykiai ir kultūra. Direktoriaus vadybinė vizija – gerai dirbanti ir besimokanti bendruomenė, patraukli, novatoriška, veržli mokymosi įstaiga, su aukštos kvalifikacijos pedagogais ir geranoriškais mokiniais. Direktorius aktyvus politiniame gyvenime: 2010 m. respublikiniame Konstitucijos egzamine įrodė, kad geriausiai išmano Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Svarbiausi įvykiai

 1. 1988-1989 m. m. į mokyklą įstojo 439 mokiniai. Į pirmą kursą priimtos 8 mokinių grupės. Pradėtos įgyvendinti naujos pieno laborantų ir virėjų specialybės profesinio mokymo programos.

 2. 1989-1990 m. m. į pirmą kursą įstojo 223 mokiniai. Mokykloje tais metais mokėsi 662  mokiniai. 1990 m. birželio 30 d. mokykla išleido pirmąją diplomantų laidą.

 3. 1992-1993 m. m. įstojo 254 mokiniai, mokėsi 24 grupės, 695 mokiniai.

 4. 1993-1994 m. m. į pirmą kursą įstojo 184 mokiniai. Bendras mokinių skaičius mokykloje mokėsi 24 grupės, 598 mokiniai, laida –  205 mokiniai.

 5. 1994-1995 m. m. įstojo 159 mokiniai, o iš viso mokėsi 570 mokinių, mokyklą baigė 106 mokiniai. Mokiniai įgijo profesinį ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą, mokėsi ūkininkų, namų ūkio meistrų, namų ūkio ekonomių specialybių.

 6. 1995-1996 m. m. mokykloje mokymo procesą organizavo trys skyriai: ūkininkų skyrius – vedėjas K. Šimkus, namų ūkio meistrų skyrius – vedėjas V. Satkauskas, namų ūkio ekonomių skyrius – vedėja M. Striaukienė. Į pirmą kursą įstojo 176 mokiniai, mokykloje mokėsi 606 mokiniai, 26 grupės. Mokyklą baigė 147 mokiniai.

 7. 1996 m. liepos 12 d. mokykloje lankėsi ir su mokyklos veikla susipažino Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas. Mokykla – geriausia tarp Žemaitijos regiono profesinių mokyklų.

 8. 2002-2003 m. m. mokykloje mokėsi 21 grupė, 529 mokiniai. Į pirmą kursą priimtos 7 grupės. 2003 m. mokyklą baigė 160 mokinių.

 9. 2005-2006 m. m. mokykloje mokėsi 21 grupė, 560 mokiniai. Į pirmą kursą priimtos 8 grupės. Mokiniai mokėsi šių specialybių: technikos priežiūros verslo darbuotojo, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, statybos verslo paslaugų teikėjo, virėjo-barmeno,  kaimo turizmo organizatoriaus,  biuro komersanto, staliaus. 2006 m. mokyklą baigė 90 absolventų.

 10. 2006-2007 m. m. mokykloje mokėsi 22 grupės, 591 mokinys. Į pirmą kursą priimtos 7 grupės: technikos priežiūros verslo darbuotojas, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas, statybos paslaugų teikėjas, virėjas-barmenas, kaimo turizmo organizatorius, siuvėjas, stalius. 2007 m. mokyklą baigė 132 absolventai.

 11. 2007-2008 m. m. mokykloje mokėsi 21 grupė, 554 mokiniai. Į pirmą kursą priimtos 7 mokinių grupės: technikos priežiūros verslo darbuotojas, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas, statybos verslo paslaugų teikėjas, virėjas-barmenas, kaimo turizmo organizatorius, stalius. 2008 m. mokyklą baigė 132 absolventai.

 12. 2008-2009 m. m. mokykloje mokėsi 22 grupės, 594 mokiniai. Į pirmą kursą priimtos 8 grupės: technikos priežiūros verslo darbuotojas, automobilių mechanikas, statybos verslo paslaugų teikėjas 2 grupės, padavėjas-barmenas 2 grupės, kaimo turizmo organizatorius, stalius. 2009 m. mokyklą baigė 20-oji laida. 150 absolventų įteikti atestatai.

 13. 2009-2010 m. m. mokykloje mokėsi 23 grupės, 637 mokiniai. Sudarytos 8 pirmo kurso grupės: technikos priežiūros verslo darbuotojas, automobilių mechanikas 2 grupės, statybos verslo paslaugų teikėjas, stalius, padavėjas ir barmenas, virėjas ir kaimo turizmo organizatorius. 2010 m. mokyklą baigė 133 absolventai.

 14. 2010-2011 m. m. mokykloje mokėsi 24 grupės, 679 mokiniai. Sudarytos 8 pirmo kurso grupės: technikos priežiūros verslo darbuotojas, automobilių mechanikas 2 grupės, statybos verslo paslaugų teikėjas, apdailininkas, padavėjas ir barmenas, virėjas ir kaimo turizmo organizatorius. 2011 m. mokyklą baigė 161 absolventas.

 15. 2011-2012 m. m. mokykloje mokosi 24 grupės, 618 mokinių. Sudarytos 8 pirmo kurso grupės: technikos priežiūros verslo darbuotojas, automobilių mechanikas, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas, statybos verslo paslaugų teikėjas, apdailininkas, padavėjas ir barmenas, virėjas ir sekretorius.

 16. 2013-2014 m. m. mokykloje rugsėjo pirmąją šventė 246 pirmakursiai išsibarstę po 9 skirtingas specialybes.

 17. 2014-2015 m. m. mokykloje rugsėjo pirmąją šventė 240 pirmakursiai išsibarstę po 9 skirtingas specialybes.

 18. 2015-2016 m. m. mokykloje rugsėjo pirmąją šventė 232 pirmakursiai. Suformuota pirmoji gimnazijos klasė. Taip pat įsteigtas ir pradėjo veikti Žemės ūkio technikos eksploatacijos, pruiežiūros ir remonto sektorinis centras.

 19. 2016-2017 m. m. mokykloje rugsėjo pirmąją šventė 253 pirmakursiai. Įsteigtas Rietavo filialas.

2005-2006 m. Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokinių stažuotė Anglijoje, pagal Leonardo da Vinčio mobilumo projektą „Statybininko specialybės profesinių įgūdžių ugdymas“, kuriame siekta, kad profesinis parengimas atitiktų Europos profesinio rengimo standartų reikalavimus. Projekto koor dinatorė Genovaitė Budzinskienė.

2006 m. gegužės 5 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokykloje rengta atvira pamoka-projektas „Kostiumo istorijos raida“.

2006 m. spalio 16 d. – lapkričio 5 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokinių stažuotė Italijoje, pagal Leonardo da Vinčio mobilumo projektą „Turizmas, maisto gamyba ir ekologinė žemdirbystė, kaip alternatyvūs verslai kaimo vietovėse“.

2007 m. lapkričio 11 d. – gruodžio 1 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokinių stažuotė Škotijoje, pagal Leonardo da Vinčio mobilumo projektą „Nuo grubaus mūro iki vidaus apdailos“.

2007 m. Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla dalyvavo COMENIUS partnerystės projekte „Taikios mokyklos Europoje idėjos“. Ta proga mokykloje svečiavosi vienuolikos ES šalių delegacija.

2009 m. kovo 18-22 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla vykdė Švietimo mainų programos fondo COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projektą „Migracija reikalauja integracijos“.

2006 m. lapkričio 16 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokykloje vyko socialinės partnerystės sutarčių pasirašymo renginys. Dalyvavo 30 valstybinių ir savivaldos institucijų, mokyklų, verslo įmonių,  kultūros įstaigų ir visuomeninių organizacijų atstovai.

2006 m. gruodžio 13 d. vyko Sveikos gyvensenos ugdymo projektas: „Maitinkis sveikai, sportuok ilgai – miegosi saldžiai“.

2007 m. sausio 10 d. –  susitikimas su TV žvaigždėmis, TV3 pagalbos laidų vedėjais.

2007 m. gegužės 24 d. profesinio meistriškumo konkursas.

2008 m. gruodžio 15 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokykloje vyko sveikos gyvensenos ugdymo renginys „Sveika gyvensena – ne mada, o būtinybė“.

2009 m. vasario 18 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos lietuvių kalbos mokytojos Danutė Sausdravienė, Vilma Gedgaudienė ir Violeta Bražinskienė organizavo renginį, Žemaičių dailės muziejuje, skirtą Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti „Vienas vardas – Lietuva“.

2009 m. kovo 10 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokykloje vyko rajono mokinių konferencija: „Vardan tos Lietuvos“, skirta poeto V. Kudirkos 150-osioms gimimo ir „Tautiškos giesmės“ 110-osioms metinėms, bei Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Konferencijoje dalyvavo „Saulės“ gimnazijos, „Ryto“, akademiko A. Jucio, Nausodžio ir kitų  pagrindinių mokyklų mokiniai bei lietuvių kalbos mokytojai.

2009 m. balandžio 30 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokykloje rengta viktorina „Mano Lietuva“, skirta Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui.

2009 m. gegužės 14 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokykloje organizuotas integruotas projektas: „Gėlės žmogaus gyvenime ir literatūroje“. Tai integruota gimtosios ir užsienio kalnų, geografijos, muzikos, grafinio dizaino, informacinių technologijų, gėlininkystės dalykų mokomoji medžiaga.

2009 m. spalio 10 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje vyko sveikatingumo diena „Judėk ir tobulėk“.

2009 m. lapkričio 24 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje vyko renginys skirtas Lietuvos kariuomenės dienai paminėti. Mokykloje lankėsi KASP Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės kariai savanoriai.

2009 m. gruodžio 23 d. Plungės technologijų ir verslo mokyklos dramos būrėlis surengė gyvąją prakartėlę, Plungės miesto centre.

2009-2010 m. Plungės technologijų ir verslo mokykloje rengtos tarpgrupinės krepšinio varžybos.

2010 m. sausio 25-29 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje vyko prevencinių renginių savaitė „Mokykla – be smurto, patyčių ir konfliktų“.

2010 m. kovo 10 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje buvo paminėtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 20-etis. Ta proga mokykla sulaukė garbingo svečio – Jo Ekscelencijos Telšių vyskupo Jono Borutos.

2010 m. kovo 19 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje rengta mokinių kūrybos ir saviraiškos diena „Parodyk, ką gali“. Dalyvavo pirmo ir antro kurso mokinių grupės. Nugalėjusi grupė laimėjo išvyką į vandens atrakcionų parką Jūrmaloje.

2010 m. balandžio 22 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje rengta atvirų durų diena.

2010 m. balandžio 23 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje rengtas automobilių mechaniko ir technikos priežiūros verslo darbuotojų specialybių mokinių profesinio meistriškumo konkursas.

2010 m. gegužės 20 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje vyko Respublikinis kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Žemės vaikai – 2010 m.“.

2010 m. gegužės 21 d. Plungės technologijų ir verslo mokyklos mokiniai dalyvavo Dauguose Respublikiniame kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkurse „Žemės vaikai – 2010 m.“ ir užėmė 3-ąją vietą.

2010 m. birželio 19 d. Plungės technologijų ir verslo mokyklos mokiniai dalyvavo Šeduvos technologijų ir verslo mokykloje Respublikiniame kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkurse-šventėje „Žemės vaikai 2010 m.“. Mokiniai pelnė prizines vietas.

2010 m. spalio 22 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje vyko pirmakursių krikštynos.

2010 m. lapkričio 18 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje vyko Žemaitijos regiono profesinių mokyklų amatų dienos „Darbas meistrą giria“. 2011 m. balandžio 6-7 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje rengtas automobilių mechaniko ir technikos priežiūros verslo darbuotojų specialybių mokinių profesinio meistriškumo konkursas.

2011 m. sausio 10 d. – vasario 14 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje vykdytas ekonomikos ir verslo pagrindų projektinis darbas. Veikė mokinių mokomoji bendrovė „Safyras“.

2011 m. kovo 10 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje vyko integruota lietuvių, istorijos, kompiuterinės muzikos pamoka, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti ir poetui Justinui Marcinkevičiui pagerbti.

2011 m. rugsėjo 2 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje vyko mokyklos bendruomenės „Krepšinio manijos šventė“, skirta Europos krepšinio čempionatui.

2011 m. spalio 11 d. Plungės technologijų ir verslo mokykla dalyvavo Kretingoje, Lietuvos turizmo centro vykdomame projekte „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ Žemaitijos regiono profesinių mokyklų varžytuvėse, kuriose užėmė 1-ąją vietą.

2008 m. vasario 15 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokykloje, surengta senovinių daiktų ir buities rakandų  paroda, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo 90-osioms metinėms.

2006 m. balandžio 7 d. Klaipėdoje vykusiame profesinio mokymo įstaigų mokinių sporto žaidynių virvės traukimo ir svarsčių kilnojimo varžybose Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokiniai užėmė 2-ąją vietą.

2007 sausio 26 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokiniai, Kaune vykusiose profesinių mokyklų sporto žaidynių stalo teniso varžybose užėmė 2-ąją vietą.

2008 m. sausio 25 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokiniai, vykusiose Lietuvos profesinio mokymo įstaigų sporto žaidynių šaškių ir šachmatų varžybose užėmė 1-ąją vietą.

2008 m. sausio 30 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokiniai, Klaipėdos regiono profesinių mokymo įstaigų mokinių sporto žaidynių stalo teniso varžybose užėmė 1-ąją vietą.

2008 m. vasario 19 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokiniai, Klaipėdos regiono profesinių mokymo įstaigų mokinių sporto žaidynių svarsčių kilnojimo varžybose iškovojo pirmąsias tris prizinės vietas.

2008 m. vasario 19 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokiniai, Klaipėdos regiono profesinių mokymo įstaigų mokinių sporto žaidynių šachmatų varžybose merginų komanda iškovojo 1-ąją vietą.

2009 m. sausio 14 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokiniai dalyvavo Klaipėdos rajono profesinių mokyklų šachmatų varžybose ir tapo Lietuvos profesinių mokyklų šachmatų čempionais. Užimtos 1-os ir 2-os vietos.

2009 m. vasario 13 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokiniai dalyvavo Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių stalo teniso varžybose ir užėmė 2-ąją vietą.

2009 m. lapkričio 11 d. Plungės technologijų ir verslo mokyklos mokiniai dalyvavo Plungės rajono futbolo pirmenybėse ir užėmė 3-ąją vietą.

2010 m. gegužės 14 d. Plungės technologijų ir verslo mokyklos mokinė Alma Palenskytė apskrities mokyklų jaunimo rankų lenkimo sporto atvirose pirmenybėse iškovojo 1-ąją vietą.

2010 m. gruodžio 10 d. Plungės technologijų ir verslo mokyklos mokinys, Vengrijoje vykusiame Europos jaunimo regbio čempionate užėmė 1-ąją vietą.

2012 m. sausio 11 d. Plungės technologijų ir verslo mokyklos mokiniai dalyvavo Klaipėdos regiono profesinių mokyklų mokinių šachmatų varžybose ir užėmė 1-ąją vietą.

Nuo 2006-ųjų metų rugsėjo iki 2007-ųjų pabaigos apšiltintos mokomojo korpuso sienos, pakeisti langai, įrengtos automatinės lauko durys, renovuotas ir apšiltintas stogas, įsigyta naujų mokyklinių baldų, konferencijos salės įrangos. Apšiltinta mokyklos bendrabučių fasadai, renovuoti bendrabučių ir valgyklos pastatų stogai, lauko durys.

2007 m. Plungės žemės ūkio ir verslo mokykloje atnaujinta praktinio mokymo bazė: gauti nauji kompiuteriai, baldai, įrengtos dvi kompiuterių klasės, nauja žemės ūkio technika, įrengta nauja virimo laboratorija, supirkti nauji virtuvės įrankiai, technika. Įsigyta naujų mašinų, techninės priežiūros ir remonto įranga.

2011 m. Plungės technologijų ir verslo mokykloje įrengta senovinio stiliaus kavinė-mokomoji laboratorija „Pirklio menė“, kurioje praktiką atlieka barmenai-padavėjai.

2008 m. balandžio 15 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla paminėjo savo 20-ies metų jubiliejų.

Krepšinio komanda OLIMPAS

„Olimpo“ kelias – nuo mokyklos kuklios krepšinio komandos iki Europos krepšinio taurės turnyro dalyvės. Tokį sportinį žygdarbį atliko paprasti žemaičių vaikinai. Susipažinkime su „Olimpo“ gyvavimo kronika.

Nuo 1987 m. mokyklos krepšininkai pamažu stiprėjo (treneris E. Timofėjavas). Tapo Lietuvos žemės ūkio mokyklų darbuotojų varžybų čempionais ir 1990 m. iškovojo teisę rungtyniauti Lietuvos respublikos krepšinio pirmenybių pirmoje lygoje. 1990-1992 m. sezonas buvo ypač sėkmingas.

Mendeno mieste, surengtame tarptautiniame krepšinio turnyre, iškovota respublikos „Valstiečio laikraščio“ ir Šarūno Marčiulionio, bei mažoji „Sporto“ laikraščio taurė. Tačiau pagrindinis „Olimpo“ krepšinio komandos laimėjimas  – 1991-1992 m. sezone užimta pirmoji vieta tarp 16 respublikos pirmenybių pirmos lygos komandų ir iškovota teisė 1992-1993 m. sezone rungtyniauti aukščiausioje Lietuvos lygoje, kur užimta penktoji vieta. Beveik visi komandos žaidėjai buvo plungiškiai, vyr. komandos trenerio Genadijaus Glikmano auklėtiniai. Komandos vadovas –  V. Klimas. 1994 m. „Olimpas“ Olandijoje laimėjo pirmą vietą tarptautiniame turnyre. 1994 m. laimėta „Lietuvos sporto“ taurė ir iškovota teisė dalyvauti Europos taurės turnyre. Pirmajame LKL sezone užimta 6-oji vieta, antrajame – 7-oji vieta, trečiajame – 3-oji vieta. 1997 m. iškovota 2-oji vieta. Plungės krepšinio klubo „Olimpas“ finansinė padėtis tapo sunki, kadangi lėšų klausimas nebuvo išspręstas, komanda atsisakė žaisti LKL žaidynėse ir „Olimpas“ baigė savo komandos gyvenimą.

Mokyklos tradicijos

 • Mokslo ir žinių diena;
 • „Pyragų diena,,;
 • Advento popietė;
 • Pirmūnų šventė
 • II kurso šimtadienis ir III kurso mokinių palydos į praktiką;
 • Vasario 16 – oji;
 • Kovo 11 – oji;
 • Keičiu profesiją;
 • Tolerancijos savaitė „Patyčioms-ne!“
 • Atvirų durų dienos;
 • Bendruomenės sporto ir sveikatingumo diena;
 • Absolventų šventė.

Atsiliepimai apie mokyklą