Mokinių tvarkaraštis

Pamokų laikas

1. pamoka – 8.00 : 8.45
2. pamoka – 8.50 : 9.35
3. pamoka – 9.45 : 10.30
4. pamoka – 10.35 : 11.20
    Pietų pertrauka 11.20 : 11.50
5. pamoka – 11.50 : 12.35
6. pamoka – 12.40 : 13.25
7. pamoka – 13.30 : 14.15
8. pamoka – 14.20 : 15.05

1 kursas

Galioja: 2019.03.04 – 2019.04.19 d.

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Kp18 ½- Kūno k. ½- Inf. techn.(106) ½- Trump.pl.suš.(111) ½- Ist./geogr.(204/311) ½- Trump.pl.suš.(111)
3/4- Matematika (208) 3/4- Verslumo ugd.(308) 3/4- Trump.pl.suš.(K) 3/4- Etik./Tik.(315/302) 3/4- Trump.pl.suš.(K)
5/6- Lietuvių k. (215) 5/6- Lietuvių k.(215) 5/6- Trump.pl.suš.(K) 5/6- Biologija (215) 5/6- Anglų k. (206)
7/8- Darb. sauga(107) 7/8- Plaukų priež.(K) 7/8- 7/8- Chemija(215) 7/8-
Am18 ½- Met.techn.(D1) ½- Met.techn./Var.tech.(D) ½- Etika/Tikyba(315/302) ½- Ist./geogr.(204/311) ½- Anglų k.(206)
3/4- Kūno k. 3/4-Met.techn./Var.tech.(D) 3/4Met.tech./Var.tech.(D) 3/4- Matematika (208) 3/4- Fizika (212)
5/6- Variklių tecn.(D29) 5/6- Lietuvių k. (313) 5/6 Met.tech./Var.tech.(D) 5/6- Lietuvių k. (313) 5/6-
7/8- 7/8-Matematika(208) 7/8- 7/8- 7/8-
Ap1-18 ½- Rank. tinkavimas(D) ½- Ist./geogr.(204/311) ½- Versl.pagr.(308) ½- Lietuvių k. (313) ½- Rank. tinkavimas(D)
3/4-Rank.tinkavimas(D) 3/4- Matematika (208) 3/4- Lietuvių k. (313) 3/4- Etik./Tik.(315/302) 3/4- Rank. tinkavimas(D)
5/6 -Fizika (212) 5/6- Anglų k.(206) 5/6-Rankinis tinkav.(310) 5/6-Tink.mod.(310) 5/6-
7/8- 7/8-Darb.sauga (107) 7/8-Matematika(208) 7/8- Kūno k. 7/8-
Ap2-18 ½- ½- Ist./geogr.(204/311) 1/2 ½- Rank. tinkavimas(D) ½- Lietuvių k. (215)
3/4- Lietuvių k. (215) 3/4- Anglų k. (306) 3/4- Tink.mod.(207) 3/4- Rank. tinkavimas(D) 3/4- Versl.pagr.(308)
5/6- Matematika(208) 5/6- Rank. tinkavimas(310) 5/6- Fizika (212) 5/6- Darb.sauga (107) 5/6-
7/8- Rank. tinkavimas(D) 7/8- Rank. tinkavimas(D) 7/8- Kūno k. 7/8 7/8-
V18 ½- Pas. pat. Gam. (B) ½- Darb. su dok. (309) ½- Pas. pat. Gam. (B) ½- ½- Lietuvių k.(313)
3/4- Darb. su dok. (309) 3/4- Lietuvių k. (313) ¾ -Pas. pat. Gam. (B) 3/4- Kūno k. 3/4- Anglų k. (206)
5/6- Darb. su dok. (309) 5/6- Matematika (208) 5/6-Geografija (311) 5/6- Verslm. ugd.(308) 5/6-
7/8- Ist.(204) 7/8- 7/8- 7/8- Biologija(212) 7/8-
Pb18 ½- Bar. Darb. org. (M) ½- Pas.aptr.svečius(M) ½- Bar. Darb. org. (M) ½- ½- Lietuvių k.(313)
3/4-Pas.aptr.svečius(M) 3/4- Lietuvių k. (313) 3/4- Bar. Darb. org. (M) 3/4- Kūno k. 3/4- Anglų k. (206)
5/6- Pas.aptr.svečius(M) 5/6- Matematika (208) 5/6-Geografija (311) 5/6- Verslm. ugd.(308) 5/6-
7/8- Ist.(204) 7/8 7/8- 7/8Chem./biolog.(215/212) 7/8-

PASTABA: Kiekvieno mėnesio priešpaskutinį antradienį 5-6 pamoka grupių valandėlės

Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė
Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris

2 kursas

Galioja: 2019.03.04 – 2019.04.19 d.

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Am17 ½- Lietuvių k.(215) ½- ½- Kūno k. ½-Matematika (213) ½- Medž.tecn.(D1)
3/4- Suv.techn.(D1) 3/4- Lietuvių k. (215) 3/4- Fizika (212) 3/4- Ekonomika (308) ¾- Medž.tecn.(D)
5/6- Anglų k. (206) 5/6- Apskaita ir mok.(308) 5/6- Matematika (213) 5/6- Ist./geograf.(204/311) 5/6-
7/8-Mat.mod.(213) 7/8- Ang./Ist.mod(204/206) 7/8- Geograf.mod.(311) 7/8- Anglų k. (206) 7/8-
Tp17 ½- Anglų k. (206) ½- ŽŪM (D25) ½- Trak. ir aut.(D25) ½- Trak. ir aut.(D25) ½- Met.techn.(D)
3/4- Fizika (212) 3/4- Lietuvių k.(213) 3/4- Anglų k.(206) 3/4- Lietuvių k.(215) 3/4- Matematika (213)
5/6- Suv.techn.(D) 5/6- ŽŪM (D25) 5/6- Kūno k. 5/6- Ist./geograf.(204/311) 5/6- Ekonomika (308)
7/8-Mat.mod.(213) 7/8- Ang./Ist.mod(204/206) 7/8- Geograf.mod.(311) 7/8- Trak. ir aut.(D25) 7/8-
V17 ½- ½- Matematika (213) ½ Civ. Sauga (102)- ½- Ekonomika(308) 3/4 Kul. Gam par.(B)
3/4- Anglų k.(206) 3/4- Kul.gam. paruoš.(309) 3/4- Biologija (212) 3/4- Lietuvių k.(313) 3/4 Kul. Gam par.(B)
5/6- Lietuvių (313) 5/6- Kul. Gam par.(B) 5/6- Anglų k.(206) 5/6- Kūno k. 5/6-
7/8-Mat.mod.(213) 7/8- Ang./Ist.mod(204/206) 7/8- Geograf.mod.(311) 7/8- Ist./geograf.(204/311) 7/8-
Ap17 ½- Fizika (212) ½- Dažym./Tinkav.(D) ½- Bend.st.d./Med.ap.(D) ½- Anglų k. (206/306) ½- Matematika (213)
3/4- Lietuvių k.(313) 3/4- Dažym./Tinkav.(D) 3/4- Bend.st.d./Med.ap.(D) 3/4- Ist./geograf.(204/311) 3/4- Bend.st.d./M.daž.t.(D)
5/6- Kūno k. 5/6- Apm.klijav.(207) 5/6- Lietuvių k. (313) 5/6-Etik./Tik.(315/302) 5/6- Bend.st.d./M.daž.t.(D)
7/8-Mat.mod.(213) 7/8- Ang./Ist.mod(204/206) 7/8- Anglų k.(206/306) 7/8- Ekonomika(308) 7/8-
Kp17 ½- Mot.pl. baz.kirp.(111) ½- Anglų k. (206) ½- Vyr.pl. baz.kirp.(111) ½- Kūno k. ½- Lietuvių k.(204)
3/4- Mot.pl. baz.kirp (K) 3/4- Vyr. baz.kirp.(K) 3/4- Lietuvių k.(215) 3/4- Matematika (213) 3/4- Biologija (204)
5/6- Mot.pl. baz.kirp (K) 5/6- Vyr. baz.kirp.(K) 5/6-Ekonomika (308) 5/6- Anglų k.(206) 5/6-
7/8-Mat.mod.(213) 7/8- Ang./Ist.mod(204/206) 7/8- Geograf.mod.(311) 7/8- Ist./geograf.(204/311) 7/8-

 

PASTABA: Kiekvieno mėnesio priešpaskutinį antradienį 5-6 pamoka grupių valandėlės

Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė
Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris

3 kursas

Galioja: 2019.02.04 – 2019.03.01 d.

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Tp16 ½- Maš.diag.(D25) ½- Trak.ir aut. priež.(D1) ½- Gam. pat.įreng.(D29) ½- Prof.etika(315) ½- I. Med.pag.(107)
3/4-Trak.ir aut. priež.(D1) 3/4- Maš.diag.(D25) 3/4- ŽŪM tais.(D25) 3/4- Kėb. Rem.(D) 3/4- Trak.ir aut. priež.(D1)
5/6-Trak.ir aut. priež.(D1) 5/6- I. Med.pag.(107) 5/6- Trak. ir aut. pr.(D1) 5/6- Kėb. Rem.(D) 5/6- Trak.ir aut. priež.(D1)
7/8- 7/8- Kūno k.(S) 7/8-Gam. pat.įreng.(D29) 7/8- 7/8-
Am16 ½- Bendr.elektr.(D6) ½- Aut. diagnost.(D) ½- Aut. diagnost.(D) ½- Prof.etika(315) ½- I. Med.pag.(107)
3/4- Bendr.elektr.(D6) 3/4- Aut. diagnost.(D) 3/4- Aut. diagnost.(D) 3/4- Aut. remontas (D) 3/4- Aut. priež.(D25)
5/6- Aut. remontas (D 5/6- I. Med.pag.(107) 5/6- Aut. diagnost.(D) 5/6- 5/6-
7/8- Aut. remontas (D 7/8- Kūno k.(S) 7/8- 7/8 7/8-
Ap1-16 ½- Apdail.pl.mont.(D) ½- Bendr.elektr.(D6) ½- Apdail.pl.mont.(D) ½- Pastatų apšilt.(D) ½- Plyt.klijav.(D)
3/4- Apdail.pl.mont.(D) 3/4- Apmuš.klij.(207) 3/4- Brėž. Skait.(207) 3/4- Pastatų apšilt.(D) 3/4- Plyt.klijav.(D)
5/6- Apdail.pl.mont.(D) 5/6- Apmuš.klij.(207) 5/6- Brėž. Skait.(207) 5/6- Plyt.klijav.(D) 5/6- Pastatų apšilt.(D)
7/8- Brėž. Skait.(207) 7/8- Apmuš.klij.(207) 7/8- Brėž. Skait.(207) 7/8- Plyt.klijav.(D) 7/8-
Ap2-16 ½- Apmuš.klij.(207) ½- Kūno k. ½- Bendr.elektr.(D6) ½- Plyt.klijav.(D) ½- Pastatų apšilt.(D)
3/4- Apmuš.klij.(207) 3/4- Pastatų skard.(D) 3/4- Apdail.pl.mont.(D) 3/4- Plyt.klijav.(D) 3/4- Apdail.pl.mont.(D)
5/6- Apmuš.klij.(207) 5/6- Pastatų skard.(D) 5/6- Plyt.klijav.(D) 5/6- Pastatų apšilt.(D) 5/6- Apdail.pl.mont.(D)
7/8- Apdail.pl.mont.(D) 7/8- Pastatų skard.(D) 7/8- Plyt.klijav.(D) 7/8- Pastatų apšilt.(D) 7/8-
V16 ½- Pusgam.par.(B) ½- Gam.org.m.įm.(308) ½- Teisės pagr. (201) ½- Pas.tautų virtuvė(312) ½- Pusgam.par.(B)
3/4- Pusgam.par.(B) 3/4- Gam.org.m.įm.(308) 3/4- Proginiai patiek.(102) 3/4- Pas.tautų virtuvė(312) 3/4- Pusgam.par.(B)
5/6- Pusgam.par.(B) 5/6- Pat.pat. ir dek.(B) 5/6- Proginiai patiek.(102) 5/6- Pusgam.par.(B) 5/6-
7/8- 7/8- Pat.pat. ir dek.(B) 7/8- 7/8- Pusgam.par.(B) 7/8-
Kp16 ½- Plaukų daž. tech.(K) ½- Stil.kūrimo techn.(K) ½- Šuk.mod.(111) ½- Stil.kūrimo techn.(K) ½-Šuk.mod.(K)
3/4- Verslo org.(308) 3/4- Stil.kūrimo techn.(K) 3/4- Vyr. kirpimas(K) 3/4- Stil.kūrimo techn.(K) 3/4- Šuk.mod.(K)
5/6- Verslo org.(308) 5/6-Stil.kūrimo techn.(111) 5/6- Pastižo darbai (K) 5/6-Stil.kūrimo techn.(K) 5/6- Šuk.mod.(K)
7/8- Vyr. kirpimas(K) 7/8- Stil.kūrimo techn.(111) 7/8- Pastižo darbai (111) 7/8- Stil.kūrimo techn.(K) 7/8-

 

Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė
Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris

1 kursas

Galioja: 2019.03.04 – 2019.04.19

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Tp18T ½- ½- ½- ½- ½ Elektros ir elektr.techn. pr. ir rem.(D6, P. Kirklys)
3/4- 3/4- 3/4- 3/4- 3/4 Elektros ir elektr.techn. pr. ir rem.(D6, P. Kirklys)
/6 Važiuoklių techn. pr. ir rem.(D25,A. Gedgaudas) /6 Transmisijų tech.pr. ir rem. (D30 R. Stonkus) /6 Važiuoklių techn. pr. ir rem.(D25,A. Gedgaudas) /6 Transmisijų tech.pr. ir rem. (D30 R. Stonkus) 4-6 Elektros ir elektr.techn. pr. ir rem.(D6, P. Kirklys)
7/8 Važiuoklių techn. pr. ir rem.(D25,A. Gedgaudas) 7/8 Transmisijų tech.pr. ir rem. (D30 R. Stonkus) 7/8 Važiuoklių techn. pr. ir rem.(D25,A. Gedgaudas) 7/8 Transmisijų tech.pr. ir rem. (D30 R. Stonkus)
9/10 Važiuoklių techn. pr. ir rem.(D25,A. Gedgaudas) 9/10 Transmisijų tech.pr. ir rem. (D30 R. Stonkus) 9/10 Važiuoklių techn. pr. ir rem.(D25,A. Gedgaudas) 9/10 Transmisijų tech.pr. ir rem. (D30 R. Stonkus)
11/ Važiuoklių techn. pr. ir rem.(D25,A. Gedgaudas) 11/ Transmisijų tech.pr. ir rem. (D30 R. Stonkus) 11/ Važiuoklių techn. pr. ir rem.(D25,A. Gedgaudas) 11/ Transmisijų tech.pr. ir rem. (D30 R. Stonkus)
Suv 18T ½- ½- ½- ½- 1/2 Suvirinimo techn.1.1.2 mod. (D1 ,A. Šniaukšta)
3/4- 3/4- 3/4- 3/4- 3/4 Suvirinimo techn.1.1.2 mod. (D1 ,A. Šniaukšta)
/6 Suvirinimo techn.1.1.1 mod. (D1 ,P.Kirklys) /6 Suvirinimo techn.1.1.1 mod. (D1 ,P.Kirklys) /6 Suvirinimo techn.1.1.1 mod. (D1 ,P.Kirklys) /6 Suvirinimo techn.1.1.2 mod. (D1 ,A. Šniaukšta) 5/6 Suvirinimo techn.1.1.2 mod. (D1 ,A. Šniaukšta)
7/8 Suvirinimo techn.1.1.1 mod. (D1 ,P.Kirklys) 7/8 Suvirinimo techn.1.1.1 mod. (D1 ,P.Kirklys) 7/8 Suvirinimo techn.1.1.1 mod. (D1 ,P.Kirklys) 7/8 Suvirinimo techn.1.1.2 mod. (D1 , A. Šniaukšta )
9/10 Suvirinimo techn.1.1.1 mod. (D1 ,P.Kirklys) 9/10 Suvirinimo techn.1.1.1 mod. (D1 ,P.Kirklys) 9/10 Suvirinimo techn.1.1.1 mod. (D1 ,P.Kirklys) 9/10 Suvirinimo techn.1.1.2 mod. (D1 , A. Šniaukšta )
11/ Suvirinimo techn.1.1.1 mod. (D1 ,P.Kirklys) 11/ Suvirinimo techn.1.1.1 mod. (D1 ,P.Kirklys) 11/ Suvirinimo techn.1.1.1 mod. (D1 ,P.Kirklys) 11/ Suvirinimo techn.1.1.2 mod. (D1 , A. Šniaukšta )

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris

 

Galioja: 2019.03.04 – 2019.04.19

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
S18T ½- ½- ½- ½- 1/2 Bylų ir dok. par.saug. (106, L. Valatkienė)
¾ Greitojo spausd.techn.(106, A. Kaveckienė) 3/4- 3/4- 3/4- 3/4 Bylų ir dok. par.saug. (106, L. Valatkienė)
5/6 Greitojo spausdin.techn. (106, A. Kaveckienė) 5/6 Bylų ir dok. par.saug. (309, L. Valatkienė) 5/6 Dokumentų rengimas ir įform.(304,J.Krištupienė) 5/6 Dokumentų rengimas ir įform.(304,J.Krištupienė) 5/6 Bylų ir dok. par.saug. (106, L. Valatkienė)
7/8 Greitojo spausdin.techn. (106, A. Kaveckienė) 7/8 El. dok.valdymas (304, V. Tilindienė) 7/8 Dokumentų rengimas ir įform.(304,J.Krištupienė) 7/8 Dokumentų rengimas ir form.(304,J.Krištupienė)
9/10 El. dok.valdymas (304, V. Tilindienė) 9/10 El. dok.valdymas (304, V. Tilindienė) 9/10 Dokumentų rengimas ir įform.(304,J.Krištupienė) 9/10 Dokumentų rengimas ir form.(304,J.Krištupienė)

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris

2 kursas

Galioja: 2018.01.04 – 2018.02.12

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Suv-16v 1/2- Modulis 1.2.2 (D1) 1/2- Modulis 1.2.1 (D1) 1/2- Modulis 1.2.2 (D1) 1/2- Modulis 1.2.1 (D1) 1/2-
3/4- Modulis 1.2.2 (D1) 3/4- Modulis 1.2.1 (D1) 3/4- Modulis 1.2.2 (D1) 3/4- Modulis 1.2.1 (D1) 3/4-
5/6- Modulis 1.2.2 (D) 5/6- Modulis 1.2.1 (D) 5/6- Modulis 1.2.2 (D1) 5/6- Modulis 1.2.1 (D1) 5/6-
7/8- Modulis 1.2.2 (D) 7/8- Kūno k. 7/8- 7/8- 7/8-

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris

Mokytojų tvarkaraštis

Galioja: 2019.03.04 – 2019.04.30 d.

Balbuckas Saulius Darbų sauga Kp18 Ap1-18 308 Am18 107 Ap2-18 107
Bartkuvienė Daiva Ekonomika 308 Kp18 Am17 308 Ap1-18 Kp17 308 V17 Am17 V+Pb Ap17 308 Ap2-18 Tp17 308
Bitaris Arūnas Teisės pagr. 207 207 207
Vytautas Baubkus Mechanizacija D Tp16 Tp16 Am17 Am17 D
Galvanauskas Petras Mechanizacija Am18 D Am18 Am18 D Am18 Am18 D 111 111
Galvanauskienė Rasa Maisto gamyba V18 B 1gB V17 B V18 V18 B 1gA B V17 V17 B
Gedgaudas Antanas Mechanizacija Tp18 T Tp17 Tp17 D Tp17 Tp18t Tp17 Tp17 D IIGA IIGB D
Grigaliūnaitė Rasa Maisto gamyba 308 B B B B
Jonušas Kostas Statybos d. technol. Ap17 Ap17 310 D Ap1-18 310 Ap17 Ap17 310
Krikščiukas Vytautas Statybos d. technol. Ap1-18 Ap1-18 Ap2-18 D Ap17 Ap17 Ap2-18 Ap2-18 D Ap17 Ap17 Ap1-18 D Ap2-18 Ap2-18 D Ap1-18 Ap1-18 D
Krištupienė Jurgita Vadyba S18T S18T
Krikščiukienė Regina Informac. technol. 304
Kontautaitė-Mišeikė Statybos d. technol. 207 Ap17 207 Ap2-18 D 207 D
Kirklys Pranas Mechanizacija Suv18t Suv18t Suv18t Tp18t D
Malinauskas Virginijus Metalo d.techn. D Tp17 D
Birutė Jurevičienė Kirpimas Kp17 Kp17 Kp17 B 111 Kp18 Kp18 Kp18 B Kp18 Kp18 B
Eidukienė Renata Kirpimas B Kp17 Kp17 Kp18 111 Kp17 B B
Monkevičius Vygintas Mechanizacija D D
Namgaudis Rimas Mechanizacija D
Stonienė Kazimiera Aptarnavimas Pb18 Pb18 102 Pb18 102 V17 102 1GB 1GB 102 102
Stonkus Rimantas Mechanizacija D Tp18t D Tp18t D
Aldutė Šarkauskienė Sveika gyvensena 107 107
Šatkauskienė Alina Aptarnavimas Pb18 V18 V18 312 V18 V17 312 Pb18 Pb18 312 312 IIGA IIGB 312
Šniaukšta Arvydas Suvirinimas Am18 Am17 Tp17 D Am18 Am18 D Am18 Am18 D Suv18t Suv18t D
Valatkienė Lina Apskaita 107 S18T 309 305 S18T S18T 305
Zaburas Vytautas Mūrij.d.tech. B Ap17 Ap17 D D Ap17 Ap17 B
Viktoras Raibužis Statybos d. technol. 1gb 310 1gA 310
Aušra Kaveckienė Informac. technol. S18t 106

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris