Mokinių tvarkaraštis

Pamokų laikas

1. pamoka – 8.00 : 8.45
2. pamoka – 8.50 : 9.35
3. pamoka – 9.45 : 10.30
4. pamoka – 10.35 : 11.20
    Pietų pertrauka 11.20 : 11.50
5. pamoka – 11.50 : 12.35
6. pamoka – 12.40 : 13.25
7. pamoka – 13.30 : 14.15
8. pamoka – 14.20 : 15.05

KONSULTACIJŲ GRAFIKAS BAIGIAMOJO KURSO MOKINIAMS  
1 kursas

Galioja: 2019.05.01 – 2019.05.31d.

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Kp18 ½- Lietuvių k. (215) ½- Biologija (212) ½- Trump.Plauk.suš.(111) ½- Istr./Geog.(204/311) ½- Trump.Plauk.suš.(111)
3/4- Kūno k. 3/4- Inf. techn. (106) 3/4- Trump.Plauk.suš.(D) 3/4- Biologija (111) 3/4- Trump.Plauk.suš.(D)
5/6- Anglų k. (206) 5/6- Vers. Pagr. (308) 5/6- Trump.Plauk.suš.(D) 5/6- Anglų k. (206) 5/6- Trump.Plauk.suš.(D)
7/8- 7/8- 7/8- 7/8- Chemija (303) 7/8-
Am18 ½- Var.t.pr./met.techn.(D) ½- Lietuvių k. (313) ½- Var.t.pr./met.techn.(D) ½- Istr./Geog.(204/311) ½-
3/4-Var.t.pr./met.tech.(D) 3/4- Darb. sauga (107) 3/4-Var.t.pr./met.tech.(D) 3/4- Darb. sauga (111) 3/4- Lietuvių k. (313)
5/6- Kūno k. 5/6- Anglų k. (206) 5/6- 5/6- 5/6- Fizika (212)
7/8- Anglų k. (206) 7/8- 7/8- 7/8- 7/8-
Ap1-18 ½- Tinkav. Mod.(D) ½- Istr./Geog.(204/311) ½- Verslumo pagr. (207) ½- Tinkav. Mod.(D) ½-
3/4- Tinkav. Mod.(D) 3/4- Anglų k. (206) 3/4- Anglų k. (206) 3/4- Tinkav. Mod.(D) 3/4-
5/6- 5/6- Lietuvių k. (313) 5/6- Tinkav. Mod.(D) 5/6- Tinkav. Mod.(D) 5/6-
7/8- 7/8- 7/8- Tinkav. Mod.(D) 7/8- Kūno k. 7/8-
Ap2-18 ½- Kūno k. ½- Istr./Geog.(204/311) ½- Tinkav. Mod.(D) ½- Fizika (212) ½- Tinkav. Mod.(D)
3/4- Matematika (208) 3/4- Lietuvių k. (215) 3/4- Tinkav. Mod.(D) 3/4- Verslumo pagr. (207) 3/4- Tinkav. Mod.(D)
5/6- Tinkav. Mod.(D) 5/6- 5/6- 5/6- 5/6- Tinkav. Mod.(D)
7/8- Tinkav. Mod.(D) 7/8- 7/8- 7/8- 7/8-
V18 ½- Pas. pat. Gam.(B) ½- Darbas su dok. (309) ½- Lietuvių k. (313) ½- Matematika (208) ½- Anglų k. (206)
3/4- Pas. pat. Gam.(B) 3/4- Darbas su dok. (309) 3/4- Biologija (212) 3/4- Kūno k. 3/4- Versl. Pagr.(308)
5/6- Lietuvių k. (313) 5/6- 5/6- Anglų k. (206) 5/6- Pas. pat. Gam.(B) 5/6-
7/8- Istr./Geog.(204/311) 7/8- 7/8- 7/8- Biol./Chem.(111/303) 7/8-
Pb18 ½- Barm.Darb.org.(309) ½- Pas.aptarn. Sveč.(102) ½- Lietuvių k. (313) ½- Matematika (208) ½- Anglų k. (206)
3/4- Barm.Darb.org.(309) 3/4- Pas.aptarn. Sveč.(102) 3/4- Biologija (212) 3/4- Kūno k. 3/4-Versl. Pagr.(308)
5/6- Lietuvių k. (313) 5/6- 5/6- Anglų k. (206) 5/6- Barm.Darb.org.(309) 5/6-
7/8- Istr./Geog.(204/311) 7/8- 7/8- 7/8- Biol./Chem.(111/303) 7/8-

 

PASTABA: Kiekvieno mėnesio priešpaskutinį antradienį 5-6 pamoka grupių valandėlės

Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė
Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris

2 kursas

Galioja: 2019.05.01 – 2019.05.31 d.

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Am17 ½- Matematika (213) ½- Suv. darb. techn.(D) ½- Fizika (212) ½- Apskaita (308) ½- Apskaita (308)
3/4- Lietuvių k. (215) 3/4- Suv. darb. techn.(D) 3/4- Kūno k. 3/4- Medž. techn.(D1) 3/4- Fizika (212)
5/6- Mat. Mod.(213) 5/6- Matematika (213) 5/6- Matematika (213) 5/6- Istr./Geog.(204/311) 5/6-
7/8- Mat. Mod.(213) 7/8- Ist./anglų mod. 7/8- Geogr. mod.(311) 7/8- Fizika (212) 7/8-
Tp17 ½- Trak. ir aut. (D) ½- Matematika (213) ½- Lietuvių k.(215) ½- ŽŪM (D) ½- Matematika (213)
3/4- Trak. ir aut. (D) 3/4- Lietuvių k.(315) 3/4- ŽŪM (D) 3/4- Lietuvių k.(215) 3/4- Met. Techn.(D)
5/6- Lietuvių k.(215) 5/6- Trak. ir aut. (D) 5/6- Kūno k. 5/6- Istr./Geog.(204/311) 5/6-
7/8- Mat. Mod.(213) 7/8- Ist./anglų mod. 7/8- Fizika/geogr.mod. 7/8- Kūno k. 7/8-
V17 ½- ½- Kul. Gam. par.(B) ½- Kul. Gam. par.(B) ½- Biologija (212) ½- Kul. Gam. par.(B)
3/4- Lietuvių k.(313) 3/4- Ekonomika (308) 3/4- Kul. Gam. par.(B) 3/4- Lietuvių k.(313) 3/4- Kul. Gam. par.(B)
5/6- Biologija (212) 5/6- Biologija (212) 5/6- Kul. Gam. par.(B) 5/6- Kūno k. 5/6- Kul. Gam. par.()
7/8- Mat. Mod.(213) 7/8- Ist./anglų mod. 7/8- Geogr. mod.(311) 7/8- Istr./Geog.(204/311) 7/8-
Ap17 ½- Apmš.klijav.t.(207) ½- Med. apd./bendr.d.(D) ½- Anglų k. (306) ½- Anglų k. (306) ½- Lietuvių k. (313)
3/4- Apmš.klijav.t.(207) 3/4- Med. apd./bendr.d.(D) 3/4- Lietuvių k. (313) 3/4- Istr./Geog.(204/311) 3/4- Matematika (213)
5/6- Mat. Mod.(213) 5/6- Med. apd./bendr.d.(D) 5/6- Geogr. mod.(311) 5/6- Fizika (212) 5/6-
7/8- Mat. Mod.(213) 7/8- Ist./anglų mod. 7/8- Kūno k./Geogr. mod. (311) 7/8- 7/8-
Kp17 ½- Mot. Baz. Kirpimai(K) ½- Lietuvių k(315) ½- Vyr. pl.baz.kirp.(K) ½- Kūno k. ½- Lietuvių k(215)
3/4-Mot.Baz. Kirpim.(K) 3/4- Vyr. pl.baz.kirp.(K) 3/4- Lietuvių k(215) 3/4- Mot. Baz. Kirpimai(K) 3/4- Biologija (212)
5/6- Mat. Mod.(213) 5/6- Vyr. pl.baz.kirp.(K) 5/6- Ekonomika (308) 5/6- Mot. Baz. Kirpimai(K) 5/6-
7/8- Mat. Mod.(213) 7/8- Ist./anglų mod. 7/8- Geogr. mod.(311) 7/8- Istr./Geog.(204/311) 7/8-

PASTABA: Kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį 5-6 pamoka grupių valandėlės

Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė
Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris

3 kursas

Galioja: 2019.02.04 – 2019.03.01 d.

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Tp16 ½- Maš.diag.(D25) ½- Trak.ir aut. priež.(D1) ½- Gam. pat.įreng.(D29) ½- Prof.etika(315) ½- I. Med.pag.(107)
3/4-Trak.ir aut. priež.(D1) 3/4- Maš.diag.(D25) 3/4- ŽŪM tais.(D25) 3/4- Kėb. Rem.(D) 3/4- Trak.ir aut. priež.(D1)
5/6-Trak.ir aut. priež.(D1) 5/6- I. Med.pag.(107) 5/6- Trak. ir aut. pr.(D1) 5/6- Kėb. Rem.(D) 5/6- Trak.ir aut. priež.(D1)
7/8- 7/8- Kūno k.(S) 7/8-Gam. pat.įreng.(D29) 7/8- 7/8-
Am16 ½- Bendr.elektr.(D6) ½- Aut. diagnost.(D) ½- Aut. diagnost.(D) ½- Prof.etika(315) ½- I. Med.pag.(107)
3/4- Bendr.elektr.(D6) 3/4- Aut. diagnost.(D) 3/4- Aut. diagnost.(D) 3/4- Aut. remontas (D) 3/4- Aut. priež.(D25)
5/6- Aut. remontas (D 5/6- I. Med.pag.(107) 5/6- Aut. diagnost.(D) 5/6- 5/6-
7/8- Aut. remontas (D 7/8- Kūno k.(S) 7/8- 7/8 7/8-
Ap1-16 ½- Apdail.pl.mont.(D) ½- Bendr.elektr.(D6) ½- Apdail.pl.mont.(D) ½- Pastatų apšilt.(D) ½- Plyt.klijav.(D)
3/4- Apdail.pl.mont.(D) 3/4- Apmuš.klij.(207) 3/4- Brėž. Skait.(207) 3/4- Pastatų apšilt.(D) 3/4- Plyt.klijav.(D)
5/6- Apdail.pl.mont.(D) 5/6- Apmuš.klij.(207) 5/6- Brėž. Skait.(207) 5/6- Plyt.klijav.(D) 5/6- Pastatų apšilt.(D)
7/8- Brėž. Skait.(207) 7/8- Apmuš.klij.(207) 7/8- Brėž. Skait.(207) 7/8- Plyt.klijav.(D) 7/8-
Ap2-16 ½- Apmuš.klij.(207) ½- Kūno k. ½- Bendr.elektr.(D6) ½- Plyt.klijav.(D) ½- Pastatų apšilt.(D)
3/4- Apmuš.klij.(207) 3/4- Pastatų skard.(D) 3/4- Apdail.pl.mont.(D) 3/4- Plyt.klijav.(D) 3/4- Apdail.pl.mont.(D)
5/6- Apmuš.klij.(207) 5/6- Pastatų skard.(D) 5/6- Plyt.klijav.(D) 5/6- Pastatų apšilt.(D) 5/6- Apdail.pl.mont.(D)
7/8- Apdail.pl.mont.(D) 7/8- Pastatų skard.(D) 7/8- Plyt.klijav.(D) 7/8- Pastatų apšilt.(D) 7/8-
V16 ½- Pusgam.par.(B) ½- Gam.org.m.įm.(308) ½- Teisės pagr. (201) ½- Pas.tautų virtuvė(312) ½- Pusgam.par.(B)
3/4- Pusgam.par.(B) 3/4- Gam.org.m.įm.(308) 3/4- Proginiai patiek.(102) 3/4- Pas.tautų virtuvė(312) 3/4- Pusgam.par.(B)
5/6- Pusgam.par.(B) 5/6- Pat.pat. ir dek.(B) 5/6- Proginiai patiek.(102) 5/6- Pusgam.par.(B) 5/6-
7/8- 7/8- Pat.pat. ir dek.(B) 7/8- 7/8- Pusgam.par.(B) 7/8-
Kp16 ½- Plaukų daž. tech.(K) ½- Stil.kūrimo techn.(K) ½- Šuk.mod.(111) ½- Stil.kūrimo techn.(K) ½-Šuk.mod.(K)
3/4- Verslo org.(308) 3/4- Stil.kūrimo techn.(K) 3/4- Vyr. kirpimas(K) 3/4- Stil.kūrimo techn.(K) 3/4- Šuk.mod.(K)
5/6- Verslo org.(308) 5/6-Stil.kūrimo techn.(111) 5/6- Pastižo darbai (K) 5/6-Stil.kūrimo techn.(K) 5/6- Šuk.mod.(K)
7/8- Vyr. kirpimas(K) 7/8- Stil.kūrimo techn.(111) 7/8- Pastižo darbai (111) 7/8- Stil.kūrimo techn.(K) 7/8-

 

Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė
Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris

1 kursas

Galioja: 2019.05.01 – 2019.05.31

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Tp18T ½- ½- ½- ½- ½ Elektros ir elektr.techn. pr. ir rem.(D6, P. Kirklys)
3/4- 3/4- 3/4- 3/4- 3/4 Elektros ir elektr.techn. pr. ir rem.(D6, P. Kirklys)
/6 Važiuoklių techn. pr. ir rem.(D25,A. Gedgaudas) /6 Transmisijų tech.pr. ir rem. (D30 R. Namgaudis) 5/6 Važiuoklių techn. pr. ir rem.(D25,A. Gedgaudas) /6 Elektros ir elektr.techn. pr. ir rem.(D6, P. Kirklys)
7/8 Važiuoklių techn. pr. ir rem.(D25,A. Gedgaudas) 7/8 Transmisijų tech.pr. ir rem. (D30 R. Namgaudis) 7/8 Elektros ir elektr. techn. pr. ir rem.(D6, P. Kirklys) 7/8 Elektros ir elektr. techn. pr. ir rem.(D6, P. Kirklys)
9/ Važiuoklių techn. pr. ir rem.(D25,A. Gedgaudas) 9/ Transmisijų tech.pr. ir rem. (D30 R. Namgaudis) 9/10 Elektros ir elektr. techn. pr. ir rem.(D6, P. Kirklys) 9/10 Elektros ir elektr. techn. pr. ir rem.(D6, P. Kirklys)
11/ Elektros ir elektr. techn. pr. ir rem.(D6, P. Kirklys)
Suv 18T ½- ½- ½- ½- 1/2 Suvirinimo techn.1.1.2 mod. (D1 ,A. Šniaukšta)
3/4- 3/4- 3/4- 3/4- 3/4 Suvirinimo techn.1.1.2 mod. (D1 ,A. Šniaukšta)
/6 Suvirinimo techn.1.1.3 mod. (D1 ,V. Baubkus) /6 Suvirinimo techn.1.1.3 mod. (D1 ,V. Baubkus) /6 Suvirinimo techn.1.1.3 mod. (D1 ,V. Baubkus) /6 Suvirinimo techn.1.1.3 mod. (D1 ,V. Baubkus) 5/6 Suvirinimo techn.1.1.2 mod. (D1 ,A. Šniaukšta)
7/8 Suvirinimo techn.1.1.3 mod. (D1 ,V. Baubkus) 7/8 Suvirinimo techn.1.1.3 mod. (D1 ,V. Baubkus) 7/8 Suvirinimo techn.1.1.3 mod. (D1 ,V. Baubkus) 7/8 Suvirinimo techn.1.1.3 mod. (D1 ,V. Baubkus)
9/10 Suvirinimo techn.1.1.3 mod. (D1 ,V. Baubkus) 9/10 Suvirinimo techn.1.1.3 mod. (D1 ,V. Baubkus) 9/10 Suvirinimo techn.1.1.3 mod. (D1 ,V. Baubkus) 9/10 Suvirinimo techn.1.1.3 mod. (D1 ,V. Baubkus)

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris

 

Galioja: 2019.05.01 – 2019.05.31

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
S18T ½- ½- ½- ½- 1/2
3/4 3/4- 3/4- 3/4- 3/4 Bylų ir dok. par.saug. (106, L. Valatkienė)
5/6 Greitojo spausdin.techn. (106, A. Kaveckienė) 5/6 Bylų ir dok. par.saug. (106, L. Valatkienė) 5/6 Dokumentų rengimas ir įform.(304,J.Krištupienė) 5/6 Dokumentų rengimas ir įform.(304,J.Krištupienė) 5/6 Bylų ir dok. par.saug. (106, L. Valatkienė)
7/8 Greitojo spausdin.techn. (106, A. Kaveckienė) 7/8 Dokumentų rengimas ir įform.(304,J.Krištupienė) 7/8 Dokumentų rengimas ir įform.(304,J.Krištupienė) 7/8 Dokumentų rengimas ir form.(304,J.Krištupienė) 7/8 El. dok.valdymas (304, V. Tilindienė)
9/10 Greitojo spausdin.techn. (106, A. Kaveckienė) 9/10 Dokumentų rengimas ir įform.(304,J.Krištupienė) 9/10 El. dok.valdymas (304, V. Tilindienė) 9/10 Dokumentų rengimas ir įform.(304,J.Krištupienė)

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris

2 kursas

Galioja: 2018.01.04 – 2018.02.12

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Suv-16v 1/2- Modulis 1.2.2 (D1) 1/2- Modulis 1.2.1 (D1) 1/2- Modulis 1.2.2 (D1) 1/2- Modulis 1.2.1 (D1) 1/2-
3/4- Modulis 1.2.2 (D1) 3/4- Modulis 1.2.1 (D1) 3/4- Modulis 1.2.2 (D1) 3/4- Modulis 1.2.1 (D1) 3/4-
5/6- Modulis 1.2.2 (D) 5/6- Modulis 1.2.1 (D) 5/6- Modulis 1.2.2 (D1) 5/6- Modulis 1.2.1 (D1) 5/6-
7/8- Modulis 1.2.2 (D) 7/8- Kūno k. 7/8- 7/8- 7/8-

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris

Mokytojų tvarkaraštis

Galioja: 2019.05.01 – 2019.05.31 d.

Balbuckas Saulius Darbų sauga Am18 308 107 Am18 107
Bartkuvienė Daiva Ekonomika 308 V17 Kp18 308 Ap1-18 Kp17 308 Am17 Ap2-18 308 Am17 V+Pb18 308
Bitaris Arūnas Teisės pagr. 207 207 207
Vytautas Baubkus Mechanizacija Suv18t Suv18t Suv18t Am17 Suv18t D
Galvanauskas Petras Mechanizacija Am18 Am18 D D Am18 Am18 D 111 111
Galvanauskienė Rasa Maisto gamyba V18 V18 B V17 Igb B V17 V17 V17 B Iga V18 B V17 V17 B
Gedgaudas Antanas Mechanizacija Tp17 Tp17 Tp18t Tp17 D Tp17 Tp18t Tp17 D IIGa IIGb D
Jonušas Kostas Statybos d. technol. 310 D 310 310
Krikščiukas Vytautas Statybos d. technol. Ap1-18 Ap1-18 Ap2-18 Ap2-18 D Ap17 Ap17 Ap17 D Ap2-18 Ap2-18 Ap1-18 Ap1-18 D Ap1-18 Ap1-18 Ap1-18 D Ap2-18 Ap2-18 Ap2-18 D
Krištupienė Jurgita Vadyba S18t S18t S18t
Krikščiukienė Regina Informac. technol. 304
Kontautaitė-Mišeikė Statybos d. technol. Ap17 Ap17 207 207 D 207 D
Kirklys Pranas Mechanizacija Tp18t Tp18t Tp18t D
Malinauskas Virginijus Metalo d.techn. D Tp17 D
Birutė Jurevičienė Kirpimas Kp17 Kp17 B 111 Kp18 Kp18 Kp18 Kp17 Kp17 B Kp18 Kp18 Kp18 B
Eidukienė Renata Kirpimas B Kp17 Kp17 111 Kp17 B B
Monkevičius Vygintas Mechanizacija D D
Namgaudis Rimas Mechanizacija Tp18t
Stonienė Kazimiera Aptarnavimas 102 Pb18 Pb18 102 102 102 102
Stonkus Rimantas Mechanizacija D D D
Aldutė Šarkauskienė Sveika gyvensena 107 107
Šatkauskienė Alina Aptarnavimas Pb18 Pb18 312 V18 V18 312 312 Pb18 312 IIGa IIGb V17 312
Šniaukšta Arvydas Suvirinimas Am18 Am18 D Am17 Am17 D Am18 Am18 D Suv18t D
Valatkienė Lina Apskaita 107 309 305 S18t S18t 305
Zaburas Vytautas Mūrij.d.tech. B Ap17 Ap17 Ap17 D D B
Viktoras Raibužis Statybos d. technol. Igb 310 Iga 310
Aušra Kaveckienė Informac. technol. S18t Kp18

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris