Plungės TVM bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

Plungės technologijų ir verslo mokykla – atvira pokyčiams, bendradarbiaujanti ir aktyviai rajono bei apskrities gyvenime dalyvaujanti profesinio mokymo įstaiga.

Mokyklos bendruomenė nuolat domisi naujais profesinio rengimo modeliais ir praktinio mokymo metodais  bei atidžiai stebi šalies ir rajono įgyvendinamos plėtros strategiją, darbo rinkos aplinką.

Mokykla daug dėmesio skiria ir socialinei partnerystei. Platus socialinių partnerių ratas sąlygoja mokyklos veiklos kokybę. Socialinių partnerių atstovai dalyvauja mokyklos tarybos veikloje, teikia įvairius pasiūlymus, susijusius su Plungės TVM valdymu ir strateginiu planavimu bei pagal galimybes priima mokinius atlikti baigiamąsias praktikas realiose darbo vietose.

Yra pasirašyta 18 bendradarbiavimo sutarčių su šalies verslo ir pramonės įmonėmis, rajono ir respublikos mokyklomis:

 1. UAB „Lantelis“;
 2. UAB „Verslo stimulas“
 3. UAB „Plungės vandenys“
 4. Plungės „Babrungo“ progimnazija
 5. Plungės „Saulės gimnazija“
 6. Plungės akademiko A. Jucio progimnazija
 7. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla
 8. Kretingos technologijos ir verslo mokykla
 9. Tauragės profesinio rengimo centras
 10. Šilutės žemės ūkio mokykla
 11. Šiaulių profesinio rengimo centras
 12. Smalininkų technologijų ir verslo mokykla
 13. Mažeikių politechnikos mokykla
 14. Plungės smulkiojo verslo asociacija
 15. UAB „Padagas ir ko“
 16. UAB „Gilinis“
 17. UAB „Plungės šilumos tinklai“
 18. UAB „Grindolitas“