2024 m. balandžio mėn. veiklos planas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

SUDERINTA:
Mokyklos direktorius
A. Misiūnas

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 

Eil. Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas Veiklos įrodymas
1.
2.
Administracijos pasitarimai veiklos klausimais.
Informacija mokytojams dėl savaitės ugdymo aktualijų.
Visą  mėn. A.Misiūnas

Direktoriaus pavaduotoja Skyrių vedėjai

Pasitarimų protokolai
2. Gimnazijos skyrius
2.1. Lietuvių kalbos ir literatūros pirmasis tarpinis patikrinimas III gimnazijos klasių mokiniams Balandžio 3,4,5 dienomis D. Sausdravienė Lietuvių k. mokytojos Patikrinimo protokolai
2.2. Anglų k. VBE kalbėjimo dalis Balandžio3,4 dienomis V. Razgienė L. Mockuvienė Egzamino protokolai
2.3. Matematikos savaitė 1,2 gimnazijos klasių mokiniams Balandžio mėn.( paskutinė savaitė) M. Stonkienė, A. Kaveckienė Pamokų stebėjimo protokolai
2.4. Konsultacijos abiturientams, nepažangiems, blogai pamokas lankantiems, motyvacijos stokojantiems mokiniams. Balandžio mėn. D.Sausdravienė Mokytojai Konsultacijų grafikai
2.5. Vaiko gerovės komisijos susirinkimas Balandžio 11 d. D.Palčikienė Susirinkimo protokolas
2.6. Grupių vadovų susirinkimas. Balandžio  23 d. R.Pereverzeva M.Stonkienė Susirinkimo protokolas
2.7. Mokyklos metodinės tarybos susirinkimas. Balandžio 25 d. D.Bartkuvienė Metodinė taryba Susirinkimo protokolas
2.8. Dalyvavimas Plungės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos projekte „Biblioteka – spalvotas kultūros ir meno žurnalas (lėtam skaitymui)”. Mūsų mokykloje vyks susitikimas su naudotų knygų knygyno „Juodas šuo” įkūrėju Tomu Lučiūnu Balandžio 22 d D. Sausdravienė K. Gelumbickienė Informacija svetainėje
2.9. Pedagogų susirinkimas Balandžio 30 d. R.Pereverzeva Skyrių vedėjai Susirinkimo protokolas
3. Profesinio  mokymo skyrius
3.1. MBE technologijų egzaminas Balandžio 15-17 d. JSA-balandžio 29 d. R.Pereverzeva D.Sausdravienė R.Namgaudis A.Bitaris Profesijos mokytojai Egzaminų protokolai
3.2. Siuvimo ir kirpimo profesijos mokytojų metodinis susirinkimas Balandžio 3 d. 10 val. A.Bitaris R.Namgaudis Protokolas
3.3. Mechanizacijos, suvirintojų, profesijos mokytojų metodinis susirinkimas Balandžio 4 d.10 val. A.Bitaris R.Namgaudis Protokolas
3.4. Kirpėjų grupės kompetencijų vertinimas  Balandžio 9. 12 d. A.BitarisR.Namgaudis Egzaminų protokolas
3.5. Mobilumo projekto vykdymas su Kelmės PMC, Tytuvėnų filialo mokiniais Balandžio  10, 11 dienomis A.Bitaris R.Namgaudis Straipsnis internetiniame puslapyje
3.6. Kd21 grupės kompetencijų vertinimas Balandžio 8, 11 d. R. Namgaudis A. Bitaris Protokolas
3.7. Mobilumo projekto vykdymas su Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių filialu. Balandžio 9, 16, 23, 30 dienomis A.Bitaris R.Namgaudis Straipsnis internetiniame puslapyje
3.8. Kp21 ir Kd 21 grupių diplomų įteikimas Balandžio 18 d. A.Bitaris R.Namgaudis Straipsnis internetiniame puslapyje
3.9. Mobilumo projekto vykdymas su Klaipėdos turizmo mokykla, vyks V 22 grupės mokiniai. Balandžio 11, 17, 18 dienomis A.Bitaris R.Namgaudis Straipsnis internetiniame puslapyje
3.10. Virėjų nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas Marijampolės PRC Balandžio 24-25 d. R. Namgaudis Straipsnis internetiniame puslapyje
3.11. Pasirengimas grupių V21, Am21, Ap21, Fn 23t, Ipd 23t išleidimui į baigiamąjį modulį. Balandžio 24-30 d. R. Namgaudis Įsakymas
3.12. Mokinių priėmimo organizavimas Plungės technologijų ir verslo mokykloje, Rietavo filiale. Balandžio mėn. R.Pereverzeva A.Bitaris K.Gelumbickienė J.Krištupienė
3.13. Nacionalinis elektrikų profesinio meistriškumo konkursas “Elektrikas 2024” Alytaus profesinio rengimo centras. Balandžio 17 d. Prof. mokytojas K. Turskis Straipsnis internetiniame puslapyje
3.14. Rap23T teorinės dalies kompetencijų vertinimas. Balandžio 26 d. Filialo administracija Protokolas
4. Neformalusis ugdymas
4.1. Atvirų durų dienos rajono 8 -12 klasių mokiniams„ Pasimatuok profesiją“. Balandžio 12-13 d. R.Pereverzeva D.Sausdravienė A.Bitaris R.Namgaudis K.Gelumbickienė J.Krištupienė Straipsnis internetiniame puslapyje
4.2. Socialinės- psichologines mokinių konsultacijos(grupinės, individualios). Visą mėnesį Mokinių pagalbos specialistai Konsultacijų grafikas
4.3. Plungės Specialiojo Ugdymo centro  mokinių vizitas Balandžio 17 d. K. Gelumbickienė I.Daukšienė Profesijos mokytojos Straipsnis internetiniame puslapyje
4.4. Patyčių prevencija, VGK narių dalyvavimas grupės valandėlėse. Balandžio mėn. R.Pereverzeva VGK nariai Straipsnis internetiniame puslapyje
4.5. URM atstovo vizitas mūsų mokykloje, įgyvendinant “Atgal į mokyklą” projektą. Balandžio 15 d.9.00 val. R.Pereverzeva K.Gelumbickienė Straipsnis internetiniame puslapyje
4.6. Patyčių prevencija- „Nepatogaus kino klasė“- kino peržiūra ir diskusija I-II gimnazijos klasių mokiniams Balandžio 16 d. K.Gelumbickienė I.Daukšienė Straipsnis internetiniame puslapyje
4.7. Neformalaus ugdymo būrelių vadovų susirinkimas. Balandžio mėn. K.Gelumbickienė Susirinkimo protokolas
4.8. Paskaita „Erkės bunda, kaip nuo jų apsisaugoti“ Ap23 grupė Balandžio mėn. A.Šarkauskienė Grupės vadovo planas
4.9. Gynybinė -pilietinė diena Plungės TVM Balandžio 24 d.9.30 -14 val. R.Pereverzeva K.Gelumbickienė Skyrių vedėjai Grupių vadovai Straipsnis internetiniame puslapyje
4.10. Mokinių tarybos susirinkimas (mokinių veiklos aptarimas, mokymosi sunkumai, pastebėjimai). Balandžio mėn. K.Gelumbickienė Protokolas
4.11. Protų mūšis „ Būk nepriklausomas ir atsakingas „  I etapas (9-10 klasės). Balandžio mėn. A.Šarkauskienė Straipsnis internetiniame puslapyje
5. Tęstinio mokymo skyrius
5.1. Individualios priežiūros darbuotojo praktinis  egzaminasSuvirintojų teorinis egzaminasC ir CE + 95 kodo vairuotojų kursai Balandžio 3 d.. A. Žilius O. Krėpštienė ProtokolaiĮsakymas
5.2. Siuvėjų kursaiPlytelių klojėjo teorinis egzaminasApskaitininko teorinis egzaminasPapildomas vairuotojų mokymas Balandžio 4 d. A.Žilius

O. Krėpštienė

Įsakymas

Protokolai

5.3. Plytelių klojėjo praktinis egzaminasLietuvių kalbos kursai Balandžio 9 d. A. Žilius ProtokolasĮsakymas
5.4. Individualios priežiūros darbuotojo teorinis egzaminas Balandžio 11 d. A. Žilius Protokolai
5.5. Santechnikų praktinis egzaminasVirėjų teorinis egzaminasŪkininkavimo pradmenų egzaminas Balandžio 12 d. A.Žilius

O. Krėpštienė

Protokolai
5.6. Traktorininkų egzaminas Balandžio 15 d. O. Krėpštienė Protokolas
5.7. Individualios priežiūros darbuotojo praktinis egzaminas Balandžio 16 d. A. Žilius Protokolas
5.8. Virėjų praktinis egzaminas Balandžio 17 d. A. Žilius Protokolas
5.9. Ūkininkavimo pradmenų kursai.Traktorininkų kursai PlungėjePapildomas vairuotojų mokymas Balandžio 18 d. O. Krėpštienė
A. Žilius
Įsakymas
5.10. Virėjų teorinis egzaminas Balandžio 22 d. A. Žilius Protokolas
5.11. Ikimokyklinio pedagogo padėjėjo teorinis egzaminasTraktorininkų kursai Rietave Balandžio 22 d. A. Žilius
O. Krėpštienė
ProtokolasĮsakymas
5.12. Ikimokyklinio pedagogo padėjėjo praktikos egzaminas Balandžio 28 d. A. Žilius Protokolas
 6 Ugdymo proceso stebėsena, dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas
6.1. Mokytojų ir pedagoginių darbuotojų dalyvavimas rajono dalykų mokytojų  metodinių būrelių pasitarimuose. Pagal suaugusiųjų švietimo centro  balandžio mėn. planą. Mokytojai
6.2. TAMO dienyno tikrinimas.  Visą mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris R.Namgaudis J.Krištupienė Laiškai mokytojams
6.3. Ugdymo proceso stebėsena: pagalba mokiniams – mokytojų konsultacijos. Visą mėn. D.Sausdravienė R. Pereverzeva Stebėjimo protokolai
6.4. Mokytojų apklausa „Pasiruošimas įtraukiąjam ugdymui“ Balandžio mėn. R.Pereverzeva D.Bartkuvienė Apklausos rezultatai
6.5. Atvirų pamokų stebėjimas pagal planą. Balandžio mėn. Skyrių vedėjai R.Pereverzeva Pamokų stebėjimo protokolai
6.6. VGK narių dalyvavimas grupės valandėlėse Balandžio mėn. D.Palčikienė VGK nariai Grupių veiklos planai
7.  Vystymo skyrius
7.1 Erasmus+ programos bendrojo ugdymo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo partnerysčių bendradarbiavimui projekto KA220-SCH-28D5338B „Disciplines in European context“:-Duomenų pateikimas Beneficiary Module sistemoje;-Pasirengimas projekto partnerių vizitui mokykloje (2024 m. gegužės 6-10 d.) Balandžio mėn L. Mockuvienė V. Razgienė D. Vaišnorienė Projekto dokumentai
7.2 Erasmus+ programos bendrojo ugdymo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo partnerysčių bendradarbiavimui programos KA220-SCH naujo projekto rengimas ir pateiktos paraiškos tikslinimas Balandžio mėn L. Mockuvienė V. Razgienė D. Vaišnorienė Projekto dokumentai
7.3 Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo Pavienių asmenų mobilumo profesinio mokymo srities projekto įgyvendinimo organizavimas:-Mokytojų darbo stebėjimo vizito Vokietijoje organizavimas (2024 m. balandžio 15-19 d.) Balandžio mėn D. Vaišnorienė  Dotacijos sutartis;Dir. Įsakymai
7.4 Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo Pavienių asmenų mobilumo profesinio mokymo srities projekto KA121-VET pateiktos paraiškos tikslinimas Balandžio mėn. D. Vaišnorienė Projekto dokumentai;Paraiška
7.5 Jungtinis projektas „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!“ asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre:-veiklų programos rengimas;-veiklų įgyvendinimas Balandžio mėn A.Tutlys A. Bitaris R. Namgaudis D. Vaišnorienė Paraiška
7.6 Finansavimo šaltinių paieška: —automobilistų mokymo centrui steigti ir aikštelės atnaujinimui;-saulės elektrinės įrengimui. Balandžio mėn. A.Tutlys D. Vaišnorienė Paraiška
7.7 Bendradarbiavimas su Europos socialinio fondo agentūra įgyvendinant projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ vadovaujantis 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašu: -Veiklų mokiniams organizavimas-Projekto darbo užmokesčio dokumentų administravimas Balandžio mėn. K.Gelumbickienė V. Strazdauskienė I. Dantė D. Vaišnorienė Bendradarbiavimo sutartis
7.8. Pameistrystės JP projektųįgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse Nr. 10-010-J-0001-J01  bei didelėse įmonėse Nr. 10-010-J-0001-J02:-Atsiskaitymai pagal patvirtintus Mokėjimo Prašymus;-Veiklų įgyvendinimas. Kovo mėn A.Tutlys A. Bitaris R. Namgaudis D. Vaišnorienė R. Pereverzeva Partnerystės sutartys;Paraiška;Dir. Įsak.
7.9 Kvietimas teikti projektų įgyvendinimo planus„Galimybių mokytis profesinio mokymo programų modulius sudarymas“
Pažangos priemonės tikslas – padidinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams, išplečiant profesinių kompetencijų įgijimo galimybes mokantis bendrojo ugdymo mokykloje ir darbo vietoje bei keliant profesinio mokymo patrauklumą, teikiant paramą mokiniams iš nepalankias sąlygas turinčių asmenų grupių, bei regionų profesinio mokymo įstaigas aprūpinti infrastruktūra, atitinkančia naujausias tendencijas.
Rengiamas projekto įgyvendinimo planas
Balandžio mėn. A.Tutlys D. Vaišnorienė R. Pereverzeva A. Bitaris R. Namgaudis Parengtas Projekto įgyvendinimo planas
8. Planų, programų ir kitų dokumentų rengimas
8.1.  Dokumentų rengimas  ir pateikimas ŠMSM naujų modulinių profesinio mokymo programų licencijavimui. Visą mėn. R.Namgaudis A.Bitaris J.Krištupienė Parengtos programos
8.2. Tvarkaraščių koregavimas pagal poreikį ir mokytojų darbo apskaitos žiniaraščių pildymas Visą mėn. D.Sausdravienė A.Bitaris Tvarkaraščių pakeitimai,žiniaraščiai
8.3. Registracija programų  Lama BPO sistemoje, AIKOS. Visą mėn. R.Pereverzeva‘ R.Namgaudis
8.4. Priėmimo mokinių į Plungės TVM organizavimas. Balandžio mėn. R.Pereverzeva K.Gelumbickienė Parengtas planas, priėmimo tvarka

Priemonių vykdymas analizuojamas kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį administracijos pasitarime.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pereverzeva

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

Bendrosios nuostatos:

 • Įtvirtinti LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 2018-07-01 Nr.80-3214 įstatymo bei LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas mokykloje.
 • Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, užtikrinti saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą.
 • Propaguoti sveiką ir saugią mokyklos bendruomenės narių gyvenseną.
 • Nuolat stebėti mokinius ir informuoti ugdytinius apie alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų poveikį jaunam organizmui, vartojimo padarinius.
 • Užtikrinti nereguliaraus mokyklos lankymo statistikos rinkimą ir vykdyti ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevenciją.
 • Skirti dėmesį tėvų švietimui, kurių vaikai nenori lankyti mokyklos bei mokinių, turinčių specialiųjų poreikių.
 • Organizuoti socialinę, pedagoginę- psichologinę ir kitą pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko tėvams ar globėjams pagal įstatymus.

Mokykloje prevencinė veikla ir socialinė pedagoginė, specialioji pagalba vykdoma:

 • Integruojant į bendruosius ugdymo dalykus ir profesinio mokymo dalykus.
 • Per Mokinių tarybą, neformalųjį ugdymą;
 • Per grupių vadovų veiklą: grupių valandėlių, tradicinių renginių metu, bendraujant su mokinių šeimos nariais, bendradarbiaujant su specialistais;
 • Per socialinę veiklą;
 • Individualių socialinio pedagogo, psichologo konsultacijų metu.

Tikslas:

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokiniams patyrusiems sunkumų mokantis

 Uždaviniai:

 1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė, socialiniai partneriai kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
 2. Propaguoti sveiką ir saugią mokyklos bendruomenės narių gyvenseną;
 3. Nuolat stebėti mokinius ir informuoti ugdytinius apie alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų poveikį jaunam organizmui, vartojimo padarinius.
 4. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis.
 5. Analizuoti mokymo sutarties pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
 6. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus.
 7. Vykdyti patyčių ir smurto prevenciją mokykloje.
 8. Ugdyti socialinių emocinių kompetencijas.

 

 

EIL.NR. VEIKLOS SRITIS DATA DARBO FORMOS IR BŪDAI ATSAKINGI ASMENYS
1.       VEIKLA
1.1 Sudaryti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą 2023-2024 m. m. Rugsėjis mėn. Susirinkimas D.PalčikienėR. Pereverzeva
1.2. Pristatyti Vaiko gerovės komisijos veiklą už 2022-2023m.m. Gruodis Metodinių grupių susirinkimai R.PereverzevaD.SausdravienėD.PalčikienėI.Daukšienė
1.3. Parengti smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos priemonių planą. Rugsėjo mėn. Susirinkimas R.PereverzevaD.Palčikienė
1.4. Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, siekiant įgyti daugiau kompetencijų dirbant su socialinę atskirtį ir kitų problemų turinčiais mokiniais. Per metus Kvalifikaciniai seminarai, gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse bei administraciniuosepasitarimuose R. PereverzevaD. Sausdravienė
1.5. Mokyklos lankymo kontrolė Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį Grupių vadovai informuoja socialinę pedagogę apie praleistas pamokas.VGK svarsto, kaip gerinti situaciją, paruošia priemonių planą. D. Palčikienė
1.6. Mokyklos nelankymo priežasčių aptarimas su mokinių tėvais ar globėjais individualiai, ir grupių vadovų susirinkimuose Iki kiekvieno savaitės paskutinio penktadienio Grupių vadovai D. PalčikienėI.DaukšienėGrupių vadovų susirinkimas
1.7. Tėvų informavimas bei švietimas Per metus Per trišalius susitikimus, per atvirų durų dienas VGK, grupių vadovai
1.8. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai 1 kartą per  mėnesį, pagal situaciją Įgyvendinamas sveikos ir kultūringos mokyklos aplinkos prioritetas D. PalčikienėVGK  nariai
 
1.9. Organizuoti akcijas „Būk matomas kelyje” (atšvaitų dalinimas, informacijos sklaida per TAMO, internetiniame puslapyje, per grupės valandėles). Lapkričio mėn. Prevenciniai renginiai su mokiniais A.Šarkauskienė‘
1.10. Mokinių ir jų tėvų informavimo  apie mokinio mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, mokinio elgesio taisyklių pažeidimus Tamo.lt dienyne. Per mokslo metus Pastabos, informacinės žinutės Tamo.lt dienyne, individualios konsultacijos D. Palčikienė
1.11. Vykdyti mokinių ir jų tėvų individualias konsultacijas Nuolat I.Daukšienė
1.12. Vykdyti mokytojų konsultavimą, mokinių klausimais ir darbą su SUP mokiniais Nuolat I.Daukšienė
2.      PRIEMONĖS PSICHINĖS SVEIKATOS GERINIMUI, TABAKO, ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJAI
 2.1 Tęsti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programos vykdymą (integruota į ugdymo procesą). Per metus Integruojama į mokomųjų dalykų programas ir grupių vadovų veiklą A.Šarkauskienė A.Kadė
         2.2. Socialinių ir emocinių kompetencijų bei asmenybės ugdymas -prevencinė programaLIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ Per metus Grupių valandėlės Grupių vadovai
2.3. Tarptautinės Nerūkymo dienos minėjimas. Lapkričio mėn. Prevenciniai pokalbiai su mokiniais. K.Gelumbickienė A.Šarkauskienė
2.4. Akcijos  prieš rūkymą, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą bei patyčias. Lapkričio mėn. Prevenciniai renginiai su mokiniais A.Šarkauskienė A.Kadė
3.      PRIEMONĖS PRIEVARTOS, SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJAI
3.1. Kryptingas socialinės veiklos organizavimas I-II-III g. klasių mokiniams aptarimas Per metus Socialinė savanoriška veikla Grupių vadovai
3.2. Renginiai Tolerancijos dienai paminėti Lapkričio mėn. Grupių vadovų, specialistų veikla: prevencinių filmų peržiūra ir aptarimas, kitos priemonės. I.Daukšienė K.Gelumbickienė Grupių vadovai
3.3. Pilietiškumo, sveikatingumo ir sporto diena Gegužės mėn. Sporto šventė R.Pereverzeva A.Šarkauskienė Grupių vadovai
3.4. Socialinių ir emocinių kompetencijų bei asmenybės ugdymas-prevencinė programa Per metus Konsultacijos grupių vadovams, mokytojams D.Palčikienė R.Pereverzeva
4.      PRIEMONĖS PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJAI
4.1. Diskusijos su mokiniais apie prekybos žmonėmis pavojus. Rugsėjo / spalis Per dorinio ugdymo pamokas, grupių vadovų veiklą. I. Daukšienė
4.2. Paskaita apie prekybą žmonėmis ir grėsmes Spalis- gruodis Susitikimai su konkrečių grupių mokiniais I.Daukšienė R.Pereverzeva
4.3. Susitikimas su Plungės policijos atstovais Spalis Susitikimai su I kurso mokiniais D.Palčikienė
5.      PRIEMONĖS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJAI
5.1. Integruojama į ugdymo procesą ir grupių vadovų veiklą Per mokslo metus Pagal ugdymo planus dorinio ugdymo, žmogaus saugos, gyvenimo įgūdžių programa D. Palčikienė
5.2. Krizių valdymo mokykloje  algoritmo  peržiūra Gruodžio mėn. Analizuoti VGK veiklą, kaip atitinka Reglamentą bei norminius aktus. R.PereverzevaVGK
5.3 Baziniai savižudybių mokymai Per metus VSB lektorių paskaitos A.Šarkauskienė
6.      PRIEMONĖS ŽIV/AIDS PREVENCIJAI 
6.1. Gyvenimo įgūdžių programos vykdymas Per mokslo metus Per pagrindinio bei vidurinio ugdymo mokomųjų dalykų pamokas D. Gendvilienė Grupių vadovai
6.2. Organizuoti renginius, skirtus Pasaulinei AIDS dienai paminėti. Gruodžio mėn. Prevencinis renginys A.Šarkauskienė K.Gelumbickiene
7.      SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA 
7.1. I, II gimnazijos klasių ir I kurso mokinių adaptacijos, patyčių, smurto artimoje aplinkoje  tyrimas. Mokslo metų pradžioje ir pabaigoje Anketinė mokinių apklausa D.Palčikienė R.Pereverzeva
7.2. Rizikos grupės mokinių stebėjimas, konsultavimas, priežiūra Per metus Darbas su mokiniais, turinčiais elgesio ir kt. problemų I.Daukšienė D.Palčikienė A.Kadė
           7.3. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais bei kitais specialistais, teikiančiais pagalbą vaikui ir šeimai. Per metus Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais bei kitais specialistais I.Daukšienė R.Pereverzeva D.Palčikienė
8.      DARBAS SU SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (TOLIAU SUP) TURINČIAIS MOKINIAIS 
8.1. Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius mokymosi sunkumų:1. Gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą;2. Aptarti įvertinimo rezultatus, teikti siūlymą PPT dėl specialiojo ugdymo skyrimo;3. Konsultuoti mokytojus ir tėvus. Per mokslo metus Pagal poreikįsudaromas individualus pagalbos planas D.Sausdravienė I.Daukšienė
8.2. Konsultacijos, skirtos naujai atvykusiems į mokyklą mokiniams, iš užsienio grįžusiems mokiniams, besimokantiems pagal individualizuotas ir pritaikytas bendrąsias ugdymo programas bei jų grupių vadovams, mokytojams. ukrainiečių vaikams ( mokiniams) Visus mokslo metus, atsižvelgiant į specialistų rekomendacijas Pagal poreikį D.Sausdravienė I.Daukšienė D. Palčikienė
8.3. Dalijimasis gerąja patirtimi su kitų ugdymo įstaigų specialistais, socialiniais partneriais Per mokslo metus Gerosios darbo perėmimas ir sklaida VGK nariai
8.4 Pasiruošti įtraukiąjam ugdymui (seminarai, diskucijos mokymai) Per mokslo metus VGK nariai, mokytojai
9.      PRIEMONĖS UGDYTI SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIUS 
9.1. Sveikos gyvensenos ugdymo užsiėmimai Per mokslo metus Pagal atskirą planą A. Šarkauskienė Plungės rajono Visuomenės sveikatos biuro darbuotojos
                                              10.   KRIZIŲ VALDYMAS
10.1 Įvertinti krizės aplinkybes, peržiūrėti  krizės valdymo algoritmą Esant krizinei situacijai Posėdis pagal situaciją R.Pereerzeva I.Daukšienė D.Palčikienė
10.2. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę mokyklos bendruomenę/žiniasklaidą, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą. Esant krizinei situacijai Posėdis pagal situaciją Krizės komanda
10.3. Įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ir asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoti jos teikimą. Esant krizinei situacijai Pagal poreikį Krizės komanda
10.4. Kelti kvalifikaciją prevencijos, emocinio saugumo, motyvacijos krizės valdymo ir kt. klausimais. Kartą per metus VGK nariai
11 . Prevencinė veikla, jaunimui aktualiomis temomis.
11.1 Pokalbių – diskusijų popietės Per mokslo metus Paskaita bendrabutyje gyvenantiems vaikams. Bendrabučio auklėtoja A. Kadė
11.2. Teminės pokalbių valandėlės Per mokslo metus Paskaita bendrabutyje gyvenantiems vaikams. Bendrabučio auklėtoja A. Kadė
11.3 Organizavuoti mokinių susitikimus su bendruomenės pareigūnėmis, kad supažindinti mokinius su nepilnamečių teisine atsakomybe, kokios baudos ir atsakomybės gali grėsti už padarytus nusižengimus Per mokslo metus Paskaita mokiniams D.Palčikienė

 

P.S.: Atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, numatoma galimybė esamą planą keisti, pildyti.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas                                                                                                                  Dalia Palčikienė