STOJANTIESIEMS

2024 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į
FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI 

Priėmimo etapo pavadinimas Veiksmai Data
I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas) Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka.Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms.Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas  2024 m. vasario 1–11 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2024 m. vasario 1–8 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam  2024 m. vasario 15 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose  2024 m. vasario 19–20 d.
II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas) Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka.Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas  2024 m. birželio 3 d. – rugpjūčio 5 d.
Testų, jei taikomi, laikymas  2024 m. birželio 3 d. – liepos 31 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam  2024 m. rugpjūčio 9 d. iki 12 val.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose  2024 m. rugpjūčio 9 d. (nuo 14 val.) – 13 d.
III. Papildomas priėmimas Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka.Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms.Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas  2024 m. rugpjūčio 14–25d.
Testų, jei taikomi, laikymas  2024 m. rugpjūčio 14–20 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam  2024 m. rugpjūčio 27 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose  2024 m. rugpjūčio 28–30 d.
IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas  2024 m. rugsėjo 2 d. – spalio 31 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.