Gimnazistų profesnio mokymo programų moduliai

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
SIŪLOMI MODULIAI 
11-12 klasė

 

1. VIRĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA 

 

Kvalifikacijos pavadinimas – virėjas

P42101303 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje.
Asmeniui, baigusiam profesinio mokymo programos modulį išduodamas Pažymėjimas.
Modulio kodas – 2101301

 

Modulio pavadinimas – Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas.
Trukmė kreditais – 5

Įgyjamos kompetencijos (pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai):
Mokės paruošti ir tvarkyti darbo zoną;
Mokės prižiūrėti  šiuolaikinės virtuvės įrenginius ir saugiai jais dirbti.
Mokės maisto gaminimui naudojamų technologinių įrenginių, įrankių, inventoriaus paskirtį, ženklinimą.
Mokės ruošti bei originaliai serviruoti nesudėtingus maisto patiekalus.