PAGALBA MOKINIUI

Mokyklos psichologas

Ingrida Daukšienė

Tel.: 8 620 77527

ptvmpsichologe@gmail.com

 

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius šių problemų sprendimo klausimais;
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

Kreipkis į psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių: 

 • jei kyla sunkumų moksluose,
 • nesutari su draugais,
 • pykstiesi su tėvais ar mokytojais,
 • jei turi mokymosi sunkumų,
 • kamuoja nerimas, depresija, stresas,
 • jei nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes,
 • sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais,
 • jautiesi vienišas, nemylimas,
 • tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Konsultacijos yra konfidencialios.