2022-2023 m. m. Rietavo filiale kviečiame mokytis pagal šias
modulines profesinio mokymo programas:

 

Eil. Nr. Programos pavadinimas Valstybinis kodas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas
Baigę vidurinio ugdymo programą
1. Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa
P43092301 Socialinio darbuotojo padėjėjas
Baigę vidurinio ugdymo programą ir turintys kvalifikaciją
2. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa T43081103 Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas
3. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa T43041102 Apskaitininkas
4. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa T43071304 Elektrikas
5. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa T43071503 Suvirintojas
6. Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa T43092301 Socialinio darbuotojo padėjėjas

 

Priėmimą mokytis pagal profesinio mokymo programas organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 448) 68 198,  el.  p. rietavas@plungestvm.lt Ivinskio g. 12, Rietavas