Naujienos

Įvykdyti projektai

Plungės technologijų ir verslo mokyklos įgyvendinti  projektai. Įvykdyti 7 ES struktūrinių fondų projektai, 10 Leonardo da Vinci programos moksleivių mobilumo projektų, iš kurių penkiuose dalyvavome kaip partneriai, 4 Comenius programos daugiašalės partnerystės projektai

Skaityti

Plungės TVM mokinių stažuotė Turkijoje

Plungės technologijų ir verslo mokykla toliau tęsia projektą pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinči paprogramės mobilumo projektą „Nacionalinis kultūrinis paveldas profesiniame mokyme“. Projektą finansuoja Europos Komisija , veiklos vykdomos gavus Lietuvos Respublikos Švietimo mainų paramos fondo lėšas.

Skaityti

Comenius projekto partnerių susitikimas Turkijoje

Plungės technologijų ir verslo mokykloje projektinė veikla-viena iš svarbiausių sričių šalia profesinio mokymo ir vidurinio ugdymo. Gimnazijos skyriaus mokytojai aktyviai rengia ugdymo ilgalaikius ir trumpalaikius projektus, taip pat aktyviai įsijungia ir į tarptautinių projektų veiklą.

Skaityti

„Erasmus+” KA1 profesinio mokymo mobilumo projektas

Plungės technologijų ir verslo mokykla, siekdama atliepti esantį Plungės rajono verslo aplinkos poreikį, daug dėmesio skiria profesijų susijusių su technikos priežiūros, statybos, maisto gamybos ir turizmo paslaugų sritimi, tobulinimui.

Skaityti

VIZITAS Į BARSELONĄ (ISPANIJĄ) PAGAL ERASMUS + PROGRAMĄ

Plungės technologijų ir verslo mokykla kaip ,,siunčiančioji institucija“ dalyvavo Erasmus+ Besimokančiųjų ir personalo mobilumo profesiniame mokyme projekte „Praktinio mokymo metodai: užsienio šalių patirtis“  Nr. 2015-1-LT01-KA102-013179.

Skaityti

VIZITAS Į TURKIJĄ PAGAL ERASMUS + PROGRAMĄ

Įgyvendinant ERASMUS+ projekto „Praktinio mokymo metodai: užsienio šalių patirtis“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-0131709 veiklas, 2016 m. balandžio 11-20 dienomis įvyko trečiasis personalo praktikos/darbo stebėjimo vizitas Turkijoje, Nevsehir mieste

Skaityti

Vizito Leipcige įspūdžiai

VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla gavusi dotaciją drauge su projekto partnerėmis – Plungės technologijų ir verslo mokykla ir Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, įgyvendina ERASMUS+ projektą.

Skaityti

Sektorinio centro atidarymas

Respublikinės konferencijos metu Plungės technologijų ir verslo mokykla oficialiai atidarė Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinį centrą.

Skaityti