Vykdomi projektai

Įgyti naujos patirties mokytojai vyko į Vokietiją

2016-2017 mokslo metais Plungės technologijų ir verslo mokykla įgyvendina „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą „Pameistrystės įgūdžių ugdymas profesinio mokymo srityje remiantis tarptautine patirtimi“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022820, finansuojamą remiant Europos Komisijai, ir kurį administruoja Lietuvos Respublikos Švietimo mainų paramos fondas.

Skaityti

Mokytojų darbo stebėjimo vizitas Austrijoje

Lapkričio 26 – gruodžio 2 d. keturi mokyklos mokytojai dalyvavo stažuotėje “Pameistrystės įgūdžių ugdymas profesinio mokymo srityje remiantis tarptautine patirtimi” Klagenfurte, pietinėje Austrijoje.

Skaityti

Mokinių stažuotė Austrijoje

Projekto idėja — supažindinti mokinius su Europos Sąjungos šalių profesinio mokymo formomis ir jo praktiniu pritaikymu bei parengti informacinę medžiagą, kuri būtų įdomi, naudinga ir vertinga mokiniams bei mokytojams.

Skaityti

Plungės TVM svečiai

Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas ir Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras kartu su Švedijos, Vokietijos, Danijos, Lenkijos ir Lietuvos mokymo institucijomis ir verslo įmonėmis pradeda įgyvendinti  Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamą projektą BBVET

Skaityti