Vykdomi projektai

Verslo integracijos skatinimas per jungtinį profesinį mokymą – Boosting Business Integration Through Joint VET Education BBVET

BBVET sukurs ir išbandys pirmąją ECVET-paremtą tarptautinę profesinio mokymo programą …

Skaityti

Mokyklai skirta Europos Komisijos dotacija programos “Erasmus+” KA102 PROFESINIO MOKYMO sektoriaus projekto įgyvendinimui

Ryškėjant XXI a. pasaulinei tendencijai – globalizacijai, vykstant esminėms permainoms socialinėje, politinėje, ekonominėje ir teisinėje srityse, visose visuomenės grupėse vyksta…

Skaityti

Mobilumų projektai skatina inovacijų diegimą

Plungės technologijų ir verslo mokykla yra valstybinė profesinio mokymo įstaiga, kurioje įvairių gebėjimų mokiniai gali įgyti kokybišką pagrindinį, vidurinį (gimnazinio lygio) ir profesinį išsilavinimą.

Skaityti

Įgyti naujos patirties mokytojai vyko į Vokietiją

2016-2017 mokslo metais Plungės technologijų ir verslo mokykla įgyvendina „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą „Pameistrystės įgūdžių ugdymas profesinio mokymo srityje remiantis tarptautine patirtimi“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022820, finansuojamą remiant Europos Komisijai, ir kurį administruoja Lietuvos Respublikos Švietimo mainų paramos fondas.

Skaityti