Įgyvendinti projektai

Mokinių stažuotė Italijoje

Šiuo projektu buvo siekiama gilinti virėjo, kaimo turizmo organizatoriaus ir staliaus specialybių mokinių žinias ir įgudžius kultūrinio paveldo saugojimo, tradicinių regiono amatų atgaivinimo ir pritaikymo šiuolaikinėms reikmėms srityse.

Skaityti

MTP plius programa

Plungės technologijų ir verslo mokykloje įgyvendintas projektas: „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“.

Skaityti

PTVM įdiegė vidinius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmus

Profesinės mokyklos, įsidiegusios vidinius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmus, galės užtikrinti aukštos kokybės profesinį mokymą,  sudominti jaunimą darbo rinkai reikalingomis profesijomis ir sudaryti kuo geresnes sąlygas jų bendrųjų gebėjimų ugdymui(si).

Skaityti

Įvykdyti projektai

Plungės technologijų ir verslo mokyklos įgyvendinti  projektai. Įvykdyti 7 ES struktūrinių fondų projektai, 10 Leonardo da Vinci programos moksleivių mobilumo projektų, iš kurių penkiuose dalyvavome kaip partneriai, 4 Comenius programos daugiašalės partnerystės projektai

Skaityti