Profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėje

Daiva Vaišnorienė Vystymo skyriaus vedėja –projektų vadovė |

 

 

 

 

Plungės technologijų ir verslo mokykla 2024 m. kovo 6 d. pasirašė Jungtinio projekto projekto (toliau – JP projektas) sutartį Nr. 10-010-J-0001-J03-00006 ir pateko į grupę projektų, kuriais siekiama padidinti profesinio mokymo patrauklumą bei jo atitiktį darbo rinkos poreikiams skatinant profesinių mokyklų mokinius mokytis pameistrystės forma.

Numatyta  JP projekto Nr. 10-010-J-0001-J03-00006 veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) įmonėse. JP projekte dalyvaus 1 Plungės technologijų ir verslo mokyklos mokinys, kuris buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma.

Pameistrystė bus įgyvendinama SVV įmonėje, su kuria yra sudaryta bendradarbiavimo sutartis ir kuri atitinka SVV įmonės statusą:

  • 1 mokinys pagal Kompiuterinės įrangos derintojo modulinę profesinio mokymo programą trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB SGS Trade.

JP projekto trukmė – iki 2024 m. birželio 30 d.

JP projekto finansavimo suma – 4 568,27 Eur.

 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.