Pirminio profesinio mokymo programų modulių įgyvendinimas Plungės technologijų ir verslo mokykloje

Daiva Vaišnorienė Vystymo skyriaus vedėja – projektų vadovė |

 

 

 

 

 

Plungės technologijų ir verslo mokykla 2023 m. spalio 9 d. pasirašiusi dotacijos sutartį pradėjo įgyvendinti projektą „Pirminio profesinio mokymo programų modulių įgyvendinimas Plungės technologijų ir verslo mokykloje“ Nr. 10-023-T-0006, finansuojamą 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sudaryti galimybę mokiniams, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programų modulius Plungės technologijų ir verslo mokykloje.

Projektas leidžia spręsti profesinio orientavimo problematiką, kai mokiniai gali susipažinti su potencialios profesijos ypatumais. Bei atsiranda galimybė integruoti į vidurinio ugdymo programą profesinio ugdymo elementus ir taip išplėsti įgyjamą mokinių žinių bagažą.

Mokykla įgyvendindama projektą,  16 mokinių, besimokančių Plungės specialiojo ugdymo centre, sudarė galimybę mokytis Virėjo modulinės profesinio mokymo programos (P21101308) modulį „Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas“ (2101301).

 

Projekto trukmė – 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. birželio 30 d.

 

JP projekto finansavimo suma – 11 472,71 Eur.