Tęstinis mokymas

Tęstinio profesinio mokymo skyrius veikia kaip mokyklos struktūrinis padalinys esamoje mokyklos bazėje. Pagrindinis uždavinys – organizuoti ir vykdyti suaugusiųjų profesinį mokymą bei kvalifikacijos kėlimą. Mokymas vykdomas pagal darbo rinkos profesinio mokymo programas, bendradarbiaujant su rajonų darbo biržomis, socialiniais partneriais, fiziniais asmenimis.

Vairavimo mokymas:

 • B, C, CE, C ir CE kategorijų vairuotojų mokymas,
 • Papildomas vairuotojų mokymas transporto priemonių vairuotojams, kuriems buvo atimta teisė dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimą,
 • Papildomas motorinių transporto priemonių vairuotojų, nuolat pažeidžiančių Kelių eismo taisyklių reikalavimus ir už tai nubaustų administracine tvarka, mokymas,
 • Traktorininkų pažymėjimo keitimas.
 • ( 95 kodas ) Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei ir periodinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka

95 kodas Sunkvežimis 95 kodas Sunkvežimis

 

 

 

 

 

 

 

Tęstinio profesinio mokymo skyriaus veikla:

 • suaugusiųjų profesinis mokymas,
 • kvalifikacijos kėlimas,
 • žemdirbių tęstinis mokymas,

Pas mus:

 • mokymo programų įvairovė, pritaikyta ir prieinama kiekvienam pagal poreikius ir galimybes,
 • pagalba dirbančiajam tobulinti kvalifikaciją ar įgyti naują profesiją, o bedarbiams – persikvalifikuoti (suteikiant · atitinkančią darbo rinkos poreikius kvalifikaciją, ją tobulinant, įgyjant naują ar papildomą kompetenciją).

Darbo rinkos profesinio mokymo programos, kurias vykdyti suteikta teisė
Plungės technologijų ir verslo mokyklai
Mendeno 7, LT-90143 Plungėje
8-698-36562, 8-673-25510

Plungės technologijų ir verslo mokykla
tęstinio profesinio mokymo skyrius


LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 10 d. Įsakymu Nr. V – 1518 pagal kurias vykdyti suteikia formaliojo profesinio mokymo programas:

 

Nr. Valstybinis programos kodas Programos pavadinimas  Trukmė
1. 262104107 SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa 5,5 sav.
2. 262104108 SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa 1 sav.
3. 262073213 Tinkuotojo mokymo programa 19 sav.
4. 262104105 TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa 4 sav.
5. 262104115 TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa 1 sav.
6. 261081106 Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa 8 sav.
7. 265104113 Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti 4 sav.
8. 265104114 Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka 1 sav.
9. 265104111 Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti 8 sav.
10. 265104112 Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka 4 sav.
11. 260104108 Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa 1 sav.
12. T32071502 Suvirintojo 33,75 sav.
13. T32073220 Santechniko 33,75 sav.
14. T32072202 Medienos apdirbimo staklininko 1350 val.
15. T32072302 Siuvėjo 33,75 sav.
16. T32101301 Duonos ir pyrago gaminių kepėjo 33,75 sav.
17. T32073209 Skardininko modulinė profesinio mokymo programa 27 sav.
18. T32073214 Dažytojo  modulinė profesinio mokymo programa 27 sav.
19. T32073202 Mūrininko  modulinė profesinio mokymo programa 27 sav.
20. T32073214 Plytelių kojėjo  modulinė profesinio mokymo programa 20,25‬ sav.
21. T32073216 Tinkuotojo  modulinė profesinio mokymo programa 20,25‬ sav.
22. T32101202 Kirpėjo  modulinė profesinio mokymo programa 23,6 sav.
23. T32101302 Virėjo  modulinė profesinio mokymo programa 33,75 sav.
24. T32072101 Maisto (žuvies apdorojimas ir perdirbimas) 13,5 sav.
Rietavo filialas
25. 262104107 SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa 5,5 sav.
26. 262104108 SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa 1 sav.
27. 262073213 Tinkuotojo mokymo programa 19 sav.
28. 262104105 TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa 4 sav.
29. 262104115 TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa 1 sav.
30. 261081106 Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa 8 sav.
Neformalus mokymas
31. 4938100056 Baldų apsiuvėjo 6,2 sav.
32. 4935820038 Pastatų renovatoriaus 6 sav.
33. 4935210010 Metalo apdirbimo staklininko 14 sav.
34. 396148273 Kompiuterio vartotojas 2 sav.
35. 296148241 Kompiuterio vartojimo pagrindai 2 sav.
36. 2938400121 C kategorijos transporto priemonių vairuotojo 4 sav.
37. 2938400122 CE kategorijos transporto priemonių vairuotojo 4 sav.
38. 2938400074 C ir CE kategorijų transporto priemonių vairuotojo 5 sav.
39. B kategorijos transporto priemonių vairuotojo 4 sav.

 

Kitos paslaugos:
1. Papildomas vairuotojų mokymas transporto priemonių vairuotojams, kuriems buvo atimta teisė dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimą.
2. Papildomas motorinių transporto priemonių vairuotojų, nuolat pažeidžiančių Kelių eismo taisyklių reikalavimus ir už tai nubaustų administracine tvarka, mokymas.
3. Traktorininkų pažymėjimo keitimas.

Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas Arvydas Žilius

Paslaugų kainos

PATVIRTINTA
Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus
2017-09-06 įsakymu Nr. V1-84

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
 ĮVAIRIŲ SPECIALYBIŲ MOKYMO KURSŲ KAINOS FIZINIAMS ASMENIMS PAGAL ĮSIGYJAMOS SPECIALYBĖS TRUKMĘ IR FAKTINES IŠLAIDAS

 

Eil. Nr. Mokomos specialybės pavadinimas Kursų trukmė Kaina
savaitės valandos Eur
1. Lengvų drabužių siuvėjo 25 350
2. Virėjo, Konditerio 32 520
3. Kirpėjo (moterų, vyrų) 550
4. Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis 18 490
5. Suvirintojo dujomis 11 340
6. Suvirintojo elektra 11,5 340
7. Santechniko 29 400
8. Apdailininko 30 450
9. Mūrininko 20 370
10. Skardininko 13 340
11. Stogdengio 18 380
12. TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) 4 160 130
13. Traktorininko TR1 kategorija savišvietos būdu 80
14. Traktorininko TR2 kategorija savišvietos būdu 80
15. Traktorininko SZ kategorija savišvietos būdu 80
16. SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo savišvietos būdu 100
17. Traktorininko TR1 ir SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo 5,5 220 180
18. Ūkininkavimo pradmenų savišvietos būdu 1 85
19. Krovinių kabinėtojo 2 115
20. Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūriko 4 160 150
Vairuotojų rengimas:
21. Vairuotojų papildomas mokymas 5 95
22. B kategorija Plungėstechnologijų ir verslo mokyklos mokiniams 5 320
23. B kategorija tik praktinis mokymas 5 260
24. C kategorija 4 360
25. CE kategorija 4 370
26. C+CE kategorija 6 700
27. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka 4 150 300
28. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa 1 35 100
29. Traktorininkų pažymėjimų pakeitimas, išdavimas 20
30. Traktorininko teorinių žinių ir praktinių gebėjimų pakartotinis  įvertintinimas 30
31. Medkirčio teorinių žinių ir praktinių gebėjimų pakartotinis  įvertintinimas 30
32. Įgytos kompetencijos savišvietos būdu 130
33. Įgytos kompetencijos darbo veiklos būdu 100
34. Elektros įrenginių įrengimo elektromonterio 15 250
35. Miško ruošos darbų vadovo teorinių ir praktinių gebėjimų pakartotinis įvertinimas 30

Tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjas Arvydas Žilius

Šiuo metu vykstantys mokymai

Tęstinio profesinio mokymo skyriaus 2019 m. IV ketvirčio planuojamų kursų tvarkaraštis

 1. Virėjo.  Grupė V 19-16. Nuo 2019-05-22 iki 2020-01-09.
 2. Konditerio. Grupė K 19-22. Nuo 209-08-28 iki 2020-04-16
 3. Virėjo.  Grupė V 19-23. Nuo 2019-08-28 iki 2020-04-16.
 4. Santechniko. Grupė SA 19-24. Nuo 2019-03-26.
 5. Apdailininko. Grupė Apd 19-25. Nuo 2019-08-30 iki 2020-04-03.
 6. Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis. Grupė SU 19-26. Nuo 2019-08-30 iki 2020-01-09.
 7. Lengvų drabužių siuvėjo. S 1- 27. Nuo 2019-08-30 iki 2020-02-27.
 8. Maisto (žuvies apdorojimo ir perdirbimo) pramonės darbuotojo. Grupė MPD 19-28. Nuo 2019-09-03 iki 2019-12-06.
 9. Maisto (žuvies apdorojimo ir perdirbimo) pramonės darbuotojo. Grupė MPD 19-30. Nuo 2019-09-16 iki 2019-12-18.
 10. Maisto (žuvies apdorojimo ir perdirbimo) pramonės darbuotojo. Grupė MPD 19-32. Nuo 2019-10-25 iki 2020-02-04.
 11. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti (95 kodas) pirminis mokymas. Grupė MTPK-I-19-33. Nuo 2019-11-26 iki 2019-12-23.

 

Tęstinio profesinio mokymo skyriaus vedėjas Arvydas Žilius
Kontaktinis asmuo Lina Valatkienė,  l.valatkiene@plungestvm.lt

Veiklos rezultatai 2016 – 2018 metais

Turėsi specialybę – turėsi ateitį! 

Gruodžio 4 d. būrys jaunimo iš Skuodo, kartu su Klaipėdos TDB Skuodo skyriaus atstove Dalia Alseikiene, dalyvavo ekskursijoje po Plungės technologijų ir verslo mokyklą.

Profesinio bei Tęstinio mokymo skyrių vedėjai Arūnas Bitaris ir Arvydas Žilius jaunimui parodė mokymo klases, supažindino su profesijomis, kurias galima įgyti mūsų mokykloje. Aplankė kaimo turizmo, viešbučio darbuotojo, virimo, siuvimo, mašinų remonto, medžio apdirbimo, mūrijimo, suvirinimo ir kt. mokymo klases.

Šiuo metu

Plungės technologijų ir verslo mokyklos Tęstinio profesinio mokymo skyriuje, bendradarbiaujant su Klaipėdos teritorinės darbo biržos Skuodo ir Kretingos skyriais bei Telšių teritorinės darbo biržos Plungės skyriumi, šiuo metu mokinasi klausytojai pagal Lengvų drabužių siuvėjo, Apdailininko, Virėjo, Konditerio, Santechniko, C, CE, C ir CE kategorijų transporto priemonių vairuotojai.


Mokymo organizatorė Lina Valatkienė

Jaunimui – Plungės TVM profesijų pasaulis

Rugsėjo 17 d. būrys jaunuolių, kuriems aktualu įgyti profesiją, kartu su Telšių TDB Plungės skyriaus atstovais, dalyvavo ekskursijoje po Plungės technologijų ir verslo mokyklą.

Profesinio bei Tęstinio mokymo skyrių vedėjai Arūnas Bitaris ir Arvydas Žilius jaunimui parodė mokymo klases, supažindino su profesijomis, kurias čia galima įgyti. Aplankė virimo, siuvimo, mašinų remonto, medžio apdirbimo, mūrijimo, suvirinimo ir kt. mokymo klases.

Po ekskursijos Telšių TDB Plungės skyriaus vyr. specialistė  Aušra Pakalniškienė mokyklos bibliotekoje papasakojo, ko reikia norint įgyti profesiją per Darbo biržą, ragino domėtis savo profesiniu pašaukimu, atsakė į susirinkusiųjų klausimus.


Linos Valatkienės ir Telšių TDB JDC Plungėje informacija

Vairavimo mokymas

Vairavimo mokykla užsiimanti būsimųjų B, C, CE kategorijų vairuotojų teoriniu ir praktiniu mokymu. Mūsų mokykloje dirbantys mokytojai ir instruktoriai yra atestuoti Valstybinėje Kelių Transporto Inspekcijoje, todėl Jums suteiks išsamią ir tikslią informaciją apie visus Jums reikalingus žinoti dalykus, padės bei patars Jums rūpimais klausimais. Gausus vaizduojamasis inventorius, tvarkingi mokomieji automobiliai, modernios kompiuterių klasės, nuosavas autodromas sukurs jaukią ir patogią atmosferą mokymuisi. Lanksti atsiskaitymo sistema leis Jums patogiai atsiskaityti už vairavimo kursus.

B kategorija ( B kategorijos – ne jaunesni kaip 17 metų ) – automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“.

C kategorija ( nuo 18 metų ) – automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. Norint įgyti šią kategoriją būtina turėti teisę kategorijos transporto priemones, kai jie turi teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

CE kategorija ( nuo 18 metų ) – C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai. Norint įgyti šią kategoriją būtina turėti teisę vairuoti C kat. transporto priemones arba turint teisę vairuoti tik B kat. Galima baigti bendrus kursus C ir CE kategorijoms įgyti (tokiu atveju mokiniai pirmiausiai mokomi vairuoti C kategorijų tranporto priemones ir tik po to CE kategorijų transporto priemones). Valstybinis teorijos egzaminas laikomas vienas bendras, o praktikos egzaminai laikomi kiekvienai kategorijai atskirai valstybės įmonėje „Regitra“.

Tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką leidžiama įgyti teisę vairuoti C, CE, D1, D1E, D ir DE kategorijų transporto priemones nuo 18 metų prieš laikydami praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo mokykloje, privalo vairavimo mokyklai pateikti pažymėjimą, patvirtinantį pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (keleivius).

Mes:

 1. Siūlome gerą kokybę už patrauklią kainą.
 2. Suteikiame galimybę mokėti dalimis.
 3. Taikome nuolaidas mūsų mokyklos moksleiviams.
 4. Dirba profesionalūs, atestuoti teorijos dėstytojai ir vairavimo instruktoriai .
 5. Vairavimo pamokų pradžia-mokiniui palankiu laiku ir jam patogioje vietoje.

Kontaktiniai duomenys: tel.: 8-698 36562, 8-618 26728, 8-673 25510, el.paštas: a.zilius@plungestvm.lt , l.valatkiene@plungestvm.lt

Darbo laikas:

I – IV  8 – 16.30 val.
V 8 – 15.30 val.
Pietų pertrauka: 11.45-12.15 val.

Rekvizitai:

Plungės technologijų ir verslo mokykla
Įmonės kodas: 190805844
Administracinės patalpos adresas: Mendeno g. 7, LT-90143 Plungė
Vairavimo mokymo aikštelės adresas: Mendeno g. 7, LT-90143 Plungė
A/s LT 29 4010 0510 0372 2734 DnB bankas, banko kodas 40100

Atsakingi asmenys už vairuotojų pirminį mokymą:

Direktorius Audrius Misiūnas
Paskirtas atsakingu už vairuotojų pirminį mokymą Arvydas Žilius, Tel. Nr. 8 (698) 36532.

Inspekcijos adresas ir telefonai:

Valstybinės kelių transporto inspekcijos Šiaulių regiono departamentas
Aerouosto g. 9, LT-77103 Šiauliai
Tel. (8 41) 54 22 21, Faks. (8 41) 54 20 11, El. paštas siauliai.vkti@vkti.gov.lt

Papildomas vairuotojų mokymas

2009 m. gruodžio 18 d., Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-478, Plungės technologijų ir verslo mokyklai suteikta teisė organizuoti ir rengti mokymus vairuotojams, pradedančiųjų vairuotojų, pažeidusių Kelių eismo taisyklių reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais, nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata, (toliau – pradedantieji vairuotojai) ir motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, (toliau – vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti) papildomo mokymo tvarką .

Vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-86 „Dėl papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ,

Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti papildomą vairuotojų mokymą, mokymo įstaigoje privalo:

 • ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą, kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų teorinių žinių;
 • baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą, kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų žinių;
 • su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone;
 • Pradedantysis vairuotojas ir (arba) vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, norėdamas užbaigti papildomą vairuotojų mokymą, mokymo įstaigos nustatyta tvarka privalo išlaikyti žinių patikrinimo testą.

Norėdamas sudaryti mokymo sutartį, pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam atimta teisė vairuoti, privalo mokymo įstaigai pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ;
2) įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;
3) pradedantysis vairuotojas turi pateikti vairuotojo pažymėjimą.

Atvykę, mokykloje:

 • Užpildysite pažeidimo (-ų) aprašą, (galima atsinešti užpildytą (tekstas rašomas ranka)); (Pažeidimo aprašymo forma, pažeidimo aprašo pildymo pavyzdys)
 • Užpildysite mokymo sutartį;
 • Sumokėsite už mokymus (mokyklos kasoje).

Kontaktiniai duomenys: tel.: 8-698 36562, 8-618 26728, 8-673 25510, el.paštas a.zilius@plungestvm.lt ,l.valatkiene@plungestvm.lt

Registracija vyksta darbo dienomis 8.00-16.30 val. nurodytais telefonais arba atvykus adresu Mendeno g. 7, 119 kab., Plungė. Pietų pertrauka 11.45-12.15 val.

Papildomo mokymo kursai organizuojami kiekvieną ketvirtadienį 9.00 val.

Išklausiusiems papildomo mokymo kursus, tą pačią dieną išduosime pažymėjimą apie papildomo vairuotojų mokymo kursų baigimą.

Pastaba. Užsiregistravę, bet sutartu laiku neatvykę ar nesusimokėję ir apie tai neinformavę asmenys, braukiami iš sąrašo.