Naujienos

Plungės TVM svečiai

Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas ir Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras kartu su Švedijos, Vokietijos, Danijos, Lenkijos ir Lietuvos mokymo institucijomis ir verslo įmonėmis pradeda įgyvendinti  Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamą projektą BBVET

Skaityti

Plungės TVM mokiniai nepraleido puikios galimybės stažuotis Vokietijoje

2016-2017 mokslo metais Plungės technologijų ir verslo mokykla įgyvendina„Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą „Pameistrystės įgūdžių ugdymas profesinio mokymo srityje remiantis tarptautine patirtimi“.

Skaityti

Karjeros kryptingumui mokinių stažuotės

Plungės technologijų ir verslo mokykla 2014-2015 m. m. laikotarpiu kaip siunčiantis partneris įgyvendino  Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro inicijuotą ir parengtą Erasmus+ Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą „Verslumo ugdymas Europos ateičiai“

Skaityti

Tarptautiniai partnerystės vizitai

2014 m. lapkričio 10 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje vyko informacinis sklaidos renginys, kurio metu mokytojai, vykę į tarptautinius partnerystės vizitus, pasidalino vizitų metu įgytomis žiniomis, informacija apie projekto rezultatus, patirtais įspūdžiais bei pastebėjimais.

Skaityti

Įsteigtas Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras

Plungės technologijų ir verslo mokykla baigė įgyvendinti projektą „Plungės technologijų ir verslo mokyklos Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras“

Skaityti

Mokinių stažuotė Vokietijoje

Plungės technologijų ir verslo mokykla įgyvendina Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinči paprogramės mobilumo projektą „Nacionalinis kultūrinis paveldas profesiniame mokyme“

Skaityti

Mokinių stažuotė Italijoje

Šiuo projektu buvo siekiama gilinti virėjo, kaimo turizmo organizatoriaus ir staliaus specialybių mokinių žinias ir įgudžius kultūrinio paveldo saugojimo, tradicinių regiono amatų atgaivinimo ir pritaikymo šiuolaikinėms reikmėms srityse.

Skaityti

MTP plius programa

Plungės technologijų ir verslo mokykloje įgyvendintas projektas: „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“.

Skaityti