Naujienos

Tarptautiniai partnerystės vizitai

2014 m. lapkričio 10 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje vyko informacinis sklaidos renginys, kurio metu mokytojai, vykę į tarptautinius partnerystės vizitus, pasidalino vizitų metu įgytomis žiniomis, informacija apie projekto rezultatus, patirtais įspūdžiais bei pastebėjimais.

Skaityti

Įsteigtas Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras

Plungės technologijų ir verslo mokykla baigė įgyvendinti projektą „Plungės technologijų ir verslo mokyklos Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras“

Skaityti

Mokinių stažuotė Vokietijoje

Plungės technologijų ir verslo mokykla įgyvendina Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinči paprogramės mobilumo projektą „Nacionalinis kultūrinis paveldas profesiniame mokyme“

Skaityti

Mokinių stažuotė Italijoje

Šiuo projektu buvo siekiama gilinti virėjo, kaimo turizmo organizatoriaus ir staliaus specialybių mokinių žinias ir įgudžius kultūrinio paveldo saugojimo, tradicinių regiono amatų atgaivinimo ir pritaikymo šiuolaikinėms reikmėms srityse.

Skaityti

MTP plius programa

Plungės technologijų ir verslo mokykloje įgyvendintas projektas: „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“.

Skaityti

PTVM įdiegė vidinius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmus

Profesinės mokyklos, įsidiegusios vidinius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmus, galės užtikrinti aukštos kokybės profesinį mokymą,  sudominti jaunimą darbo rinkai reikalingomis profesijomis ir sudaryti kuo geresnes sąlygas jų bendrųjų gebėjimų ugdymui(si).

Skaityti

Įvykdyti projektai

Plungės technologijų ir verslo mokyklos įgyvendinti  projektai. Įvykdyti 7 ES struktūrinių fondų projektai, 10 Leonardo da Vinci programos moksleivių mobilumo projektų, iš kurių penkiuose dalyvavome kaip partneriai, 4 Comenius programos daugiašalės partnerystės projektai

Skaityti

Plungės TVM mokinių stažuotė Turkijoje

Plungės technologijų ir verslo mokykla toliau tęsia projektą pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinči paprogramės mobilumo projektą „Nacionalinis kultūrinis paveldas profesiniame mokyme“. Projektą finansuoja Europos Komisija , veiklos vykdomos gavus Lietuvos Respublikos Švietimo mainų paramos fondo lėšas.

Skaityti