Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /home/plstvm/domains/plungestvm.lt/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 203
Naujienos -

Naujienos

Mokinių stažuotė Vokietijoje

Plungės technologijų ir verslo mokykla įgyvendina Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinči paprogramės mobilumo projektą „Nacionalinis kultūrinis paveldas profesiniame mokyme“

Skaityti

Mokinių stažuotė Italijoje

Šiuo projektu buvo siekiama gilinti virėjo, kaimo turizmo organizatoriaus ir staliaus specialybių mokinių žinias ir įgudžius kultūrinio paveldo saugojimo, tradicinių regiono amatų atgaivinimo ir pritaikymo šiuolaikinėms reikmėms srityse.

Skaityti

MTP plius programa

Plungės technologijų ir verslo mokykloje įgyvendintas projektas: „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“.

Skaityti

PTVM įdiegė vidinius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmus

Profesinės mokyklos, įsidiegusios vidinius profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmus, galės užtikrinti aukštos kokybės profesinį mokymą,  sudominti jaunimą darbo rinkai reikalingomis profesijomis ir sudaryti kuo geresnes sąlygas jų bendrųjų gebėjimų ugdymui(si).

Skaityti

Įvykdyti projektai

Plungės technologijų ir verslo mokyklos įgyvendinti  projektai. Įvykdyti 7 ES struktūrinių fondų projektai, 10 Leonardo da Vinci programos moksleivių mobilumo projektų, iš kurių penkiuose dalyvavome kaip partneriai, 4 Comenius programos daugiašalės partnerystės projektai

Skaityti

Plungės TVM mokinių stažuotė Turkijoje

Plungės technologijų ir verslo mokykla toliau tęsia projektą pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinči paprogramės mobilumo projektą „Nacionalinis kultūrinis paveldas profesiniame mokyme“. Projektą finansuoja Europos Komisija , veiklos vykdomos gavus Lietuvos Respublikos Švietimo mainų paramos fondo lėšas.

Skaityti

Comenius projekto partnerių susitikimas Turkijoje

Plungės technologijų ir verslo mokykloje projektinė veikla-viena iš svarbiausių sričių šalia profesinio mokymo ir vidurinio ugdymo. Gimnazijos skyriaus mokytojai aktyviai rengia ugdymo ilgalaikius ir trumpalaikius projektus, taip pat aktyviai įsijungia ir į tarptautinių projektų veiklą.

Skaityti

„Erasmus+” KA1 profesinio mokymo mobilumo projektas

Plungės technologijų ir verslo mokykla, siekdama atliepti esantį Plungės rajono verslo aplinkos poreikį, daug dėmesio skiria profesijų susijusių su technikos priežiūros, statybos, maisto gamybos ir turizmo paslaugų sritimi, tobulinimui.

Skaityti