Žemės ūkio technologijų praktinių įgūdžių ugdymas Plungės TVM sektorinio praktinio mokymo centre

Daiva Vaišnorienė - Vystymo skyriaus vedėja –projektų vadovė |

Vakarų Lietuvos regionas – dinamiškai besivystantis žemės ūkio kraštas, kuriame plėtojamas konkurencingų ūkių pagrindu veikiantis specializuotas, ekologiškai švarus pieno ir mėsos ūkis, vaisių, uogų ir daržovių auginimas, tad yra poreikis ugdyti profesines kompetencijas, siekiant praktiškai pritaikyti pažangiausias žemės ūkio technologijas, įrengimus ir įrangą bei veiklai vystyti reikalingus praktinius  įgūdžius.

Atsižvelgiant  į esamą žemės ūkio praktinių įgūdžių ugdymo poreikį  Plungės technologijų ir verslo mokykla,   įgyvendindama projektą  „Žemės ūkio technologijų praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas Vakarų Lietuvos regione“  Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0031, rugsėjo 27 – spalio 8 dienomis aktyviai dirbo su Mažeikių politechnikos  bei Kretingos technologijos ir verslo mokyklų mokiniais.

Mokyklos profesijos mokytojai, pasinaudodami turima sektorinio praktinio mokymo centro baze, priemonėmis bei ištekliais,  padėjo mokiniams įgyti naujų bei patobulinti jau turimus praktinius įgūdžius Žemės ūkio technologijų panaudojimo srityje.

2 grupės po 10 mokinių 5 dienas dalyvavo praktiniuose mokymuose pagal technikos priežiūros verslo darbuotojo programos modulį „Transporto priemonių  vairavimo pagrindai“.  Mokiniai  išklausė 30 val. kursą ir atliko modulyje numatytas užduotis.

Veiklų metu 5 kvalifikuoti profesijos mokytojai mokinius  supažindino su traktoriaus ,,New Holland TL95D“, javų nuėmimo kombaino ,,Laverda Rev200“, daugiafunkcinio krautuvo ,,Gehl“ ir mini ekskavatoriaus ,,IHI15VXT Iximer“  konstrukcija, priežiūra ir remontu. Mokė vairuoti ir dirbti su šiomis transporto priemonėmis.  Daug sužinojo apie sėjos ir sodinimo, tręšimo ir augalų priežiūros mašinų, javų nuėmimo kombaino ir derliaus dorojimo mašinų konstrukcijas, techninę priežiūrą, remontą bei pagrindinius reguliavimus.

Dalyviams, baigusiems mokymus, išduoti pažymėjimai.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.