Vizito Leipcige įspūdžiai

Vystymo sk. ved. Daiva Vaišnorienė |

ERASMUS + projekto Nr. 2015-1-LT01-KA102-013179
„PRAKTINIO MOKYMO METODAI: UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIS“
vizito Leipcige įspūdžiai

VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla gavusi dotaciją drauge su projekto partnerėmis – Plungės technologijų ir verslo mokykla ir Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, įgyvendina ERASMUS+ projektą „Praktinio mokymo metodai: užsienio šalių patirtis“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013179.

Projekto tikslas – tobulinti darbuotojų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje (profesijos mokytojų, darbuotojų, atsakingų už profesinio mokymo proceso organizavimą) kompetencijas praktinio mokymo metodų srityje, pritaikant Europos šalių patirtį.

Profesinėse mokyklose praktinis mokymas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, turinčių bene didžiausią įtaką kokybiškam mokinių parengimui darbo rinkai. 70 procentų viso mokymo profesinėje mokykloje sudaro praktinis mokymas. Kuo įvairesnių praktinio mokymo metodų taikymas pamokose sužadina mokinių susidomėjimą, neleidžia nuobodžiauti, įtakoja mokymosi motyvaciją. Praktinio mokymo metodų įvairovės žinojimas ir gebėjimas juos taikyti pamokose aktualus tiek profesijos mokytojui, kad netaptų nuobodžiais ir neįdomiais, tiek mokiniams, kuriuos per pamoką reikia ne tik mokyti, bet ir išmokyti, skatinti atrasti nauja, nežinoma, klysti ir taisyti savo klaidas.

Įgyvendinant projekto „Praktinio mokymo metodai: užsienio šalių patirtis“ veiklas, 2015 m. spalio 19 – 28 dienomis įvyko pirmasis personalo praktikos/darbo stebėjimo vizitas Vokietijoje, Leipcige, kuriame dalyvavo šeši profesijos mokytojai/atsakingi darbuotojai už profesinio mokymo proceso organizavimą iš trijų profesinio mokymo įstaigų: Viešosios įstaigos Daugų technologijos ir verslo mokyklos – Rita Sevelevičienė ir Ona Aleksandravičienė; Plungės technologijų ir verslo mokyklos – Daiva Vaišnorienė ir Regina Krikščiukienė; Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos – Ala Kuncevič ir Antanas Gelažauskas.

Priimančioji organizacija Vokietijoje – Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH.

Bendrovė Wisamar yra akredituota Vokietijos instituto suaugusiųjų švietimo organizacija, dirbanti su įvairiais projektais (ir iš Lietuvos), organizuojanti įvairius mokymus, seminarus, kalbinius kursus, integracijos kursus.

Wisamar organizavo diskusiją apie Vokietijos profesinio mokymo sistemą (dualinę), taikomus praktinio mokymo metodus, formas, o taip pat praktinio mokymo, šiuolaikinių metodų taikymo profesiniame mokyme ir tęstiniame mokyme pristatymus, stebėjimą ir aptarimus Elektronikos kompanijoje Robotron, Berufsförderungswerk mokymo centre, Profesinio mokymo centre ZAW, FZG Fortbildingszentrum profesinio mokymo centre, Informacinių technologijų ir Elektros technologijų profesinėje mokykloje BSZ, Leipcigo viešojo transporto profesinėje mokykloje. Įspūdį paliko mokymo centrų, profesinių mokyklų aprūpinimas technine įranga, šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, IKT.

Susipažinta su Vokietijos dualine profesinio mokymo sistema, kuri Vokietijoje turi gilias tradicijas, kurių užuomazgos siekia 1960 metus. Apie 1980 metaus dualinis mokymas Vokietijoje įgijo šiuolaikinę formą. Dualinę profesinio mokymo sistemą sudaro dvi dalys: teorinė dalis profesinio mokymo įstaigoje (1/3) ir praktinė dalis (2/3) įmonėje. Tokiu būdu, jauni žmonės įgyja reikalingų praktinių įgūdžių, o įmonės gauna jaunus kvalifikuotus darbininkus, turinčius įmonei reikalingą kvalifikaciją.

Projekto dalyviai įgijo tarptautinės patirties praktinio mokymo metodų taikymo srityje: susipažino su praktinio mokymo metodais ir formomis, taikomomis mokinių praktinių įgūdžių ugdyme; dalyvavo ir stebėjo praktinio mokymo užsiėmimus Leipcigo mokymo centruose, profesinėse mokyklose, juos analizavo; parsivežė į savo mokyklas įdomių, naujų praktinio mokymo metodų taikymo praktiniame mokyme idėjų, kurias pritaikys savo darbe, pasidalins su kolegomis. Vizito metu dalyviai taip pat patobulino ir bendrąsias kompetencijas: bendravimo ir bendradarbiavimo, nes teko bendrauti su įvairiais specialistais, profesijos mokytojais, dirbti komandoje, bendrauti užsienio kalba.

Vizito Leipcige metu projekto dalyviams buvo organizuota plati ir patraukli kultūrinė programa. Leipcigas yra svarbus prekybos, kultūros bei mokslo centras. Susipažinta su miesto istorija, apžiūrėtos įžymiausios miesto vietos: garsioji Thomas bažnyčia, kurioje dirbo Johannas Sebastianas Bachas ir yra čia palaidotas; Bachmuseum, kur saugomi Johanno Sebastiano Bacho daiktai; senoji rotušė, viena iš paskutiniųjų Vokietijoje išlikusių renesanso epochos statinių; viena didžiausių Europoje Geležinkelio stotis; Šv. Mikalojaus bažnyčia; Madler pasažas; puikiai renovuotas Leipcigo zoologijos sodas. Grožėtasi Fausto ir Mefistofelio skulptūra, pastatyta prieš įeinant į garsųjį Auerbacho vyno rūsį, išgarsėjusį Johano Volfgango Gėtės dėka… Lankytasi ir Vokietijos sostinėje, didžiausiame šalies mieste, kur apžiūrėta Aleksandro aikštė, Vokietijos parlamento būstinė Reichstagas, Brandenburgo vartai, Kaizerio Vilhelmo bažnyčia, Šarlotenburgo rūmai. O didžiausią įspūdį paliko Berlyno siena 39 km ilgio siena, kuri buvo pastatyta 1961 m. taip Vokietija buvo padalinta į dvi dalis: Rytų ir Vakarų. Baigiantis vizitui, priimančiosios organizacijos Wisamar vykdančioji direktorė Sabine Röhrig Mahhou, vizito dalyviams įteikė Europass mobilumo dokumentus.