VIZITAS Į TURKIJĄ PAGAL ERASMUS + PROGRAMĄ

Rasa Galvanauskienė, Rasa Grigaliūnaitė |

Įgyvendinant ERASMUS+ projekto „Praktinio mokymo metodai: užsienio šalių patirtis“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-0131709 veiklas, 2016 m. balandžio 11-20 dienomis įvyko trečiasis personalo praktikos/darbo stebėjimo vizitas Turkijoje, Nevsehir mieste

Projekto užsienio partneriai buvo EPD-European Projects Development UnipessoaILda,  Turkija. Projekto koordinatorius – VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla. Projekte dalyvavo po 2 atstovus iš mūsų  mokyklos, Daugų technologijos ir verslo mokyklos ir Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos. Iš mūsų mokyklos 2016 m.  balandžio 11-20   dienomis  projekte dalyvavo profesijos mokytojos Rasa Galvanauskienė ir Rasa Grigaliūnaitė.
Projekto tikslas – susipažinimas su  Turkijos  profesinio švietimo sistema, praktinio mokymo metodais, mokymusi nuotoliniu būdu, mokinių motyvacijos skatinimu, pameistrystės naudingumu praktiniame mokyme.

Turkų švietimo sistema padalinta į dvi dalis – formalų ir neformalų švietimą. Tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuje formalus švietimas skirstomas į 4 lygius: priešmokyklinis (privalomi 1 metai prieš mokyklą), pradinis (4 m.), vidurinis (4 m.), aukštasis mokslas. Neformaliam švietimui turkai priskiria visuomenės švietimą, pameistrystę, suaugusių mokymą (sudaromos sąlygos 4d. dirbti, o 1d. eiti į mokyklą). Aukštosios institucijos skirstomos į dvimetes kolegijas, pagrindinį dėmesį skiriančias profesiniam paruošimui, į keturmetes aukštąsias mokyklas, kurias baigus suteikiamas bakalauro laipsnis, ir į akademinius institutus, siekiantiems magistro ar daktaro laipsnio.

Mobilumo vizito metu aplankytos 9 skirtingų tipų vieno Turkijos regiono (Nevsehir provincijos) mokyklos – valstybinės, privačios, vidurinės, profesinės ir aukštosios. Privačios, kaip taisyklė, įsikūrę miesto pakraštyje ar net už jo ribų. Mokslas jose, suprantama, mokamas. Nors, jei mokinys surenka didelį balų skaičių, jis atleidžiamas nuo mokesčio. Sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams padeda valstybė.
Mokyklose pamokos trunka iki 16 val. be jokių langų. Pamokos trukmė – 40 min. Veikia užklasinės veiklos būreliai. Vidurinių mokyklų mokiniai nešioja uniformas. Minimalus mokinių skaičius mokyklose apie 600, klasėse jų – iki 30.

Praktinio mokymo užsiėmimai profesinėse mokyklose jau nuo 12 klasės vyksta įmonėse tokiu principu: 2 savaites teorinis mokymas mokykloje ir 1 mėn. praktikos pas darbdavius, kitaip – 2 savaitės dienas skiria teoriniam, 3 dienas – praktiniam mokymui. Mokyklos praktinio mokymo vietose įrengtos skaityklos-bibliotekos, kad mokiniai vietoje galėtų plėsti teorines žinias. Taikomas nuotolinis mokymas.

Projekto vizito metu aplankytos įmonės, stebėjome gamybos procesus ir dirbančius mokinius, kalbėjomės su darbdaviais. Pasitaikė galimybė aplankyti keletą įmonių, kuriose pagal pardavėjo ir konditerio specialybes stažavosi mokiniai iš Lietuvos.

Pajausti šalies kultūrą, tradicijas, papročius padėjo labai patraukli kultūrinė programa Kapadokijos regione. Kapadokija – stulbinančio grožio geologinis stebuklas Turkijoje, regionas, kuris vadinamas svajonių šalimi, kur susilieja nuostabi gamta ir turtinga istorija. Kapadokijoje gausu neįtikėtinos formos kalvų, urvų, sudėtingų tunelių sistemų, sudarančių ištisus požeminius miestus. Gausu slėnių, kiekvienas jų turi savo pavadinimą ir istoriją – Pasabah (Vienuolių), Šeimos, Balandžių, Meilės, Vaizduotės slėnis ir t. t.; teko eiti į turistinį žygį vienu iš jų. Mes aplankėme Goreme nacionalinį parką su stūksančiais „Fėjų kaminais“– muziejų po atviru dangumi, paskelbtą pasaulio paveldu, vaikščiojome painiais Kaymakli požeminio miesto labirintais. Apžiūrėjome Kursunlu mečetę, Uscihar šventyklas, pilį, istorinius Avanos, Mustafapasa ir Urgup miestelius.

Taip pat aplankėme vieną iš kilimų gamyklėlių, stebėjome, kaip rankomis audžiami kilimai, matėme, kaip „gimsta‘ šilkiniai siūlai. Susipažinome su tapybos ant vandens technika, aplankėme parodą. Svečiavomės Cavusin ir Avanos keramikos dirbtuvėlėse, net pačios bandėme gaminti indus. Be to, stebėjome Dervišų šou, klausėmės gyvos turkiškos muzikos, susipažinome su turkų nacionaliniais šokiais, svečiavomės Kavos namuose. Visur jutome svetingumą, dėmesį ir pagarbą.

Šis projekto vizitas labai įdomus ir naudingas. Patobulėjome profesine, kalbine, kultūrine prasme: darbinė patirtis užsienio organizacijoje, kontaktai su užsienio kolegomis, šalies kultūros pažinimas, patobulinti kalbiniai įgūdžiai (bendravimas užsienio kalba), Europass mobilumo dokumentas.