VDU ŽŪA „Sumanaus moksleivio akademijos“ baigiamasis renginys

Monika Baronaitė |
Birželio 7 d. Plungės TVM vyko „Sumanaus moksleivio akademijos“ Plungės inžinerijos, gamtos mokslų, verslumo eksperimentinių klasių V susitikimas – projekto uždarymo renginys.
Primename, kad „Sumanaus moksleivio akademija“ – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos projektas, kuris Lietuvoje vykdomas kasmet, o Plungės rajone drauge su projekto partneriais: Plungės pramoninkų sąjunga, Plungės rajono savivaldybe, bei Plungės technologijų ir verslo mokykla – jau antrus metus iš eilės.
Projektas skirtas 9-10 klasių mokiniams, jų pasirinktos mokslo krypties kūrybiško mąstymo, praktinių įgūdžių, sumanumo lavinimui, kurio metu su moksleiviais savo žiniomis ir patirtimi dalijasi VDU Žemės ūkio akademijos dėstytojai.
Šiandienos renginys prasidėjo „Sumanaus moksleivio akademijos“ projekte dalyvaujančių Plungės rajono mokyklų mokinių projektinių darbų pristatymais.
Pristatymą stebėjo VDU Inžinerijos fakulteto dekanas doc. dr. Rolandas Domeika, doc. dr. Jonas Čėsna, studijų administravimo koordinatorė doc. dr. Rasa Čingienė, Plungės pramoninkų sąjungos prezidentas Justinas Šimkus, Plungės rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis ir Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktorius Audrius Misiūnas.
Vėliau, visi dalyviai persikėlė į aktų salę, kur sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorius A. Misiūnas, ir pasisakė visi projekto partneriai.
Projekte dalyvaujantiems rajono eksperimentinių klasių mokiniams buvo įteikti pažymėjimai, linkėta išlikti žingeidiems, kūribingiems ir atkakliems savo tiksluose.
Dėkojame visiems svečiams, renginio dalyviams ir džiaugiamės aktyviu rajono jaunimu