Vasaros darbai

Neformaliojo švietimo organizatorė Alma Galminienė |

Mokinių  atostogų metu Plungės technologijų ir verslo mokykloje vyko  mokyklos naujinimo ir renovacijos darbai: valgyklos šildymo sistemos ir šalto vandens  rekonstrukcijos, renovuotas, atnaujintas antro aukšto mokyklos koridorius, pakeistos durys, naujai  įrengtos dvi mokymo klasės, išasfaltuotas mokyklos kiemo tako įvažiavimas, Rietavo filiale trinkelėmis išklotas įėjimas, prie mokyklos pagrindinio įėjimo sumodeliuotas mokyklos logotipas, kuris nuo šiol džiugins visą bendruomenę.

Didžiuojamės savo ūkio dalies personalu už mokyklos ir jos aplinkos gražinimą ir jaukios mokyklos viziją.