Ugdymo karjerai savaitė 2020

Ugdymo karjerai koordinatorė Daiva Bartkuvienė |

Lapkričio mėnesio paskutinė savaitė jau ne pirmus metus mūsų mokykloje skiriama karjeros ugdymui. Tikslas –  įtvirtinti karjeros sampratą, jos planavimą kaip viso gyvenimo veiklą.

I, II gimnazijos klasių mokiniams buvo akcentuota savęs pažinimo, teisingo profesinio kelio pasirinkimo svarba. Savo profesijos pasirinkimą ir darbinę veiklą pristatė mūsų mokyklos mokytoja ir profesionali kirpėja Ilona Daugintė.

III, IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo virtualiuose susitikimuose su Klaipėdos jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiąja specialiste Alma Riebždaitė, kuri papasakojo apie pirmojo darbo paieškos būdus, pokalbio su darbdaviu ypatumus ir kaip jam pasiruošti, supažindino su įsidarbinimo dokumentais ir jų pildymu. Specialistė paaiškino dažniausiai jaunų žmonių daromas klaidas ir kaip jų išvengti.

Ugdymo karjeros savaitės metu vyko klasių ir grupių valandėlės. Dalykų mokytojai integravo ugdymo karjerai programos temas į mokomojo dalyko turinį.  Etikos mokytojos I. Klimaitės iniciatyva jos mokiniai atliko  integruotą etikos, ugdymo karjerai programos bei artimiausios mokiniams aplinkos užduotį „Pirma gyvulį pašerk ir tik paskui pats eik valgyt“ (mokinio tėvelio ištarmė). Ūkininkaujantys mokiniai siuntė nuotraukas iš šeimos ūkio aplinkos, kur jie dirba įprastus darbus, aprašė savo pareigas ūkyje. Užduoties tikslas – pagarba darbui, žmogui, gyvuliui ir žemei. Mokiniai parengė užduoties pristatymą.

Mokiniai, kurie norėtų įgyti patirties savanoriaudami, atlikdami praktiką įmonėse bei svarstantys studijuoti užsienyje, turėjo galimybę registruotis ir dalyvauti nuotolinėje  Švietimo mainų paramos fondo paskaitoje jaunimui „Kaip sėkmingai startuoti darbo rinkoje?“ bei gauti  individualias nemokamas virtualias konsultacijas apie CV  ir darbo pokalbius.

 

Šiais metais Ugdymo karjerai savaitės veiklos vyko nuotoliniu būdu virtualiose aplinkose. Tai iššūkis ir mokiniams, ir mokytojams. Supratome, kad ir vieniems, ir kitiems reikia tobulinti medijų ir skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Tik tas mokytojas, kuris pats moka planuoti savo karjerą, gali patarti mokiniams, todėl organizavome mokytojo profesijai reikalingų kompetencijų įsivertinimą.