Trumpalaikis moksleivių mainų vizitas Norvegijoje

Laima Mockuvienė, projekto koordinatorė, anglų k. mokytoja |

       

Balandžio 17-21 dienomis biologijos mokytoja Rigonda Pereverzeva ir anglų k. mokytoja Laima Mockuvienė bei III- IV gimnazijos klasių mokiniai Kamilė Šatkauskaitė (V22), Ernestas Anužis (Kd21) ir Tadas Kazlauskas (Jsa22) dalyvavo Europos Komisijos finansuojamo „Erasmus+“ strateginių partnerysčių bendrojo ugdymo sektoriaus projekte „Disciplines in European Context” Nr. HU01-KA220-SCH-000023671. Susitikimas vyko Norvegijoje, Moss mieste. Jame dalyvavo 5 partnerių šalių (Vengrijos, Lietuvos, Lenkijos, Švedijos ir Norvegijos) mokytojai ir mokiniai bei Portugalijos Pedagogų rengimo centro atstovės.

Norvegijos pasirinkta disciplina buvo gamtos mokslai, o pagrindinė tema – moksliniai eksperimentai bei tyrimai, kurių pagrindu partnerių šalių moksleiviai paruošė namų darbus: atliko pačių pasirinktą eksperimentą ar tyrimą, aprašė jį, iškeldami hipotezes, pateikdami darbo eigą, naudotas priemones/prietaisus. Gautus rezultatus pateikė įvairiose lentelėse bei grafikuose, parengė eksperimento/tyrimo išvadas. Viso vizito metu realizuotos veiklos buvo susietos su gamtos mokslų disciplina, naudoti naujausi patrauklūs dalyvių įveiklinimo, mokymo bei mokymosi metodai, tobulinami kalbiniai įgūdžiai.