Telšių regiono socialinio verslo idėjų konkursas

Esate neabejingas visuomenės socialinėms problemoms? Siekiate harmoningos aplinkos ne tik sau bet ir kitiems? Turite socialiai atsakingo verslo idėją, bet trūksta paskatos pradėti?

 

Kviečiame teikti paraiškas socialinio verslo idėjų konkursui 

 

Konkurse gali dalyvauti visi Telšių regiono verslininkai, dar tik turintys verslo idėją arba jau registruotos ir ne ilgiau kaip 12 mėnesių iki socialinio verslo paskatos gavimo veikiančios įmonės (t.y. ne anksčiau nei 2020-05-01).

Laukiamos idėjos, kai pasirinkto verslo modelis yra siekiantis socialinio poveikio, o vykdant veiklą, sprendžiamos visuomenės socialinės problemos bent vienoje iš šių sričių:

  • efektyvus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, klimato kaita;
  • biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, gyvūnų globa;
  • kultūrinė veikla ir visuomenės kūrybiškumo ugdymas;
  • ligų prevencija, pacientų teisių gynimas ir tarpusavio pagalbos stiprinimas;
  • visuomenės sveikatinimas;
  • žmogaus teisių ir lygių galimybių gynimas ir užtikrinimas;
  • pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas, emigracijos mažinimas, visuomenės švietimas ir informavimas valstybės gynybos klausimais;
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Socialinių paslaugų kataloge nustatytų socialinių paslaugų teikimas;
  • neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas ir galimybių laisvai judėti bei naudotis visuomenėje teikiamomis paslaugomis užtikrinimas.

 

Išsamią konkurso informaciją, paraiškos formą su priedais, rasite konkurso organizatorių svetainėse:  www.plungestvm.lt (tikslinė nuoroda čia);  www.rietavovic.lt; www.visit.mazeikiai.lt; www.tavi.lt;

 

Užpildytas ir pasirašytas paraiškas (skenuotų dokumentų paketą)  siųsti  el. paštu d.vaisnoriene@plungestvm.lt  iki balandžio 16 d.

Projekto organizatoriai pirmojo paraiškų vertinimo etapo metu atrinktas socialinio verslo idėjas pakvies į antrąjį projekto etapą, skirtą socialinio verslo koncepcijų galutiniam parengimui, verslo plano išgryninimui, kuris bus papildomas mokymais ir individualiomis konsultacijomis. Po šio etapo išgrynintos idėjos bus  išplėtotos iki socialinių verslų sukūrimo. Net 12 socialinių verslų bus skirta iki 15 tūkst. eurų verslo pradžiai.

Organizatoriai

VšĮ Plungės technologijų ir verslo mokykla

VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras

VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras

VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatorius

 

Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis

Iniciatyva vykdoma įgyvendinant projektą „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas  Telšių regione“ Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017.