Tarptautiniai partnerystės vizitai

Vystymo skyriaus vedėja Daiva Vaišnorienė |

Plungės TVM įgyvendinamų projektų tarptautinių vizitų sklaida

2014 m. lapkričio 10 d. Plungės technologijų ir verslo mokykloje vyko informacinis sklaidos renginys, kurio metu mokytojai, vykę į tarptautinius partnerystės vizitus, pasidalino vizitų metu įgytomis žiniomis, informacija apie projekto rezultatus, patirtais įspūdžiais bei pastebėjimais. Parodė vizito metu darytas nuotraukas, gautą mokomąją medžiagą.

Prasidėjus naujiems mokslo metams buvo įgyvendinti net penki tarptautiniai partnerystės vizitai į  Švedijos, Vokietijos, Suomijos ir Norvegijos mokyklas. Į šiuos vizitus buvo išvykę net keturiolika Plungės technologijų ir verslo mokyklos mokytojų.

Įvykęs sklaidos renginys inicijavo aktualios mokyklos veiklos aptarimą, apimančios naujų mokymo programų rengimą, edukacinių erdvių kūrimą, mokymo proceso organizavimą. Daug dėmesio skirta klausimams, susijusiems su mokyklos vidiniu ir išoriniu vertinimu, ugdymo kokybės kūrimu.