Tarptautinė mokinių konferencija anglų kalba

Veronika Razgienė, anglų k. mokytoja |

Šių metų  balandžio 21-oji diena ilgam įsimins ne tik anglų kalbos mokytojoms, bet ir mūsų mokyklą atstovavusiems mokiniams: Justinui Radžiukynui (IIg19 B kl., mok. Veronika Razgienė) ir  Guodai Grinaveckytei (Kp19 gr., mok. Alma Galminienė ir Laima Mockuvienė). Justinas ir Guoda skaitė pranešimus nuotolinėje tarptautinėje mokinių konferencijoje anglų kalba. Konferenciją organizavo Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras. Konferencijoje tema „Kūrybiškumas ir technologijos nuotoliniame mokyme“(ang.Creativity and Technology in Distance Learning)  buvo išklausyti  24 pranešimai, kuriuos skaitė mokiniai iš Portugalijos, Estijos, Lietuvos profesinio rengimo centrų, profesinių mokyklų, gimnazijų. Savo pranešimuose mokiniai įrodė, kad tikrai geba naudotis IKT įrankiais ir yra be galo kūrybingi. Mūsų mokyklos abu pranešėjai pasirodė puikiai ir sulaukė komplimentų bei pagyrimų. Didžiuojamės savo mokiniais, kurie ne tik atstovauja mokyklą, bet ir patys, išmanydami technologijas, siekia tobulėti ir savo gebėjimais bei patirtimi dalintis su kitais.