Susitikimas bendradarbystės zonoje “Spiečius”

Aušra Kaveckienė, karjeros specialistė. |

Sausio 6 dieną mokyklos direktorius A. Misiūnas, sektorinio praktinio mokymo centro vadovas A. Bitaris, karjeros specialistė A. Kaveckienė vyko į susitikimą su Plungės rajono savivaldybės, pramonininkų ir smulkiojo bei vidutinio verslo atstovais bei ugdymo karjerai metodinio būrelio nariais. Bendradarbystės zonoje „Spiečius“ surengta apskritojo stalo diskusija apie profesinio informavimo ir veiklinimo galimybes rajono jaunimui. Susitikimo metu daug pageidavimų, pastebėjimų buvo pateikta ir Plungės technologijų ir verslo mokyklai. Taip pat buvo pristatyta ugdymo karjerai specialistų veikla mokyklose bei aptarta jų tolimesnė veikla. Ugdymo karjerai metodinio būrelio narės pirmiausia pačios aplankys ir susipažins su rajono pramonės ir verslo įmonėmis, vėliau bus sukurtas rajono jaunimo profesinio veiklinimo žemėlapis.