Sektorinio centro atidarymas

Vystymo skyriaus ved. Daiva Vaišnorienė |

Respublikinės konferencijos metu Plungės technologijų ir verslo mokykla oficialiai atidarė Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinį centrą

Penktadienį, lapkričio 13 d., Plungės technologijų ir verslo mokykloje vyko Respublikinė konferencija „Modernus ir konkurencingas Lietuvos žemės ūkis – realybė ar tikslas ?“, kurios metu iškilmingai atidarytas – Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras.

Į Konferenciją ir šventinį sektorinio centro atidarymą atvyko gausus būrys garbingų svečių: LR ŠMM ministrė Audronė Pitrėnienė , LR žemės ūkio ministerijos viceministras Albinas Ežerskis , LR žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas,  Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius dr. Antanas Maziliauskas, Plungės rajono savivaldybės vicemeras Mindaugas Jurčius, Plungės rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio sk. vedėja Airida Montvydienė, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kunigas Andrius Bakstys,  Žemaitijos kolegijos atstovai: Rietavo fakulteto prodekanė Vilma Ruginytė ir direktoriaus pavaduotojas ūkiui Antanas Remeikis, Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacijos prezidentas Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorius  Liudas Jonaitis bei gausus būrys profesinio  mokymo įstaigų vadovų ir rajono ūkininkų.

Tardama sveikinimo žodį, švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pasidžiaugė profesinio mokymo atsinaujinimo procesu, kai kartu keičiasi ir profesinio mokymo įvaizdis. O svarbiausia yra tai, kad vis daugiau praktinio mokymo svarbą suvokia ir mūsų jaunimas.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. veiklą pradėjęs  Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras yra  aprūpintas visa praktiniam mokymui reikalinga technika ir įranga. Taip susidarė puiki galimybė ne tik Plungės, bet ir Rietavo, Telšių, Šilalės, Kretingos, Skuodo ir Mažeikių rajonų mokiniams, ūkininkams ir žemės ūkio bendrovių darbuotojams mokytis ir kelti kvalifikaciją pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, įgyti profesinei veiklai trūkstamų žinių ir gebėjimų arba juos atnaujinti, tobulinant ar pakeičiant turimą profesinę kvalifikaciją.

Taip pat numatoma, kad sektorinio centro įsteigimas tiesiogiai įtakos ir profesinio mokymo paslaugų kokybę, leis efektyviau organizuoti praktinio mokymo procesą, bus sukurtos naujos, populiarios darbo rinkoje pirminio ir tęstinio mokymo modulinės programos, bus sudarytos galimybės centro paslaugomis naudotis socialiniams partneriams, regiono darbdaviams, mokymo įstaigoms ir pavieniams asmenims, atsiras prielaidos sumažinti Darbo biržoje registruotų profesinio pirminio ir tęstinio mokymo absolventų skaičių.

Darbo rinkoje žemės ūkio sektoriuje paklausiausios tęstinio profesinio mokymo programos yra ūkininkavimo pradmenų, TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų, C, CE kategorijų vairuotojai. Pagal šias programas ugdomi gebėjimai: įvairių kategorijų traktorių ir savaeigių žemės ūkio mašinų bei C ir CE kategorijų transporto priemonių vairavimo ir darbo kontroliavimo, darbo su dirvos dirbimo, sėjos, sodinimo, derliaus nuėmimo ir mažagabaritine technika, mašinų reguliavimo, gedimų nustatymo ir taisymo, saugaus darbo ir aplinkosaugos reikalavimų laikymosi, žemės ūkio darebų modernia žemės ūkio technika, tinkamos jos priežiūros ir eksploatacijos, mechanizuotų darbų technologijų išmanymo, automobilių, traktorių ir žemės ūkio mašinų sandaros, techninių priežiūrų operacijų vykdymo, ardymo, surinkimo, automobilių, traktorių, žemės ūkio mašinų ir mini technikos variklių mazgų ir agregatų keitimo. Šiems praktiniams gebėjimams ugdyti reikalinga įranga ir yra naujai įsteigtame Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektoriniame centre.