Savaitė su Vaižgantu

D. Sausdravienė, gimnazijos skyriaus vedėja |

Spalio 14-18 d. mokykloje vyko renginiai, skirti Vaižganto metams paminėti. Mokiniai žiūrėjo ir aptarė filmus, vyko į literatūros pamoką Kuliuose bei dalyvavo pamokoje sąspietyje  „J.Tumo-Vaižganto gatve su Vaižgantu“. Eidami pagrindine Plungės gatve nuo mokyklos iki viešosios bibliotekos ir sustodami numatytose stotelėse perskaitė ir aptarė Vaižganto apysaką „Dėdės ir dėdienės“. Mokinius ir jų mokytojas V. Bražinskienę, V. Gedgaudienę, D. Sausdravienę  visą kelią lydėjo ir patas Vaižgantas (Daimonas Budrys, Ap2-18 gr. mok.) bei jo „gaspadinės“ (Inga Klimaitė, etikos mokytoja ir Gabrielė Lukaitė, Kp18 gr. mokinė).

Prie bibliotekos Vaižgantas pasakė kalbą, kurioje priminęs savo gyvenimą ir veiklą, pasidžiaugė: „…šiandien, būdamas jau 150-ies metų, matau prasmę savo gyvenimo ir savo darbų. Dabar jau galiu pasakyti: „ieškojau laimės kitiems, o laimingas tapau pats“.