PTVM kartu su partneriais įgyvendina projektą „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“.

Plungės technologijų ir verslo mokykla kartu su partneriais įgyvendina projektą Nr. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017 „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“.

Projekto tikslas – užtikrinti rezultatyvų visuomenės socialinių problemų sprendimą Telšių apskrityje. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įgyvendinamos dvi veiklos: socialinio verslo pradžios paskatos ir socialinio verslo kūrimosi skatinimas. Siekiama projekto metu sukurti 12 socialinių verslų.

Įgyvendindama projekto tikslus Plungės technologijos ir verslo mokykla kartu su UAB ,,Eurointegracijos projektai“  nuo šių metų sausio 7 d. iki vasario 18  d. vykdo nuotolinius darbinės sesijos mokymus planuojantiems steigti socialines įmones. Mokymai vyksta šiomis temomis:  socialinio verslo samprata, pagrindinės socialinio verslo ypatybės,  socialinio verslo kūrėjo savybės,  socialinio verslo veiklos sritys ir vartotojai, verslo formos, verslo paramos sistema, regioninis verslo paklausos ir pasiūlos atitikmuo, bendradarbiavimo svarba, verslo idėjos pasirinkimas ir pritaikymas socialiniam verslui, konkrečių verslo idėjų žemėlapis, praktinė verslo idėjų analizės sesija ir praktinė konkrečių verslo planų rengimo sesija (rinka, vartotojai, žmogiškieji ištekliai, marketingas, finansiniai srautai).

Mokymų metu potencialūs socialinių verslų steigėjai bando išsigryninti specifines jų gyvenamojoje teritorijoje esančias socialines problemas bei galimas socialinių verslų sritis.