Projekto „Verslo integracijos skatinimas per jungtinį profesinį mokymą“ baigiamoji konferencija

Projektų vadovė Auksė Puškorienė |

2019 m. balandžio 2 d. Rostoko universitete įvyko projekto BBVET „Verslo integracijos skatinimas per jungtinį profesinį mokymą“ baigiamosios konferencijos renginys. Į šią konferenciją vyko projekto vadovė Daiva Jackūnienė, Edukacinių technologijų ir Mechatronikos grupių kuratorė Auksė Puškorienė, Edukacinių technologijų mokymo programos vadovas Ugnius Savickas bei Edukacinių technologijų mokymo programos mokiniai Vida Zubielė ir Nerijus Dargis. Baigiamosios konferencijos metu buvo pristatyti BBVET projekto pasiekimai ir iššūkiai. Projekto partneriai apžvelgė tarpvalstybinį mobilumą, įtraukiant Pietų Baltijos regiono įmones. Aptarti bendrieji tarpasmeniniai įgūdžiai ir jų svarba kintančiame pasaulyje ir tarptautinėse darbo rinkose. Edukacinių technologijų ir Mechatronikos grupių mokiniai pristatė šiame projekte įgytą patirtį. Buvo aptartos tolimesnės ateities vizijos, siekiant glaudaus bendradarbiavimo Pietų Baltijos regione.