Projektas „Žemės ūkio technologijų praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas Vakarų Lietuvos regione“

 

Vakarų Lietuvos regionas – dinamiškai besivystantis žemės ūkio kraštas, kuriame plėtojamas konkurencingų ūkių pagrindu veikiantis specializuotas, ekologiškai švarus pieno ir mėsos ūkis, vaisių, uogų ir daržovių auginimas, tad yra poreikis ugdyti profesines kompetencijas, siekiant praktiškai pritaikyti pažangiausias žemės ūkio technologijas, įrengimus ir įrangą bei veiklai vystyti reikalingus praktinius  įgūdžius.

Projekto partneriai – Plungės technologijų ir verslo mokykla, Mažeikių politechnikos  bei Kretingos technologijos ir verslo mokykla – vykdydamos savo veiklas bei įgyvendindamos savo strateginius tikslus, daug dėmesio skiria siekiui padidinti pirminio profesinio ir suaugusiųjų profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams bei pagerinti besimokančiųjų pasirengimą praktinei veiklai žemės ūkio technologijų srityje.

Atsižvelgiant  į esamą žemės ūkio praktinių įgūdžių ugdymo poreikį regione bei Plungės TVM sektorinio praktinio mokymo centro galimybes, projekto partneriai inicijavo projektą  „Žemės ūkio technologijų praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas Vakarų Lietuvos regionuose“.

Projekto  tikslas – padidinti žemės ūkio technologijų profesinio  mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą Plungės TVM sektoriniame praktinio mokymo centre.

Tikslo įgyvendinimui bus sudaromos sąlygos Mažeikių politechnikos  bei Kretingos technologijos ir verslo mokyklų mokiniams ugdyti praktinius įgūdžius. Numatoma, jog  projekto metu 5 kvalifikuoti profesijos mokytojai apmokys 40 mokinių. Numatoma projekto trukmė – 15 mėn., per kuriuos bus surengti 4 mokymo ciklai po 5 dienas.

Projekto pareiškėjas:  VšĮ Plungės technologijų ir verslo mokykla

Projekto partneriai: 

VšĮ Kretingos technologijų ir verslo mokykla

Mažeikių politechnikos mokykla

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-12-22

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-03-22

Finansavimo fondas: Europos socialinio fondo agentūra

Projekto biudžetas: 10.773,62 Eur.