Projektas „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“ NR. 08.5.1-ESFA-K-853-01-0017